“စစ္အစိုးရေခတ္တုန္းက အေရးယူမႈေတြေလာက္ မျပင္းထန္ဘူးဆိုရင္ေတာင္ အဲဒီတစ္ဝက္မကတဲ့ ပမာဏနဲ႔ေတာ့ ႀကဳံရႏိုင္တယ္”

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ဘူးေလးရာ ဖ႐ုံဆင့္လာၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အတူပင္ ျပည္တြင္း၌လည္း စီးပြားေရးကို မည္သူဦးေဆာင္မည္နည္း။ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပးမ်ား၊ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ လာမည့္သုံးႏွစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလမ္းသည္ မည္သို႔ဦးတည္ေနသည္၊ စိန္ေခၚခ်က္ႏွင့္ အဟန္႔အတားမ်ား မည္မၽွရွိသည္တို႔ကို လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာ (CESD) ၏ ဒါ႐ိုက္တာလည္းျဖစ္၊ သင့္ဘ၀မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာခ်ဳပ္လည္းျဖစ္ခဲ့သူ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသုေတသီ ဦးတင္ေမာင္သန္း (သင့္ဘ၀) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

Voice – သမၼတဦးဝင္းျမင့္တက္လာၿပီးေနာက္ လက္က်န္သက္တမ္းသုံးႏွစ္မွာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို လုပ္မယ္ထင္လား။ ဘယ္သူက လုပ္မွာလဲ။ သမၼတနဲ႔ အတိုင္ပင္ခံ လုပ္ငန္းတာဝန္ခြဲေဝထားတဲ့ပုံစံလည္း ေတြ႕ရတယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္သူက ဦးေဆာင္မယ္ထင္လဲဗ်။

TMT – ဘယ္သူက တာဝန္ယူၿပီးေတာ့ဦးေဆာင္မလဲဆိုတာကေတာ့ အခုခ်ိန္ထိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မေတြ႕ရေသးဘူး။ (လက္ရွိ) ရခိုင္အေရးကိစၥမေပၚခင္ကေတာ့ ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္႐ိုက္ဦးေဆာင္မယ္လို႔ေျပာတယ္။ အဲဒီဦးေဆာင္မႈေနရာမွာ ဦးဝင္းျမင့္ကယူမလားဆိုတာ ဦးဝင္းျမင့္မိန္႔ခြန္းကို ၾကည့္လိုက္ရင္ မေတြ႕ရေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိတိက်က်ေတာ့ မေျပာႏိုင္ဘူး။

စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလို႔ ေျပာတဲ့အခါ ႏွစ္ပိုင္းေပါ့။ တစ္ပိုင္းက Macro စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအပိုင္း။ ဒါကေတာ့ ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စီးပြားေရးအႀကံေပး စီးပြားေရးပညာရွင္ ေရွာင္တာနဲလ္တို႔ လုပ္ေနတယ္လို႔ သိရတယ္။ အေတာ္ေလးလည္း ခရီးေရာက္လာတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ခ်ႏိုင္တာမ်ိဳး။ ဒါေပမဲ့ Liberalization လို႔ေခၚတဲ့ ေျဖေလၽွာ႔မႈေတြဘက္မွာ ဘယ္သူဦးေဆာင္မလဲေတာ့ မသိဘူး။ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ေဇာင္းေပးေျပာသြားတဲ့ အခ်က္ေတြထဲမွာ အခ်ိဳ႕ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စီးပြားေရးနဲ႔ေတာ့ ဆက္ႏႊယ္ေနတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ျပည္သူ႕ဘ႑ာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစနစ္တစ္ရပ္ေပၚေပါက္ေရး ဒီအခ်က္ေတြက စီးပြားေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈနဲ႔ Macro စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနတာျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ အဲဒီေနရာေတြကစၿပီး တစ္စုံတစ္ရာေတာ့ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တယ္လို႔ေတာ့ ေမၽွာ္လင့္ရတယ္။

Voice – ဆရာႀကီးဦးျမင့္ (ေဒါက္တာ ဦးျမင့္) လည္း UMFCCI မွာ ေျပာသြားဖူးတယ္။ စီးပြားေရးကို အစိုးရရဲ႕ ဦးစားေပးအျဖစ္ ျပည္သူေတြက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိေအာင္ လုပ္ဖို႔။ ဆိုေတာ့ အခုခ်ိန္မွာေရာ အစိုးရက စီးပြားေရးကို အာ႐ုံစိုက္ေနၿပီလား။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တန္းတူထားၿပီး လုပ္ေနၿပီလား။ ဆရာႀကီးဦးျမင့္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းမွာေတာ့ အစိုးရရဲ႕ ဦးစားေပးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျဖစ္ လူသိရွင္ၾကားေၾကညာဖို႔ ေျပာထားတာပါ။

TMT – ခုနကေျပာသလိုပဲ ရခိုင္ကိစၥေတြ မေပၚလာခင္အထိေတာ့ တိုက္႐ိုက္ဦးေဆာင္မယ္လို႔ ေျပာထားၿပီးသားပါ။ အခုကေတာ့ အဲဒီကို ျပန္မေကာက္ ေသးတာေပါ့။ ရခိုင္ကိစၥက အဲဒီမတိုင္ခင္က အေျခ အေနထက္ ေမၽွာ္လင့္တာထက္ ပိုခက္ခဲသြားတယ္လို႔ ယူဆရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ေလာေလာဆယ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေနတဲ့အတြက္ ဒီဘက္မွာ နည္းနည္းဟေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ စီးပြားေရးဘက္ကို ျပန္လာလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။

Voice – ရခိုင္အေရးေျပာသြားေတာ့ ရခိုင္ကိစၥသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအေပၚ ဘယ္ေလာက္သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိလဲ။ ဘယ္ေလာက္ထိ ႀကီးမားသြားႏိုင္လဲ။
TMT – ႀကီးသြားႏိုင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ စစ္အစိုးရေခတ္တုန္းက အေရးယူမႈေတြေလာက္ မျပင္းထန္ဘူးဆိုရင္ေတာင္ အဲဒီတစ္ဝက္မကတဲ့ ပမာဏနဲ႔ေတာ့ ႀကဳံရႏိုင္တယ္။ ႀကဳံရ၊ မႀကဳံရ ဆိုတာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က ဘဂၤါလီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္အထိ ကိုင္တြယ္ႏိုင္လဲဆိုတာအေပၚ မူတည္လိမ့္မယ္။ ဒီျပႆနာရဲ႕ အေၾကာင္းကေတာ့ အေၾကာင္းၿပိဳင္ႏွစ္ခုေပါ့။ တစ္ခုက လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားေရးေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္သေလာက္ဆို ျမန္မာျပည္သူေရာ၊ တပ္မေတာ္ေရာ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္တခ်ိဳ႕ေရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လူ႕အခြင့္အေရးသေဘာကို ရွင္းရွင္းမျမင္ၾကဘူးလို႔ ထင္တယ္။ အခက္ေတြ႕ေနပုံရတယ္။

လူ႕အခြင့္အေရးသေဘာမွာေတာ့ လူျဖစ္တာနဲ႔တင္ လုံေလာက္သြားတယ္။ အဲဒီအတြက္ အေျခခံအခြင့္အေရးကပါၿပီးသားမို႔ ဘယ္သူကမွ ေပးတာမဟုတ္ဘဲ အဲဒီ့အခြင့္အေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရေတြက ေလးစားေရးပဲ။ အဲဒီအခ်က္ကို (ကမၻာက) ေျပာေနၾကတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီ႐ႈေထာင့္ကေျပာရင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ရွိ မရွိတို႔၊ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မျဖစ္တို႔က ကုလသမဂၢခ်ည္းကပ္ပုံမွာ အဓိကမက်ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ခ်ဥ္းကပ္ပုံက အဲလိုမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီနားလည္မႈက ကြာဟသြားတာ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားေရး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူနဲ႔ႏိုင္ငံကို ခ်ိန္တဲ့ေနရာမွာ ႏိုင္ငံဘက္ကိုတင္းေနတယ္။ ဒါကလည္း သမိုင္းေၾကာင္းအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္လို႔ရတယ္။ လူ (လူ႕အခြင့္အေရး) ဘက္ကို မတင္းခဲ့ဘူး။ အဲဒီဟန္ခ်က္ေလးကို ၫွိရမယ္လို႔ ထင္တယ္။ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းတင္းသြားဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း အဲဒီထဲမွာ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ကို ျဖည့္ဆည္းရလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ အဲဒီျဖည့္ဆည္းႏိုင္မႈရဲ႕ အရွိန္ႏႈန္းထားေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ ဖိအားဘယ္ေလာက္လာမလဲ၊ ပမာဏ ဘယ္ေလာက္လာမလဲ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။

ကၽြန္ေတာ္စိုးရိမ္တာေလးတစ္ခုက ၂၀၂၀ ဆို ေ႐ြးေကာက္ပြဲလာေတာ့မွာျဖစ္လို႔ လူဆိုတဲ့ကိစၥဘက္၊ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတဲ့ကိစၥဘက္က ေဆာင္႐ြက္မယ္ဆိုရင္ လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔ အကန္႔အသတ္ဖိအား ေတြျဖစ္ေနမလား။ ဒါဆိုရင္ ဖိအားေတြက ဆက္တိုက္ ဆက္တိုက္ႀကီးဝင္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ဖိအားေပးတာ ျမန္တဲ့အေျခအေနကို ဆိုက္သြားႏိုင္တယ္။

Voice – ဖိအားဆိုတာက ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ။

TMT –  ျပည္ပေပါ့ေနာ္။ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီမွာ တ႐ုတ္နဲ႔ ႐ုရွားရပ္ခံေပးလို႔ ICC ကို တင္လို႔မရဘူးဆိုေပမယ့္လည္း အေမရိကန္နဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ဖိအားကို တိုင္းျပည္က ေတာ္ေတာ္ခံရႏိုင္စရာ အေၾကာင္းရွိတယ္။

Voice – စီးပြားေရးဘက္မွာဆို အထူးအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ (GSP) ကို ျပန္႐ုတ္တာမ်ိဳးေပါ့။

TMT – ဟုတ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးဘက္မွာဆို အထူးအခြင့္အေရးရထားတာေတြ ျပန္ဆုံး႐ႈံးသြားႏိုင္စရာရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ မဆက္ဆံတာေတြ၊ ဥပမာအားျဖင့္ ရမယ့္အကူအညီေတြ ေလ်ာ့သြားတာေတြ အမ်ားႀကီးႀကဳံရႏိုင္ပါတယ္။

Voice – ေနာက္တစ္ခုက ရခိုင္အေရးဖိအားတက္လာတယ္။ ဒါဆို စီးပြားေရးလုပ္သာကိုင္သာရွိတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ေပါ့ေလ။ အဲဒါေတြမရွိဘဲနဲ႔ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆြဲေဆာင္ဖို႔က အဆင္ေျပပါ့မလား။

TMT – ေယဘုယ်အားျဖင့္ သူတို႔ၾကည့္တာက အေနာက္ႏိုင္ငံဆိုရင္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥေတြ။ ဒါကေတာ္ေတာ္လည္း အေရးႀကီးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကမၻာႀကီးနဲ႔ အဆက္ျပတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လူ႕အခြင့္အေရးဟာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္မွာ အေတာ္ေလး အေရးႀကီးတဲ့ေနရာကို ေရာက္သြားတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာမူဝါဒကို ခ်ဥ္းကပ္ရင္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥေတြကို ၾကည့္လာၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုတာကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုတာေတာင္ လူ႕အခြင့္အေရးသေဘာနဲ႔ ဖြင့္ဆိုလာၾကတယ္။ ဒီေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဆက္ျပတ္သြားတယ္။ အဆက္ျပတ္သြားတဲ့အခါ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိစၥ၊ အမ်ိဳးသားေရးကိစၥေတြမွာ ေဇာင္းေပးမိလ်က္သားျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိစၥမွာလည္း လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥေပၚမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ဘယ္လိုသေဘာထားလဲ။ ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္လဲ။ အဲဒါကို တိုင္းတာၾကည့္႐ႈမယ့္ေနရာသည္ ဘဂၤါလီကိစၥကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္လဲဆိုတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။

ကမၻာ့လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းရဲ႕ ပုဒ္မ ၁၄ မွာဆိုရင္ ဒီလိုဒုကၡသည္ေတြဆိုင္ရာျပႆနာေတြကို ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ ဒါကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္တစ္ခုရွိခဲ့တယ္။ အခုခ်ိန္မွာဆိုရင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄၈ ႏိုင္ငံက ဒါကို သေဘာတူထားၾကတယ္။ သူ႕ရဲ႕ပမာဏက ေတာ္ေတာ္ႀကီးမားတယ္။ ေလးပုံသုံးပုံက ဒါကိုသေဘာတူထားၿပီးျဖစ္တယ္။ အဲဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က လက္မခံတဲ့ အင္အားစုက အေတာ္ႀကီးမားေနတုန္းပဲလို႔ ထင္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ (အစိုးရအဖြဲ႕) အတြင္းသေဘာအရ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိႏိုင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ အဲဒါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာဖိအားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္တယ္။

ဒုတိယတစ္ခ်က္ကေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြအတြက္ နည္းနည္းပိုအားရွိတာက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို ပိုၿပီးအရွိန္အဟုန္ျမႇင့္လာတာေပါ့။ အဲဒီေနရာမွာလည္း Transparency International  ရဲ႕ တိုင္းတာခ်က္ေတြမွာဆိုရင္ တိုးတက္မႈတစ္စုံတစ္ရာ ေတြ႕ရတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္က တိုင္းတာတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္သာကိုင္သာတဲ့အေျခအေန Doing Business  မွာဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပန္က်သြားျပန္ေရာ။ ဆိုလိုတာက အေျခအေနေတြက ေရာေထြးေနတဲ့အေျခအေနျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကို ဖိဖိစီးစီးျပန္ကိုင္တြယ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ …။ ေသာ့ခ်က္ကေတာ့ ရခိုင္အေရးကိုင္တြယ္ႏိုင္မယ့္ကိစၥက ေသာ့ခ်က္က်လိမ့္မယ္ ထင္တယ္။

Voice – တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေၾကာင္း ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ေငြလဲႏႈန္းရွင္ သတ္မွတ္တာ၊ ဗဟိုဘဏ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတာ စတာ ေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေတြကို သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ကလည္း လုပ္ခဲ့တယ္။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမျဖစ္ဘူး။ ဒီဘက္အစိုးရလက္ထက္မွာေရာ အဲဒါမ်ိဳးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေနတာ ေတြ႕ၿပီလားခင္ဗ်။

TMT – ဒီဘက္အစိုးရလက္ထက္မွာ ထူးထူးျခားျခား၊ ဖိဖိစီးစီးလုပ္ေနတာကေတာ့ Macro စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈကို လုပ္ေနတာရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ ေရွာင္တာနဲလ္တို႔လုပ္ေနတယ္။ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ေတာ့ ဗဟိုဘဏ္က ကုန္ေဈးႏႈန္းကို ထိန္းၫွိမယ္လို႔ ေၾကညာသြားတာေတြ႕လိုက္တယ္။ ဒါက အခ်ိန္ေလးေတာ့ေစာင့္ရမယ္။ ဒါက ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ ဌာနေတြဖြဲ႕ရမယ္။ စာရင္းဇယားေတြလုပ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ရမွာမို႔ အခ်ိန္ယူရလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ ဒါကေတာ့ ဒီဘက္ေခတ္ရဲ႕ထူးျခားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေပါ့။

တစ္ဖက္မွာက်ေတာ့ အားမရစရာေကာင္းတာက ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး။ ေခတ္အဆက္ဆက္ေျပာလာတာနဲ႔ ေလသံကေတာ့တူတယ္။ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ အဲဒီလိုပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးအေျခအေနေကာင္းေတြ၊ စီမံကိန္းေတြ၊ ခ်ဥ္းကပ္ပုံေတြ မေတြ႕ရဘူး။ ဒါကလည္း အေဟာင္းထဲက မထြက္ႏိုင္ေသးဘူးလို႔ ေျပာရမယ္။

Voice – ဗဟိုဘဏ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္တဲ့အခါ ဗဟိုဘဏ္ကို သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေရးနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ကို ျပည္ပက တတ္သိပညာရွင္ကို ခန္႔တာမ်ိဳးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဘယ္လိုအေျခအေနရွိပါလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗဟိုဘဏ္ကေရာ ဘယ္လိုဆက္သြားသင့္ပါလဲ။

TMT – ဗဟိုဘဏ္မွာ ေလာေလာဆယ္မွာ ေတာ့ IMF တို႔ ၊ World Bank တို႔က ပညာရွင္ေတြ အႀကံဉာဏ္ေပးေနတာရွိတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္က ေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့အကုန္လုံးက အဲဒီပညာရွင္ေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြအေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ ေျပာင္းလဲခဲ့တာေပါ့။ ကိုယ့္ဝန္ထမ္းေတြထဲက အဲဒါေတြကို လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈ ရွိၿပီလားဆိုရင္ေတာ့ မရွိေသးဘူးလို႔ ေျပာရမွာေပါ့။ အဲဒီမွာေတာ့ ကိုယ္ေတြဘက္က အားနည္းတယ္။ အဲဒီဘက္မွာ တည္ေဆာက္ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက မဟာတန္းအဆင့္ ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္လႊတ္ၿပီးေတာ့ အဲဒီလူေတြ ျပန္လုပ္ေနတာေတြက ေတာ္ေတာ္ေလးရွိလာၿပီ။ ဒါေပမဲ့ သိပ္ၿပီးေတာ့ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားတဲ့သူေတြကို ေခၚဖို႔ေတာ့မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူ။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တတ္သိပညာရွင္ေတြကို ေခၚၿပီးေတာ့ ခန္႔လိုက္တာေတြရွိတယ္။ တာဝန္ေပးလိုက္တာေတြရွိတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားကိုေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕အေျခအေန၊ ျဖတ္သန္းမႈအရေတာ့ အဲဒီလိုႏိုင္ငံျခားသားေတြကို တာဝန္ေပးမႈေတြက ႏိုင္ငံေရးအရ ကန္႔ကြက္ၾကတာေတြရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အေတာ္ေလးခက္ခဲလိမ့္ဦးမယ့္ သေဘာရွိတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တတ္ကၽြမ္းတဲ့သူေတြကို သုံးလို႔ရတာရွိတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အနည္းဆုံးေပါ့။ တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာတစ္သိန္းေပးမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဆယ္သန္းသုံးမယ္ဆိုရင္ တစ္ႏွစ္ကို လူဆယ္ေယာက္ ေခၚၿပီးလုပ္လို႔ရတယ္။ ဒါက တကယ္ျပန္တြက္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔ IMF တို႔လာၿပီးသုံးမယ္ဆိုလို႔ ရွိရင္လည္း သူတို႔က ဒီထဲကေန Consortium   Fee ေတြယူတာပဲ။ အဲဒီႏွစ္ခုကိုခ်ိန္ထိုးၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၾကည့္ရလိမ့္မယ္။ ၾကည့္လိုရွိရင္ ဘယ္ပညာရွင္၊ ေပၚလစီကို က်င့္သုံးမလဲသိႏိုင္တယ္။ ဒီအေပၚခ်ိန္ထိုးစဥ္းစားရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ပိုၿပီးတြက္ေျခကိုက္ မလားလို႔ေပါ့။

Voice – ရန္ကုန္တိုင္းရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေပါ့။ Eco Green တို႔ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတို႔ ရွိတယ္။ ဒီလိုစီမံကိန္းႀကီးေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းရဲ႕ ေနာက္မွာ ဘယ္သူရွိမလဲ။ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ဒီလိုစီမံကိန္းမ်ိဳးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းတို႔ ဦးေက်ာ္ေဇယ်တို႔ရဲ႕ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈေတြ ၾကားေနရတယ္။တခ်ိဳ႕စီမံကိန္းေတြက လႊတ္ေတာ္ကို မတင္ဘဲ ေက်ာ္သြားတယ္ဆိုတာမ်ိဳးဆိုၿပီး ေျပာေနၾကတာလည္းရွိတယ္။ အဲဒါ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။

TMT – ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းမွာလုပ္တဲ့ စီမံကိန္းေတြကႀကီးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဗဟို (အစိုးရ) ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ ယူထားတာျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဗဟိုလို႔ ေျပာတဲ့အခါမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရွိမယ္။ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးရွိမယ္။ အနည္းဆုံးသူတို႔ကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး အသိေပးၿပီးမွ လုပ္တယ္လို႔ ယူဆလို႔ရႏိုင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ တခ်ိဳ႕ႀကီးမားတဲ့ စီမံကိန္းႀကီးေတြဆိုတာက ျပည္သူကိုခ်ျပဖို႔လိုတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုခ်ျပဖို႔လိုတယ္။ ဒါကိုက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္တယ္။ လူထုနဲ႔စကားေျပာတာ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ စကားေျပာတာ ဒါေတြဟာ လုပ္ပုံကိုင္ပုံ ေကာင္းေတြ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သေဘာေဆာင္တဲ့လုပ္ငန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လုပ္သင့္တယ္ ထင္ပါတယ္။

Voice  – လက္ရွိအစိုးရကို အႀကံေပးေနတဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မ်ား ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေပါ့ေနာ္။ ရွိေနၿပီလား။

TMT – အႀကံေပးေနတဲ့သူေတြေတာ့ ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရွာင္တာနဲလ္ဆိုရင္ တရားဝင္သိရတဲ့သူေပါ့။ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ဆိုတာလည္း စီးပြားေရးသေဘာအရ ဖြဲ႕ထားတာရွိတယ္။ အဲဒီေကာ္မတီမွာဆိုရင္ လူ ၂၀ ေလာက္ေတာင္ ပါလားမသိဘူး။ လုပ္ပုံကိုင္ပုံ ဘယ္လိုရွိလဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မသိဘူး။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဘယ္ေလာက္မၾကာခဏေတြ႕လဲ။ ပုံမွန္ဘယ္လိုေတြ႕လဲ။ ဘာအေၾကာင္းေတြကို ေျပာလဲဆိုတာကေတာ့ မျမင္သာတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္မသိဘူး။ ဆိုေတာ့ ေသခ်ာစနစ္တက်ရွိသြားတဲ့ဟာမ်ိဳးေလး ျဖစ္သြားရင္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ အရင္အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း ပုံမွန္သေဘာမ်ိဳးေဆာင္တဲ့ ေတြ႕ဆုံမႈ မ်ိဳးေတာ့ သိပ္မရွိခဲ့ဘူးလားလို႔။ ကၽြန္ေတာ္နားလည္တာေပါ့ေလ။ ပုံမွန္ေတြ႕သြားရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္။

Voice – တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ေတြမွာေရာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အစိုးရအႀကံေပးေကာင္းေတြ ရွိျခင္း မရွိျခင္းက အဲဒီအစိုးရရဲ႕ မူဝါဒေတြအေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါ ဘယ္လိုအက်ိဳးသက္ေရာက္လဲ။

TMT – တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာလည္း အႀကံေပးေတြမရွိဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။

Voice – အစိုးရလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီးပြားေရးမူဝါဒကို စာဖတ္ပရိသတ္ေတြ နားလည္လြယ္ေအာင္ အ႐ိုးရွင္းဆုံးပုံစံနဲ႔ နည္းနည္းေျပာျပေပးပါ။ အစိုးရ ဘာေတြလုပ္ေနလဲ။

TMT – စီးပြားေရးမွာ ကၽြန္ေတာ္နားလည္တာက ေငြေဖာင္းပြမႈကို ခ်ဖို႔ႀကိဳးစားေနတယ္။ ေငြေဖာင္းပြမႈကိုခ်ဖို႔ႀကိဳးစားတာက အေရးႀကီးတယ္။ ေငြေဖာင္းပြမႈက်မွ အတိုးႏႈန္းကခ်လို႔ရမယ္။ အတိုးႏႈန္းဆိုတာက စုေဆာင္းေငြအတိုးႏႈန္းနဲ႔ ေခ်းေငြအေပၚယူတဲ့အတိုးႏႈန္း။ ဆိုေတာ့ လုပ္ငန္းေတြက ေခ်းရတဲ့အတိုးႏႈန္းက အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္မ်ားေနတာရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ ဒါကို ေရရွည္ဖို႔ တျဖည္းျဖည္းေလၽွာ႔ခ်ဖို႔ႀကိဳးစား ေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္နားလည္တယ္။ က်န္တဲ့အဖြဲ႕ေပါ့ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာေတြကို ေျဖေလၽွာ႔တဲ့အပိုင္းကိုေတာ့ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္တယ္လို႔ ယူဆရတယ္။

Voice – ဒါက UMFCCI မွာ ဒုသမၼတက လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ အခက္အခဲကို တစ္လတစ္ႀကိမ္ သြားနားေထာင္ေျဖရွင္းေပးတာကို ဆိုလိုတာထင္တယ္။

TMT – ဟုတ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရွိန္အဟုန္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲဆိုတာကေတာ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ မေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ဘယ္ေလာက္ခရီးေပါက္ေနလဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔မသိဘူး။ ဒီဘက္ေခတ္မွာ အခက္အခဲေတြကို သိပ္မျမင္ရတာက သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအရာရွိေတြက မီဒီယာေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံတာနည္းတယ္။ နည္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာအကဲခတ္တဲ့လူေတြအပါအဝင္ စာဖတ္ပရိသတ္အေနနဲ႔က သိခြင့္သိပ္မရွိသလိုျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီအပိုင္းေလးကိုမ်ား ျပင္ႏိုင္ရင္ မီဒီယာေတြနဲ႔ မၾကာခဏေတြ႕ဆုံႏိုင္ရင္ အစိုးရက သူတို႔လုပ္တာေတြကို ရွင္းျပႏိုင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေလ့လာအကဲခတ္တဲ့သူေတြကလည္း သေဘာထားအျမင္ေတြေပးႏိုင္တယ္။ သူတို႔ (အစိုးရ) လည္း အပါအဝင္ေတြ႕ၾကမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ဘာလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ သိသြားၾကမယ္။ အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔လည္း သူ႕ႏိုင္ငံေရးအတြက္လည္း ပိုၿပီးအားေကာင္းလာမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။

Voice – လက္က်န္သုံးႏွစ္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက ဒီအတိုင္းသြားမလား။ ဒါမွမဟုတ္ ပိုၿပီးမ်ားေကာင္းလာႏိုင္မလား။ ဘယ္လိုျဖစ္လာႏိုင္မလဲ သုံးသပ္ၾကည့္ေပးပါ။ လက္ရွိ ရခိုင္ကိစၥ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားအပါအဝင္ ဒီအခင္းအက်င္းအားလုံးကို ၿခဳံငုံ ၿပီးေတာ့ေပါ့ေလ။ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။

TMT – ရခိုင္ကိစၥကိုင္တြယ္တဲ့အေပၚမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေျခအေနက မူတည္သြားလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆို႔အေရး ယူတာေတြ ဖိတာေတြမ်ားလာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ စစ္အစိုးရလက္ထက္ကအတိုင္း ႀကဳံရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ျပန္ၿပီးႀကဳံရတာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ျဖစ္ဖို႔ အလားအလာကလည္း ျမင္ေနရသလိုျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီအတြက္ေတာ့ စိတ္လည္းမေကာင္းဘူး။ အားလည္းမရဘူး။ ျဖစ္ေနတဲ့အေျခအေနကိုေပါ့ေနာ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ေျပာၿပီဆိုရင္ အလုပ္ကိုစနစ္တက် လုပ္ႏိုင္တဲ့ အဆင့္ရွိတဲ့ကုမၸဏီႀကီးေတြ ဝင္လာဖို႔ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲသြားတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးကို ေရာက္သြားၿပီ။ အဲဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆုံး႐ႈံးခဲ့တာေတြက လူမႈသေဘာေဆာင္တဲ့ အခြင့္အေရးကိုေလးစားတဲ့ကုမၸဏီေတြမလာဘူး။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို ေလးစားတဲ့ကုမၸဏီေတြ လာတာနည္းသြားႏိုင္တယ္။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္ဆိုရင္ အျမတ္ကိုပဲ အဓိကထားၿပီး လုပ္ပုံကိုင္ပုံေကာင္းေတြ မပါတဲ့ ကုမၸဏီေတြပဲမ်ားေနမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီးပြားေရးက စနစ္တက်နဲ႔ ကမၻာကိုယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ အားနည္းသြားလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ အဲဒါေလးတစ္ခုကိုေတာ့ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးဆက္အရ အဲဒါမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ သက္ဆိုင္ရာပါဝင္ပတ္သက္ၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အကုန္လုံးက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြးေတာၿပီး မူဝါဒကို ခ်မွတ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ထိန္းၿပီးေတာ့ သြားလို႔ရလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။

Voice – ဒါဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ဆက္ဆံစရာ အာဆီယံနဲ႔ တ႐ုတ္ပဲရွိေတာ့မယ့္ သေဘာမ်ိဳးေပါ့။ အာဆီယံထဲမွာလည္း OIC အဖြဲ႕ဝင္ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ကို ဖယ္လိုက္ရင္ က်န္တဲ့ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ပဲ စီးပြားေရးအရ ဆက္ၿပီးလုပ္ကိုင္သြားရမယ့္ အလားအလာမ်ိဳး ျဖစ္သြားမယ့္သေဘာေပါ့။

TMT – အဲဒီလိုပဲ ျမင္ေနရတာေပါ့ေနာ္။ ျမင္ေနရတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒါကလည္း အဲဒီႏိုင္ငံေတြအေပၚမွာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက ဘယ္ေလာက္ထိ ဖိအားေပးလဲဆိုတာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနေသးတယ္။

Voiec – ျပန္ခ်ဳပ္ရင္လာမယ့္သုံးႏွစ္စီးပြားေရး ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရခိုင္အေရး ဘယ္လိုကိုင္တြယ္လဲအေပၚမွာ မူတည္ေနတာေပါ့။

TMT – ရခိုင္ကိစၥက ေတာ္ေတာ္ေလး ေသာ့ခ်က္က်မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။

Voice – ဒါဆိုရင္ အစိုးရရဲ႕ Capacity ေပါ့။ ရခိုင္အေရးကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ကိုင္တြယ္ႏိုင္ဖို႔ သူ႕မွာ အဆင္ေျပပါ့မလား။

TMT – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာေတာ့ (Capacity) အျပည့္ရွိမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီျပႆနာရဲ႕ အနက္အ႐ႈိင္း ႀကိဳၿပီးေတာ့လည္း ျမင္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုႀကိဳျမင္ခဲ့တဲ့အတြက္လည္း ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္ကို စၿပီးဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။ ၿပီးရင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြလည္း ဖြဲ႕ခဲ့တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႕အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ သူ႕ပါတီထဲမွာေရာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကဲ့သို႔ ျမင္ႏိုင္တဲ့သူ အားေကာင္းေကာင္းရွိရဲ႕လား။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ဒီကိစၥေတြက အမ်ိဳးသားေရးနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူတာေတြကလည္း မ်ားေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္စဥ္းစားတာထက္ စိတ္ခံစားခ်က္ Emotion မ်ားႏိုင္တဲ့အေနအထားမွာ ေရာက္ေန တယ္။ ေရာက္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခုခ်ိန္မွာ Capacity လို႔ေျပာတဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုေျပာရင္ ႏွစ္ရပ္လိုမယ္။ တစ္ခုက အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစားႏိုင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ရယ္၊ ဒုတိယက မိမိရဲ႕စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကိုသိၿပီး ျပန္ထိန္းႏိုင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္။ အဲဒီစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွစ္ခ်က္က လာမယ့္သုံးႏွစ္မွာ ေသာ့ခ်က္က်လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ EQ က နည္းနည္းေလးအေရးႀကီးလာၿပီလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။

Voice – ခုလို အခ်ိန္ေပးေျဖၾကားေပးတာ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်။

ရဲႏိုင္ဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *