Whistleblowing (ခရာမႈတ္ျခင္း)

ျမန္မာလို ‘ဖြင့္ခ်၊ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း’ လို႔ ဘာသာျပန္ရင္သင့္ေတာ္မယ္ထင္ရတဲ့ Whistle Blowing လုပ္တဲ့အေလ့အထဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ မွာ ေခတ္စားခဲ့ရာကေနၿပီး တစ္ကမၻာလုံးကို ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီစကားနဲ႔ ျမန္မာမွာသုံးတတ္ၾကတဲ့ ေဖာ္ေကာင္လုပ္တယ္ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းနဲ႔ဟာ မတူပါဘူး။ ေဖာ္ေကာင္လုပ္တယ္ဆိုတာက တစ္ခုခုကို အတူတူက်ဴးလြန္ၿပီး ကိုယ္လြတ္႐ုန္းဖို႔ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္တာပါ။ ဒီလိုပဲ သတင္းေပးနဲ႔လည္း မတူျပန္ပါဘူး။ သတင္းေပးတာက ေဘးက ဒီကိစၥနဲ႔ တိုက္႐ိုက္မပတ္သက္တဲ့သူေတြကို သုံးႏႈန္းတဲ့အသုံးအႏႈန္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ Whistle Blowing ကေတာ့ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ္လို႔ထင္တဲ့အတြက္ ဖြင့္ခ်ေျပာဆိုၾကျခင္းမ်ိဳးပါ။ ဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္မႈကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ အစိတ္အပိုင္း ေလးပိုင္းပါပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ (၁) လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က အမ်ားျပည္သူနဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္၊ သိရွိလို႔ အက်ိဳးရွိမယ္ထင္လို႔ ေျပာတာမ်ိဳး၊ (၂) ကိုယ္သိေစခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ျပည္သူလူထုသိေအာင္၊ မွတ္တမ္းတင္ထားေပးႏိုင္မဲ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးကို သတင္းေပးတာမ်ိဳး၊ (၃) အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက အေသးအဖြဲမဟုတ္တဲ့ မွားယြင္းတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳး က်ဴးလြန္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနရွိေနတဲ့သတင္းမ်ိဳးနဲ႔ (၄) ဒီလိုဖြင့္ခ် ေျပာဆိုတဲ့သူဟာလဲ သတင္းသမား၊ သာမန္ ျပည္သူမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ လက္ရွိဒါမွမဟုတ္ အရင္က အဖြဲ႕ဝင္၊ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦး က ေျပာတာမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါတယ္။

ဒီအသုံးအႏႈန္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဘယ္လိုစတင္သုံးႏႈန္းလာတယ္ဆိုတာကို ေသခ်ာမရွင္းလွေပမယ့္ Miceli  နဲ႔ Miceli Near တို႔ ၁၉၉၂ မွာ ေရးခဲ့တာေတာ့ ဒီစကားလုံးဟာ ကစားကြင္းမွာ ေဘာလုံးအသင္းက ဒိုင္လူႀကီးလိုတစ္ဦးဦးက ကစားပြဲမွာလုပ္ေနတဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခုခုကို ရပ္တန္႔ေစဖို႔ ခရာမႈတ္တာမ်ိဳးကလာတယ္လို႔ မွန္းဆသုံးသပ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ဒီအသုံးအႏႈန္းကို အဂၤလန္ႏိုင္ငံက ခပ္၀၀ရဲသားတစ္ဦးက အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးရဲ႕ သူခိုးရပ္လို႔ ေအာ္လိုက္တာကို ၾကားလိုက္ခ်ိန္မွာ ခရာမႈတ္တဲ့ပုံ ႐ုပ္ေျပာင္ကေနယူသုံးတယ္လို႔လည္း ဆိုၾကပါတယ္။

ဒီအသုံးအႏႈန္း အရမ္းေခတ္စားလာခဲ့တာကေတာ့ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုအတြင္းက မမွန္ကန္မႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်တဲ့အသုံးအႏႈန္းတစ္ခုအေနနဲ႔ တရားဝင္အသုံးျပဳလာၾကတာပါ။ ဒီလိုဖြင့္ခ်လာမႈေတြဟာ အေမရိကန္လိုႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာေတာ့ အေလ့အထတစ္ခုလိုကို ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္ (Whistle Blowing) လုပ္လာၾကတာလဲဆိုရင္ ဒီလိုလုပ္လို႔ (၁) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားထဲမွာကို အေျပာင္းအလဲေတြကို ျဖစ္လာေစလို႔၊ (၂) ဥပေဒ မ်ားစြာကလည္း ဒီလိုေဖာ္ထုတ္မႈကို အားေပးမႈရွိလို႔၊ (၃) ျပည္နယ္အဆင့္ မွာေရာ အစိုးရကိုယ္တိုင္ကပါ ဒီလိုဖြင့္ခ်တဲ့သူေတြကို အကာအကြယ္ေပးလို႔၊ (၄) ဖြင့္ခ်သူေတြကို အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းအရလည္း ပံ့ပိုးမႈေတြရွိလို႔နဲ႔ (၅) ဖြင့္ခ် ေဖာ္ထုတ္ေပးတဲ့သူကို တန္ဖိုးထားေလးစားတတ္တဲ့ အေလ့အထလည္း ရွိေနလို႔ပါပဲ။ ဒီလိုဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္သူမ်ိဳးေတြကို သူရဲေကာင္းလို႔ သတ္မွတ္တတ္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈကလည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ Whistle Blower  ေတြ မ်ားလာေစျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ပါပဲ။

လူေတြဟာ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ကိုယ့္အလုပ္ရဲ႕ အတြင္းေရးေတြ၊ ကိုယ့္အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕မေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္၊ ဖြင့္ခ်ေလ့ရွိတတ္ၾကသလဲ။ ဒီေမးခြန္းဟာ ဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္မယ္၊ မေဖာ္ထုတ္ဘူးလို႔ ဆုံးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ အေရးပါလွပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီလိုေဖာ္ထုတ္လိုက္လို႔ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးဆက္အႏၲရာယ္ေတြကလည္း ႀကီးလြန္းလွပါတယ္။ အခု ဆက္ေဆြးေႏြးခ်င္တာကေတာ့ ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ၾကတဲ့ အေၾကာင္းရင္းခံေတြနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်ဖို႔ စဥ္းစားေနသူေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြကို ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ေလ့ရွိသလဲဆိုတာပါပဲ။

လူအေတာ္မ်ားမ်ား၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သစၥာေစာင့္သိမႈဆိုတဲ့စကားဟာ အေတာ့္ကိုပဲ အေရးပါလွပါတယ္။ သစၥာေစာင့္ သိမႈလို႔ဆိုရာမွာလည္း အဖြဲ႕အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကို သစၥာေစာင့္သိဖို႔လား။ ကိုယ္ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ ေစာင့္ထိန္းသင့္တဲ့ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္ေတြကို သစၥာရွိမွာလားဆိုတာကလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။ ဒီေနရာမွာ သစၥာေစာင့္သိမႈပဋိပကၡေတြနဲ႔ ႀကဳံၾကရေတာ့တာပါပဲ။ ဘာကို သစၥာေစာင့္သိၾကမွာလဲ။ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက သူ႕ကို သစၥာမရွိသူ၊ အဖြဲ႕ရဲ႕အတြင္းေရးေတြကို ေဖာက္ခ်တဲ့အတြက္ သူတို႔ ကိုပါ သစၥာေဖာက္သူလို႔ အျမင္ခံရႏိုင္သလိုပဲ သူဟာ သူ႕ရဲ႕ယုံၾကည္ခ်က္၊ အမွန္တရားအေပၚ သစၥာေစာင့္သိသူ။ တျခားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ မတူညီတဲ့ယုံၾကည္ခ်က္ေတြရွိသူလို႔လည္း ျမင္လို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕သူေတြဟာ လိပ္ျပာလုံခ်င္ၾကသူေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုတာထက္ သူတို႔တန္ဖိုးထားတဲ့မူေတြအေပၚမွာ သစၥာမေဖာက္ခ်င္သူေတြလို နားလည္လက္ခံေပးႏိုင္ၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေျပာရဲ၊ ေဖာ္ထုတ္ရဲတဲ့သူေတြ မ်ားလာႏိုင္ပါတယ္။ အေတြးအေခၚပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Sissela Bok  က သူ႕ရဲ႕  Blowing the Whistle ဆိုတဲ့စာအုပ္မွာ ဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္မယ့္ သူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈနဲ႔ သူတို႔ ဒီလို ဆုံးျဖတ္ခ်က္လိုက္လို႔ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အက်ိဳးဆက္ေတြကို ေသခ်ာစြာ ခ်ိန္ထိုးတြက္ဆသင့္တယ္လို႔ အႀကံျပဳထားပါတယ္။ သူမက ဒီလိုဖြင့္ခ် ေဖာ္ထုတ္ၾကတဲ့အေၾကာင္းရင္း သုံးခုရွိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ပထမဆုံးတစ္ခုက သေဘာထားကြဲလြဲမႈပါ။ ဒီေနရာမွာတျခားသေဘာထားကြဲလြဲသူေတြနဲ႔ Whistle Blower ေတြ မတူတဲ့အခ်က္တစ္ခုက သူတို႔အေနနဲ႔ ဒီလိုေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ လူထုအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ္လို႔ ယူဆတာေၾကာင့္ ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်ေပးခ်င္ၾကတာပါ။ ဒီအတြက္ သူဖြင့္ခ်လိုက္တဲ့ကိစၥေၾကာင့္ ရမယ့္အက်ိဳးေက်းဇူးနဲ႔ သူေျပာလိုက္လို႔ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ လူထုေတြအားလုံးကို ထိခိုက္ႏိုင္မႈ၊ ရွိလာႏိုင္တဲ့ အႏၲရာယ္အက်ိဳးဆက္ေတြကို ေသခ်ာခ်ိန္ထိုးၾကည့္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်ခ်င္သူေတြအေနနဲ႔ စဥ္းစားသင့္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္ဖြင့္ခ်ေျပာဆိုမယ့္ကိစၥ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ရဲ႕ တိက်မွန္ကန္မႈပါပဲ။ ကိုယ္ဖြင့္ခ်ေျပာဆိုမယ့္ မ႐ိုးသားမႈဟာ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ ေလးနက္မႈရွိသလဲ။ အႏၲရာယ္ဘယ္ေလာက္အထိရွိႏိုင္သလဲ။ ဘယ္လိုမမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္တာလဲ။ ကိုယ္ စြဲခ်က္တင္ခ်င္သူေတြကိုယ္တိုင္၊ ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းကေရာ အမွန္တကယ္ တာဝန္ရွိသလားဆိုတာေတြကို ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ဖို႔ အႀကံျပဳထားပါတယ္။

ဒုတိယတစ္ခုကေတာ့ သစၥာေစာင့္သိမႈပါပဲ။ ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်တာဟာ ကိုယ့္အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကို သစၥာေဖာက္ရမယ့္အလုပ္ျဖစ္ေနတာမို႔ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေနာက္ဆုံးေ႐ြးခ်ယ္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္နဲ႔သာလုပ္သင့္တယ္လို႔ သူက ျမင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း တျခားပုံမွန္ေျပာျပႏိုင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြ မရွိေနရင္၊ အဖြဲ႕အစည္းဟာ သိပ္ၿပီးအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြမ်ားေနၿပီး ေမးခြန္းျပန္ထုတ္မိရင္၊ လက္မခံတဲ့ အရိပ္အေယာင္ရွိရင္ကို အသံမထြက္ႏိုင္ေတာ့ေအာင္လုပ္မယ့္အေနအထားမ်ိဳးရွိေနရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီျပႆနာကို ပုံမွန္လမ္းေၾကာင္းေတြသုံးၿပီး အာ႐ုံစိုက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းမရွိေနရင္ေတာ့ ဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္သင့္တယ္လို႔လည္းဆို ျပန္ပါတယ္။

တတိယအခ်က္က စြပ္စြဲျခင္းပါပဲ။ လူေတြကို မမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္လို႔ စြပ္စြဲေျပာဆိုမယ္ဆိုရင္ က်င့္ဝတ္ပိုင္းအရ လိုက္နာရမယ့္ ဝတၱရားေတြ ရွိေနပါတယ္လို႔ သူကဆိုျပန္ပါတယ္။ စြပ္စြဲေျပာဆိုခံရတဲ့သူေတြကို ကိုယ့္ရဲ႕စြပ္စြဲခ်က္ေတြဟာ တရားမၽွတရဲ႕လား။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ျပည္သူလူထုအားလုံးသိသင့္တာမ်ိဳးဟုတ္ရဲ႕လားဆိုတာကိုလည္း ေသခ်ာစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ စြပ္စြဲေျပာဆိုမယ့္သူေတြအေနနဲ႔လည္း အမည္မေဖာ္ဘဲ တိုင္တန္းတာမ်ိဳး၊ ဖြင့္ခ်တာမ်ိဳးမလုပ္ဘဲ တာဝန္အျပည့္ယူၿပီး သတၱိရွိရွိစြပ္စြဲတာမ်ိဳး လုပ္သင့္ပါတယ္။

အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္ဘာအတြက္ ဒီလိုဖြင့္ခ်ေျပာဆို ဖို႔ ဆုံးျဖတ္သလဲဆိုတာကို အေသအခ်ာ စဥ္းစားအေျဖရွာၾကည့္ဖို႔ပါပဲ။Whistleblowing နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႐ိုက္ထားတဲ့ ေဟာလီးဝုဒ္႐ုပ္ရွင္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒီအထဲကမွ ‘The Insider’ ကေတာ့ စီးကရက္ ကုမၸဏီတစ္ခုအေၾကာင္း ႐ိုက္ထားတာပါ။ ကၽြန္မတို႔နဲ႔ မစိမ္းလွတဲ့ မင္းသားေတြျဖစ္တဲ့ Russelle Crowe  နဲ႔ Al Pacino  တို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားၿပီး Whistleblowing လုပ္တဲ့အေၾကာင္းကို ေသခ်ာ႐ိုက္ကူးျပထားတာပါ။

နိဂုံးခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလိုႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာေတာ့ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ိဳး၊ သတၱိမ်ိဳးနဲ႔ ဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္ရဲဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနမ်ိဳးပါ။ ဒီအတြက္ ဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္ရဲသူ မည္သူ႕ကိုမဆို ဦးၫႊတ္အေလးျပဳလိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုလုပ္တဲ့အတြက္ ျဖစ္လာမယ့္ အက်ိဳးဆက္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ သူ႕အတြက္လုံၿခဳံမႈနဲ႔ အကာအကြယ္ေပးမယ့္ တရားဥပေဒမ်ိဳး မရွိေနတာအတြက္ေတာ့ စိုးရိမ္ပူပန္မိရျပန္ပါ တယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို တကယ္ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီလိုအမွန္တရားေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်မယ့္၊ ဖြင့္ခ်ခ်င္တဲ့သူေတြကို ဂုဏ္ျပဳအားေပးတတ္တဲ့ အေလ့အထနဲ႔ အေရးႀကီးဆုံးက သူတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးမယ့္ ဥပေဒမ်ိဳးေတြေတာ့ ျပ႒ာန္းဖို႔ လိုေနၿပီလို႔ျမင္မိပါတယ္။ 

Ref: Whistleblowing – When It works and Why by Roberts Ann Johnson

မနီလာ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *