The Voice Weekly

အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ လူမွန္ေနရာမွန္

လူမွန္ေနရာမွန္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေရးသည္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ထက္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားေ႐ြးသည့္ေနရာတြင္ ပိုအေရးႀကီးသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဆိုသည္ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳရေသာ၊ ျပည္သူအတြက္ အလုပ္လုပ္ၾကရေသာ တာဝန္အရွိဆုံးပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည္။ ရပ္ကြက္အဆင့္ အေ႐ြးမွားလၽွင္ ရပ္ကြက္အဆင့္ ထိမည္၊ ကုမၸဏီအဆင့္အေ႐ြးမွားလၽွင္ ကုမၸဏီအဆင့္ထိမည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္တို႔မွားလၽွင္...

ျမန္မာစီးပြားေရး ေ႐ႊေက်ာင္းေျပာင္ေျပာင္ ဝမ္းေခါင္ေခါင္

အတက္၊ အက် ဝိေရာဓိျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး မက်ပါ။ တိုးတက္မႈ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ပင္ရွိေနေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF)၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္ (ADB) ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီးက အကဲျဖတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ တိုးတက္လာေသာႏႈန္းသည္...

စက္သုံးဆီကစားပြဲ အစိုးရပါရန္လိုၿပီေလာ

ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေရာင္းေဈးကို အစိုးရက ကန္႔သတ္လိုက္သည္။ ႏွစ္လတြင္း တရိပ္ရိပ္တက္လာသည့္ ကမၻာ့ေရနံေဈးႏႈန္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေဈးမ်ား ထက္ဝက္နီးပါး ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ထိုအေျခအေနအတြက္ ရတက္ေပြေနသည္။ ႏိုင္ငံ၏သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအားလုံးသည္ စက္သုံးဆီေဈးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။ တက္ေဈးတြင္သာ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနမည္ကို စိုးရိမ္သည့္အတြက္...

သတိ ဓားမင္းသားမ်ား ေသာင္းက်န္းေနသည္

မႏၲေလးၿမိဳ႕သစ္ မေနာ္ဟရီလမ္းႏွင့္ ၅၉ လမ္းအနီးတြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦးေအာင္ႏိုင္တစ္ေယာက္ ညအခ်ိန္ေရဆာ၍ အိပ္ရာမွ ထၿပီး ဧည့္ခန္းသို႔ထြက္လာစဥ္ မီးပ်က္ေနသျဖင့္ မျမင္မစမ္းႏွင့္ ဧည့္ခန္းက ဆိုင္ကယ္ကို ထိမိလိုက္သည့္အခါ ဂလုံးဂလြမ္အသံမ်ားႏွင့္အတူ Alarm ျမည္သံတို႔ ဆူညံစြာထြက္လာသည္။ “ကိုယ့္ပစၥည္းနဲ႔...

လမ္း (၆) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

၃။ တတိယမ႑ိဳင္ တ႐ုတ္ – ပါကစၥတန္ စီးပြားေရးစႀကၤ ံ(CPEC) တ႐ုတ္ ပါကစၥတန္ဆက္ဆံေရးကို ‘သံမဏိညီအစ္ကိုမ်ား ဆက္ဆံေရး’၊ ‘မိတ္ေဆြစစ္ မိတ္ေဆြမွန္ဆက္ဆံေရး’ စသျဖင့္ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးထားၾကသည္။ ဤဆက္ဆံေရးမွာ လူဦးေရပထမအမ်ားဆုံးႏိုင္ငံႏွင့္ ဆ႒မအမ်ားဆုံးႏိုင္ငံႀကီးႏွစ္ခု၏ ဆက္ဆံေရးလည္းျဖစ္သည္။ ဆယ္ႏွစ္ၾကာ...

အက္စတိုးနီးယား အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာ တည္ေဆာက္ျခင္း

စစ္ေအးေခတ္လြန္ကာလ အက္စတိုးနီးယားႏိုင္ငံတြင္းရွိ ‘႐ုရွားစကားေျပာသူ’ မ်ား အေပၚထားရွိသည့္ မူဝါဒမ်ားကို ေလ့လာရာ၌ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးကာလတြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျဖစ္ေပၚမႈႏွစ္ရပ္ကိုအာ႐ုံျပဳရန္လိုသည္။ ပထမအခ်က္သည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား ေပါင္းစည္းမႈခိုင္မာစြာ ေပၚထြက္လာမႈ (ဥပမာ-ဥေရာပသမဂၢ) ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်က္သည္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းပ်ံ႕ႏွံ႔လာမႈျဖစ္သည္။ အက္စတိုးနီးယား...

ထာ၀ရ ေ႐ြ႕လ်ားေက်ာင္းေတာ္

‘ကံစမ္းေတာ့ မန္း၊ ဉာဏ္စမ္းေတာ့ ဆန္း’ ဟူသည့္ ေျပာစမွတ္စကားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သီတင္းသုံးၿပီး ပရိယတၱိစာေပသင္ၾကားေနၾကေသာ ရဟန္း၊ သံဃာမ်ားအားလုံး သိရွိၾကၿပီးသားျဖစ္သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ပရိယတၱိစာေပသင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ ေနထိုင္စရာေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ ဆြမ္းခံစားႏိုင္ေရးသည္ တစ္ခ်ိန္ကခက္ခဲေသာ ဒုလႅဘ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ စာသင္သားဘ၀ျဖင့္...

က်င့္ဝတ္ (Ethics) သို႔မဟုတ္ ပညာရွင္၏အသက္

က်င့္ဝတ္ (Ethics) က်င့္ဝတ္ (Ethics) ဆိုသည္မွာ ယေန႔လူမႈေရးရာအျဖာျဖာ၌ လူသားတိုင္း မည္သူမဆို ေစာင့္စည္းရမည့္၊ လူသားမ်ား တန္ဖိုးထားသည့္ လူ႕က်င့္ဝတ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သာမန္လူတန္းစားမ်ားတြင္ က်င့္ဝတ္ (Ethics) ကို အေလးထားျခင္း၊ မထားျခင္းမွာ သိသာထင္ရွားမႈမရွိလွ...

Whistleblowing (ခရာမႈတ္ျခင္း)

ျမန္မာလို ‘ဖြင့္ခ်၊ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း’ လို႔ ဘာသာျပန္ရင္သင့္ေတာ္မယ္ထင္ရတဲ့ Whistle Blowing လုပ္တဲ့အေလ့အထဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ မွာ ေခတ္စားခဲ့ရာကေနၿပီး တစ္ကမၻာလုံးကို ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီစကားနဲ႔ ျမန္မာမွာသုံးတတ္ၾကတဲ့ ေဖာ္ေကာင္လုပ္တယ္ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းနဲ႔ဟာ မတူပါဘူး။ ေဖာ္ေကာင္လုပ္တယ္ဆိုတာက...

အမႈိက္သင္ခန္းစာ ေက် မေက်

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏အႀကီးဆုံး အမႈိက္ပုံႀကီး မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ၏ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈစနစ္ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းႀကီးထြားလာသည့္ အမႈိက္ျပႆနာအေပၚ အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားက ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ လူႏွစ္ေယာက္စာ အရပ္အျမင့္ရွိသည့္ ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံႀကီး မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈကား ေမလ ၂ ရက္ေန႔က အၿပီးသတ္ၿငိမ္းသြားခဲ့ၿပီ။...