ၿပိဳင္ဘက္အသစ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျပင္းထန္လာမည့္ ျပည္တြင္းလက္လီလက္ကားေဈးကြက္

ထင္သာျမင္သာအက်ိဳးရွိမႈတစ္ခုက ျပည္တြင္းစားသုံးသူမ်ားအတြက္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမိုေရြးခ်ယ္ခြင့္ရလာႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏွစ္စဥ္တိုးတက္လာေသာ ျပည္တြင္းလက္လီလက္ကားေဈးကြက္အတြက္ ေနာက္ထပ္ၿပိဳင္ဘက္အသစ္မ်ား ေဈးကြက္အတြင္းဝင္လာရန္ အစိုးရကဖိတ္ေခၚလိုက္သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယခုလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို လက္လီလက္ကားေဈးကြက္တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းၫႊန္ၾကားခ်က္က ေခတ္သစ္ပုံစံကို ေျပာင္းလဲေနဆဲျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းလက္လီလက္ကားေဈးကြက္ကို ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားရွိလာသည္။

ထင္သာျမင္သာ အက်ိဳးရွိမႈတစ္ခုက ျပည္တြင္းစားသုံးသူမ်ားအတြက္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမိုေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရလာႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပာရရင္ေတာ့ စားသုံးသူေတြအတြက္ ေကာင္းပါတယ္။ ကုန္စည္၊ ဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းမွာ အရည္အေသြးေကာင္းတာကို ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္၊ ေဈးႏႈန္းပိုင္းမွာလည္း ပိုၿပီးအဆင္ေျပလာမွာေပါ့” ဟု ျပည္ ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားလက္လီလက္ကားလုပ္ငန္းမ်ားဝင္ေရာက္လာပါက ျပည္တြင္းရွိတိုင္းရင္းသားပိုင္လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ အျပင္းအထန္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ အေနအထားရွိသည္။

“ခုလို ႏိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းေတြ ဝင္ေရာက္လာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြ ပိုမ်ားလာၿပီးစားသုံးသူေတြအတြက္ ပိုေကာင္းတဲ့ကုန္စည္၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ပိုမိုေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရလာႏိုင္မွာပါ။ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းလိုအပ္ခ်က္ေတြအရ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားရဲ႕ ကုန္စည္ အရည္အေသြးေတြ တိုးတက္လာမယ္လို႔လည္းထင္ပါတယ္” ဟု စီးတီးမတ္ဟိုးလ္ဒင္းလီမိတက္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္ကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့ထြက္ကုန္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ရာခိုင္ႏႈန္းအခ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေစျခင္းႏွင့္ လက္ရွိေဈးကြက္တြင္ရွိေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မၽွတေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္ေစရန္ စိစစ္ေပးရန္လိုေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သူ ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

စားသုံးသူအခြင့္အေရးပိုရရွိေရးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ တိုးတက္ေရးမွာယခုအမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းမ်ားအမွန္တကယ္ ဝင္ေရာက္လာပါကယင္းရည္႐ြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအရည္အေသြးႏွင့္ နည္းပညာတိုးတက္ေစရန္၊ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားေဈးကြက္ပိုရကာ အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ဆိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။

ႏိုင္ငံျခားလက္လီလက္ကားလုပ္ငန္းမ်ား ဝင္ေရာက္လာေသာ္လည္း ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ထက္ ျပည္ပထုတ္ကုန္မ်ားကို တင္သြင္းေရာင္းခ်မည္ဆိုပါက ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ေဈးကြက္ ပိုရေရးႏွင့္ အရည္အေသြး၊ နည္းပညာတိုးတက္ေရးဆိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ အထေျမာက္ရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရ၏ေထာက္ပ့ံကူညီမႈမရပါက ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။

“ျပည္ပကေန ကုန္ပစၥည္းေတြသြင္းလာၾကမယ္။ ဒီဟာကို ဘယ္လို ထိန္းခ်ဳပ္မလဲေပါ့။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ကိုယ့္ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းေတြကိုဘယ္လို ျမႇင့္တင္ေပးရမလဲဆိုတာ ၾကည့္ေပးရမယ္” ဟု ဦးေဇာ္မင္းဝင္းကဆိုသည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းမွ ေဈးဝယ္စင္တာမ်ား၊ ၂၄ နာရီလက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာကုန္ပစၥည္း အားလုံး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္မွာ ျပည္ပမွကုန္ပစၥည္းမ်ားသာ အေတြ႕ရမ်ားေၾကာင္း စီးတီးမတ္ႏွင့္ အိုးရွင္းဆူပါစင္တာတို႔တြင္ ေဈးဝယ္ေလ့ရွိသူ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ေန ကိုထြန္းရဲေနာင္က ဆိုသည္။

“တာေမြအိုးရွင္းမွာ စားစရာမုန္႔တန္းကိုၾကည့္ရင္ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ ဥေရာပမုန္႔ေတြ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ ျမန္မာမုန္႔ဆိုလို႔ သၾကားလုံးတို႔ဘာတို႔ေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံျခားကလည္း ဒါေတြအကုန္ရွိတာပဲ”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းထုတ္ မုန္႔အမ်ားစုကို မိ႐ိုးဖလာအိမ္ဆိုင္ေလးမ်ားႏွင့္ လမ္းေဘးဆိုင္မ်ားတြင္သာ အေတြ႕ရမ်ားေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ဤသည္မွာ အစားအစာက႑တစ္ခုသာရွိေသးၿပီး က်န္ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္လည္း ႏိုင္ငံျခားကုန္စည္မ်ားကသာ အမ်ားဆုံးေနရာယူထားေလ့ရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ နားက်ပ္တံမွသည္ အဝတ္အထည္၊ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ိဳးစုံအထိ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ျပည္တြင္းစားသုံးသူမ်ားဝယ္ယူသုံးစြဲ ေနၾကရသည္။

ဂ်ပန္ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို သီးသန္႔ေရာင္းခ်ေသာ နာမည္ေက်ာ္ လက္လီအေရာင္းဆိုင္ Miniso ၊ ယင္းႏွင့္ၿပိဳင္ဘက္ တ႐ုတ္အမွတ္တံဆိပ္ ထုတ္ကုန္မ်ားေရာင္းခ်ေသာ MGOU ဆိုင္မ်ားတြင္ ေဈးဝယ္သူမ်ားအၿမဲလိုလို စည္ကားေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယင္းထုတ္ကုန္မ်ားသည္ တန္ဖိုးနည္း၊ အရည္အေသြးေကာင္းၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထုတ္လုပ္မည့္သူမရွိေသးေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဝယ္ခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ရန္ ျပင္ဆင္ထုပ္ပိုးထားေသာ ေသာ့ခ်ိတ္၊ အ႐ုပ္၊ ကေလးစရာ၊ မီးဖိုေခ်ာင္သုံးလက္အိတ္၊ အိမ္တြင္းစီးအဝတ္ဖိနပ္ စသည့္ ဖန္စီပစၥည္းက အမ်ားစုျဖစ္သည္။

“ဒီဆိုင္ (Miniso) က အ႐ုပ္ေလးေတြဆိုရင္ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတယ္။ ဝယ္ခ်င္စရာေလးေတြ။ ေဈးလည္းအရမ္းမႀကီးဘူး။ တျခားပစၥည္းေတြဆိုလည္း ျမင္တာနဲ႔ ဝယ္ခ်င္ေအာင္ကို သူတို႔ကလုပ္ထားတာ” ဟုေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၃၈ လမ္းရွိ Minisoဆိုင္တြင္ ေဈးဝယ္ေနသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ယခုခြင့္ျပဳမႈတြင္ ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားေသာ ကုန္စည္မ်ားမွအပ က်န္ကုန္ပစၥည္းအားလုံးကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားရာ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ပစၥည္းအမယ္သစ္မ်ားစြာကို မၾကာမီထပ္မံျမင္ေတြ႕လာရေတာ့မည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

ဤအေျခအေနတြင္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားအရည္အေသြးႏွင့္ နည္းပညာ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ဆိုသည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္ အထေျမာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အစိုးရဘက္က ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္လိုေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုၾကသည္။

အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမရွိပါက ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ၿပီးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ ရပ္ဆိုင္းႏိုင္သလိုအလုပ္လက္မဲ့အေျခအေနမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက ဆိုသည္။

“ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ေနရာမွာလည္း ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ေသးတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားစုကေတာ့ ယွဥ္ႏိုင္ဖို႔မလြယ္ဘူး။ ႏိုင္ငံျခားကုန္စည္ေတြကအေျမာက္အျမားထုတ္ႏိုင္ၾကတယ္။ ေဈးႏႈန္းအားျဖင့္လည္း အမ်ားႀကီးသက္သာႏိုင္တယ္။ အရည္အေသြးပိုင္းမွာလည္း ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ထက္ပိုေကာင္းတာေတြရွိတာကိုး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားေဈးကြက္ပိုရလာရန္ လက္လီလက္ကားလုပ္ငန္း ခြင့္မျပဳခင္မွာပင္ တင္သြင္းေရာင္းခ်မည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းအခ်ိဳးတစ္ခုကို ျမန္မာ့ထြက္ကုန္မ်ားေရာင္းခ်ေပးရမည္ဆိုသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းထားပါက ေဈးကြက္အခြင့္အလမ္းပိုရလာႏိုင္ေၾကာင္း စီးတီးမတ္ဟိုးလ္ဒင္းလီမိတက္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္က ဆိုသည္။

ယခုအမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ လက္လီလက္ကားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မည့္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္းတစ္ပါတည္းေဖာ္ျပထားသည္။

ရာႏႈန္းျပည့္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းအျဖစ္လည္ပတ္မည္ဆိုပါက လက္ကားလုပ္ငန္းအတြက္ ေျမငွားရမ္းခမပါ အေမရိကန္ေဒၚလာငါးသန္းႏွင့္ အထက္၊ လက္လီလုပ္ငန္းအတြက္ ေျမငွားရမ္းခမပါ အေမရိကန္ေဒၚလာသုံးသန္းႏွင့္အထက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသား လုပ္ငန္းရွင္ဘက္မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထည့္ဝင္မွသာ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ဖက္စပ္လက္ကားလုပ္ငန္းအတြက္ ေျမငွားရမ္းခမပါ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္သန္းႏွင့္အထက္၊ ဖက္စပ္လက္လီလုပ္ငန္းအတြက္ ေျမငွားရမ္းခမပါ အေမရိကန္ေဒၚလာခုႏွစ္သိန္းႏွင့္အထက္ ျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားသည္။

ရာႏႈန္းျပည့္ ႏိုင္ငံသားပိုင္လုပ္ငန္းအျဖစ္ လည္ပတ္မည္ဆိုပါက တတ္ႏိုင္သည့္ ကနဦးရင္းႏွီးေငြပမာဏျဖင့္ လက္လီလက္ကားလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ အပိုဒ္ ၇ (ခ) တြင္ပါရွိေသာ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ျပည္တြင္းတြင္ ယခင္ကတည္းက လက္လီလက္ကားလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္မွ ကနဦး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ခုႏွစ္သိန္းႏွင့္အထက္ သို႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္ ညီမၽွေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံသားပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ အဆိုပါအမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၁၅၀ အတြင္း လက္လီလက္ကားလုပ္ငန္း ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။

ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္၊ လက္ရွိျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနေသာ ကုန္ပစၥည္းအုပ္စုစာရင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြပမာဏ၊ လုပ္ငန္းတည္ေနရာ၊ အက်ယ္အဝန္းစသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေသးစိတ္အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းခြဲ၊ ဆိုင္ခြဲမ်ားအတြက္လည္း ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္းတင္ျပမွတ္ပုံတင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရွိထုတ္ျပန္က်င့္သုံးေနေသာ နည္းဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ လုံေလာက္မႈရွိၿပီးျဖစ္သလို မွတ္ပုံတင္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ တည္ရွိလည္ပတ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည့္အျပင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္ (Business Plan) တင္ျပရမည္ဆိုသည္မွာလည္းအဓိပၸာယ္မရွိလွေၾကာင္း ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္က ေထာက္ျပသည္။

“ရွိၿပီးသားလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ ဆိုင္ေပါင္းရာနဲ႔ခ်ီဖြင့္ၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ Business Plan ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေနပါၿပီ။ ေဖာ္ျပထားတဲ့မွတ္ပုံတင္လိုအပ္ခ်က္ေတြဟာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြအတြက္သာ က်င့္သုံးသင့္တယ္” ဟု ၎က အႀကံျပဳသည္။

စီးတီးမတ္ဟိုးလ္ဒင္း လီမိတက္သည္ အဓိကေဈးဝယ္စင္တာႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ City Mart Supermarket၊ Ocean Supercenter၊Marketplace ဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည့္အျပင္ Sea-sons Bakery & Café၊ Season Bristo၊ City Care  ေဆးဆိုင္၊ ၂၄ နာရီဖြင့္လွစ္ေသာ City Express၊ City Books & Music၊ City Baby Club၊ Safari Book Store ႏွင့္ City Mart Neighbourhood Store စသည့္ လက္လီလက္ကားဆိုင္ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာျဖင့္ လည္ပတ္လ်က္ရွိၿပီး ဆိုင္ခြဲစုစုေပါင္း ၂၁၂ ဆိုင္အထိ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

ယခုထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ မွတ္ပုံတင္ရန္စည္းကမ္းခ်က္အရ ဆိုင္ခြဲတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ ဆိုင္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္ကို တင္ျပမွတ္ပုံတင္ရမည္ျဖစ္သည္။

“ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ လက္ရွိစည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြနဲ႔တင္ အခ်ိန္၊ ေငြေၾကးကုန္က်မႈေတြရွိၿပီးသားပါ။ အခုၫႊန္ၾကားခ်က္အရဆိုထပ္ကုန္က်ရမယ့္သေဘာျဖစ္ေနပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ တင္းက်ပ္မႈလုပ္မယ့္အစား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ဖို႔ ပိုလြယ္ေအာင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟုေဒၚဝင္းဝင္းတင့္က ဆိုသည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းလက္လီလက္ကားေဈးကြက္မွာအျခားနယ္ပယ္မွ ေဈး ကြက္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ၿပီးလုပ္ငန္းသစ္မ်ားစြာေဈးကြက္တြင္းဝင္လာသည့္အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျပင္းထန္လ်က္ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း လက္လီေဈးဆိုင္သစ္ဖြင့္လွစ္မႈမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထက္ ႏွစ္ဆပိုမ်ားကာစံခ်ိန္တင္ခဲ့ေၾကာင္းအိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္ အႀကံေပးႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္း Colliers International ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စတုတၳေလးလပတ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လာမည့္ သုံးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အတြင္း လက္လီေဈးဆိုင္သစ္မ်ားေနရာယူမႈမွာဆက္လက္ျမင့္တက္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး ေဈးဆိုင္ငွားရမ္းခမ်ားလည္း ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွစ္အလိုက္ ျမင့္တက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ ခန္႔မွန္းသုံးသပ္ထားသည္။

ဆိုင္ခြဲဖြင့္လွစ္မႈမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ အခန္းငွားရမ္းခ၊ ေျမငွားရမ္းခမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြေၾကးရွားပါးေသာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။

“ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ ေျမငွားရမ္းခနဲ႔ေျမေဈးႀကီးျမင့္လာမယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ အခက္အခဲေတြျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းက ဆက္မႀကီးထြားလာဘူးဆိုရင္ ဒီေပၚမွာမွီခိုေနတဲ့ ပစၥည္းတင္သြင္းသူေတြ၊ ဝန္ထမ္းေတြအတြက္လည္းေရရွည္အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ ျပည္ပဘဏ္မ်ားထံမွ အတိုးႏႈန္းသက္သာေသာေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ လုပ္ငန္းလာေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းအမ်ားစုအတြက္ အတိုးႏႈန္းသက္သာေသာ အရင္းအႏွီးေခ်းေငြရရွိေရးဆိုသည္မွာခက္ခဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။

“မၽွတတဲ့ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြျဖစ္ဖို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ထိန္းေက်ာင္းပံ့ပို႔ေပးဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္က ဆိုသည္။ 

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *