စက္သုံးဆီကစားပြဲ အစိုးရပါရန္လိုၿပီေလာ

ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေရာင္းေဈးကို အစိုးရက ကန္႔သတ္လိုက္သည္။

ႏွစ္လတြင္း တရိပ္ရိပ္တက္လာသည့္ ကမၻာ့ေရနံေဈးႏႈန္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေဈးမ်ား ထက္ဝက္နီးပါး ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ထိုအေျခအေနအတြက္ ရတက္ေပြေနသည္။

ႏိုင္ငံ၏သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအားလုံးသည္ စက္သုံးဆီေဈးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။

တက္ေဈးတြင္သာ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနမည္ကို စိုးရိမ္သည့္အတြက္ ကမၻာ့ေရနံေပါက္ေဈးႏွင့္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ၫွိၿပီး ေမလ ၂၃ ရက္တြင္ ေဈးသတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေတာ့ မဟုတ္။ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ေရနံေဈးတက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ေဈးတက္ေနသည္။ စက္သုံးဆီေဈးသည္ ဧၿပီလမွစ၍ က်လမ္းမရွိ တက္လာရာ ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ ဒီဇယ္တစ္လီတာလၽွင္ ၉၀၅ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိသြာသည္။

ရွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း စက္သုံးဆီေဈးကြက္၏ စံခ်ိန္တင္ေဈးႏႈန္းလည္း ျဖစ္သည္။

စက္သုံးဆီေဈးဆြဲရာေနာက္သို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏႈန္းထား၊ ကုန္ေဈးႏႈန္းထားမ်ား ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ တက္လာႏိုင္သည္ကို စိုးရိမ္လာၾကသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ စက္သုံးဆီေဈးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားက ဝင္ေရာက္ကိုင္တြယ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ စီမံကိန္းမ်ားဆြဲရင္း အခ်ိန္ကုန္ဆဲျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း၌စက္သုံးဆီျမင့္တက္ရျခင္းက သိုေလွာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့စက္သုံးဆီေဈးက်ဆင္း ခ်ိန္တြင္ စက္သုံးဆီမ်ားကို သိုေလွာင္ထားႏိုင္မွသာ တည္ၿငိမ္သည့္ေဈးႏွင့္ သုံးစြဲႏိုင္မည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာက ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေအာင္ထူးက ဆိုသည္။

“ေရတို၊ေရရွည္၊ ေရလတ္စီမံကိန္းေတြေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ၫွိႏႈိင္းေနပါတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

အစိုးရ၏ စက္သုံးဆီက်ဆင္းေရး ေရတို၊ ေရလတ္၊ ေရရွည္စီမံကိန္းကို မည္သူမ်ားႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္မည္ကို ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း စက္သုံးဆီကို အမွီျပဳေနရေသာ က႑အသီးသီးက ေအာ္သံညံေနၿပီျဖစ္သည္။

“မႀကဳံဖူးေတာ့လည္းအစိုးရကဘာမွလုပ္ထားတာမရွိဘူး”ဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ ဦးလွေမာင္က ဆိုသည္။

ရွစ္ႏွစ္အတြင္းအျမင့္ဆုံးစံခ်ိန္ကို ခ်ိဳးခဲ့သည့္ စက္သုံးဆီေဈးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အစိုးရကဝင္ပါရန္လိုၿပီေလာ။

ယင္းကို ဦးလွေမာင္က သေဘာတူသည္။

“ဒီလိုျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ အစိုးရက ဝင္ပါဖို႔ သင့္ၿပီေပါ့။ သိပ္ျမင့္သြားရင္ မေကာင္းဘူး။ သိပ္ျမင့္သြားရင္ ကုန္ေဈးႏႈန္းေတြ တက္သြားႏိုင္တယ္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ တက္မွာကိုး။ အခုေလာက္ျမင့္တက္လာရင္ ေနာက္ထက္မတက္ေရးေပါ့။ Filter Market (ေဈးႏႈန္းတစ္ခု) သတ္မွတ္တာတို႔၊ ဆီေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ကုန္သည္ေတြနဲ႔ အစီအစဥ္ေတြ ေသခ်ာခ်ၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ လုပ္ထားရင္ ေကာင္းမယ္” ဟု ဦးလွေမာင္က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရက ေဈးႏႈန္းတစ္ခုသတ္မွတ္ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သုံးဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းကမူ လိုလားဟန္ မတူ။

ေခတ္ေဟာင္းက ဆီေဈး၊ ဆန္ေဈးသတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး မေအာင္ျမင္မႈကို အေၾကာင္းျပသည္။

“Fixed Price ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ က်င့္သုံးခဲ့ၿပီးသား။ တစ္ခ်ိန္က ကမၻာႀကီးနဲ႔ အဆက္ျဖတ္ထားတယ္။ စားသုံးသူေတြ သက္သာေအာင္ဆိုတဲ့ ေစတနာနဲ႔ အရင္မ.ဆ.လ (ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ) အစိုးရလက္ထက္က ျပည္တြင္းဆန္ေဈးကို ႏိုင္ငံျခားေဈးႏႈန္းနဲ႔ျဖတ္ၿပီးေတာ့မွ က်င့္သုံးခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ႏိုင္ငံေကာင္းခဲ့သလား ျပန္ၾကည့္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္သုံးဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ ကဆိုသည္။

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္တြင္ တစ္ဂါလန္လၽွင္ က်ပ္ ၂၅၀၀ တန္သည့္ စက္သုံးဆီကို ၂၅ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ေမွာင္ခိုေဈးကြက္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဦးလွေမာင္ ဆိုလိုေသာ အစိုးရဝင္ပါသည္ဆိုျခင္းမွာ အၿမဲတမ္း မဟုတ္။ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္မွ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔အစိုးရက ေဈးႏႈန္းကန္႔သတ္ျခင္းသည္ ယာယီသာ ေဆာင္႐ြက္ရန္သာလိုအပ္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေဈးကစားျခင္းမွကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္သာ ေဆာင္႐ြက္ေလ့ရွိေၾကာင္း ဦးလွေမာင္က ဆိုသည္။

ကမၻာ့စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရနံတစ္စည္လၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀ အထိ တက္ခဲ့ဖူးၿပီး ထိုအခ်ိန္က အစိုးရမွ ေဈးႏႈန္းကန္႔သတ္ေပးခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

သို႔ေသာ္ စက္သုံးဆီေဈးကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းထက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို အားေပးေသာ ေဈးကြက္အေနအထားကို အႀကံျပဳသည့္ ပညာရွင္မ်ားလည္း ရွိသည္။

“ထိန္းခ်ဳပ္ရင္ေတာ့ ဘာမွထိေရာက္မွာမဟုတ္ဘူး။ စက္သုံးဆီဆိုတာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့အရာ ျဖစ္တယ္။ နာမည္ႀကီးစက္သုံးဆီကုမၸဏီေတြကို ခြင့္ျပဳလိုက္ရင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈပိုျဖစ္မယ္။ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီတဲ့ ဆီ ႏိုင္ငံတကာေပါက္ေဈးျဖစ္မယ္” ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက သုံးသပ္သည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ ွပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ စက္သုံးဆီလုပ္ငန္းသည္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခံရၿပီး ကမၻာေပါက္ေဈးထက္ ေဈးျမင့္ေရာင္းခ်သည္ဆိုသည့္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသည္။

NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေဈးကြက္အတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိေစရန္ ျပည္ပလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာအေျခစိုက္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ Puma ကုမၸဏီ၊ Total ကုမၸဏီႏွင့္ Shell ကုမၸဏီတို႔လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကေသာ္လည္း ေျမျပင္တြင္ ယင္းကုမၸဏီမ်ား၏ ဆီဆိုင္တစ္ဆိုင္မၽွ မရွိေသးေပ။

 

ေဈးႏႈန္းအျပင္ အျခားစဥ္းစားစရာတစ္ခုမွာ စက္သုံးဆီ၏အရည္အေသြးႏွင့္ အျခင္အတြယ္ကိစၥျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္ေပါက္ေဈးေပၚမူတည္၍ ေရာင္းခ်ေနသည့္ စက္သုံးဆီလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာအျခင္အတြယ္၊ ႏိုင္ငံတကာအရည္အေသြး ရာႏႈန္းျပည့္မရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သုံးဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရမွဴး ေဒါက္တာဝင္းျမင့္က ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားသည္။

“ဝိသမေလာဘကေတာ့ေနရာတိုင္းမွာ ရွိပါတယ္။လူတိုင္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး”ဟု စက္သုံးဆီတင္သြင္း ေရာင္းခ်သူ ျမတ္ေမတၱာမြန္ဆီဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္လည္းျဖစ္သူ ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိေဈးကြက္အတြင္း အျခင္အတြယ္မျပည့္သည့္၊ ျပည္တြင္းေရနံခ်က္ လုပ္ငန္းမွ ဆီေရာသည့္ဆိုင္ အခ်ိဳ႕ရွိေနသည္ဟု ေဒါက္တာဝင္းျမင့္က ဆိုသည္။

ကမၻာ့စက္သုံးဆီေဈး၊ ေဒၚလာေဈးျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား အစိုးရက ခ်ဳပ္ကိုင္ကစားႏိုင္မႈအေျခအေနသည္ ကုန္ေဈးႏႈန္းေပၚတြင္ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမည္ ျဖစ္သည္။

“စက္သုံးဆီေဈးတက္ေပမယ့္ အခုထိ ကားခေတြ မတက္ပါဘူး။ ကုန္လည္း ရွား၊ ဆီေဈးလည္း အခုထက္ ပိုတက္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကားခတိုးေတာင္းရမယ္။ မကိုက္တဲ့ ကားရပ္ပဲ”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အေဝးေျပးကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴးဦးေအာင္မိုးက ဆိုသည္။

အေဝးေျပးကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္း၊ လူသုံးကုန္၊ စားေသာက္ကုန္စည္မ်ားကို အဓိကသယ္ယူသည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ရန္ကုန္မွ မႏၲေလးသို႔ ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီး ၁၅၀၀ခန္႔ျဖင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိဆီေဈးႏႈန္းထက္ ပိုလာပါက ေဈးတက္ရန္တာစူေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ရွိသလို ဒီဇယ္တစ္ဂါလန္ ၉၀၀ က်ပ္၏ ဒဏ္ကို လက္ငင္းခံစားရသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ထိုသူတို႔က အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

“ကားေတြက ဆီေဈးနဲ႔ ခ်ိန္ၿပီး ေမာင္းရတာ၊ ေဈးတက္ေတာ့ အဆင္မေျပဘူး။ သြားေနက် ေဈးပဲစိတ္စြဲေနၾကေတာ့ ေဈးပိုမေပးခ်င္ၾကဘူး”ဟု အငွားယာဥ္ေမာင္း ဦးမ်ိဳးေအာင္က ဆိုသည္။

ထိုေၾကာင့္ပင္ ထိုင္းအစိုးရကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေဈး ကန္႔သတ္ေပးရန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ ေမၽွာ္လင့္ေနသည္။

“ဆီေဈးသာအစိုးရကသတ္မွတ္ ေပးရင္ဝမ္းသာမွာပါ”

ပို႔ပို႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *