ဆ – ဆရာ ျပတိုက္မွာ

အညာေဒသရွိ ႐ြာတစ္႐ြာတြင္ ႐ြာ၏စာသင္ေက်ာင္းအတြင္း ဆရာကန္ေတာ့ပြဲကို က်င္းပေနသည္။

စုစုေပါင္းဆရာႏွင့္ ဆရာမ၄၅ဦး အနက္ ၃၀ ဦးသည္ ဆရာမ်ား ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆရာမ်ား၏ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးသားဆရာမ်ား ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္။

အဆိုပါအေရအတြက္ ၃၀ ထဲမွ၂၀ ဦးသည္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့ၿပီးျဖစ္သလို က်န္၁၀ဦးသည္လည္း လာမည့္ဆယ္ႏွစ္အတြင္း အၿငိမ္းစားယူရမည့္ အသက္၅၀ေက်ာ္အ႐ြယ္မ်ား ျဖစ္သည္။

အာစရိယဟု ဆိုလိုက္လၽွင္ ေရွးယခင္က အမ်ိဳးသားဆရာမ်ားကိုသာ မ်က္စိထဲေျပးျမင္ၾကရေလာက္ေအာင္ ဆရာမ်ားက အင္ႏွင့္အားႏွင့္အေရအတြက္မ်ားစြာ ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း ယခုမူ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။

“အခု ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ေက်ာင္းဆရာေတြ နည္းေနပါတယ္။ အဲဒါအားလုံး သတိျပဳၾကပါ”ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုလိုက္သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စစ္ေဆးေနသည့္ ဆရာတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္။

ၿပီးခဲ့သည့္လက ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေျမာင္းျမၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းတြင္ ၎က ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ အမ်ိဳးသားငယ္မ်ား ေက်ာင္းဆရာေလာကထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လာၾကရန္ သူက ဖိတ္ေခၚလိုက္သည္။

ျမန္မာ့ပညာေရးေလာကတြင္ အမ်ိဳးသားဆရာဦးေရသည္ ေၾကာက္ခမန္းလိလိက်ဆင္းလာေနၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းဆရာေလာကကို စြန္႔ခြာခဲ့ၾကသလို ထပ္မံဝင္ေရာက္ရန္မွာလည္း တြန္႔ဆုတ္လ်က္ရွိေနၾကသည္။

ဆရာမ်ား မည္သည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီနည္း။

သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအပါအဝင္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနလက္ေအာက္ရွိ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းစသည့္ အေျခခံပညာေရးေလာကတြင္ ေက်ာင္းသားေပါင္း ကိုးသန္းေက်ာ္ကို ဆရာ၊ ဆရာမေလးသိန္းဝန္းက်င္က ပညာၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။

အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ။

မည္သည့္အခ်က္အလက္ကို အေျခ ခံ၍ ေျပာဆိုမွန္းမသိရေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အဆိုအရ ျမန္မာ့ပညာေရးေလာကတြင္ အမ်ိဳးသား ဆရာႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဆရာမတို႔၏ အခ်ိဳးအဆမွာ ၉၈း၂ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆရာ/ဆရာမတစ္ရာရွိလၽွင္ အမ်ိဳးသားဆရာက ႏွစ္ဦးသာ။

ယခု ေမလတတိယပတ္အတြင္းက ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေရွ႕ျခမ္း)ရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ အထက္ တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခန္႔ထားသည့္စာရင္းတြင္ စုစုေပါင္းဆရာ၊ ဆရာမ ၂၈၅ ဦးအနက္ ၄၀ ဦးကသာ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္သည္။ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ဆိုလၽွင္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သာ။

စာသင္ေက်ာင္းအတြင္း အမ်ိဳးသမီးဆရာမမ်ား မ်ားျပားလာေနၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အမ်ိဳးသားဆရာမ်ားက တစ္ဦးၿပီး တစ္ဦး အနားယူသြားၾကၿပီျဖစ္ရာ သူ႕အေနႏွင့္လည္း ေက်ာင္းဆရာဘ၀ကို ၿငီးေငြ႕လ်က္ရွိေၾကာင္း လုပ္သက္ ၂၅ ႏွစ္ ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္ သည့္ ဝါရင့္ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက ဖြင့္ဟသည္။

“ေက်ာင္းမွာဆိုရင္ စကားေျပာေဖာ္ေတြ သိပ္မက်န္ေတာ့ဘူး”ဟု သူက ဆိုသည္။

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း က်ား၊ မ ပိုင္းျခား၍ ႐ႈျမင္ၾကျခင္းသည္ ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္က ႏိုင္ငံတကာအထိ နာမည္ေက်ာ္သည္။

ႏိုင္ငံ၏ ေနရာမ်ားစြာ၊ အခန္းက႑မ်ားစြာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားက ဦးေဆာင္ေနရာအသာစီးရယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကို အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ က်ားမတန္းတူေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက အစဥ္တစိုက္ ေဝဖန္ေထာက္ျပၾကသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ျခင္း၊ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကိစၥမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကသာ ေနရာရေလ့ရွိၾကသည္။

ယခုပညာေရးက႑တြင္ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနသေလာ။

ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းျပဳစုသည့္ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္း၊ စရိတ္၊ ခ်ီးျမႇင့္ေငြစနစ္ႏွင့္ လူ႕ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း’ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ပညာေရးက႑သည္ အျခားက႑မ်ားႏွင့္ ျခားနားလ်က္ရွိသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားတြင္ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရသူ၊ မူဝါဒခ် ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ပညာေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ အထက္အရာရွိမ်ားတြင္မူ အမ်ိဳးသားမ်ားက ႀကီးစိုးထားဆဲ။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသုေတသနႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္၊ ဝန္ႀကီး ဌာန၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူလည္းျဖစ္သည့္ ဦးကိုေလးဝင္းကမူ ၎တို႔ဌာနအတြင္း က်ား၊ မ ခြဲျခားျခင္းမရွိဘဲ အရည္အခ်င္းကိုသာ အေျချပဳေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

တကၠသိုလ္ေပါင္းစုံတြင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ရာထူးမ်ားကို ရယူထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာရွိေနျခင္းအေပၚ ၎က ေထာက္ျပသည္။ အဂၤါစဥ္အရ ပါေမာကၡခ်ဳပ္သည္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဆင့္တူ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္၊ ယင္းသို႔ပင္ အမ်ိဳးသမီးပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား မ်ားျပားေနမႈသည္ပင္ ပညာေရးေလာကတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈႏႈန္းျမင့္မားေနေၾကာင္းကို ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“ဒါ အေျခခံပညာမွာတင္ မဟုတ္ဘူး။ အဆင့္ျမင့္ပညာမွာလည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါေမာကၡေတြကို ၾကည့္လိုက္ရင္ အမ်ိဳးသမီးပါေမာကၡေတြက မ်ားတယ္ေပါ့ေနာ္”ဟု ဦးကိုေလးဝင္းက The Voice Journal သို႔ ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာ့ပညာေရးသမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္လၽွင္ အမ်ိဳးသားမ်ားက ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ ေက်းလက္ေတာ႐ြာအထိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ား၏႐ုံးခန္းမ်ားအတြင္း ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္ အစဥ္အဆက္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၏ ဓာတ္ပုံကို ၾကည့္လၽွင္လည္း ယင္းအခ်က္ကို ထင္ရွားေစမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားက အဆိုပါအေနအထားကို ေျပာင္းျပန္ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ၾကာေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ တပ္မေတာ္၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ရွိေနခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံခဲ့ရသည္။

အဆိုပါအေျခအေနတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အစိုးရကို ေတာ္လွန္ပုန္ကန္သူအျဖစ္ ရွိခဲ့သလို ႏိုင္ငံေရးအသိႏိုးၾကားသည့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ သို႔မဟုတ္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

ယင္းက အစိုးရက ေက်ာင္းဆရာမ်ားအေပၚ မ်က္မုန္းက်ိဳးေစခဲ့သလို စာသင္ခန္းမ်ား အစိုးရကို ေတာ္လွန္သည့္ စခန္းမ်ား ျဖစ္မလာေစရန္အတြက္လည္း သတိႀကီးစြာၾကပ္မတ္ခဲ့ၾကသည္။

သမိုင္းဘာသာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကားရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားႏွင့္ အစိုးရအာေဘာ္မဟုတ္သည့္ သမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သင္ၾကားရန္ အစိုးရခြင့္မျပဳခဲ့ဘဲ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေဝးေဝးေနၾကရန္သာ လိုလားခဲ့ၾကသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အထက္အရာရွိကို ျပန္လွန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳတတ္ၾကရာ ဖိႏွိပ္မႈကိုမခံလိုသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ဆရာဘ၀ကို ေက်ာခိုင္းသြားခဲ့ၾကသည္။

“ဆရာ့ဝမ္းစာျပည့္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆရာေတြက ဘယ္သူ႕မွ မေၾကာက္ဘူး။ ေျပာရဲဆိုရဲတယ္၊ အမွန္တရားကို အမွန္တရားအတိုင္း ေျပာရဲတယ္။ ဟိုဘက္ေခတ္မွာ ျပႆနာရွိခဲ့တာေပါ့။ ျပဳတ္တယ္၊ ေထာင္က်တယ္၊ အဲဒီလိုမ်ိဳးနဲ႔ တကယ့္ဆရာေကာင္းေတြ အရမ္းနည္းသြားတယ္”ဟု လက္ရွိတြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ မူလတန္းျပဆရာတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈႀကီးမားသည္ အေမွာင္ေခတ္တြင္ ေက်ာခိုင္းသူက ေက်ာခိုင္းသြားၾကသလို မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကလည္း ဆရာေလာကအတြင္းသို႔ ေျခဦးမလွည့္ခဲ့ၾက။

လုပ္ခလစာကိစၥသည္လည္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံ၏က်ပ္တည္းသည့္ စီးပြားေရးေအာက္တြင္ ေက်ာင္းဆရာလစာျဖင့္ မိသားစုကို ျပည့္စုံေအာင္ မေထာက္ပံ့ႏိုင္။

ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္တြင္ အမ်ိဳးသားသည္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး မိသားစု၏ စားဝတ္ေနေရးကို ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းရသူအျဖစ္ အၾကမ္းဖ်င္းမွတ္ယူႏိုင္သည္။

ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာသည္ မိသားစုကို ေလာက္ငေအာင္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ဖို႔ မဆိုထားႏွင့္၊ မိမိတစ္ကိုယ္ေရအတြက္ပင္ ႐ုန္းကန္ရသည့္အေနအထားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာစြာရွိေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္အတြင္း ဝန္ထမ္းလစာေျခာက္ႀကိမ္တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုးသည္ဆိုေသာ္လည္း မကာမိခဲ့။

အိမ္ေထာင္ဦးစီးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာေလာကထဲသို႔ တိုးဝင္လာရန္ စိတ္မထက္သန္ေစပါ။

“အိမ္ေထာင္ဦးစီးေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မိသားစုနဲ႔ အလုပ္ထြက္ဖို႔ ဘယ္ဟာကို ေ႐ြးမလဲ၊ ေက်ာင္းဆရာ ဆက္လုပ္မလား၊ မိသားစုကို စြန္႔မလားဆိုတဲ့ျပႆနာမ်ိဳးေတြ ရင္ဆိုင္ရတာမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္ဗ်”ဟု လက္ရွိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ဆဲျဖစ္သည့္ မူလတန္းျပဆရာ ဦးျမတ္သီဟထြန္းက ဆိုသည္။

ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပညာေရးေလာကတြင္ အမ်ိဳးသားဆရာမ်ား ရွားပါးလာမႈသည္ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ႀကီးထြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေကဂ်ီတန္း သင္္တန္းတက္ေရာက္ေနသည့္ ဆရာမမ်ား ။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကန္႔ဘလူ ၿမိဳ႕ႏွင့္ မိုင္၂၀ေက်ာ္ေဝးသည့္ နန္႔မလြန္မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ အမ်ိဳးသားဆရာတစ္ဦးမၽွ မရွိေပ။

ယင္းက အခက္အခဲမ်ားကို ႀကဳံရေစသည္ဟု အဆိုပါေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္သူ ေဒၚခိုင္ေဝၿဖိဳးက ဆိုသည္။

မိုးဒဏ္၊ ေလဒဏ္စသည့္ ရာသီဥတုဒဏ္တို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံ၏ အမိုးအကာမ်ား ပ်က္စီးမႈကို ျပဳျပင္ျခင္း၊ နံရံအျမင့္ထက္တြင္ ပိုစတာႏွင့္သင္ေထာက္ကူကဲ့သို႔ ပစၥည္းမ်ားခ်ိတ္ဆြဲျခင္းစသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ရာ အကူအညီေတာင္းခံစရာလူမရွိ ျဖစ္ရသည္။

သူ႕ေက်ာင္းေပါက္စတြင္ ဝန္ထမ္းအင္အားကိုလည္း ျပည့္စုံစြာ မခန္႔ထားႏိုင္ေသး။ ေက်ာင္းလုပ္သားလည္း မရွိ။

“အခုက်ေတာ့ သူတို႔မရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ဘာလုပ္ရလဲဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကည့္ရတယ္။ ကၽြန္မတို႔ႀကိဳးစားလို႔မရတဲ့ ျမင့္တဲ့ ေနရာေတြ၊ ေနာက္တစ္ခါ မိန္းကေလးေတြ မႏိုင္တဲ့ ထမ္းရပိုးရမယ့္ကိစၥမ်ိဳးဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔က ရပ္႐ြာကို အကူအညီေတာင္းရတယ္ေပါ့”ဟု ေဒၚခိုင္ေဝၿဖိဳးက ဆိုသည္။

ေက်း႐ြာသို႔ အကူအညီေတာင္းရျခင္းသည္က ေက်ာင္းရွိဆရာကို အကူ အညီေတာင္းရျခင္းႏွင့္ မတူ။ သူတို႔ အလုပ္မအားျဖစ္ေနလၽွင္ အားနာရသည္။ မၾကာခဏဆိုလၽွင္လည္း မ်က္ႏွာပူရသည္။

“ရပ္႐ြာကို အကူအညီေတာင္းရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းဆရာရွိတာေလာက္ေတာ့ မလ်င္ျမန္ဘူး။ ကၽြန္မက ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆရာရွိတယ္ဆိုလို႔ရင္ ဆရာေရ၊ ဒါေလးေတာ့ ဝိုင္းကူပါဦးဆိုၿပီး ကၽြန္မက ေက်ာင္းအုပ္အေနနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းခိုင္းလို႔ ရတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

အဆိုပါ ျပႆနာတင္ မကပါ။

လစဥ္ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးသို႔သြားကာ လစာေငြထုတ္ရျခင္း၊ အစည္းအေဝးတက္ရျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္း၏ အေရးကိစၥမ်ားကိုပါ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားက ေဆာင္႐ြက္ရရာ ၿမိဳ႕သို႔ သြားရန္တြင္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ရသည္။ အလွမ္းေဝးလၽွင္ ပို၍ဆိုး၏။

ဆရာမေဒၚခိုင္ေဝၿဖိဳးဆိုလၽွင္လည္း မိုင္၂၀ေက်ာ္ ေဝးသည့္ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕သို႔ သြားရသည္မွာ လမ္းတြင္ ေခ်ာင္းတစ္ခုကို ျဖတ္ရေသးသည္။ မိုးက်လၽွင္ ေခ်ာင္းက ေရတက္ေလ့ရွိၿပီး အႏၲရာယ္ရွိေနသည္။ လမ္းက လူျပတ္ေတာက္ၿပီး အေဖာ္မပါဘဲ သြားရန္အဆင္မေျပ။

လစာထုတ္ၿပီးခ်ိန္သည္ ညေနေစာင္းမွျဖစ္ရာ အျပန္တြင္လည္း မိုးခ်ဳပ္ေလ့ရွိသည္။ လက္ထဲတြင္ အျခားဆရာမမ်ား၏ လစာေငြမ်ားႏွင့္။ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကိုယ္တိုင္ကလည္း လက္ဝတ္လက္စားကေလးမ်ား ဆင္ထားေလ့ရွိျပန္သည္။ ၿပီးလၽွင္ လစာထုတ္ရက္ျဖစ္ေၾကာင္း အားလုံးကသိေနၾကသည္ျဖစ္ရာ ယင္းေန႔မ်ိဳးတြင္ မသမာသူလူမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို အထူးစိုးရိမ္ရသည္။

“ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ပဲ ဘယ္ေနရာ ျဖစ္ျဖစ္ သြားရတယ္။ ကၽြန္မတစ္ေယာက္ထဲ မၿပီးလို႔ရွိရင္ ဆရာမေလးေတြနဲ႔ သြားရတဲ့အခါက်ေတာ့ ဆရာရွိတာေလာက္ေတာ့ အဆင္မေျပဘူးေပါ့”ဟု သူက ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရမွ အသြင္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးေနာက္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သည့္ ပညာေရးက႑ကို ေနာက္အစိုးရမ်ားက ျပန္လည္ေစာင္းငဲ့ၾကည့္ခဲ့ၿပီး အသုံးစရိတ္တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။

၂၀၁၁မွယခုႏွစ္အထိ ပညာေရးအသုံးစရိတ္မ်ား ေတာက္ေလၽွာက္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္အတြက္ က်ပ္ဘီလီယံ ေပါင္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ သုံးစြဲခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ထက္ႏွစ္ဆခြဲဝန္းက်င္ ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ပညာေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အစိုးရအေနႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၁ခုႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္တာမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတစ္ခုကို ထားရွိေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသလို ပညာေရးဝန္ထမ္း (ဆရာ၊ဆရာမ)မ်ား သိန္းဂဏန္းဝန္းက်င္ အသစ္ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ လာမည့္သုံးႏွစ္အတြင္းလည္း မူလတန္းျပငါးေသာင္းကို ထပ္မံခန္႔ထားရန္စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ က်ား၊ မအခ်ိဳးကြာဟခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုပါမဟာဗ်ဴဟာ တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္ကို မေတြ႕ရေပ။

ဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔ထားရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဒုကၡကို နားလည္ၿပီး ေဝးလံ၍ ေခါင္းပါးကာ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္သည့္ေဒသမ်ားသို႔ ေစလႊတ္ေလ့မရွိဟု ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းက ဆိုသည္။

ျမစ္ကူးၿပီး စာသင္သြားမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ဳိ႕

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ သား၊သမီးခ်င္းကိုယ္ခ်င္းစာၿပီးေတာ့ တစ္ခါတေလက်လို႔ရွိရင္ မိန္းကေလးေတြကိုေတာ့ သူတို႔ကိုၿမိဳ႕နဲ႔ နီးနီးတို႔၊ ပိုၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပတဲ့ေနရာတို႔၊ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားဆိုရင္လည္း ေယာက္်ားေလးကို ဦးစားေပးရတာေပါ့”ဟု ၎က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားသည္ ရွားပါးလြန္းေနရာ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္မူ ဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္လည္း မတတ္ႏိုင္ခဲ့။

“ဒါေပမဲ့ ေ႐ြးစရာ ေယာက္်ားေလးမရွိဘူးဆိုရင္လည္း မိန္းကေလးေတြပဲ သြားရတာပဲ။ မတတ္ႏိုင္ဘူးေလ။ ဒါက”

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားဆရာရွားပါးလာျခင္းက ေနာက္ထပ္အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေပၚေစသည္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚတြင္ ျဖစ္သည္။

သင္ၾကားေရးႏွင့္ ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥတြင္ အမ်ိဳးသားျဖစ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အားနည္း၊ အားသာခ်က္မ်ားကို မေျပာဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးသည္ သဘာ၀ခ်င္းမတူ။

ေက်ာင္းသားမ်ားကို သူ႕အေနႏွင့္ ေဘာလုံးအားကစားနည္း သင္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း အလယ္တန္းျပဆရာမတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာကတစ္ေယာက္တည္း၊ က်န္အားလုံးက ဆရာမမ်ားခ်ည္း ျဖစ္ေနသည္မ်ိဳးလည္း ရွိေနသည္။

ယင္းအခါမ်ိဳးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မေရာေႏွာတတ္လၽွင္ ဆရာအေနႏွင့္ ပ်င္းရိဖြယ္။

“႐ြာထဲကေန ေရေႏြးပြဲလာပို႔ၾကတဲ့ အခါ၊ အဲဒီလိုမ်ိဳးလာပို႔တဲ့ေန႔ရွိရင္ ခဏ တျဖဳတ္ထိုင္ၿပီးေတာ့ စားေသာက္၊ စကားေျပာတာေပါ့။ ဒီအတိုင္းဆိုရင္ေတာ့ ဆရာႀကီးက အိမ္ျပန္ရင္ျပန္တယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ သူ႕ဟာသူ ပိေတာက္ပင္ရိပ္ေအာက္မွာပဲ သူ႕ဟာသူ လမ္းေလၽွာက္ေနတာေပါ့”ဟု ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတစ္ဦးတည္းကသာ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေနၿပီး က်န္ဝန္ထမ္းမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ေနသည့္ ေက်ာင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ အလယ္တန္းျပဆရာမတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

ၿပီးလၽွင္ ျမန္မာ့အစဥ္အလာအရပင္ တပည့္ဆိုသည္က ဆရာကို ပိုၿပီးစံနမူနာယူတတ္ၾကသည္ျဖစ္ရာ မ်က္ေမွာက္အေျခအေနတြင္ ဆရာက မရွိ။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းဆရာရွားပါးလာမႈႏွင့္အတူ အျခားတစ္ဖက္တြင္ရွိေနသည့္ အမ်ိဳးသား ဆရာမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကလည္း ရွိေနျပန္ေသးသည္။

က်င့္ဝတ္ႏွင့္စည္းေဘာင္မ်ား ယြင္းပ်က္လာမႈျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ တပည့္မ်ားအေပၚ ဆရာမ်ားက က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားက ေပါေပါေလာေလာျဖစ္ေပၚေနသည္။

ယင္းတို႔အထဲတြင္ လိင္တူ၊ လိင္ကြဲ၊ အ႐ြယ္ေရာက္သူ၊ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူ တပည့္မ်ားအေပၚ ကာမက်ဴးလြန္မႈမ်ားက မၾကာခဏ။ တပည့္မ်ားအေပၚသာမက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္လည္း လူမႈေရးကိစၥၿငိစြန္းကာ ျပႆနာျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းကပင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သင္႐ိုးသစ္အတြက္ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနသည့္ ဆရာအုပ္စုမွ ဂစ္တာတီး၊ သီခ်င္းဆိုေနသည့္ ဆရာသုံးဦးႏွင့္ ေဒသခံအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔အၾကား ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသးသည္။

ယင္းအခ်က္တို႔ကိုမူ ဂ႐ုျပဳရလိမ့္မည္ဟု ေဒၚခိုင္ေဝၿဖိဳးက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ႀကံရည္ဖန္ရည္ေကာင္းသလို ေျပာရဲဆိုရဲၿပီး ျဖတ္ထိုးဉာဏ္ေကာင္းသည္မွာမူ သူ႕ကိုယ္ေတြ႕။

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္မ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာသင္တန္းတစ္ခုအတြင္း နည္းျပအျဖစ္ သူတာဝန္ယူခဲ့ရာ အမ်ိဳးသားဆရာမ်ားသည္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ေတြးေတာတတ္ၿပီး နည္းျပျဖစ္သူကို ျပန္လွန္ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္တတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆရာမမ်ားက ထိုသို႔ေမးခြန္းထုတ္မႈနည္းပါးသည္။

“ဆရာေတြမ်ားမ်ား ေက်ာင္းဆရာ ေလာကထဲကို ေရာက္လာမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဘာပဲေျပာေျပာ တို႔ဆရာမေတြထက ္ပိုၿပီးေတာ့ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ေတာင္ ျမင္မိတယ္”ဟု သူက ဆိုသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကေလးမ်ား၊ တပည့္မ်ားအေပၚ မိခင္သဖြယ္၊ အၾကင္နာျဖင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္၊ သင္ျပႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ရဲရင့္ျခင္း၊ သတၱိရွိျခင္းစသည့္ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားလည္း ရွိေနျပန္သည္။

ယခုေနာက္ပိုင္းကေလးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားသည္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းႏြဲ႕ေႏွာင္းလာသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ဦးျမတ္သီဟထြန္းက ဆိုသည္။

“ေယာက္်ားတစ္ေယာက္မွာ ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့ အရည္အေသြး၊ စိတ္ဓာတ္ဘာညာဆိုတာကို သူတို႔ကို ေကာင္းေကာင္းပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္တဲ့ ဆရာေတြမရွိတဲ့ အခါမွာ တခ်ိဳ႕ေတြက လိင္အရ၊ လူကေတာ့ ေယာက္်ားပဲ။ ဒါေပမဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြက ေယာက္်ားစိတ္ဓာတ္မရွိဘူး၊ တည္ၾကည္မႈမရွိဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာေလာကတစ္ခုတည္းတြင္ မဟုတ္။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ သူနာျပဳမ်ားေလာကတြင္လည္း ထိုနည္းတူစြာပင္ ျဖစ္သည္။ သူနာျပဳဟူသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အလုပ္မဟုတ္ဟုပင္ ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္က ထင္ျမင္ယူဆထားၾကေသးသည္။

လက္ရွိတြင္ သူနာျပဳတကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္သူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားသည္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝန္းက်င္မၽွသာ။ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ျမင္ျမင္ရာ သူနာျပဳမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

အခ်ိဳ႕က ေက်ာင္းၿပီးေအာင္တက္၍ သူနာျပဳဘြဲ႕ကို ရရွိပါကလည္း အစိုးရအလုပ္ကို ဝင္မလုပ္ၾက။ အမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံျခားထြက္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGOs) တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။

“ဝင္မလုပ္တဲ့အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ခုနကေျပာသလို အမ်ိဳးသားျဖစ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျခင္းအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ ရွိတယ္။ ဆိုပါစို႔၊ ဥပမာ နယ္က လူေတြဆိုလို႔ရွိရင္ ပိုဆိုးတာေပါ့။ ေယာက္်ားေလး ဆိုလို႔ရွိရင္ ဟဲ့၊ ေယာက္်ားေလးက သူနာျပဳရွိလို႔လား။ သူနာျပဳဆိုတာ မိန္းကေလးပဲ လုပ္ရတာ မဟုတ္လားဆိုတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈအျမင္ေၾကာင့္လည္း ပါတာေပါ့”ဟု ကိုေက်ာ္မိုးလြင္က ဆိုသည္။

၎သည္ သူနာျပဳဘြဲ႕ရျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရထံတြင္ အလုပ္မလုပ္။ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ NGO တစ္ခုတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္သည္။

သူနာျပဳျခင္းကိစၥတြင္ ပင္ကိုစ႐ိုက္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ဝါသနာထုံေလ့ရွိေသာ္လည္း လူနာသည္ အရွက္အေၾကာက္ႀကီး၍ အမ်ိဳးသား သို႔မဟုတ္ သံဃာေတာ္မ်ားျဖစ္ေနလၽွင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ပို၍သင့္ေလ်ာ္သည္။

ယခုမူအားလုံးလိုလို အမ်ိဳးသမီးသူနာျပဳမ်ားက ဒိုင္ခံ၍ ေျဖရွင္းေပးေနရသည္။

“ေယာက္်ားလူနာ၊ မိန္းမလူနာလို႔ ခြဲျခားကိုင္လို႔ မရဘူးေလ” ဟု ခ်င္းေတာင္တန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ သူနာျပဳဆရာမ ေဒၚစႏၵာက ဆိုသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေယာက္်ားေလးေရာ၊ မိန္းကေလးပါရွိၾကသည္ျဖစ္ရာ သင္ၾကားေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲေရးအပိုင္းတြင္လည္း အမ်ိဳးသားေရာ၊ အမ်ိဳးသမီးပါ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ပညာေရးက႑သာ မဟုတ္။ မည္သည့္ကိစၥတြင္မဆို က်ား၊ မ သေဘာသဘာ၀ကြဲျပားသည္ျဖစ္ရာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္လည္း အခ်ိဳးအစားမၽွတေနရန္မွာ အေရးႀကီးသည္။

ႏိုင္ငံတကာက်ား၊ မဆိုင္ရာသဘာ၀ႏွင့္ သေဘာတရားကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ သုေတသနမ်ားအရ မူဝါဒတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသားဦးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ျခင္းအေပၚမူတည္၍ ျပည္သူလူထုအေပၚသို႔ သက္ေရာက္မႈကလည္း ကြဲျပားသြားတတ္သည္။

၅၀-၅၀အထိမမၽွလၽွင္ေတာင္မွ အနည္းဆုံး၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းသို႔ မဟုတ္လၽွင္ မူဝါဒသည္ အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းႏိုင္။

“Gender တစ္ခုခုဟာ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ေအာက္က်ေနၿပီဆိုရင္ အဲဒီမူဝါဒရဲ႕ သက္ေရာက္မႈဟာ မမွန္ေတာ့ဘူး”ဟု ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈေရးရာ ဆရာမလည္းျဖစ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းလည္း ျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္းက ဆိုသည္။

ပညာေရးဌာနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္ မည္သို႔ရွိလာေနသည္ သို႔မဟုတ္ ရွိလာႏိုင္သည္ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သုေတသနျပဳလုပ္ထားျခင္း မရွိေသးရာ တိက်သည့္အေျဖကိုမူ ေျပာဆိုရန္ခက္ပါလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ အထက္ပါအေျခအေနမ်ားကိုမူ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။

“အမွန္က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသုေတသနအဖြဲ႕က ဒီကိစၥေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆာင္႐ြက္သင့္တယ္”ဟု ေဒၚၫိုၫိုသင္းက ဆိုသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ အဆိုပါဆရာေလာက၏ ျပႆနာကို ရိပ္စားမိပါသည္။

ယင္းေၾကာင့္ပင္ ဆရာမ်ားျဖစ္လာေစရန္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးသည့္ ပညာေရးေကာလိပ္ႏွင့္တကၠသိုလ္မ်ား၏ ဝင္ခြင့္အမွတ္မ်ားကို အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ေလၽွာ႔ခ်ေပးထားၿပီး မ်ားႏိုင္သမၽွမ်ားမ်ားဝင္ေရာက္လာေစရန္ တံခါးဖြင့္ေပးထားသည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ အဆိုပါေကာလိပ္ႏွင့္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ဝင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ အမွတ္မ်ားတြင္ ပ်မ္းမၽွအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ဆယ္မွတ္ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသည္။

“ခုနကေျပာသလိုေပါ့။ဆရာ Profession (အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း)ကို လူတိုင္းက စိတ္ဝင္တစားနဲ႔လုပ္ခ်င္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ေယာက္်ားေလးေတြလည္း မ်ားလာမယ္။ အဲဒီအတြက္က အခ်ိန္ယူေျပာင္းရမယ္။ ေတာ္ေတာ္ႀကီးၾကာမွာေပါ့ေနာ္” ဝန္ႀကီး ဌာန၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းက ဆိုသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ဂုဏ္သိကၡာ ရွိမႈ၊ လစာဝင္ေငြေကာင္းမႈ၊ အနာဂတ္အလားအလာ စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆြဲေဆာင္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္ကဆိုလၽွင္ စာသင္ၾကားရန္ဝါသနာႀကီးလြန္းသျဖင့္ ေဆးတကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ အမွတ္မီေသာ္လည္း ေက်ာင္းဆရာဘ၀ကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သူမ်ားပင္ ရွိခဲ့သည္။

“အဓိကေတာ့ ဝါသနာပဲ။ ဝါသနာရယ္၊ေယာက္်ားေလးဆိုတဲ့အတိုင္း လြတ္လပ္မႈကို ႀကိဳက္တယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနခ်င္တယ္။ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ဦးေႏွာက္နဲ႔ အဲဒီလိုမ်ိဳးပဲလုပ္ခ်င္တယ္”ဟု အမ်ိဳးသားေက်ာင္းဆရာမ်ားရွားပါးလာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသမီးေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
“အစ္မတို႔ ပညာေရးဌာနမွာထိန္းခ်ဳပ္ထားတာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိတယ္”

ယခုမူဆရာမ်ားက ျပတိုက္သို႔ေရာက္သြားၾကၿပီေလာဟုပင္ ေမးရမည့္ကိန္း။

ေျမာင္းျမၿမိဳ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ဧၿပီလက ျပဳလုပ္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းကို ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးပါဝင္ခဲ့ၿပီး ပညာေရးႏွင့္အားကစားသည္ ႏိုင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚ အေထာက္အကူမ်ားစြာေပးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယင္းကိုပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂုဏ္ယူေက်နပ္လ်က္ရွိသည္။ တစ္ဆက္တည္းပင္ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းဆရာရွားပါးေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိေပးေျပာဆိုခဲ့ကာ အဆိုပါေက်ာင္းဆရာကို ၫႊန္ျပကာ ယခုလိုစကားဆိုသည္။

“ဒီမွာအမ်ိဳးသားေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ ပါလာတယ္ဆိုတာ ဒါ ရွားပါးပစၥည္းပဲေနာ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကဆိုသည္။

ေအာင္မ်ဳိးထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *