ဆန္ေဈးကြက္တြင္း ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မည္မဟုတ္ဟု အင္ဒိုႏိုင္ငံပိုင္ ေထာက္ပို႔လုပ္ငန္းေျပာၾကား

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံပိုင္ ေထာက္ပို႔ေရးလုပ္ငန္း(Bulog) ပိုင္ ဂိုေဒါင္တစ္ခု

ဂ်ာကာတာ၊ ေမ ၁၅

ဆန္ေဈးကြက္တြင္း ပစၥည္းပ်က္လတ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ပါက ယခင္က ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ကာ ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ဘဲ ေဈးကြက္တြင္း ဆန္အၿမဲမျပတ္ရႏိုင္ေရး အာမခံႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟ ုအင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံပိုင္ ေထာက္ပို႔ေရးလုပ္ငန္း (Bulog) ဥကၠ႒သစ္ ဘူဒီဝါစီဆိုက ေျပာၾကားသြားေၾကာင္း The Jakata Post သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“(ကၽြန္ေတာ့္ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ) ေဈးကြက္တြင္း ဝင္ေရာက္လုပ္ေဆာင္မႈရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အရင္တုန္းကေတာ့ Bulog က မီးသတ္သမားလို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ေဈးကြက္တြင္း ဆန္အၿမဲရွိေနေအာင္ပဲ ကၽြန္ေတာ္လုပ္မွာပါ”ဟု ဘူဒီက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားသြားသည္။

ထို႔အျပင္တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ မၾကာခင္အခ်ိန္တြင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အြန္လိုင္းအခ်က္အလက္စင္တာမွ တစ္ဆင့္ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေရး ဘားကုဒ္စနစ္ကိုလည္း ဘူဒ ီစတင္အသုံးျပဳခဲ့သည္။

အလယ္အလတ္အတန္းအစားအရည္အေသြးရွိသည့္ ငါးကီလိုဂရမ္ႏွင့္ ၁၀ကီလိုဂရမ္ဆန္ထုပ္မ်ားအျပင္ လူမ်ားစုလက္လွမ္းမီႏိုင္ရန္ ၂၅၀ ဂရမ္ပမာဏရွိသည့္ အလယ္အလတ္အတန္းစား ဆန္ထုပ္မ်ားကိုလည္း ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။

ဆန္ျပတ္လတ္မႈမျဖစ္ေစရန္ ႏိုင္ငံပိုင္ဆန္ဂိုေဒါင္မ်ားတြင္ဆန္အျပည့္ ျဖည့္တင္းထားမည္ျဖစ္သလို ရာမန္ဒါကာလတြင္ စားေသာက္ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ား တက္လာႏိုင္သည္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ ဘူဒီက သတိေပးထားသည္။

ေဈးႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ပစၥည္းလုံေလာက္ေရးအတြက္ Bulog လုပ္ငန္းက စီမံသည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားျဖန္႔ေဝ ျခင္းကို အစိုးရက လုံး၀ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *