စက္႐ုပ္ေတြလာၿပီ၊ စက္ေတြလာၿပီ ဘယ္သူေတြ အလုပ္ျပဳတ္ၾကရေတာ့မလဲ

ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္အညီ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္မ်ားမေျပာင္းလဲႏိုင္ပါက အနာဂတ္တြင္ ထမင္းအိုးေပ်ာက္ေတာ့မည္။

နည္းပညာလ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနရာအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္အကိုင္မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိသည္။

တိုးတက္မႈအသစ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ားေပၚေပါက္ေနသည့္အခါတြင္ ရွိရင္းစြဲအလုပ္မ်ားမွာ မတည္ၿမဲဘဲ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲကို မလိုက္ႏိုင္ပါက အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မည့္ကိန္း ျဖစ္သည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ ကိုယ္ကၽြမ္းက်င္ေသာ အလုပ္မ်ား ေဈးကြက္အတြင္း မရွိေသာအခါ တစ္ဆင့္နိမ့္အလုပ္မ်ားသို႔ ကူးေျပာင္းသြားရႏိုင္သည္။

ထိုအခါတြင္ ပြင့္လင္းတိုးတက္စျပဳလာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေမးခြန္းႏွစ္ခုေပၚလာသည္။

ယင္းမွာအနာဂတ္တြင္ မည္သည့္အလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ား ေခတ္စားလာမည္နည္း။ အဆိုပါ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္မည္ကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ထားသင့္သနည္းဟူ၍ပင္ ျဖစ္သည္။

နည္းပညာတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမၽွ မိ႐ိုးဖလာလုပ္ကိုင္ေနၿပီး လက္ရွိအေျခအေနကို တစ္ဆင့္မျမႇင့္တင္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္း၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားမွာ ေလ်ာ့ပါးသြားႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

အနာဂတ္၁၀ႏွစ္ခန္႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ နည္းပညာႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လက္ရွိအေျခအေနထက္ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

ထိုအခါတြင္ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးကိစၥရပ္မ်ားလည္းရွိလာမည္ျဖစ္ရာ ယင္းကို ကာကြယ္ေျဖရွင္းမည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား အနာဂတ္တြင္ ပိုမိုေခတ္စားလာႏိုင္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကဆိုၾကသည္။

၁။ အတိတ္မွ အလုပ္အကိုင္မ်ား

အနာဂတ္တြင္ ေခတ္စားလာမည့္ တစ္နည္း အခြင့္အလမ္းပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ခန္႔မွန္း ႏိုင္ရန္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ လက္ရွိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ကာလအတြင္း ေပ်ာက္ကြယ္စျပဳေနေသာ အလုပ္အကိုင္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေလ့လာရန္လိုအပ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ မိ႐ိုးဖလာအလုပ္အကိုင္မ်ားမွာ အမွားအယြင္းႀကီးႀကီးမားမား မလုပ္ရဘဲ လုံးပါးပါးကာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမႈမ်ားရွိသည္။

(က) မိ႐ိုးဖလာကားဝပ္ေရွာ့မ်ား

ေပ်ာက္ကြယ္ရန္တာစူေနၿပီး ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားအထဲတြင္ ကားျပဳျပင္သည့္ ကားဝပ္ေရွာ့အလုပ္အကိုင္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္မူဝါဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲလိုက္သည္မွစ၍ ေမာ္ဒယ္လ္မ်ိဳးစုံ ကားသစ္မ်ား ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။

ထိုအခါတြင္ ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းမ်ားေနရာတြင္ ေခတ္မီယာဥ္မ်ားဝင္ေရာက္လာသည္။ ၎တို႔အတြက္ ေခတ္မီေရာဂါရွာေဖြျပင္ဆင္ေသာ နည္းပညာမ်ားလည္း တစ္ပါတည္းပါလာသည္။

ထိုေၾကာင့္ သမား႐ိုးက်လုပ္ကိုင္သည့္ ဝပ္ေရွာ့လုပ္ငန္းမ်ား ေမွးမွိန္စျပဳလာၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ အလုပ္ပိတ္ပစ္လိုက္ရၿပီျဖစ္သည္။

မ်ားစြာေသာ သမား႐ိုးက်စက္ျပင္ဝပ္ေရွာ့လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေၾကာင္း လုပ္သက္ႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ရွိသည့္ ဝပ္ေရွာ့ဆရာဦးသိန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ဦးသိန္းလြင္သည္ သုဝဏၰၿမိဳ႕စုေပါင္းမွတ္တိုင္အနီးတြင္ ဟသၤာမင္းအမည္ျဖင့္ ကားဝပ္ေရွာ့ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနသူ ျဖစ္သည္။

“အေျပာင္းအလဲကို မလိုက္ႏိုင္ရင္ က်န္ခဲ့မွာပဲ။ အခုေနာက္ပိုင္းနည္းပညာအသစ္နဲ႔ ကားေတြကို ျပင္ႏိုင္ဖို႔ ကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းတဲ့ လူငယ္စက္ျပင္ေတြကို ငွားၿပီး ကိုယ္ပါ သင္ယူေနရတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ ကားမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္သုံးျပဳျပင္ျခင္းသည္ ေခတ္စားလာသည္။

ကားျပင္ရာတြင္လည္း ယခင္လို ဆီေခ်းမ်ားေပေနသည့္ စက္ျပင္အလုပ္သမားမ်ားက တူ၊ ပလာယာတို႔ျဖင့္ တဒုန္းဒုန္း႐ိုက္ႏွက္ကာ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဝတ္စုံျပည့္ဝတ္ဆင္ထားသည့္ ပညာရွင္မ်ားက ေနရာယူလာၾကသည္။

ကားဘီးျဖဳတ္သည့္ ကြင္း၊ ခြမ်ားပင္ ကားအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ရွိသည္။

အခ်ိဳ႕အဆင့္ျမင့္ကားျပင္သည့္ ဆိုင္ႀကီးမ်ားဆိုလၽွင္ ဥေရာပကားမ်ားကိုသာ သီးသန္႔ျပဳျပင္ေပးသည္။ ကားျပင္မည္ဆိုပါက ျပင္ဆင္မည့္ ကားအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ဥေရာပသို႔ Code နံပါတ္ေတာင္း၍ ျပင္ရသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

ဦးဝင္းေဇာ္သည္ Auto Care Motor မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္သည္။

ျပည္ပမွ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို သယ္လာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံထုတ္ ယာဥ္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ စက္ခၽြတ္ယြင္းမႈရွာေဖြစနစ္ (Computerized Diagnostic System) ျဖင့္ ျပဳျပင္သည့္ လုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ေခတ္ကို ႀကိဳေတြး၍ အေျပာင္းအလဲကို ျမင္ကာ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ရပ္တည္ေနႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ဂ်ပန္ကား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း စက္အကူနဲ႔ ျပင္ရတာ ေတာ္ေတာ္ေလးမ်ားလာၿပီ။ ေနာက္ ေလးငါးႏွစ္ေလာက္ဆို ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘာလုပ္ရမွာလဲ ဝပ္ေရွာ့ပိတ္ပစ္ရမွာလား။ အဲဒီလိုေတာ့လည္း မဟုတ္ပါဘူး”ဟု၎က ဆိုသည္။

“ေျပာင္းလဲဖို႔ လုပ္ရမွာေပါ့။ အဲဒီလို မလုပ္ဘဲ ေခတ္နဲ႔အညီ မေျပာင္းလဲဘဲေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၾကာလာရင္ လုပ္ငန္းက ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာပဲ”

ကားဝပ္ေရွာ့လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္ပစ္ရပါ အဆိုပါလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အတတ္ပညာတစ္ဆင့္ မျမႇင့္တင္ထားေသာ စက္ျပင္လူငယ္မ်ားမွာလည္း အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားေလၿပီ။

(ခ) တယ္လီဖုန္း ေခၚေပးသူ

လြန္ခဲ့ေသာ ရွစ္ႏွစ္ဝန္းက်င္ကဆိုလၽွင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ တယ္လီဖုန္း ဆိုင္ေလးမ်ား ေနရာအႏွံ႔ရွိသည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တန္းစီ၍ပင္ ေစာင့္ရေသာ အမ်ားျပည္သူသုံးတယ္လီဖုန္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို မွတ္သားေငြသိမ္းသည့္ အလုပ္ေပ်ာက္ကြယ္လိမ့္မည္ဟု ထိုစဥ္က လူအမ်ား ေမၽွာ္လင့္ခဲ့ၾကဟန္မတူေပ။

တပ္မေတာ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလက ျပည္သူအမ်ားစုသည္ တယ္လီဖုန္းဆင္းမ္ကတ္ေဈးႏႈန္း ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမကိုင္ႏိုင္ၾကသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသုံးတယ္လီဖုန္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ပုဂၢလိကဖုန္းဆိုင္မ်ားကိုသာ အားကိုးခဲ့ၾကရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ဆင္းမ္ကတ္တစ္ခု ၁၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္းႏွင့္ MPT,Telenor,Ooredoo စသည့္ မိုဘိုင္းလ္ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားေဈးကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာရာ လူတိုင္းနီးပါး မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ား အသုံးျပဳလာႏိုင္ခဲ့သည္။

ဆူးေလလမ္းမေပၚမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီျဖစ္သည့္ အမ်ားျပည္သူဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခု

ထိုသို႔ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသုံးတယ္လီဖုန္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကဖုန္းဆိုင္မ်ားမွာ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရသည္။

အမ်ားျပည္သူသုံးတယ္လီဖုန္းဆိုင္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ရျခင္းႏွင့္ ကၽြဲကူးေရပါဆိုသလိုပင္ ဖုန္းေခၚဆိုခေကာက္ခံ ေငြသိမ္းသည့္ အလုပ္မ်ားလည္း ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ေလသည္။

(ဂ) ယာဥ္အကူ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးရွိ သာမန္လူတန္းစားတို႔ကို ကၽြန္သဖြယ္ဆက္ဆံခဲ့ သူတို႔ ျမင္ေနက်ေနရာမ်ားတြင္ မရွိၾကေတာ့ပါ။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ဦးေဆာင္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း Yangon Bus Service (YBS) ေခၚ ၿမိဳ႕ေတာ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္လိုင္းစနစ္သစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရာ ဘတ္စ္ကားေပၚမွ ယာဥ္အကူမ်ားမွာ အလုပ္ျပဳတ္ခဲ့ရသည္။

စပယ္ယာမပါဘဲ ေလေအးစက္ဖြင့္ ၿမိဳ႕တြင္းေျပးဆြဲေနသည့္ YBS တစ္စီးမွ ခရီးသည္မ်ား

YBS ကားမ်ားတြင္ယာဥ္ေမာင္းသာပါၿပီး ကားခေကာက္ခံသည့္ ယာဥ္အကူ မပါေခ်။

YBS ကားမ်ားတြင္ ကားခကို ဘတ္စ္ကားေပၚရွိ ပုံးထဲသို႔သာ ထည့္ရသည္။

ယာဥ္အကူမ်ားသည္ ခရီးသည္မ်ားကို ႐ိုင္းျပစြာေျပာဆိုဆက္ဆံတတ္ၿပီး ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္ တစ္စီး ၿပိဳင္ဆိုင္ေမာင္းႏွင္ေစရန္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို ေျမႇာက္ပင့္ေပးေသာေၾကာင့္ ယာဥ္အကူအလုပ္ကို ဖယ္ရွားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာဆိုထားသည္။

ထိုသို႔ျဖင့္ ဘတ္စ္ကားမ်ားေပၚတြင္ စြာက်ယ္႐ိုင္းပ်တတ္ေသာ ယာဥ္အကူမ်ား လုံးပါးပါးသြားရသည္။

(ဃ) အျခားအလုပ္အကိုင္မ်ား

ၿမိဳ႕ျပေပၚတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားနည္းတူ နယ္ေဒသမ်ားတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ အလုပ္မ်ား ရွိေနသည္။

“အခုဆို ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ေညာင္ဦးဘက္မွာ ထန္းပင္တက္တဲ့ လူေတြမရွိလို႔ ထန္းလ်က္လုပ္ငန္းေတြ ေပ်ာက္သလို ျဖစ္ေနတာေပါ့။ ၿမိတ္၊ တနသၤာရီဘက္မွာ ဓနိေတာေတြ ရွားပါးလာတဲ့အတြက္ ဓနိနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြလည္း ရွားပါးေနတယ္” ဟု အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးၫႊန္႔ဝင္းက ေျပာဆိုသည္။

ထို႔အတူ အစိုးရက ပဲခူး႐ိုးမအတြင္း သစ္ထုတ္လုပ္မႈရပ္ဆိုင္းလိုက္ေသာေၾကာင့္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈအေျခခံ အလုပ္အကိုင္အခ်ိဳ႕လည္း ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့သည္။

ဤသို႔ျဖင့္ အနာဂတ္သို႔ ႀကိဳမၾကည့္ႏိုင္သျဖင့္ အေျပာင္းအလဲကို ႀကိဳမျမင္၍ မျပင္ဆင္ႏိုင္သူမ်ားမွာ လတ္တေလာ အလုပ္လက္မဲ့ဘ၀ ေရာက္သြားႏိုင္သည္။

၂။ ပစၥဳပၸန္ အလုပ္အကိုင္

အနာဂတ္တြင္ မည္သည့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေခတ္စားလာမည္ကို မေမၽွာ္ၾကည့္ရေသးခင္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ေခၚယူမႈ၊ ေလၽွာက္ထားမႈအေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေစ့ငုၾကည့္ရန္ လိုသည္။

ယေန႔ေခတ္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ ေခၚယူမႈ၊ ေလၽွာက္ထားမႈအေျခအေနမ်ားမွာ မည္ကဲ့သို႔ရွိေလသနည္း။

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ေခၚယူမႈ၏ ကုမၸဏီပိုင္းဆိုင္ရာအလုပ္မ်ားတြင္ အေရာင္းပိုင္းႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္မ်ား (Sales and Business Development) က ေခၚယူမႈ ပိုမိုျမင့္မားေနၿပီး ဒုတိယအေနႏွင့္ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာအလုပ္အကိုင္မ်ားက ေခၚယူမႈျမင့္မားေနသည္။

တတိယအေနႏွင့္မူ ေငြေၾကးႏွင့္ စာရင္းကိုင္ (Accounting and Finance) အလုပ္က ေခၚယူမႈျမင့္ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ သိရသည္။

(က) အေရာင္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာအလုပ္အကိုင္မ်ား (Sales and Business Development)

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုျဖစ္ေသာ My Job ၏ စာရင္းမ်ားအရ လက္ရွိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအထိ My Job ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အေရာင္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၈၆၆ ခု လစ္လပ္ေနၿပီး အလုပ္ေခၚယူမႈ အျမင့္ဆုံးအေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။

အေရာင္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက႑တြင္ အေရာင္းျမႇင့္တင္သည့္ Marketing အလုပ္အကိုင္မ်ား၊ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

My Job သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားၾကား ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတည္ေထာင္၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီတစ္ခု ျဖစ္သည္။

၎တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ျမန္မာျပည္တြင္းကုမၸဏီေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း My Job ထံမွ သိရသည္။

အေရာင္းႏွင့္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္မ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ား၏ တိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံအက်ဆုံးအလုပ္မ်ားျဖစ္ေနရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားလိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း My Job ထံမွ သိရသည္။

(ခ) နည္းပညာႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ အလုပ္အကိုင္မ်ား

ဒုတိယအမ်ားဆုံး အလုပ္ေခၚယူေနသည့္ အလုပ္အကိုင္က႑မွာ နည္းပညာႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္မ်ားျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၅၆၄ ေနရာေခၚယူေနေၾကာင္း My Job မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ႏိုင္ရန္ နည္းပညာႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားလိုအပ္ေနေၾကာင္း My Job ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr.Hans van Beek က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါက႑ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို အလုပ္ေခၚယူမႈျမင့္မားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က The Voice Journal သို႔ ေျပာသည္။

(ဂ) ေငြေၾကးႏွင့္ စာရင္းကိုင္အလုပ္မ်ား

တတိယ အလုပ္အကိုင္ေခၚယူမႈအမ်ားဆုံးက႑မွာ ေငြေၾကးႏွင့္စာရင္းကိုင္အလုပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အလုပ္ေခၚယူမႈ ၅၃၀ေက်ာ္ ရွိေနေၾကာင္း My Jon မွ သိရသည္။

ေငြေၾကးႏွင့္စာရင္းကိုင္အလုပ္အကိုင္မ်ားသည္လည္း ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ေခၚယူမႈျမင့္မားသည့္ က႑အေနႏွင့္ ပါဝင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Mr.Hans van Beek က ေျပာသည္။

(ဃ) ရွာေဖြမႈအမ်ားဆုံး အလုပ္မ်ား

အလုပ္ရွာသူမ်ားဘက္ကမူ နည္းပညာႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ အလုပ္မ်ား၊ ေငြေၾကးႏွင့္စာရင္းကိုင္အလုပ္မ်ားကိုသာ အဓိကရွာေဖြၾကၿပီး အေရာင္းျမႇင့္တင္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုရွာေဖြ ေလၽွာက္ထားမႈနည္းပါးေၾကာင္း မစၥတာ Hans van Beek က ဆိုသည္။

အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးပြဲတစ္ခုတြင္ အြန္လိုင္းေပၚမွ ေဖာင္ျဖည့္ေနၾကသူမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရစဥ္။

အေရာင္းျမႇင့္တင္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္မ်ားေလၽွာက္ထားမႈနည္းပါးရျခင္းမွာ လူအမ်ား၏ မွားယြင္းေသာ ယူဆခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ဒီအလုပ္ကို လူေတြက လစာနည္းတယ္ဆိုၿပီး ထင္ျမင္ယူဆထားတယ္။ ေနာက္ၿပီး လုပ္ရတာခက္ခဲတယ္လို႔ ထင္တဲ့အတြက္ လုပ္ႏိုင္ပါ့မလားဆိုၿပီး ထင္ျမင္တာေတြေၾကာင့္ရယ္ အနည္းဆုံးေလၽွာက္ျခင္းျဖစ္ၾကတယ္”ဟု Mr.Hans van Beek ကေျပာျပသည္။

နည္းပညာႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာအလုပ္အကိုင္မ်ား၊ ေငြေၾကး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စာရင္းကိုင္အလုပ္မ်ားသည္ ယင္းအတတ္ပညာျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးသူမ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ေလၽွာက္ထားမႈမ်ားျပားျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ လစာေပးႏႈန္းမ်ားျမင့္မားေသာေၾကာင့္လည္း ေလၽွာက္ထားသူမ်ားျပားရျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း Mr.Hans van Beek က သုံးသပ္သည္။

နည္းပညာႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာအလုပ္အကိုင္မ်ား၊ ေငြေၾကး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စာရင္းကိုင္အလုပ္မ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈကို လိုက္၍ အနည္းဆုံးလစာ က်ပ္သုံးသိန္းမွ အမ်ားဆုံးလစာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀၀ ရွိေၾကာင္း ၎က ခန္႔မွန္းေျပာဆိုသည္။

(င) ေကာ္လံျပာအလုပ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္

နည္းပညာႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာအလုပ္အကိုင္မ်ား၊ စာရင္းကိုင္အလုပ္ စသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ ရာနယ္ပယ္အလိုက္ ပညာအရည္အခ်င္းျပည့္စုံ၍ ေလၽွာက္ထားၾကသည့္ ကၽြမ္းက်င္အလုပ္အကိုင္မ်ား တစ္နည္းအားျဖင့္ ေကာ္လံျဖဴအလုပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

အလုပ္အကိုင္ဟုဆိုရာတြင္ ေကာ္လံျဖဴအလုပ္အကိုင္မ်ားအျပင္ အတန္းပညာမၿပီးဆုံးဘဲ အေျခခံပညာေက်ာင္းသားဘ၀မွာပင္ ေက်ာင္းထြက္လိုက္ရသူမ်ား လုပ္ကိုင္သည့္ ေကာ္လံျပာအလုပ္မ်ားလည္း ရွိသည္။

ေကာ္လံျပာအလုပ္မ်ားဆိုသည္မွာ စက္႐ုံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ ပန္းရန္၊ အုတ္စီ၊ မဆလာေဖ်ာ္၊ စက္ျပင္ စသည့္ အေျခခံအလုပ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ယင္း အလုပ္ေလၽွာက္ၾကသူမ်ားသည္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္တင္၍ အလုပ္ေလၽွာက္ေလ့မရွိၾကဘဲ နီးစပ္ရာ မိတ္ေဆြအဆက္အသြယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အလုပ္ေလၽွာက္ထားေလ့ ရွိသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ပမာဏမည္မၽွရွိသည္ကို ခန္႔မွန္းရန္ ခက္ခဲသည္။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနက ေကာက္ယူထားေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္၁၀ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူ သန္း ၄၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။

ယင္းတို႔အနက္ အစိုးရဝန္ထမ္းတစ္သန္းေက်ာ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္သန္းေက်ာ္ရွိေနၿပီး ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားခုနစ္သန္းေက်ာ္ ရွိေနသည္။

အလုပ္ရွာေနဆဲလူမ်ားမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ကိုးသိန္းခြဲေက်ာ္ရွိၿပီး မည္သည့္အလုပ္မၽွ မရွာဘဲ အိမ္တြင္ေနထိုင္သူမ်ားမွာ တစ္သိန္းခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေနသည္။

လူတိုင္း၏လက္ထဲတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အလုပ္ေခၚယူမႈ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြမႈပုံစံသည္ အင္တာနက္အေျချပဳခ်ိတ္ဆက္မႈပုံစံသို႔ သြားေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Job Net မွ လူထုဆက္ဆံေရး မန္ေနဂ်ာ ကိုမႉးအိမ္ေဇာ္က ေျပာသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ ဆက္သြယ္မႈ နည္းပညာပိုမိုတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမၽွ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေခၚယူမႈလမ္းေၾကာင္းသည္ အနာဂတ္တြင္ အင္တာနက္အေျချပဳခ်ိတ္ဆက္မႈသို႔ ပိုမိုေရာက္ရွိသြားႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ၎က သုံးသပ္သည္။

၃။ အနာဂတ္ကမၻာတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးႏိုင္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား

နည္းပညာျမင့္ ကမၻာႀကီးသည္ လူအမ်ားအျပားကို အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္ေနသည္။

၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူသားလုပ္သား သန္း ၈၀၀ ၏ ေနရာတြင္ စက္႐ုပ္မ်ား အစားထိုးဝင္ေရာက္လာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသားတို႔အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ရမည့္အေရးကို ႀကိဳေတြးထားသင့္ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းကပင္ McKinsey အဖြဲ႕ႀကီးက ေျပာဆိုထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ထားသည့္ McKinsey သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ထင္ရွားေသာစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၃၀ တြင္ စက္မ်ားက လူသားတို႔၏ အလုပ္အကိုင္ေနရာမ်ားကို သိမ္းပိုက္သြားမည္ဟု ဆိုထားသည္။

လူသားတို႔ အလုပ္လက္မဲ့အမ်ားဆုံးျဖစ္သြားမည့္ အလုပ္ေနရာမ်ားမွာ အျမန္စားအစားအစာလုပ္ငန္း၊ စက္ျပင္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း၊ ပိုက္ျပင္၊ ကေလးထိန္းစသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စက္႐ုပ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းၾကမည္ဟု ဆိုသည္။

McKinsey ၏ အစီရင္ခံစာကို အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈဟု အမည္ေပးထားၿပီး စက္မ်ားက လူသားတို႔ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

အစီရင္ခံစာအရ ကမၻာေပၚတြင္ ကြန္ပ်ဴတာစက္တပ္ဆင္မႈ၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ပမာဏအမ်ားဆုံး ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး တ႐ုတ္တို႔၏ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာသည္ ကမၻာကိုပါ ႐ိုက္ခတ္လာႏိုင္၍ လူအမ်ား ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၄။ အနာဂတ္ျမန္မာတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားႏိုင္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ လုပ္သားအင္အားအမ်ားဆုံး ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာမည့္ႏွစ္ပိုင္း အတြင္း အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕ ေပ်ာက္ကြယ္သြားဖြယ္ ရွိေနသည္။

ထို႔အျပင္ လြယ္ကူ၍ ထပ္ခါထပ္ခါ လုပ္ေဆာင္ရေသာ အလုပ္မ်ားအနာဂတ္တြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ၿပီး အဆိုပါအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လူသားမ်ားေနရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ႏွင့္စက္မ်ားက အစားထိုးေနရာ ယူလာႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာထြန္းသူရသက္က ခန္႔မွန္းေျပာဆိုသည္။

ပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ အနာဂတ္တြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သား၊ ယာဥ္ေမာင္း၊ ခရီးသြားေအးဂ်င့္၊ စာပို႔သမားအလုပ္အကိုင္၊ ပစၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ Delivery Services အလုပ္အကိုင္မ်ား အနာဂတ္တြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ေျခရွိသည္။

(က) အထည္ခ်ဳပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အနာဂတ္၌စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တို႔တြင္ စက္စၥည္းမ်ား အစားထိုးဝင္ေရာက္လာႏိုင္ေျခရွိၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတတ္ပညာကို တစ္ဆင့္ျမႇင့္တင္ထားသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CTUM) ၏ ဥကၠ႒ဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဥပမာ ပုဂၢလိကအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြ ဆိုပါစို႔။ စက္ေတြနဲ႔ ခ်ဳပ္တာေတြက သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ ေခတ္စားေနၿပီ။ အဲဒီေတာ့ အနာဂတ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စက္ေတြနဲ႔ ခ်ဳပ္တာေတြက ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ လုပ္သားအင္အားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ေနရာတြင္ စက္မ်ား အစားထိုးဝင္ေရာက္ လာႏိုင္သည့္ အျခားအေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္လည္း ရွိေသးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားဥပေဒအရ အလုပ္သမားမ်ားက၂ႏွစ္ တစ္ခါ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ္လည္း လစာႏွင့္ ထိုက္တန္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ အလုပ္ျဖဳတ္ခြင့္မရွိေပ။

ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိသည့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပါက ထုတ္လုပ္မႈ အရည္အေသြးက်ႏိုင္သည့္ ျပႆနာရွိေနသကဲ့သို႔ လူကို အလုပ္ခန္႔ထားသည္ျဖစ္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈျပႆနာမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း၏ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးတိုင္း ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ နာယကလည္းျဖစ္သူ ဦးရဲျမတ္သူက ေျပာဆိုသည္။

ထုတ္လုပ္မႈအရည္အေသြးက်ပါက စီးပြားေရးမေကာင္းျဖစ္လာၿပီး စက္႐ုံပိတ္ရႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“အဲဒီအခါက်ရင္ အလုပ္လုပ္တဲ့သူက ရွင္းရွင္းေလးႏွစ္မ်ိဳးပဲ စဥ္းစားေတာ့မွာ စက္ (ကို) ေျပာင္းမွာလား၊ အလုပ္ ပိတ္မွာလား ဆိုတာပဲ။ သူတို႔က အလုပ္မပိတ္ခ်င္ရင္ စက္ကိုသုံးမွာ” ဟု ဦးရဲျမတ္သူက ေျပာသည္။

စက္မ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အစီအစဥ္အတိုင္း Program ေရးဆြဲေပးကာ လည္ပတ္ပါက လူသားမ်ားထက္ အလုပ္ပိုမိုတိက်ၿပီး အလုပ္သမားေရးရာျပႆနာမ်ားလည္း ကင္းေဝးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က သုံးသပ္သည္။

(ခ) ယာဥ္ေမာင္း

ေနာက္ထပ္စိတ္ဝင္စားဖြယ္လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ယာဥ္ေမာင္းလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ နာမည္ေက်ာ္ ကားကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ Nissan သည္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ား ေျပးဆြဲႏိုင္ရန္ ယိုကိုဟားမားၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ စမ္းသပ္ေျပးဆြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။

ယင္းစမ္းသပ္မႈလုပ္ငန္းကို Nissanႏွင့္ အျခားနည္းပညာကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ DeNa တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

General Motors ကားကုမၸဏီကမူ လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမာင္းသူမဲ့ ကားမ်ားထုတ္လုပ္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားၿပီး Fords ကုမၸဏီကမူ လာမည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွသာ ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ား ထုတ္လုပ္မည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

သို႔ျဖစ္ရာအနာဂတ္တြင္ တကၠစီယာဥ္ေမာင္းအလုပ္မ်ား ဆက္လက္တည္တံ့ေနမည့္ကိစၥမွာ မေသခ်ာသည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။

“အခုေနာက္ပိုင္း Uber ကုမၸဏီဆိုရင္ ကားေတြကို ေမာင္းသူမဲ့နည္းပညာ စမ္းသပ္ေနတာေတြရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ အလုပ္ေတြက ေပ်ာက္သြားၿပီးေတာ့ အနာဂတ္မွာ အလုပ္အသစ္ေတြေပၚလာဖို႔ပဲ ရွိတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာထြန္းသူရသက္က The Voice Journal သို႔ ေျပာသည္။

(ဂ) ခရီးသြားေအးဂ်င့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူတိုင္းအင္တာနက္ကို အသုံးျပဳလာပါက သြားလိုသည့္ခရီးစဥ္ကို ကိုယ္တိုင္စီစဥ္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ရာ ခရီးစဥ္စီစဥ္ေပး၍ ဝန္ေဆာင္ခရယူသည့္ ခရီးသြားေအးဂ်င့္အလုပ္အကိုင္မ်ားမွာ အနာဂတ္တြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ေျခရွိသည္။

ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ငယ္႐ြယ္ေသာ ဩစေၾတးလ်န္းမ်ားအတြက္ ေဖာင္ေဒးရွင္း (FYA) ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း သုေတသနျပဳခ်က္အရ လာမည့္ ၂၀၃၀ျပည့္ႏွစ္ ကမၻာေပၚတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားထဲတြင္ ခရီးသြားေအးဂ်င့္အလုပ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

လက္ရွိ ဥေရာပရွိ လူအခ်ိဳ႕သည္ ခရီးသြားေအးဂ်င့္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ခရီးသြားျခင္းမ်ိဳးထက္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ခရီးစဥ္စီစဥ္ကာ ခရီးထြက္ျခင္းမ်ိဳးကို အင္တာနက္အြန္လိုင္းအသုံးျပဳ၍ ေဆာင္႐ြက္လာၾကေၾကာင္း FYA ၏ သုေတသနစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ မ်ားစြာေသာ ခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ားကလည္း ၎တို႔၏ ႐ုံးခြဲမ်ားကို ပိတ္ပစ္၍ အြန္လိုင္းအေျချပဳခရီးစဥ္မ်ား ပိုမိုဖန္တီးႏိုင္ေရးအာ႐ုံစိုက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

(ဃ) စာပို႔သမား

ထို႔အျပင္ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ လူအခ်င္းအခ်င္းအနာဂတ္တြင္ ပိုမိုဆက္ သြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း စာပို႔သမားအလုပ္အကိုင္မ်ားမွာ အနာဂတ္တြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပင္ 4G အင္တာနက္ကြန္ရက္စနစ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းအမ်ား အပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးၾကား ဆက္သြယ္မႈသည္ E-mail မွ တစ္ဆင့္သာ စာေပးပို႔ ဆက္သြယ္လာၾကသည္။

ၿဗိတိန္ရွိ British Gas ကဲ့သို႔ စြမ္းအင္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားပင္ စာ႐ြက္ျဖင့္ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ျခင္းတို႔ကို စြန္႔လႊတ္ ခဲ့သည့္မွာ ငါးႏွစ္ခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

အနာဂတ္တြင္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈစနစ္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္ရာ စာပို႔သမားအလုပ္မွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုသည္။

(င) ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ ဝန္ေဆာင္မႈ

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္အသုံးျပဳမႈမ်ား ေခတ္စားေနၿပီး အနာဂတ္ကာလတြင္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားမွာ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္၍ ေဈးႏႈန္းသက္သာလာေစရန္ ပညာရွင္မ်ားက ႀကံဆတီထြင္ေနၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပစၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ လုပ္ငန္း၌ လူသားပစၥည္းပို႔ေပးသူမ်ားေနရာတြင္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားက ဝင္ေရာက္ေနရာယူလာႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

အေမရိကန္အေျခစိုက္ Uber ကားအငွားလုပ္ငန္းအပါအဝင္ တ႐ုတ္အြန္လိုင္းေဈးအေရာင္းဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Alibaba ကလည္း ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လမွ စတင္ကာ သုေတသနျပဳလုပ္မႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း ဆိုထားၾကသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ား အသုံးျပဳ၍ ပစၥည္းမ်ားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ လုပ္ငန္းမွာ လက္ရွိကမၻာတြင္ မစတင္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း လာမည့္အနာဂတ္တြင္ အသုံးျပဳမႈတြင္က်ယ္လာႏိုင္ေျခ ရွိေနသည္။

၄။ အနာဂတ္တြင္ ေခတ္စားလာႏိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား

အနာဂတ္ကာလတြင္ ေခတ္စားလာႏိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ခန္႔မွန္းရသည္မွာ လြယ္ကူသည့္ကိစၥ မဟုတ္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။

အထူးသျဖင့္အေျပာင္းအလဲျမန္ဆန္ၿပီး ခန္႔မွန္းရခက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မူသာ၍ပင္ ခက္ေသးသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ႏွစ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ခန္႔က ယေန႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၌ ေခတ္စားလာမည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားျဖစ္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္ေရးသူ Programmer ၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသည့္ အလုပ္အကိုင္ Web Developer အလုပ္မ်ားကို လူအမ်ားစုမၾကားဖူးခဲ့ၾကေခ်။

Programmer အလုပ္ကို ၁၀တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ ၾကားဖူးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုလာသူက My Job ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမွ လူထုဆက္ဆံေရးမန္ေနဂ်ာ ကိုမႉးအိမ္ေဇာ္ ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္ ၈တန္း၊ ၉တန္းေလာက္တုန္းက Programmer အလုပ္ဆိုတာ မၾကားဖူးဘူးဗ်။ ႀကီးမွသာ ၾကားဖူးတာ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထိုစဥ္ကမိဘမ်ားသည္ကေလးမ်ား၏ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္ကို ေမးျမန္းရာတြင္လည္း ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ စစ္ဗိုလ္လုပ္မလားဟုသာ ေမးျမန္းေလ့ရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အၿမဲတီထြင္ဖန္တီးေနရၿပီး လူအခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္မႈကို အေျခခံသည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားမွာမူ အနာဂတ္တြင္လည္း ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ဟု အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

ထိုေၾကာင့္အနာဂတ္ကာလတြင္ ေခတ္စားလာမည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားသည္ လူအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ရၿပီး ေန႔စဥ္တီထြင္ႀကံဆေနရသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အနာဂတ္တြင္ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ သမား႐ိုးက်အလုပ္အကိုင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို Program သြင္းထားေသာ စက္မ်ားႏွင့္ ဉာဏ္ရည္တု (Artificial Intelligent-AI) မ်ားက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

(က) AI ဆိုင္ရာအလုပ္မ်ား

အနာဂတ္ကာလတြင္ လြယ္ကူသည့္ အလုပ္မ်ားတြင္ AI မ်ား အစားထိုးဝင္ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာ ထြန္းသူရသက္က ေျပာဆိုသည္။

“ဥပမာျပရမယ္ဆိုရင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွာ AI စနစ္တစ္ခုသုံးထားတယ္ ဆိုပါစို႔။ အဲဒီအခါမွာ ရာသီဥတုနဲ႔ ေအာက္ေျခေျမျပင္အေနအထားကို ၾကည့္ၿပီး ဘာလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာကို Machine (စက္)က သိလာၿပီး တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္တာ။ ဒါကို AI လို႔ေခၚတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

အနာဂတ္ကာလတြင္ AI နည္း ပညာဆိုင္ရာ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ေရးသားသည့္အလုပ္အကိုင္မ်ား၊ Machine Learning ေခၚ စက္၏ တြက္ခ်က္မႈကို ေလ့လာဆုံးျဖတ္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား၊ အခ်က္ အလက္မ်ားကို သုံးသပ္တြက္ခ်က္အေျဖထုတ္သည့္ (Data Scientist) ေခၚ အခ်က္အလက္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွာ ေခတ္စားလာႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

(ခ) Image Processing နည္းပညာဆိုင္ရာအလုပ္မ်ား

မႏၲေလးကုန္သည္ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး သုေတသနႏွင့္တိုးတက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒လည္းျဖစ္သူ ကိုဥကၠာေက်ာ္ကမူ အနာဂတ္တြင္ ေခတ္စားလာႏိုင္သည့္ နည္းပညာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခုအေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

အဆိုပါနည္းပညာသည္ Image processing နည္းပညာ ျဖစ္သည္။

Image processing နည္းပညာသည္ ပုံရိပ္ကို ဖမ္းယူ၍ အဆိုပါ ပုံရိပ္ကို ကြန္ပ်ဴတာကုတ္နံပါတ္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ကာ အလိုအေလ်ာက္ မည္ကဲ့သို႔ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မည္ကို ေရးဆြဲထားေသာ အစီအစဥ္အရ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

Image processing နည္းပညာသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမွစ၍ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အသီးသီး၌ အသုံးျပဳလိုသူ၏ ဉာဏ္ကြန္႔ျမဴးမႈအလိုက္ စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုပါက အက်ိဳးရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ နည္းပညာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္အတတ္ပညာမ်ားကို လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း ကိုဥကၠာေက်ာ္က ေျပာသည္။

(ဂ) IOTနည္းပညာဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္မ်ား

အနာဂတ္စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမၽွ အဆိုပါ နယ္ပယ္တြင္ အသုံးခ်ရမည့္ အင္တာနက္အေျချပဳကာ ထိန္းခ်ဳပ္လည္ပတ္မည့္ IOT (Internet of things) နည္းပညာဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္မ်ားလည္း အနာဂတ္တြင္ ေခတ္စားလာႏိုင္ေၾကာင္း မႏၲေလးကုန္သည္ႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၏ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကိုဥကၠာေက်ာ္က ဆိုသည္။

IOT နည္းပညာကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ Industry Of Technology စက္မႈလုပ္ငန္းသုံးနည္းပညာဟု ေခၚဆိုၿပီး ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးက ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့စီးပြားေရး (Service Economy) ဘက္ကို သြားေနတာဆိုေတာ့ နည္းပညာကို အေျချပဳၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္း ေပးႏိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြ၊ အလုပ္အကိုင္ေတြ အနာဂတ္မွာ ေခတ္စားလာႏိုင္တယ္”ဟု ကိုဥကၠာေက်ာ္က ေျပာဆိုသည္။

(ဃ) ေပ်ာက္ဆုံးမသြားဘဲ ပိုေကာင္းလာမည့္ အလုပ္မ်ား

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံ ယခုထက္ပို၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေရ၊ လၽွပ္စစ္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑အပါအဝင္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တိုးတက္ေရးလိုအပ္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦတည္ေဆာက္ေရးက႑အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဗိသုကာမ်ား လိုအပ္ဦးမည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါအလုပ္အကိုင္မ်ားမွာလည္း အနာဂတ္ကာလတြင္ ေခတ္စားလာႏိုင္ျပန္သည္။

ထို႔အတူ မီဒီယာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအလုပ္အကိုင္မ်ား၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္မ်ား၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္မ်ား၊ ေငြေၾကးႏွင့္ဘဏ္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္မ်ားမွာ အနာဂတ္ကာလတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားႏိုင္ေခ်။

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္နည္းစနစ္မ်ားမွာ တိုးတက္လာသည့္ နည္းပညာအေပၚတြင္ ပိုမိုအေျခခံလာႏိုင္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သြားေနေသာ စီးပြားေရးပုံစံကို ေလ့လာကာ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ တိုးတက္မႈမ်ားကို သတိျပဳသင့္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ခန္႔မွန္း၍ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတတ္ပညာတစ္ခုကို သင္ယူျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးၫႊန္႔ဝင္းက ေျပာဆိုသည္။

၅။ အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈ

အနာဂတ္ကာလတြင္ နည္းပညာပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာမည္မွာ မလြဲမေသြ ျဖစ္ရာ တိုးတက္လာမည့္ နည္းပညာမ်ားကို မ်က္ျခည္မျပတ္ေလ့လာသင့္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္ရန္ျပင္ဆင္ရမည္မွာလည္း အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။

အနာဂတ္လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္ ၂၀၃၀ တြင္ လက္ရွိရွိေနေသာ ေရွ႕ေန၊ တရားသူႀကီး၊ ဆရာဝန္၊ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္မ်ားမွာ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအလုပ္မ်ား၏ လုပ္ကိုင္မႈပုံစံမွာ ယေန႔ေခတ္ကဲ့သို႔ ဟုတ္ေတာ့မည္ မထင္။

နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သည့္ ဆရာဝန္၊ တရားသူႀကီး၊ ေက်ာင္းဆရာစသျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ရာ ေခတ္ႏွင့္ အမီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွသာ ထမင္းအိုးမေပ်ာက္ဘဲ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္အင္တာနက္ေကာင္းမြန္စြာ မသုံးႏိုင္ေသးသည့္ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကာလမ်ားက လူအမ်ားအေနႏွင့္ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ၊ ဆိုက္ဘာျပစ္မႈႏွင့္ ယင္းအမႈအခင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္သည့္ ဆိုက္ဘာရဲတပ္ဖြဲ႕ဟူသည္မွာ မၾကားဖူးေခ်။

ယေန႔ေခတ္တြင္ေတာ့ မၾကားခ်င္မွအဆုံး ျဖစ္ေနသည္။

အနာဂတ္ကာလတြင္ မည္သည့္နည္းပညာအသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး မည္သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ား ေခတ္စားဦးမည္နည္း။

တိတိပပဆိုရန္ခက္ေသာ္လည္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဝမ္းစာတည္တံ့လိုသူမ်ား၊ ေခတ္တိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္ လိုသူမ်ားအေနႏွင့္ အနာဂတ္သို႔ ေမၽွာ္ၾကည့္ရမည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။

အေကာင္းျမင္စိတ္ႏွင့္ သင္ယူခ်င္စိတ္ အပါအဝင္ အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္၊ အလုပ္ကို အားစိုက္ထုတ္ခ်င္စိတ္ရွိပါက မည္ကဲ့သို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားလာသည္ျဖစ္ေစ ရင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း My Job ၏ အမွဴေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Hans van Beek က ဆိုသည္။

လာမည့္အနာဂတ္ကာလတြင္ ေခတ္စားလာမည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ျပင္ဆင္သင့္သည္ကို The Voice Journal က မႏၲေလးကုန္သည္ႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကိုဥကၠာေက်ာ္သို႔ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၎က ယခုလိုေျပာသည္။

“ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့ စိတ္၊ အေျပာင္းအလဲကို လက္ခံခ်င္တဲ့ စိတ္ရွိဖို႔လိုတယ္။ ကိုယ့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြ၊ ကမၻာေပၚက ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတြမွာ နည္းပညာကိုသုံးၿပီး ဘယ္လိုတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေနၾကၿပီလဲ။ အဲဒီေလာက္ေတာ့ မ်က္စိဖြင့္ထားၿပီး ေလ့လာမႈေတြ ပိုလုပ္ဖို႔လိုပါတယ္”

ဇင္လင္းထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *