စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ၄.၀ မိတ္ဆက္ (၂)

ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိပၸံဝတၳဳလို႔ထင္ေနတဲ့ကိစၥေတြက တကယ္ျဖစ္လာပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲေတြရဲ႕ အတိုင္းအဆနဲ႔ ပမာဏက ႀကီးလြန္းလွပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနေတြကို ေပါင္း႐ုံးေဖာ္ျပၿပီး ပါေမာကၡ ကေလာ့စ္႐ႊက္ (Klaus Schwab) က စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရးဆိုၿပီး စာအုပ္တစ္အုပ္ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ သူက ဒီစာအုပ္ကို ေရးသားရတာက အခုျဖစ္လာတဲ့ စတုတၳေျမာက္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး Industrial revolution 4.0 ဟာ ယခင္စက္မႈေတာ္လွန္ေရးႀကီးေတြလိုပဲ အင္အားႀကီးမားလြန္းတယ္၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားမယ္၊ သမိုင္းျဖစ္ေပၚမႈအရ အေရးႀကီးတယ္… ဒါေၾကာင့္ပဲ မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ဖို႔ ဒီစာအုပ္ကို ေရးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အလားအလာေကာင္းေတြကိုကန္႔သတ္ဖို႔ အေၾကာင္းအခ်က္ႏွစ္ခုကို သူက စိုးရိမ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ အခုအေျပာင္းအလဲေတြကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ က႑အားလုံးက ေခါင္းေဆာင္မႈကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒီအခါမွာ အေျပာင္းအလဲကို တုံ႔ျပန္ဖို႔ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ ဘယ္လို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းၾကမယ္ဆိုတာ တစ္ဖန္ျပန္လို႔ စဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္လာပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္း အဆင့္အလိုက္မွာေရး၊ ကမၻာအဆင့္မွာပါ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ (Innovation) ေတြကို ဘယ္လို ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ေစမလဲ၊ အစီအစဥ္ပ်က္ယြင္းေျပာင္းလဲမႈ (Disruptions) ေတြရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးေလ်ာ့နည္းေစေအာင္ ဘယ္လိုစီမံၾကမလဲဆိုတာ အေရးႀကီးပါတယ္တဲ့။ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုအပ္သလို၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈေတြလည္း လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ အခု စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရးကေန ျဖစ္လာမယ့္အလားအလာနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြကို တစ္စိုက္မတ္မတ္ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး လူအမ်ား နားလည္ဖို႔ ဖြင့္ဆိုရွင္းျပတဲ့ အေၾကာင္းေတြ မရွိေသးတာပါပဲ။ သူကေတာ့ ဒီလိုဇာတ္ေၾကာင္းေျပာ ရွင္းျပတာဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲဆိုးက်ိဳးေတြကို လူေတြခံစားလာၾကရတဲ့အခါ ဆန္႔က်င္မႈေတြမျဖစ္ေအာင္ ဒါမွပဲ ေရွာင္လႊဲႏိုင္မွာပါ။

သိသာထင္ရွားတဲ့ အေျပာင္းအလဲမ်ား

နည္းပညာတကၠႏိုလိုဂ်ီနဲ႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ေျပာင္းလဲျခင္း (Digitization) ေၾကာင့္ အရာရာဟာ ေတာ္လွန္ေရးဆန္ဆန္ ေျပာင္းလဲခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈအသစ္ေတြလည္း တံခါး၀မွာပါ။ သူတို႔က အခုလို အေျပာင္းအလဲႀကီးရဲ႕အရွိန္ကို ျမႇင့္ေပးၾကမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကားထဲကို အိုင္ဖုန္း (iPhone) ကို စမိတ္ဆက္ေပးတာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကမွပါ။ ဘာမွ မၾကာေသးပါဘူး။ အခုအခါ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အကုန္မွာ စမတ္ဖုန္းကိုင္သုံးႏိုင္သူ သန္း ၂၀၀၀ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ မွာ ဂူးဂဲလ္ (google) ကုမၸဏီက အလိုအေလ်ာက္ လူမပါဘဲေမာင္းႏွင့္မယ့္ကားကို ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ သိပ္မၾကာခင္မွာ လမ္းမေတြေပၚ ေတြ႕လာရေတာ့မွာပါ။

အဲဒါအျပင္ ဓနစုေဆာင္းမႈနဲ႔ ရင္းႏွီးမႈအေပၚျပန္ရတဲ့အျမတ္ အတိုင္းအဆ (Return to Scale) ကလည္း အံ့မခန္းျဖစ္လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တုန္းက အေမရိကန္ႏိုင္ငံက စက္မႈၿမိဳ႕တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဒက္ထ႐ြိဳက္ (ကားေတြထုတ္ပါတယ္) မွာ အႀကီးဆုံးကုမၸဏီ သုံးခုရဲ႕ ေဈးကြက္ဝင္တန္ဖိုးဟာ ေဒၚလာ ၃၆ ဘီလီယံရွိပါတယ္။ ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၂၅၀ ဘီလီယံရွိပါတယ္။ ဝန္ထမ္း ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံကို တာဝန္ ခ်ထားႏိုင္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ေရာက္လာတဲ့အခါ ဆီလီကြန္ဗယ္လီလို႔ေခၚတဲ့ ဆယ္မီကြန္ဒတ္တာေတြ၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲေတြထုတ္တဲ့ စက္မႈဇုန္မွာ ေဈးကြက္ဝင္ တန္ဖိုးက ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၀၉ ထရီလီယံရွိပါတယ္။ ဝင္ေငြက အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ တန္းတူေလာက္ပါပဲ (ေဒၚလာ ၂၄၇ ဘီလီယံ)၊ လုပ္သားကေတာ့ ၁၀ ဆေလာက္ နည္းသြားပါတယ္။ (လုပ္သား ၁၃၇,၀၀၀ ပဲ ရွိပါ ေတာ့တယ္။) သူဆိုလိုတာက ဒီေန႔မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္နဲ႔စာရင္ လုပ္သားနည္းနည္းနဲ႔ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈ ယူနစ္ပိုမ်ားမ်ားကို ဖန္တီးလာ ႏိုင္တဲ့သေဘာပါ။

အေၾကာင္းကေတာ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘိဇနက္လုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘိဇနက္လုပ္ငန္းအသစ္ေတြက ‘သတင္းကုန္စည္ (Information Goods) ေတြကိုပဲ ေပးေဆာင္ၾကေတာ့တာ မို႔ပါ။ ဒီအခါမွာ Marginal Cost လို႔ေခၚတဲ့ ပစၥည္းအသစ္တစ္ခု တိုးထုတ္တိုင္း ထပ္မံကုန္က်ရတဲ့စရိတ္စကက သုညနီးပါး ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ကို သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ျပန္လည္ဆင့္ပြားထုတ္ စရိတ္ေတြကလည္း မျဖစ္စေလာက္မၽွသာ ရွိပါေတာ့တယ္။ အခ်ိဳ႕စီးပြားလုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ ဓာတ္ပုံေတြရွယ္ယာျပဳႏိုင္တဲ့ ဆိုက္ျဖစ္တဲ့ အင္စတာဂရမ္ (Instagram)၊ လူမႈမီဒီယာ WhatApps တို႔အတြက္ လုပ္ငန္း စတင္ထူေထာင္တဲ့ စရိတ္ဟာလည္း သိပ္လိုလွတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအခါမွာ အရင္းအႏွီး (Capital) ရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ လုပ္ငန္းဆပြားမႈ (Scaling of Business) သေဘာဟာလည္း ေျပာင္းလဲသြားပါၿပီ။

အဲဒါအျပင္ စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရးက တစ္မူျခားနားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ပညာရပ္နယ္ပယ္ (Discipline) နဲ႔ အသစ္ေတြ႕ရွိမႈ (Discoveries) အမ်ားအျပားကို သဟဇာတျပဳတာ (Harmonization)၊ ေပါင္းစည္းေစတာ (Integration) ေတြ ျဖစ္ေစလို႔ပါပဲ။ မတူျခားနားတဲ့ နည္းပညာတကၠႏိုလိုဂ်ီေတြ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အမွီသဟဲျပဳလာၾကရပါတယ္။ သိပၸံဇာတ္လမ္းေတြ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဥပမာ အားျဖင့္- ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းနဲ႔ အတုျပဳတဲ့နည္းပညာနဲ႔ ဇီ၀ေဗဒကမၻာနဲ႔ ေပါင္းစပ္လာပါတယ္။ 3D ပုံႏွိပ္နည္းပညာနဲ႔ အခ်ိဳ႕ပစၥည္းေတြ ထုတ္ႏိုင္ ပါေတာ့မယ္။ လူ႕ကိုယ္ခႏၶာကိုယ္က အဂၤါအစားထိုးကုသမႈေတြမွာ ဒီလို နည္းပညာေတြကို အသုံးခ်ၾကပါေတာ့မယ္။ ဒီအခါမွာ အင္ဂ်င္နီယာပညာ၊ ေဆးပညာ၊ ဇီ၀ေဗဒ စသည္ျဖင့္ အားလုံးနယ္ပယ္ေတြ ေပါင္းစပ္ကုန္ၾက ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာက ေဆးတကၠသိုလ္ေတြမွာ ဆရာဝန္ေတြကို ေကာင္းေကာင္းေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္း ႏွလုံးခြဲစိတ္ကုသမႈေတြ၊ လူကို ခြဲစိတ္ကုသမႈေတြကို ႐ိုေဘာ့စက္႐ုပ္ေတြက ေဆာင္႐ြက္ၾကပါလိမ့္မယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာေတာ့ တကၠသိုလ္ေတြဟာ က႑နယ္ပယ္ေတြ သီးျခားခြဲထားၾကတာေတြ႕ရပါ။ ေဆး၊ စက္မႈ၊ သတင္းနည္းပညာ၊ စီးပြားေရး၊ ဥပေဒ စသည္ျဖင့္ အပိုင္းပိုင္းအကန္႔ကန္႔ ျဖစ္ေနတာ ဘယ္အခ်ိန္က်မွ ေပါင္းစည္းႏိုင္မယ္မသိႏိုင္ေသးပါဘူး။ အခု စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရးမွာေတာ့ ဒီဇိုင္းသမား၊ ဗိသုကာပညာရွင္ေတြလည္း ကြန္ပ်ဴတာဖန္တီးတဲ့ ဒီဇိုင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ႐ုပ္ဝတၳဳ အင္ဂ်င္နီယာပညာနဲ႔ ဆင္သက္တစ္ (လူလုပ္) ဇီ၀ေဗဒ (Synthetic Biology) စသည္ျဖင့္ ေပါင္းစည္းျဖစ္ ေပၚလာေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္တဲ့ပစၥည္း ေတြက အပင္ေလာက၊ သတၱဝါေလာက (Plant and Animal Kingdoms) ကေန လက္ခံတဲ့၊ ဆက္လက္ႀကီးထြားေစႏိုင္တဲ့ (Mutable and Adaptable Objects) ေတြလည္း ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မယ္ ဆိုပါတယ္။

ဒုတိယ စေကၠာမေခတ္ (The second Age) စာအုပ္ေရးတဲ့ ဘ႐ိုင္ယန္ဂ်ိဳဖ္ဆန္ (Brynjolfsson) နဲ႔ မက္ေအဖီး (McAfee) တို႔ ေျပာတာကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြဟာ သိပ္ကိုဉာဏ္ႀကီးက်ယ္သြားပါၿပီ။ ေနာက္လာမယ့္ႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း ဘယ္လိုေဆာ့ဖ္ဝဲေတြ သုံးၾကမယ္ဆိုတာေတာင္ မခန္႔မွန္းတတ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနရၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ အသိဉာဏ္တု (AI) ၊ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္မယ့္ကားေတြ၊ လူေတြကို ကူညီႏိုင္မယ့္ ဒ႐ုန္းပ်ံေတြ၊ ဘာသာျပန္ ေဆာ့ဖ္ဝဲယား (Translation software) ေတြ ရွိလာတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘ၀ေတြကို တစ္ဆစ္ခ်ိဳး အသြင္ေျပာင္းလဲေစေတာ့မွာပါ။ ဒီလို နည္းပညာေတြကေန ေဆးဝါးသစ္ေတြ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကမၻာထဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေဒတာေတြ၊ သတင္းေတြကေန ျဖစ္လာမယ့္ အယ္ဂိုလ္ရစ္သမ္ (Algorithms) (ကြန္ပ်ဴတာကေန ျပႆနာေျဖရွင္းေရးအတြက္ ေရးဆြဲထားတဲ့ နည္းဥပေဒသမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား) ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ စက္ေတြက သူ႕ဘာသာေလ့လာသင္ယူမႈ (Machine Learning) ျဖစ္လာမယ္၊ သူ႕ဘာသာအေျဖထုတ္ႏိုင္မယ့္ ‘အသိဉာဏ္ရွိ’ ႐ိုေဘာ့ေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အကူအညီေပးမယ့္ ႐ိုေဘာ့အကူအညီစနစ္ေတြလည္း ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုစနစ္ေတြက ကၽြန္ေတာ္ တို႔ေဘးက ေဂဟေဗဒစနစ္သစ္ (Ecosystem) ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

စနစ္အေျပာင္းနဲ႔ ဆူႀကဳံနိမ့္ျမင့္ကြာဟမႈ

ဆင္းရဲ-ခ်မ္းသာ ကြာဟမႈလိုပဲ၊ အခုအေျပာင္းအလဲႀကီးမွာ ေပါက္သူနဲ႔ ကြဲသူ (Winers and Losers) ေတြ ေပၚထြက္လာပါဦးမယ္။ ဒီလို တန္းတူညီမၽွမႈမရွိႏိုင္ျခင္းကပဲ အထူးစိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုကြာဟမႈေတြရွိမလဲ၊ ကိန္းဂဏန္းအေရအတြက္အရ ေဖာ္ျပရတာခက္တယ္လို႔ ပါေမာကၡ ကေလာ့စ္႐ႊက္ဖ္ (Klaus Schwab) က ေျပာပါတယ္။

စားေသာက္သူ (Consumers) ေတြက အခုနည္းပညာဆန္းသစ္မႈေတြေၾကာင့္ အက်ိဳးအရွိဆုံး ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကုန္စည္အသစ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစမွာပါ။ တကၠစီ စီးဖို႔ ကားငွားတာ၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ဝယ္တာ၊ ကုန္ပစၥည္းဝယ္တာ၊ ေငြေပးေခ်တာ၊ သီခ်င္းနားေထာင္တာ၊ ေဖ်ာ္ေျဖမႈအတြက္ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္တာ … ပို၍ လြယ္ကူလာမွာပါ။ အင္တာနက္၊ စမတ္ဖုန္း၊ ေထာင္ေသာင္းခ်ီ တဲ့ အပ္ပ္ (App) ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘ၀ေတြကို လြယ္ကူေအာင္ လုပ္ေပးၾကမွာပါ။ ပိုၿပီး ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ျဖစ္ေစမွာပါ။ အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ သုံးစြဲေနတဲ့ တက္ဘလက္ (Tablet) ေတြက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၃၀ (သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ဘ၀လက္ထက္က သုံးခဲ့တဲ့) ကြန္ပ်ဴတာႀကီးမ်ားရဲ႕ အခု ၅,၀၀၀ စာ အင္အားပါဝါ ရွိေနပါၿပီ။ မွတ္ဉာဏ္ သိုမွီးမႈ စရိတ္စကကလည္း သုညမၽွသာရွိေတာ့မွာပါ။ (ဒီေန႔ကာလမွာ မွတ္ဉာဏ္ 1GB ကို တစ္ႏွစ္သိမ္းဆည္းမယ္ဆိုရင္ ေဒၚလာ ၀ ဒသမ ၀၃ ပဲ က်သင့္ပါေတာ့တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၂၀ က ေဒၚလာ ၁၀,၀၀၀ ေလာက္ က်သင့္ခဲ့ပါတယ္)။

စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ စိန္ေခၚမႈျပႆနာေတြက ပစၥည္း ေရာင္းလိုအား၊ ပံ့ပိုးေပးမႈ (Supply Side) မွာ ရွိမယ္လို႔ ပါေမာကၡ ကေလာ့ဇ္က ေျပာပါတယ္။ လုပ္ငန္းနဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈကမၻာဘက္အျခမ္းမွာပါ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာ မၾကာေသးခင္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း တိုင္းျပည္ရဲ႕ GDP(အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး) မွာ လုပ္အားက ထည့္ဝင္မႈသိသိသာသာက်ဆင္းေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ခုလိုလုပ္အားဘက္ကထည့္ဝင္မႈ က်ဆင္းေနရတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳမယ့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား (Investment Goods) မ်ားရဲ႕ တန္ဖိုးက်ဆင္းလာေနျခင္းနဲ႔ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း တို႔ေၾကာင့္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြက လုပ္အားအစားထိုး စက္ေတြနဲ႔ ျဖည့္ဆည္းလာေနခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စတုတၳေတာ္လွန္ေရးမွာ အက်ိဳးအျမတ္ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ရွိမယ့္သူေတြက အသိဉာဏ္ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္ေတြအတြက္ တီထြင္ဆန္းသစ္သူမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ အစု ရွယ္ယာဝင္မ်ား ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ လုပ္အားကို ေရာင္းခ်ရတဲ့သူမ်ားကေတာ့ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ဘ၀သက္တမ္းမွာ တကယ့္အစစ္အမွန္ လုပ္ခလစာ (Real Income) တိုးလာဖို႔ ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ကိုလည္း သူတို႔ဘ၀ထက္ ေကာင္းလာေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ စိတ္ပ်က္ျပားေျခာက္ျခားမႈေတြလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ပုံပ်က္ေျပာင္းလဲျခင္း (Disruptions) ေတြ ႀကဳံလာရတာနဲ႔အမၽွ ‘ငါဘ၀လည္း ပုံပ်က္သက္ေရာက္တာ ခံရေတာ့မွာလား’ ဆိုတဲ့ ေျခာက္အိပ္မက္ေတြလည္း ခံစားလာရႏိုင္ပါတယ္။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြမွာ အေျခခံက်က် ေျပာင္းလဲမႈေတြက ျပန္လည္ျပင္ဆင္လို႔မရႏိုင္ေအာင္ သက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘုံတန္ဖိုးထားမႈ (Common Value) ေတြက ဘာေတြလဲ၊ မူဝါဒဆိုင္ရာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈေတြ (Policy Choices) ေတြ ဘယ္လိုေသခ်ာရွိေစမလဲ … ဒါေတြကို စဥ္းစားၾကရမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးရဲ႕ တာဝန္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုးကား – Schwab, Klaus. 2016. The Fourth Industrial Revolution, Penguin Random House UK.

ေအာင္သူၿငိမ္း

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *