အမႈိက္သင္ခန္းစာ ေက် မေက်

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏အႀကီးဆုံး အမႈိက္ပုံႀကီး မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ၏ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈစနစ္ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းႀကီးထြားလာသည့္ အမႈိက္ျပႆနာအေပၚ အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားက ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။

ေနေရာင္ေအာက္တြင္ လူႏွစ္ေယာက္စာ အရပ္အျမင့္ရွိသည့္ ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံႀကီး မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈကား ေမလ ၂ ရက္ေန႔က အၿပီးသတ္ၿငိမ္းသြားခဲ့ၿပီ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ထိန္ပင္သုသာန္အနီးတြင္ရွိေသာ ဧရိယာစတုရန္းဧက ၃၀၀ ခန္႔ရွိသည့္ အမႈိက္ပုံႀကီးအနက္ ဧရိယာစတုရန္းဧက ၁၅၀ ခန္႔မွာ ရက္ရွည္ မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သည္။

နိမ့္လိုက္ျမင့္လိုက္ႏွင့္ ေတာင္ပုံ ယာပုံ အမႈိက္ပုံႀကီးမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနလူထု ေန႔စဥ္အသုံးျပဳထြက္ရွိလာသည့္ အမႈိက္မ်ား၏ ေနာက္ဆုံးနားခိုရာျဖစ္သည္။ ပလတ္စတစ္အိတ္မွအစ စားႂကြင္းစားက်န္၊ ဖန္မီးေခ်ာင္းကြဲ၊ ဖိနပ္စုတ္တို႔အဆုံး ရွိေနသည့္ အမႈိက္မ်ားစံျမန္းရာ ထိုအမႈိက္ပုံသည္ ၁၈ ႏွစ္သက္တမ္းတြင္ အမႈိက္တန္ခ်ိန္က သန္း ၅၀ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ေျမႀကီးထဲတြင္ ျမဳပ္ေနသည့္ အမႈိက္ထုကပင္ ၁၅ေပရွိေနၿပီး ေျမေပၚေပၚေနသည့္ အမႈိက္မ်ားႏွင့္ အမႈိက္ပုံႀကီး၏အျမင့္က ေတာင္တန္းငယ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္။

ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ အထပ္ထပ္ စြန္႔ပစ္ခဲ့ေသာ ထိုအမႈိက္ပုံေအာက္တြင္ ေျမႀကီးမွာ အစိုဓာတ္ရွိေနၿပီး သဘာ၀အရ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ထြက္ကာ အလႊာလိုက္ ထပ္ထားသည့္ အမႈိက္မ်ား၏ ၾကားထဲတြင္ ေလဟာနယ္ျဖစ္ေပၚ၍ ေလေပြတိုက္ခတ္မႈ ျဖစ္ေပၚသည္။ အမႈိက္အခ်င္းခ်င္းပြတ္တိုက္မႈ၊ ေလေပြတိုက္ခတ္မႈႏွင့္ ျပင္ပအပူခ်ိန္တို႔က မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

ထိုအေျခအေနအျပင္ မီးေလာင္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ထပ္မံရွိေနပါေသးသည္။ ယင္းမွာ အမႈိက္ကို အစိုအေျခာက္ ခြဲျခားျခင္းမရွိဘဲ ေရာေႏွာစြန္႔ပစ္ျခင္းျဖစ္သည္။

မီးဖိုေခ်ာင္မွထြက္သည့္ အမႈိက္စိုကို ဖိနပ္စုတ္ကဲ့သို႔ အမႈိက္ေျခာက္ႏွင့္ ေရာေႏွာစြန္႔ပစ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ေျမေဆြးအျဖစ္ မရရွိေတာ့ဘဲ အမႈိက္မ်ားကို ဒီအတိုင္းပုံထားရသည့္ အေျခအေနက မီးေလာင္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီစနစ္ (အမႈိက္အစိုအေျခာက္ခြဲစြန္႔ပစ္ျခင္း) ကို ၂၀၁၂ ကတည္းက လုပ္တယ္။ ျပည္သူေတြက လိုက္နာမႈအားနည္းလို႔ မေအာင္ျမင္ဘူး” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ဒုတိယဌာနမႉး ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ေမာ္က လက္ရွိအေျခအေနကို ေျပာျပသည္။

ထိုသို႔ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္၊ ဓာတ္ခဲ၊ မီးေခ်ာင္းႏွင့္ ႂကြက္ေသေကာင္ပုပ္ကဲ့သို႔ အမႈိက္မ်ားေရာေႏွာေနသည့္ အမႈိက္ပုံမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာလည္း ရွိေသးသည္။

မီးေလာင္ကၽြမ္းေနစဥ္ကာလအတြင္း စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း၏ ဓာတ္ခြဲခန္း (ALARM Ecological Laboratory) ၏ ေလထုအရည္အေသြးတိုင္းတာခ်က္အရ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ဓာတ္ေငြ႕၊ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ ေအာက္ဆိုဒ္ပါဝင္မႈႏွင့္ ေလထုထဲတြင္ အမႈန္အမႊားပါဝင္မႈတို႔မွာ သတ္မွတ္စံႏႈန္း မ်ားထက္ႏွစ္ဆခန္႔ ျမင့္မားေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းမီးေလာင္မႈေၾကာင့္ လူကိုေသေစႏိုင္ေသာ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွာ ျမင့္မားလာခဲ့ ေၾကာင္းလည္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုဓာတ္ေငြ႕မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားအျပားကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။ ယင္းဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွာ အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္သလို ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေဆးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

လတ္တေလာတြင္ ထိုမီးေလာင္မႈေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရင္းျဖင့္ပင္ ေန႔စဥ္စြန္႔ပစ္ေနသည့္ အမႈိက္မ်ားကို ထိန္ပင္ေျမေနရာ၏ လြတ္ေနေသးသည့္ ဧက ၅၀ တြင္ ပုံေနရသည္။

အပန္းေျဖေနရာပင္ ျပည့္စုံစြာမရွိသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အမႈိက္မ်ားအတြက္လည္း ေျမေနရာမေပးႏိုင္။

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားဦးေဆာင္ၿပီး မီးေလာင္ထားသည့္ ထိုအမႈိက္ပုံေဘးနားတြင္ အသစ္ေရာက္လာသည့္ အမႈိက္မ်ားထဲမွ အမႈိက္ အစိုအေျခာက္ကိုခြဲကာ မီးတားေျမာင္းမ်ားတူး၍ က်န္သည့္ ေျမဧက ၅၀ တြင္ ပစ္ေနရသည္။

“ေနရာမရွိဘူး။ ဒီမွာပဲ ပစ္ရမွာပဲ” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ေမာ္က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္၏ အမႈိက္ထြက္ရွိမႈ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ လူတစ္ဦးမွ တစ္ေန႔တာ အမႈိက္ထြက္ရွိမႈမွာ ၀ ဒသမ ၄၁ ကီလိုဂရမ္ရွိၿပီး ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လုံးမွ ေန႔စဥ္ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၂၄၀၀ ခန္႔ ထြက္ရွိသည္။

ထိုအထဲမွ ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံသို႔ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို သြားေရာက္ပုံထားရသည္။

အမႈိက္တန္တစ္ေထာင္ေက်ာ္မွာ အလ်ားေပတစ္ရာ၊ အျမင့္ဆယ္ေပရွိသည့္ အိမ္တစ္လုံးစာႏွင့္ ညီမၽွသည္။

အမႈိက္တန္ခ်ိန္ ၂၄၀၀ မွ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထားဝယ္ေခ်ာင္ ေျမေနရာတြင္ တန္ ၈၀၀ ခန္႔ကို စြန္႔ပစ္ေနရသည္။ ထို႔ျပင္ JFE (Japanese  Future Engineering) ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္တို႔ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ ေ႐ႊျပည္သာမွ အမႈိက္မီး႐ႈိ႕စက္တြင္ ေန႔စဥ္ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ ၆၀ ကို မီး႐ႈိ႕၍ စြမ္းအင္ထုတ္ျခင္း၊ ဒလအမႈိက္ပုံတြင္ ၂၂ တန္ႏွင့္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမႈိက္ပုံတြင္ အမႈိက္ဆယ္တန္တို႔ စြန္႔ပစ္ လ်က္ရွိသည္။

အမႈိက္သိမ္းဆည္းျခင္းစနစ္

တစ္ႏွစ္စာ အမႈိက္ပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ တိုးလာခဲ့ၿပီး ထိုအမႈိက္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ အမႈိက္သိမ္းယာဥ္ ၄၀၀ ေက်ာ္၊ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္း ၃၇၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းလ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း အေရွ႕ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္ေလးခုရွိ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမႈိက္သိမ္းျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။

အမႈိက္သိမ္းစနစ္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ အမႈိက္ကန္၊ အမႈိက္ပုံး၊ အမႈိက္သိမ္းယာဥ္ႏွင့္ အမႈိက္သိမ္းလွည္းတို႔ျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ရက္သတ္မွတ္ကာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္အလိုက္ လိုက္လံသိမ္းဆည္းသလို Door to Door  စနစ္ျဖင့္ ရပ္ကြက္အာဏာပိုင္မ်ား လမ္းသူ လမ္းသားမ်ားျဖင့္ ၫွိႏႈိင္း၍ အမႈိက္ထုပ္ေကာက္စနစ္ျဖင့္လည္း ေဆာင္႐ြက္သည္။

“အမႈိက္ကို ကားနဲ႔လိုက္သိမ္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ သတ္မွတ္ခ်ိန္မွာ မပစ္ၾကေတာ့ အမႈိက္ေတြကို ေခြးဆြဲရင္ အမႈိက္ပုံက ပြၿပဲက်န္ေနခဲ့ေရာ” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ လက္ေထာက္ဌာနမႉး ဦးေဇာ္ဝင္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ လင္းေျပာင္စနစ္ျဖစ္ေသာ မိုးလင္းသည္ႏွင့္ လမ္းမေပၚအမႈိက္မ်ား ေျပာင္ရွင္းေနေစရန္ အခ်ိန္သတ္မွတ္၍ ေန႔စားတစ္ပတ္ရွင္း သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းမ်ားက သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၾကသည္။

ဥပေဒႏွင့္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား

အမႈိက္စြန္႔ပစ္ျခင္းကို ေထာင္ခ်ီေသာ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနသလို စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္စြန္႔ပစ္ျခင္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္ထားေသးသည္။

ယင္းဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည့္ ပုဒ္မ ၆၂ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ တားျမစ္ခ်က္အရဆိုရလၽွင္ ၿခံထြက္အမႈိက္၊ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံထြက္အမႈိက္၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းထြက္အမႈိက္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းထြက္အမႈိက္၊ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္အမႈိက္မ်ား၊ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ားႏွင့္ စက္ဆုပ္ဖြယ္အရာမ်ားကို ေကာ္မတီက သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာမွအပ သာမန္စြန္႔ပစ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာ သို႔မဟုတ္ အျခားေနရာတြင္စြန္႔ပစ္ ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထားသည္။

ေရေျမာင္းအတြင္း၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လမ္းမေပၚ၊ ၿခံဝင္းအတြင္းသို႔ လွဲခ်ျခင္း၊ ပစ္ခ်ျခင္း၊ က်ေရာက္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္ေစျခင္းမျပဳရန္ ထိုကဲ့သို႔ တားျမစ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ထားသည္။

ထိုတားျမစ္ခ်က္မ်ားသာ မကေသးပါ။ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားအျဖစ္ ယင္းဥပေဒ၏ အခန္း ၂၀ တြင္ ျပ႒ာန္းထားခ်က္အရ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္လၽွင္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္အျဖစ္ အနည္းဆုံးက်ပ္တစ္ေသာင္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ငါးသိန္းအထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုဥပေဒအတိုင္း စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈကို ဖမ္းဆီးအေရးယူရန္ တရား႐ုံးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ပင္ အခက္အခဲရွိေနေသးသည္။

“တရား႐ုံးတင္ဖို႔က အမႈိက္ပစ္တဲ့သူနဲ႔ သက္ေသခံပစၥည္း (အမႈိက္ထုပ္) ကို တစ္ခါတည္းျပမွရမယ္။ ဒါကလည္း ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရဆိုေတာ့ အဲဒါက အခက္အခဲတစ္ခုပဲ” ဟု စည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ျခင္းကိုတားဆီးႏိုင္သည့္ အေျခအေနတစ္ခု၏ အခက္အခဲကို ဦးေဇာ္ဝင္းႏိုင္က ေျပာျပသည္။

ထိုအခ်က္ေၾကာင့္လည္း လက္ရွိတြင္ အမႈိက္ပုံးရွိေသာေနရာ၊ လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းမ်ား၊ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖရာေနရာမ်ားစြာတြင္ စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္ထားသည့္ အမႈိက္မ်ားစြာကို ျမင္ေနဆဲ၊ ပစ္ေနၾကၿမဲ။

“ေျမာင္းထဲ၊ ေခ်ာင္းထဲစြန္႔တာ ေသြးထဲအထိ ေရာက္ေနသလိုေတာင္ ျဖစ္ေနတာ” ဟု အမႈိက္ပစ္တတ္သည့္ အေလ့က အေသြးအသားထဲပင္ စြဲေနသည့္ အက်င့္ဆိုးဟုဆိုေလသူက ေဒၚမိုးမိုးလြင္။

“ေနာင္ၾကဥ္ေအာင္ ဒဏ္တပ္တာမ်ိဳး လုပ္ရပါမယ္။ ဒဏ္တပ္တာကို သမာဓိရွိရွိ ထိေရာက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ရင္ စည္ပင္အမႈိက္စြန္႔စနစ္သစ္ေတာင္ အဲဒီေငြနဲ႔ ေထာင္ႏိုင္ဦးမယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး (YHT-Yangon  Heritage Trust) မွ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သလို ၿမိဳ႕ျပကၽြမ္းက်င္ ဗိသုကာပညာရွင္လည္းျဖစ္သည့္ ေဒၚမိုးမိုးလြင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

နည္းစနစ္တက် အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈ နည္းလမ္းမ်ား

စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ေလတြင္လြင့္သည့္ အမႈိက္မ်ား၏အျခားတစ္ဖက္တြင္ ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံႀကီးကဲ့သို႔ အမႈိက္ပုံမ်ားက ရွိေနရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ရွိသည့္ ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံႀကီးမွာကား အမႈိက္ကို သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာသို႔ လာေရာက္စြန္႔ပစ္သူမ်ားထံမွ သိမ္းဆည္းလာသည့္ အမႈိက္မ်ား စုေဝးရာျဖစ္သည္။

အမႈိက္စြန္႔ပစ္သည့္နည္းလမ္းေျခာက္ခုရွိၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေျမေဆြးအျဖစ္ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ အမႈိက္စြန္႔ပစ္သည့္ နည္းလမ္းငါးခုကို က်င့္သုံးလ်က္ရွိၾကသည္။

ထိုနည္းလမ္းေျခာက္ခုထဲမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအမႈိက္မ်ားထားရွိသည့္ စနစ္မွာ Dumping ဟုေခၚသည့္ အမႈိက္ကိုပုံထားသည့္စနစ္ျဖစ္သည္။

“Dumping နည္းလမ္းက ယင္ေကာင္ေတြ ႂကြက္ေတြ ေႁမြေတြကတစ္ဆင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြရွိသလို ေျမေအာက္ေရကိုလည္း ပ်က္စီးေစတယ္” ဟု ေဆးတကၠသိုလ္ (မေကြး) ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လူမႈေရးေဆးပညာဌာနက သ႐ုပ္ျပဆရာဝန္ ေဒါက္တာၫိုေကာင္းက ေျပာၾကားသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္သည့္ နည္းလမ္းငါးခုမွာ အမႈိက္မ်ားေပၚတြင္ ေျမျဖည့္ျခင္းနည္းလမ္း၊ ေျမႀကီးတြင္ အနက္ ၆ ေပ၊ အက်ယ္ ၁၂ ေပခန္႔ ေျမာင္းတူး၍ျမႇဳပ္ႏွံကာ အေပၚမွဖိ႐ိုက္၍ ေျမျပန္ဖို႔သည့္နည္းလမ္း၊ ေတာင္တန္း၊ ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္တူး၍ ျမႇဳပ္သည့္နည္းလမ္း၊ တြင္းေဟာင္းမ်ား၊ မိုင္းတြင္းေဟာင္းမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ ျမႇဳပ္ႏွံသည့္နည္းလမ္း၊ အမႈိက္ကိုမီး႐ႈိ႕၍ စြမ္းအင္ျပန္လည္ထုတ္ယူသည့္နည္းလမ္းႏွင့္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္အသုံးျပဳေသာ ေျမေဆြးႏွင့္ အမႈိက္ကို စက္တြင္ေရာေႏွာထည့္ႀကိတ္၍ ေျမေဆြးအျဖစ္ ျပန္လည္အသုံးျပဳသည့္ နည္းလမ္းတို႔ ရွိသည္။

ထိုနည္းလမ္းမ်ားတြင္ ပလတ္စတစ္၊ ေရသန္႔ဘူး၊ ဖန္ကြဲ မွန္ကြဲကဲ့သို႔ ပစၥည္းမ်ားမပါဝင္ေစဘဲ အမႈိက္အစိုကိုသာ သီးျခားခြဲစြန္႔ပစ္ျခင္းျဖစ္သည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ထြက္ရွိသည့္ အမႈိက္တန္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက တစ္ေန႔လၽွင္ ၈၅၅၉ တန္ထြက္ရွိေၾကာင္း စင္ကာပူအစိုးရ၏ National Environment Agency တြင္ ေဖာ္ျပ ထားခ်က္အရ သိရသည္။

ထြက္ရွိသည့္ အမႈိက္မ်ား၏ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးကာ အမႈိက္မီး႐ႈိ႕သည့္စက္႐ုံ ေလးခုခန္႔ရွိၿပီး လိုအပ္သည့္ စြမ္းအင္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထိုစက္႐ုံမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားႏိုင္သည္။

ထို႔ျပင္ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈစနစ္တြင္လည္း အေဆာက္အအုံတိုင္းတြင္ အမႈိက္စြန္႔ပစ္သည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုထည့္သြင္းထားၿပီး အမႈိက္ပုံးမွာ ထိုလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။

“အမႈိက္ကို အဲ့ဒီလမ္းေၾကာင္းကေန လုံလုံၿခဳံၿခဳံထုတ္ၿပီးေတာ့ ပစ္ခ်လိုက္႐ုံပဲ။ သန္႔ရွင္းၿပီးေတာ့ တစ္ခါတည္း ခြဲျခားၿပီး စြန္႔ပစ္ရတာ” ဟု ျမန္မာစာသုံးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႉး ဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အမႈိက္ကို စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္မႈမ်ားအတြက္ ဒဏ္ေငြ႐ိုက္သည့္စနစ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္က်င့္သုံးေၾကာင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေနသူ သူနာျပဳဆရာမ ေဒၚအိမြန္က ဆိုသည္။

“ပီေကေတာင္ စည္းကမ္းမဲ့ လမ္းေပၚစားေနလို႔ မရဘူး။ ဒဏ္႐ိုက္ခံရတယ္” ဟု ၎၏အေတြ႕အႀကဳံကို ေျပာျပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမႈိက္ပုံမ်ား မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈမျဖစ္ေစဘဲ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ အမႈိက္မ်ားျဖစ္ေစရန္အတြက္ အမႈိက္စို အမႈိက္ေျခာက္ ခြဲျခားစြန္႔ပစ္သည့္စနစ္ကို က်င့္သုံးရန္ႏွင့္ ထိုစနစ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္ဟု သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားက အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။

“တကယ္တမ္းက ဒီျပႆနာ (အမႈိက္ပုံမီးေလာင္မႈ) ေပၚကို မူတည္ၿပီး သင္ခန္းစာယူသင့္တယ္။ အမႈိက္စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ဘယ္လိုနည္းစနစ္တက် သြားၾကမလဲဆိုတာ အဲဒါကိုလုပ္သင့္တယ္” ဟု စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း၏ စီမံကိန္းဒါ႐ိုက္တာ ကိုလြင္ေမာင္ ေမာင္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

အမႈိက္မ်ား၏ အနာဂတ္

ထိုအမႈိက္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ အမႈိက္မွ စြမ္းအင္ထုတ္ႏိုင္မည့္ Management Plan ကို JICA  ႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ေရးဆြဲခဲ့ေသာ္လည္း ေငြေၾကးကုန္က်မႈ မ်ားစြာရွိေသာေၾကာင့္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသး။

“မီး႐ႈိ႕စက္တည္ဖို႔က သိပ္ေဝးေသးတယ္။ သန္းတစ္ရာေက်ာ္ရင္းမွာေလ” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ေမာ္က ေျပာဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ၎တို႔ဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ Fukuoka City တို႔ ပူးေပါင္းကာ ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံကို Fukuoka နည္းပညာျဖင့္ Sanitary Landfill စနစ္ အသုံးျပဳေဆာင္႐ြက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

စီမံကိန္းကာလကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ အထိ သုံးႏွစ္တာသတ္မွတ္ထားသည္။ ထိုစီမံကိန္းအတြက္ ထိန္ပင္၏ ေျမ ၂ ဒသမ၂ ဧကကို အသုံးျပဳမည္ဟု ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနထံမွ သိရသည္။

“အခု ဒီလိုျဖစ္ၿပီ၊ ေနာက္ေကာင္းတာ ဘာလုပ္မလဲဆိုတာ အားလုံးဝိုင္းစဥ္းစားေနၾကၿပီ။ ဒါ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ သင္ခန္းစာရတယ္။ ေနာင္မွာ စနစ္တက် အမႈိက္ပုံတာကအစ စနစ္တက်နဲ႔ အမႈိက္မီး႐ႈိ႕စက္တည္မယ္ဆိုရင္လည္း စနစ္တက်တည္သြားလိမ့္မယ္” ဟု ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံ၏ အနာဂတ္အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ေမာ္က ေျပာဆိုသည္။

ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ယခုလိုပစ္ၿမဲအတိုင္းပစ္ေနလၽွင္ စည္းကမ္းတက်ႏွင့္ စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္ေသာအမႈိက္မ်ားကို ေျမလြတ္ေနရာတြင္ သြားေရာက္စုပုံစြန္႔ပစ္ေနလၽွင္ အနံ႔အသက္ဆိုးမ်ားႏွင့္ ေတာင္လိုပုံေနေသာ အမႈိက္ပုံမ်ား အမႈိက္မီးေလာင္မႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာ မီးခိုးေငြ႕ မ်ားၾကားက နာဖ်ားေနေသာ ရန္ကုန္မွာ မည္သို႔မၽွ စိမ္းလန္းမလာႏိုင္။

ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္ တည္ ေထာင္သူ ေဒၚေဒဝီသန္႔စင္က “ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္အေပးအယူမၽွမွ အမႈိက္ကိစၥက ေျပလည္မွာ။ အစိုးရတစ္ဖက္တည္းလည္း လုပ္လို႔မရဘူး။ ျပည္သူတစ္ဖက္တည္းလည္း စည္းကမ္းရွိေနလို႔ မရဘူး”

“အပ္နဲ႔ ထြင္းရမွာကို ေပါက္ဆိန္နဲ႔ ေပါက္ရမယ္ဆိုရင္ ေဒၚေလးတို႔ႏိုင္ငံက အေႂကြးေတြနဲ႔ ဆင္းရဲၿပီးသား ပိုၿပီးေတာ့ မိေအးႏွစ္ခါနာ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး” 

 

ေမသက္ဇင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *