“တကယ္ေတာ့ ဒီကိစၥေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တရား႐ုံးလိုမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ သိပ္ေျပာလို႔ေကာင္းတယ္”

ဦးကိုကိုႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

ဦးကိုကိုႀကီးသည္ လူအမ်ားသိၿပီးၾကသည့္အတိုင္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအုံႂကြမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္အတူ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) မွတစ္ဆင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီက ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ NLD က မဲဆႏၵနယ္ေျမအမ်ားအျပားတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ NLD အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသလို အစိုးရကိုထိန္းေက်ာင္းႏိုင္သည့္ အတိုက္အခံအင္အားစုတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာရန္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက ေမၽွာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားၾကားထဲ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဦးကိုကိုႀကီးက သူပါဝင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွခြဲထြက္၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္ စိုင္းျပင္းခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသို႔ ပါတီမွတ္ပုံတင္ ေလၽွာက္ထားခဲ့သည္။

ပါတီအမည္ကို ကနဦးတြင္ ရွစ္ေလးလုံးပါတီအမည္ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္မႈအခ်ိဳ႕ကို ႀကဳံခဲ့ရသလို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်ိဳ႕၏ အႀကံျပဳမႈေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႕ပါတီဟု အမည္ေျပာင္းလဲကာ မွတ္ပုံတင္ေလၽွာက္ထားခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးမွတ္ပုံတင္ေလၽွာက္ထားမႈကို ယခုေမလဆန္းက ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္က်င္းပရန္ ေၾကညာထားသည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၎တို႔ပါတီ ေဗြေဆာ္ဦးဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ လ်ာထားသည္။ ထိုေၾကာင့္ ပါတီမွတ္ပုံတင္မႈအေျခအေန၊ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေနအထားတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးကိုကိုႀကီးကို The Voice Journal က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားပါသည္။

The Voice Journal – ပထမဆုံးေတာ့ အခုလက္ရွိ ပါတီမွတ္ပုံတင္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေျခအေနေတြကို ေျပာပါဦး။

UKKG – ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ကို ေကာ္မရွင္နဲ႔ ဆက္ဆံခဲ့တဲ့ဟာေပါ့ေလ၊ ဒါကို ရက္စြဲေလးနဲ႔ မွတ္ထားတယ္ဗ်။ မွတ္ထားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ (၂၀၁၇) ေန႔မွာ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို မွတ္ပုံတင္ခဲ့တာ။ အဲဒီေတာ့ မွတ္ပုံတင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ မတ္လ ၂၆ ရက္ (၂၀၁၈) ေန႔ မွာ ေကာ္မရွင္နဲ႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ ေကာ္မရွင္ကေနၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ ဖိတ္ေခၚတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားၿပီးေတာ့ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ေကာ္မရွင္ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြေၾကာင့္ေရာ၊ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အျပဳသေဘာအႀကံေပးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေလးစားတဲ့အေနနဲ႔ပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ ခိုင္လီစားေသာက္ဆိုင္မွာ စုံညီအစည္းအေဝး၊ အေရးေပၚစုံညီအစည္း အေဝးေခၚၿပီးေတာ့ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႕ပါတီအျဖစ္နဲ႔ အမည္ေျပာင္းၿပီးေတာ့ မွတ္ပုံတင္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾက တယ္ေပါ့ေနာ္။

The Voice Journal – အဲဒီကေန ရွစ္ေလးလုံး ျပည္သူ႕ပါတီဆိုၿပီး ျဖစ္လာတယ္ေပါ့ေနာ္။ ေျပာင္းလိုက္တဲ့အေျခအေနမွာေရာ ဘယ္လိုရွိလဲ။

UKKG – ဧၿပီ ၆ ရက္ေန႔မွာ ရွစ္ေလးလုံး ျပည္သူ႕ပါတီဆိုတဲ့နာမည္နဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို သြားၿပီးေတာ့မွတ္ပုံတင္သြင္းမႈ ထပ္ၿပီးေတာ့လုပ္ခဲ့တယ္။ ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ ဧၿပီ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႕ပါတီအား ပါတီထူေထာင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားစာေပါ့ေလ၊ အီးေမးလ္နဲ႔ လက္ခံရရွိခဲ့တယ္။ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္၊ ရက္စြဲနဲ႔။ အဲဒီေတာ့ ဒါက ေကာ္မရွင္နဲ႔၊ ဒီဟာေတြလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေတာ့ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ အီးေမးလ္နဲ႔ လက္ခံရရွိတယ္ဆိုတာက သူက စာနဲ႔လာေတာ့ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔။ ရွစ္ေလးလုံး ျပည္သူ႕ပါတီထူေထာင္ရန္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားျခင္းဆိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ဆီကို ဒီစာ ရတယ္ေပါ့ေနာ္။

အဲဒီေတာ့ သူက ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္းမွာ ပုံစံ(င) နဲ႔ ေလၽွာက္ထားဖို႔ဆိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ပုံစံ(င)နဲ႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေမလ ၂ ရက္ေန႔မွာတင္ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒါသြားၿပီးေတာ့တင္သြင္းခဲ့တယ္။ တင္သြင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ ၅ ရက္ေန႔ သတင္းစာမွာ စၿပီးေတာ့ ဒါေတြကို ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ခုနစ္ရက္အတြင္းမွာ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္းဆိုၿပီးေတာ့ ၁၂ ရက္ (ေမ) ေန႔အထိေပါ့၊ သူက ဒါကို ေၾကညာတယ္။

The Voice Journal – အဲဒီမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ေတြက ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္ေတြ ထြက္လာတာရွိပါတယ္။ ကန္႔ကြက္သူေတြ ထပ္ရွိေနတယ္၊ တခ်ိဳ႕ဆို ရာဂဏန္းေလာက္အထိ ရွိတယ္လို႔ေျပာလာတာရွိတယ္။ အခုကေတာ့ ကန္႔ကြက္ႏိုင္တဲ့ရက္ ေက်ာ္လြန္လာၿပီေပါ့ေနာ္၊ အဲဒီမွာ ဘာေတြေတြ႕ရလဲ။

UKKG – အဲဒီေတာ့ ေၾကညာေတာ့ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဥပေဒအရ စကားေျပာစရာျဖစ္လာတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔က တစ္ေလၽွာက္လုံး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြအျဖစ္နဲ႔၊ Activist ေတြအျဖစ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အႏွစ္သုံးဆယ္ေလာက္ လႈပ္ရွားခဲ့တယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္အျဖစ္နဲ႔ ထူေထာင္ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒဆိုတာဟာ ပါတီအတြက္ေရာ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အတြက္ေရာ ဒီစံႏႈန္းသတ္မွတ္ေတြနဲ႔အညီ ေဆာင္႐ြက္ရမယ္လို႔ ဒါ တိတိက်က်ျပ႒ာန္းထားတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ပဲျဖစ္တယ္။ Criteria ေခၚတာေပါ့၊ စံႏႈန္းေတြ သတ္မွတ္ထားတာေပါ့။ ဒါေတြနဲ႔ ကိုက္ညီရင္ ပါတီထူေထာင္ခြင့္ေပးလိုက္၊ ဒါေတြနဲ႔ မကိုက္ညီရင္ တည္ေထာင္ခြင့္ မေပးဘူး၊ သူက သတ္မွတ္တာေပါ့။

ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာလည္း ဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူေတြ၊ ဥပေဒအႀကံေပးေတြရွိတယ္။ ရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပုံတင္ဖို႔ လုပ္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလ့လာတဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၈ (က)၊  အဲဒါကဘာလဲဆိုေတာ့ ဒီပါတီ၊ အလံ၊ တံဆိပ္ေတြဟာ ဘာသာသာသနာနဲ႔ ယွက္ႏႊယ္ရင္ ဒါမွမဟုတ္ရင္ တို႔တာဝန္အေရးသုံးပါးနဲ႔ ထိခိုက္ေစရင္ ဒါက ေကာ္မရွင္က ျငင္းပယ္မယ္ေပါ့။ ဒါ ၈(က) (ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ) ေပါ့။

၈(ခ)မွာက မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳရန္ ေလၽွာက္ထားေသာ ပါတီ၏အမည္၊ အလံႏွင့္ တံဆိပ္တို႔သည္ မွတ္ပုံတင္ထားၿပီးသား၊ မွတ္ပုံတင္ထားၿပီးေသာ သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ (၅) အရ ေလၽွာက္ထားၿပီးေသာ အျခားပါတီတစ္ခု၏ အမည္၊ အလံ၊ တံဆိပ္ေတြနဲ႔ တူညီေနလၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆင္တူယိုးမွား ျဖစ္ေနလၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကြဲျပားေစေရးအတြက္ ေကာ္မရွင္ကေနၿပီးေတာ့ ဒါကို ၫႊန္ၾကားႏိုင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ သတင္းစာမွာ ထည့္ၿပီးေတာ့ ကန္႔ကြက္တယ္ဆိုတာက Known to the Public  လို႔ေခၚတယ္။ အမ်ားသိေစရန္ ေၾကာ္ျငာတာ။ သိေစရန္ ေၾကာ္ျငာတာေပမယ့္ ကန္႔ကြက္ပိုင္ခြင့္က ဘယ္သူေတြရွိသလဲဆိုေတာ့ သူက Mother Law လို႔ ေခၚတာေပါ့။ ပင္မဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ သက္ဆိုင္သူမ်ားကသာလၽွင္ ကန္႔ကြက္ခြင့္ရွိတယ္။ ဒီမွာက အျခားပါတီတစ္ခုခုက သူ႕အလံ၊ တံဆိပ္၊ အမည္နဲ႔ တူညီလၽွင္၊ ဆင္တူယိုးမွားျဖစ္လၽွင္ ကန္႔ကြက္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီလိုကန္႔ကြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အမ်ားသိေစရန္ ေၾကာ္ျငာတာ။

The Voice Journal – ဟုတ္ကဲ့။ ကန္႔ကြက္မႈေတြ ရွိေနတယ္၊ အဲဒါေတြက ဘယ္သူေတြက ကန္႔ကြက္တယ္ဆိုတာမ်ိဳး၊ ဒါမွမဟုတ္ အေထာက္အထားျပည့္စုံတဲ့ ကန္႔ကြက္ခ်က္ေတြပါသလား၊ ၿပီးေတာ့ ပါတီအမည္ကို ထပ္ေျပာင္းရဖို႔ ရွိေနသလား။

UKKG – သူက ဒီအတိုင္း ကန္႔ကြက္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ ခိုင္လုံတဲ့အေထာက္အထားပါရမယ္။ ေနာက္ ကန္႔ကြက္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့သူက ဘယ္သူေတြလဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက သူ႕အမည္၊ အလံ၊ တံဆိပ္နဲ႔ တူညီတယ္၊ ဆင္တူယိုးမွားျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ကန္႔ကြက္ႏိုင္တယ္။ ကန္႔ကြက္တဲ့အခါမွာ ခိုင္လုံေသာအေထာက္အထားေတြနဲ႔ ကန္႔ကြက္ရမယ္။

ဒီေနရာမွာ သတင္းစာထဲမွာထည့္တဲ့ေၾကာ္ျငာက ပုဒ္မ ၁၄ (ဃ) အရ အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာအပ္ပါသည္။ ဒါ ဥပေဒအရေတာ့ Known to the  Public၊ အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာတာ။ အဲဒါဟာ အမ်ားက မည္သူကမဆို ဝင္ၿပီးကန္႔ကြက္ႏိုင္တယ္လို႔ ေၾကညာတာမဟုတ္ဘူး။
ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ဥပေဒရဲ႕ဆိုလိုရင္း အဓိပၸာယ္ကို သိသာထင္ရွားေအာင္လုပ္ဖို႔နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးက အဓိကပဲ။ ကန္႔ကြက္ခြင့္က ဘယ္သူေတြမွာ ရွိတယ္။ ဘယ္လို ကန္႔ကြက္ရမယ္၊ ဘယ္ႏွရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္ရမယ္ဆိုတာေတြ အကန္႔အသတ္ရွိၿပီးသား။

ဆိုေတာ့ အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ အခု ဒီလိုမ်ိဳးေပါ့၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒါ မီဒီယာကတစ္ဆင့္ပဲ သိရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ထုတ္တဲ့ ဒီဂ်ာနယ္ေပါ့၊ ေကာ္မရွင္က ေျပာၾကားေၾကာင္း ေတြ႕လိုက္ရတယ္။ ဒီမွာ ကန္႔ကြက္တဲ့သူေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျပာၾကားတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ကန္႔ကြက္ထားတယ္တဲ့။ ဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လက္မွတ္ထိုးၿပီး ကန္႔ကြက္ထားတယ္ဆိုတာဟာ ခိုင္လုံသလား၊ ဥပေဒအရ အက်ဳံးဝင္သလားဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မသိဘူး။ ေနာက္တစ္ခါ အခုဒီမွာ ေမလငါးရက္မွာ ေၾကညာထားၿပီးေတာ့ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္း ဘယ္ပုဂၢိဳလ္က ကန္႔ကြက္တယ္ဆိုတာကို ႐ုံးဖြင့္ရက္က်မွသာ ေျပာႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေကာ္မရွင္ကေျပာတယ္လို႔ ဒီလိုမ်ိဳး ေျပာလာတယ္။

ေျပာလာေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဥပေဒအရ ခ်ဥ္းကပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ပါတီခ်င္းကန္႔ကြက္သလား၊ သူ႕အမည္၊ အလံ၊ တံဆိပ္ေတြနဲ႔တူလို႔ ကန္႔ကြက္သလား၊ အဲဒါဆိုရင္ ေျပာေပါ့။ ေျပာဆိုတာေတာင္မွ သူက အမႈတစ္ခုကို မေျဖရွင္းခင္မွာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသလား။ အခုတစ္ခါ ဒီမွာကန္႔ကြက္တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္၊ ဆိုေတာ့ ဒီေျပာၾကားခ်က္က ကန္႔ကြက္ထားတာ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္၊ ဆယ္ဂဏန္းမကဘူး၊ အတိအက်ေတာ့ ေျပာလို႔မရဘူး၊ ဆိုေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး ေျပာၾကားခ်က္ေတြဟာ ဥပေဒရဲ႕ဆိုလိုရင္းက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ကန္႔ကြက္လို႔ရတယ္လို႔ဆိုတဲ့ဟာကို မည္သူမဆို ကန္႔ကြက္လို႔ရတယ္လို႔ သေဘာမ်ိဳး သက္ေရာက္ေအာင္ ေျပာၾကားခ်က္ေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ ဥပေဒအရေတာ့ Miss Representation လို႔ေခၚတယ္။ ဥပေဒကို တလြဲအဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစရန္၊ ဥပေဒကို လြဲမွားေသာ အနက္အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူေစရန္ ေျပာဆိုတယ္ဆိုရင္ သူက Miss Representation လို႔ ေခၚတယ္။

ဥပေဒအရက ကန္႔ကြက္ခြင့္ရွိသူမ်ားက ကန္႔ကြက္ႏိုင္တဲ့အေထာက္အထားခိုင္လုံစြာျဖင့္ ကန္႔ကြက္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ကာလအေတာအတြင္းမွာ ကန္႔ကြက္စာတင္ရင္ သူက သက္ဆိုင္တယ္၊ ပတ္သက္တယ္။ အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ သူက Irrelevant၊ ဒီအမႈနဲ႔၊ ဒီကိစၥနဲ႔ မသက္ဆိုင္ေသာ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဥပေဒအရအဓိပၸာယ္ဖြင့္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အဲဒီလိုဟာမ်ိဳးကို Inadmissible၊ လက္ခံစဥ္းစားရန္ မလိုေသာ၊ စဥ္းစားမႈမလုပ္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုစကားေျပာေနတာအားလုံးဟာ ဥပေဒအရ စကားေျပာေနတာ။

The Voice Journal – ဆိုေတာ့ အဲဒီလို ေကာ္မရွင္ဘက္ကေန မီဒီယာေတြကို ထုတ္ေျပာလာတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ဘယ္လိုမ်ိဳး လြဲမွားေနလို႔လဲ။

UKKG – ေျပာေရးဆိုခြင့္ဆိုတဲ့ကိစၥမွာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူလို႔ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီးၿပီဆိုရင္ သူက ဘာေတြေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသလဲဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္က အဖြဲ႕အစည္းက စည္းေဝးဆုံးျဖတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အမ်ားကို ထုတ္ေျပာဖို႔အတြက္ ခြင့္ျပဳထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာေရးဆိုခြင့္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သတ္မွတ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က နားလည္တယ္။

အဲဒီေတာ့ အခု ဒီမွာ ကာယကံရွင္ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာမွမသိရဘူး။ တိုက္႐ိုက္ဘာမွ မေျပာဘူး။ တိုက္႐ိုက္မေျပာဘဲနဲ႔ ဒီလိုမ်ိဳး မီဒီယာေတြကေနတစ္ဆင့္ တိုင္းသူျပည္သားအားလုံးသို႔၊ အမ်ားျပည္သူသို႔ ေျပာၾကားေနတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြဟာ ဒါဟာ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ တရားဝင္ေျပာၾကားခ်က္ေတြလား၊ ဒါမွမဟုတ္ သူ႕ရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးေျပာၾကားခ်က္ေတြလား ကၽြန္ေတာ္တို႔က မရွင္းဘူး။ အဲဒါေတာ့ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔လည္း ဒီကိစၥကေတာ့ တရားဝင္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ျမင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက တစ္ခါထပ္ၿပီးေတာ့ RFA မွာ ထပ္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕တယ္။ ေတြ႕တဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒါလည္းပဲ ဥပေဒအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေျပာစရာေတြရွိတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီကိစၥေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တရား႐ုံးလိုမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ သိပ္ေျပာလို႔ေကာင္းတယ္။ အခုဒီမွာက ကန္႔ကြက္မႈေတြက မ်ားပါတယ္တဲ့။ ႏွစ္ရာေက်ာ္ေလာက္ ရွိပါတယ္တဲ့။ ဆိုေတာ့ ႏွစ္ရာေက်ာ္ေလာက္ရွိပါတယ္ဆိုေတာ့ သူ ဒီဟာကို ေျပာတဲ့အခ်ိန္က ၂၃ ရက္ (ေမ) ေန႔ရွိၿပီ။ သတင္းစာမွာ ေၾကာ္ျငာတာ ခုနစ္ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္းဆိုေတာ့ ၁၂ ရက္ (ေမ) မွာ ျပည့္သြားၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ဒီႏွစ္ရာေက်ာ္ဆိုတာက ဘယ္ကာလအထိ ေရတြက္တာလဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေျပာၾကားခ်က္ေတြဟာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနနဲ႔၊ ဒါ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေကာ္မရွင္တစ္ခုအေနနဲ႔က သူ႕ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို အမ်ားၾကည္ၫိုေလးစားတဲ့၊ သမာသမတ္က်တဲ့အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း တကယ့္ကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ေရရွည္မွာ ပါတီတစ္ခုအေနနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့၊ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္နားလည္မႈရွိတဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျဖစ္ခ်င္တယ္။ ျဖစ္ခ်င္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း အရင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ေဆြးေႏြး ခ်က္ေတြကအစ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မီဒီယာမွာ အမ်ား ျပည္သူကို ေျပာၾကားတာမ်ိဳးမလုပ္ဘဲနဲ႔ အတတ္ႏိုင္ ဆုံး ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းနဲ႔ ေျပာခဲ့ဆိုခဲ့တာေတြရွိ တယ္။ အဲဒီေတာ့ အခုဒီမွာ ႏွစ္ရာေက်ာ္ေလာက္ရွိပါတယ္ဆိုေတာ့ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဆယ္ဂဏန္းရွိတယ္ဆိုတာက ၁၅ ရက္ (ေမ) ေန႔မွာ ေျပာတာ၊ ၂၃ ရက္ (ေမ) ေန႔က်ေတာ့ ႏွစ္ရာေက်ာ္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အမွန္က ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္တဲ့ဂ်ာနယ္မွာ သူ ေျပာၾကားတယ္ဆိုတာကိုက (ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း)သတ္မွတ္တဲ့ ခုနစ္ရက္ျပည့္ေနၿပီ။

The Voice Journal – ေနာက္တစ္ခုက ပါတီတည္ေထာင္မႈမွာ တျခားပါတီဝင္ေတြလည္း ပါေနၿပီး အဲဒီပါတီေတြကေန ႏုတ္ထြက္ၿပီးသူေတြျဖစ္၊ မျဖစ္ စစ္ေဆးေမးျမန္းဖို႔လိုေသးတယ္လို႔ ေကာ္မရွင္ဘက္က ေျပာတာရွိတယ္။

UKKG – ေနာက္တစ္ခုက ပါတီတည္ေထာင္တဲ့သူေတြထဲမွာ အျခားပါတီကေန ႏုတ္ထြက္ခြင့္ရွိ၊ မရွိေတြကလည္း အျငင္းပြားလာေတာ့ ေမးရေသးတာေပါ့တဲ့။ ဆိုေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းခ်က္ရွိတယ္။ နည္းဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းခ်က္ရွိတယ္။ ပါတီတည္ေထာင္လိုသူမ်ားအေနနဲ႔၊ ဒါ နည္းဥပေဒမွာ၊ ကၽြန္ေတာ္၊ ကၽြန္မသည္ ယခုတည္ေထာင္ရန္ေလၽွာက္ထားသည့္ ပါတီတစ္ခုတည္း၌သာ၊ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပါတီဝင္စာရင္းမျပဳစုရေသးဘူး။ ပါတီဝင္လည္း မရွိေသးဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူက ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီဆိုေတာ့မွ ပါတီဝင္အင္အား စတင္စုေဆာင္းလို႔ရၿပီ၊ ခြင့္ျပဳၿပီဆိုတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီးေတာ့မွ ပါတီဝင္စုေဆာင္းရမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အခုအခ်ိန္အထိ ပါတီဝင္လို႔ ေျပာလို႔မရေသးဘူး။ အဲဒီေတာ့ ပါတီတည္ေထာင္လိုသူက ဒီအခ်က္အလက္ေတြမွန္ကန္ေၾကာင္း ဝန္ခံတယ္ဆိုတာက ယခုတည္ေထာင္ရန္ေလၽွာက္ထားသည့္ပါတီ၊ ပါတီမျဖစ္ေသးဘူး၊ အဲဒီပါတီတစ္ခု တည္း၌သာ ပါတီဝင္အျဖစ္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္ဆိုတာ၊ ပါတီျဖစ္လာတဲ့အခါက်ရင္ ဒီပါတီမွာပဲ ပါမယ္၊ အျခားပါတီမွာ မပါပါဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဝန္ခံထားတယ္။ ဆိုေတာ့ ပါတီျဖစ္တဲ့အခါက်ရင္ အျခားပါတီကေန ထြက္ၿပီးသားျဖစ္ရမယ္။ အခုေလာေလာဆယ္မွာ သတ္မွတ္ထားတာမဟုတ္ဘူး။ ပါတီျဖစ္တဲ့အခါက်ရင္ အျခားပါတီမွာ မပါရဘူးလို႔ ေျပာထားတာ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီတည္ေထာင္လိုသူမ်ားဟာ အျခားပါတီတစ္ခုခုမွာ ပါတီဝင္ျဖစ္သလား၊ မျဖစ္သလားဆိုတဲ့ကိစၥမွာ ျပ႒ာန္းခ်က္မရွိဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔က အျခားပါတီဝင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့သူေတြကလည္း သက္ဆိုင္ရာပါတီေတြမွာ တရားဝင္ႏုတ္ထြက္စာတင္ထားၿပီးသားသူေတြျဖစ္ေတာ့ ဒီကိစၥ အေပၚမွာ သက္ဆိုင္ရာပါတီမ်ားက ကန္႔ကြက္လာတယ္ဆိုရင္လည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကာယကံရွင္ေတြကို ေျပာရမွာ။ ကာယကံရွင္ေတြကို ေမးရမွာ။ ဘာမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို တရားဝင္အေၾကာင္းၾကားတာ၊ ေမးျမန္းတာ၊ ေဆြးေႏြးတာမရွိဘဲနဲ႔ Public လုပ္တာေပါ့၊ အမ်ားျပည္သူကို ေျပာေနတာေတြကေရာ ဒါဟာ ေကာ္မရွင္တစ္ခုလုံးရဲ႕ တရားဝင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ေျပာေနတာလား၊ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ သေဘာထားကို ထင္ဟပ္သလားဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ေပါ့။

The Voice Journal – ဒါေတြကို ၿခဳံၿပီးေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေကာ္မရွင္က သူ႕ရဲ႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြမွာ သိပ္ၿပီးေတာ့ မေက်ညက္ဘူးဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္မ်ား ေရာက္ေနသလားေပါ့ေနာ္။

UKKG – ဒါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာတဲ့အပိုင္းကို ေျပာတာ။ သူတို႔က ေျပာၾကစို႔ဆိုရင္၊ ဒီမွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြဆိုရင္လည္း ဥပေဒအသိုင္းဝိုင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက်င္လည္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ပါတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သာမန္အရပ္သူအရပ္သား ဥပေဒနားမလည္လို႔ ဆိုတာမ်ိဳးကေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က နားလည္လို႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာထားတဲ့ဥပေဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေကာ္မရွင္က ကန္႔ကြက္ခြင့္ဆိုတာကို အမ်ားျပည္သူနားလည္ေအာင္ ဘယ္လိုမ်ိဳး ေဖာ္ျပေနသလဲ။ ေနာက္တစ္ခုက ကာယကံရွင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဘာမွအသိမေပး၊ အေၾကာင္းမၾကားဘဲနဲ႔ အခုလိုမီဒီယာမွာေျပာၾကားေနတဲ့ကိစၥေတြက ေကာ္မရွင္တစ္ခုလုံးရဲ႕သေဘာထားလား၊ တရားဝင္ သေဘာထားလားဆိုတာ ဒါေတြက ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေျပာခ်င္တယ္။

The Voice Journal – ဒီၾကားထဲမွာေတာ့ ေကာ္မရွင္နဲ႔ေတြ႕တာ မရွိဘူးေပါ့။ မွတ္ပုံတင္ေလၽွာက္ထားတဲ့ ေမလ ၂ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းကစလို႔။

UKKG – ေနာက္ပိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕တာလည္း မရွိဘူး။ ဖုန္းဆက္တာလည္း မရွိဘူး။ စာပို႔တာလည္း မရွိဘူး။ ဘာမွအေၾကာင္းၾကားတာမရွိဘူး။ ဆိုေတာ့ ငါးရက္ေန႔ကေန သတင္းစာထဲထည့္တယ္ဆိုေတာ့ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ သတ္မွတ္တဲ့ရက္ျပည့္သြားၿပီ။ အခု ဒီေန႔ဆိုလို႔ရွိရင္ ၂၈ ရက္ ရွိသြားၿပီဆိုေတာ့ ကန္႔သတ္ကာလေက်ာ္သြားတာကိုပဲ ၁၆ ရက္ ရွိသြားၿပီ။ ျပည္ထဲေရးတာဝန္ရွိသူေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလံ၊ တံဆိပ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ လာၿပီးေတာ့ ေမးျမန္းတာေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း သူတို႔ကို ျပန္ၿပီးရွင္းျပတာေတြ၊ ဒါေတြအားလုံးလုပ္ၿပီးသြားၿပီ။ ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေကာ္မရွင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို တရားဝင္ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ ေျပာဆိုသင့္တယ္၊ ေဆြးေႏြးသင့္တယ္။ အခုဟာက ကာယကံရွင္ေတြက မေျပာဘဲနဲ႔ မီဒီယာမွာ ေလၽွာက္ေျပာေနသလိုျဖစ္ေနတယ္။ ေကာ္မရွင္က တစ္ခုခုၿပီးတစ္ခု အင္တာဗ်ဴးေတြေပါ့၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္အင္တာဗ်ဴးေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေျပာဆိုထားတာေတြအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ အခု ကၽြန္ေတာ္က ခင္ဗ်ားတို႔ေမးလို႔ ျပန္ေျပာျပရတာ။ တကယ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ေစာင့္ဆိုင္းေနတာ။ သူတို႔ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ဒီလိုမ်ိဳးေတြေျပာေနမယ့္အစား ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို တိုက္႐ိုက္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးတာမ်ိဳးက ပိုၿပီးေတာ့ အျပဳသေဘာေဆာင္မယ္ေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒါမ်ိဳး ေျပာျပခ်င္တယ္။

The Voice Journal – ဆိုလိုတာက ခုနကေျပာတဲ့ ကန္႔ကြက္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ပါတီေတြက ဘယ္ႏွဦးကန္႔ကြက္သလဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ အေထာက္အထားျပည့္စုံတဲ့ကန္႔ကြက္မႈက ဘယ္ေလာက္ပါသလဲဆိုတာကို ဒီအခ်ိန္မွာ ထုတ္ေျပာသင့္ၿပီလို႕ ဦးကိုကိုႀကီးတို႔ ယူဆလား။

UKKG – သူက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေျပာရမွာ၊ အရင့္အရင္ပါတီေတြ ၉၅ ခုေပါ့ဗ်ာ၊ အခုဆို အားလုံးေလၽွာက္ထားဆဲေတြေရာ တစ္ရာနီးပါးရွိတဲ့အခါမွာ အခုလိုမ်ိဳး ထုတ္ေျပာတာေတြ၊ အင္တာဗ်ဴးလုပ္တာေတြ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မေတြ႕ဖူးဘူး။

ေနာက္တစ္ခုကလည္း အင္တာဗ်ဴးေတြရဲ႕ သက္ေရာက္မႈက ဘယ္လိုျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ကန္႔ကြက္လို႔ရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေၾကညာထားၿပီး ၿပီေနာ္၊ ကန္႔ကြက္တာေတြလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီ ေရာက္ေနၿပီ။ က်န္တဲ့သူေတြလည္း ကန္႔ကြက္မယ္ဆိုရင္ ကန္႔ကြက္လို႔ရေသးတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ လႈံ႔ေဆာ္တဲ့သေဘာပါ သက္ေရာက္ေနတယ္။ ဥပေဒရဲ႕ဆိုလိုရင္းကို အနက္အဓိပၸာယ္လြဲေအာင္ ေျပာဆိုေနသလိုမ်ိဳးေတြပါ၊ Miss Representation  ေပါ့၊ အဲဒီလို ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္သလို ျဖစ္ေနတယ္ေပါ့။

The Voice Journal – အခု ဒီျပႆနာေတြကလည္း ရွိေနတယ္ေပါ့ေနာ္။ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကလည္း ရွိေနျပန္တယ္။ ဒီဟာကို ဝင္ၿပိဳင္ဖို႔ အေျခအေနက ဘယ္လိုျဖစ္သြားမလဲ။

UKKG – ေျပာရရင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ (၂၀၁၇) ကေနစၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွတ္ပုံတင္ထားတာ။ အခုဆို ငါးလေက်ာ္သြားၿပီ။ ေမ ၁၉ မွာ ငါးလျပည့္တယ္။ တကယ္လို႔ သူက အခုအဆင့္ကို ခြင့္ျပဳပါတယ္လို႔ ပုံစံ(စ)လုံးနဲ႔ အေၾကာင္းျပန္ရင္ေတာင္မွ ေနာက္ထပ္ ရက္ေပါင္း ကိုးဆယ္အတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပါတီဝင္အင္အား တစ္ေထာင္စာရင္း ထပ္တင္ရမယ္။ အခု ဒီလကုန္ခါနီးအထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဘာမွလည္း မဆက္သြယ္ေသးဘူး။ အေၾကာင္းမၾကားေသးဘူး။ မီဒီယာမွာ ေလၽွာက္ေျပာေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေရွာေရွာ႐ႉ႐ႉနဲ႔ ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ ေနာက္ထပ္ရက္ေပါင္းကိုးဆယ္ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘယ္ေလာက္အထိ ေရာက္သြားမလဲဆိုေတာ့ ဩဂုတ္လကုန္ေလာက္အထိ ေရာက္သြားမယ္။ အဲဒီမွာမွ ဒါကို စိစစ္တယ္ဆိုတဲ့ Process (လုပ္ငန္းစဥ္) ကို ဘယ္ေလာက္သြားဦးမလဲ မသိဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က၊ ပုံမွန္အတိုင္း သူတို႔လုပ္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ ဩဂုတ္လကုန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီအေတာအတြင္း လူတစ္ေထာင္စာရင္း၊ CEC (ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္) စာရင္းတင္လိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔၊ ဆိုပါစို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တိုဘာေလာက္မွ က်မယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔က ေတာ္ေတာ့္ကို ကပ္သြားၿပီ။ ဒီအတိုင္းလုပ္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ မွတ္ပုံတင္တဲ့ အခ်ိန္ကေနစၿပီးေတာ့ ရွစ္လပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ၾကာသြားမယ့္သေဘာရွိတယ္။ အခုအတိုင္းက်သြားမယ္ဆိုရင္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အခုၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကေတာ့ ဥပေဒအရ သုံးေယာက္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဝင္ရမယ္။ ကတိုက္က႐ိုက္ေတာ့ ႏိုင္သြားမယ္။

အခုေနာက္ထပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတင္သြင္းဖို႔ ေနာက္ဆုံးရက္သတ္မွတ္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ထပ္ထြက္လာေတာ့ ဇူလိုင္ ၂ ရက္ကေနၿပီးေတာ့ ၁၁ ရက္အေတာအတြင္းမွာ သြင္းရမယ္။ အၿပီးသြင္းရမယ္ဆိုေတာ့ အခုထက္ထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပုံစံ(စ) မက်ေသးဘူး။ တရားဝင္လည္း ဘာမွဆက္သြယ္ျခင္း မရွိေသးဘဲနဲ႔ မီဒီယာမွာ ေျပာေနတာေတြကတစ္ဆင့္ ၾကားေနရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း မ်က္ျခည္မျပတ္ေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကို ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္လို႔ ပထမအႀကိမ္စေတြ႕ကတည္းက ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အဲဒီမွာအျပန္အလွန္ ေျပာဆိုခ်က္ေတြကို အျပင္မွာမေျပာဘဲနဲ႔ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းနဲ႔၊ မီဒီယာေတြေမးတဲ့အခါမွာ မိသားစုလို ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္လို႔ အဲဒါမ်ိဳးေလးပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ထိန္းၿပီးေတာ့ ေျပာခဲ့တာ။

The Voice Journal – ဒါဆို ဦးကိုကိုႀကီးတို႔ဘက္က လုပ္ဖို႔က ရက္ေပါင္းကိုးဆယ္အတြင္းမွာ၊ ဇြန္လထဲမွာပဲ ပါတီဝင္တစ္ေထာင္စာရင္းတင္ၿပီး အားခ်င္းလုပ္ႏိုင္မွကို ၾကားျဖတ္ဝင္လို႔ရမယ့္ အေနအထားေပါ့။

UKKG – အခုေတာင္မွ (အရင္က)ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း တင္ရမယ္ဆိုတဲ့ဟာကို ဆယ္ရက္ေက်ာ္ေက်ာ္နဲ႔ တင္ပစ္လိုက္တာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ေႏွာင့္ေႏွးတာမရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေတာက္ေလၽွာက္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လုပ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ပါတီစည္း႐ုံးခြင့္ရၿပီဆိုတဲ့အခ်ိန္က်မွ စစည္း႐ုံးရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ နယ္ေတြအႏွံ႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပန္ၿပီးေတာ့ ဆင္းရေတာ့မယ္။ ဆင္းတဲ့အခါမွာ အခုက မိုးက်သြားၿပီ။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြဆိုရင္ သြားေရးလာေရးကအစ ေန႔ခ်င္းမေရာက္တာမ်ိဳးေတြဘာေတြ ရွိတယ္။ ရွိေတာ့ ဒါေတြလည္း အေျခအေနေတြၾကားထဲမွာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ဥပေဒေတြကို ေသခ်ာ ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကန္႔သတ္တာေတြပဲ ရွိတယ္၊ သူ႕ဘက္က ဘယ္ႏွရက္အတြင္းမွာ အၿပီးအျပတ္ေဆာင္႐ြက္ေပးပါ့မယ္ဆိုတဲ့ ကတိခံဝန္ခ်က္မရွိဘူး။ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ေပးထားတာမရွိဘူး။ ဟုတ္ၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အလ်င္အျမန္လုပ္ၿပီး တင္ေပးလိုက္တယ္။ ဘယ္ႏွရက္အတြင္းမွာ အေၾကာင္းျပန္ရမယ္ဆိုတာမ်ိဳး ေကာ္မရွင္ကို သတ္မွတ္ထားတာ မရွိဘူး။

အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူ အေၾကာင္းမျပန္မခ်င္း ေစာင့္ေန႐ုံပဲရွိတယ္။ ေစာင့္ေနတဲ့အေတာအတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အေၾကာင္းမျပန္ေသးဘူး၊ တိုက္႐ိုက္မဆက္သြယ္ေသးဘူးဆိုရင္ေတာင္မွ ဒီလိုမ်ိဳး မီဒီယာေတြမွာ ကာယကံရွင္ကို မေျပာဘဲနဲ႔၊ တိုက္႐ိုက္ဘာမွမေျပာဘဲနဲ႔ မီဒီယာေတြမွာ ဒီလိုေျပာေနတဲ့ဟာေတြက ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားနဲ႔အညီေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုအပ္ တဲ့အေျခအေနအေပၚမွာ အမ်ားျပည္သူရဲ႕အျမင္မွာေရာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ႕ အျမင္မွာေရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဂုဏ္သတင္းေပါ့၊ အဲဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။

The Voice Journal – ဒီအေနအထားမွာ အဲဒါ ကို အတိုခ်ဳံးေျပာရရင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဂုဏ္သိကၡာေပါ့၊ အဲဒီ အေပၚမွာ သံသယေတြ ရွိေနလား။

UKKG – ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အခုဟာက တရားဝင္တုံ႔ျပန္လာမယ့္အခ်က္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတာေပါ့။

The Voice Journal – တကယ္လို႔မ်ား ၾကားျဖတ္မွာ ဝင္ခြင့္မရလိုက္ဘူး၊ အေျခအေနေတြက အဲဒီလိုျဖစ္သြားတယ္ဆိုရင္ တရားခံက ဘာေတြ ျဖစ္မလဲ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြလား၊ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္လား။

UKKG – ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရွစ္ေလးလုံးမွာ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး တစ္ခဲနက္ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးတို႔အေရးဆိုတာ၊ အဲဒါပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ကို ဦးတည္ခ်က္ထားၿပီး ေဆာင္႐ြက္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘယ္သူရယ္၊ ဘယ္အဖြဲ႕ရယ္ကို အျပစ္တင္တာမ်ိဳးထက္စာရင္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြက မၽွမၽွတတျဖစ္ဖို႔၊ ေနာက္ အဲဒီဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ ဖို႔ဆိုတဲ့ဟာကို အားေကာင္းလာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ေပါ့ေနာ္။

အခုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေကာ္မရွင္ကို အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႔ ေဝဖန္တာ၊ အျပစ္တင္တာမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္တို႔က မလုပ္ပါဘူး။ လုပ္လည္း မလုပ္ခ်င္ဘူး။ သို႔ေသာ္၊ ကၽြန္ေတာ္ေျပာေနတာအားလုံးက အခ်က္အလက္အရ ေျပာေနတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အဲဒါေတြက ေနာက္ေနာင္မွာ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ ခိုင္မာလာမယ္၊ မၽွမၽွတတျဖစ္လာမယ္၊ အားေကာင္းလာမယ္ဆိုရင္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအတြက္ ေရခံေျမခံပိုေကာင္းသြားမယ္ေပါ့။ ဒီအတြက္ပဲ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာပါ။ အခုေျပာတဲ့အထဲမွာလည္း လူပုဂၢိဳလ္အရ၊ အဖြဲ႕အစည္းအရ ဘာမွအျပစ္တင္တဲ့သေဘာမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္ မပါဘူး။

The Voice Journal – ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္းပဲ ဆက္ေျပာပါဦးမယ္။ တကယ္လို႔ ဒီၾကားျဖတ္ကို ဝင္ၿပိဳင္မယ္ဆိုရင္ေရာ ဘယ္လိုအေနအထားအထိ ေမၽွာ္လင့္ထားလဲ။ ခုနကေျပာတဲ့ အနည္းဆုံး သုံးခုပဲလား။

UKKG – အခုက အဲဒီၾကားျဖတ္ကို စဥ္းကို မစဥ္းစားႏိုင္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ခုနကေျပာတဲ့ ပါတီမွတ္ပုံတင္ဖို႔ကိစၥကို ဒီေလာက္ၾကန္႔ၾကာေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကပါတီက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အခ်ိန္မီက်တယ္ဆိုမွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ဘယ္ႏွေနရာဝင္မယ္၊ ဘယ္မွာဝင္မယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဆက္ၿပီးေတာ့ ေျပာလို႔ရမယ္ေလ။ အခုဟာက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပုံစံ(စ) က်ဖို႔အဆင့္မွာတင္ပဲ တစ္ဆို႔ေနတယ္လို႔ အဲဒီလိုျမင္တယ္။

The Voice Journal – လာမယ့္ ၂၀၂၀ မွာ ဦးကိုကိုႀကီးပါတီအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ ေရာက္ေနမယ္လို႔ ေမၽွာ္မွန္းထားလဲ။

UKKG – အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပါတီဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥကို ေကာ္မရွင္ရဲ႕တုံ႔ျပန္မႈကို ေစာင့္ဆိုင္းေနရင္းနဲ႔ တခ်ိဳ႕ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ရမယ့္ကိစၥေတြအေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နည္းနည္းေႏွာင့္ေႏွးေနတဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ေရွ႕ေလၽွာက္ၿပီးေတာ့ကေတာ့ ေကာ္မရွင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေစာင့္တာ ေစာင့္တာ တစ္ပိုင္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥ ေျပာစရာရွိတာေတြ ေဆာင္႐ြက္စရာ ရွိတဲ့ကိစၥေတြကို ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္သြားေတာ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီအတိုင္း ေနေနတာဟာ တစ္ဖက္က ဒီေကာ္မရွင္ကို ေစာင့္ေနရင္းနဲ႔ကိုပဲ ေန႔စဥ္ျပည္သူေတြရဲ႕အခက္အခဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ မေျပာႏိုင္ျခင္းဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ တာဝန္မဲ့သလို ခံစားလာရတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေစာင့္တဲ့အပိုင္းကေတာ့ အခုလည္း ငါးလေက်ာ္ေက်ာ္ ေစာင့္ၿပီးၿပီ။ ေစာင့္တာသက္သက္နဲ႔ေတာ့ ငုတ္တုတ္ထိုင္ေနမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ လုပ္စရာရွိတာေတြကို စၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ေတာ့မယ္လို႔ ျပည္သူေတြကို အသိေပးခ်င္ပါတယ္။

The Voice Journal – သီးျခားေျပာဖို႔ က်န္တာေတြရွိရင္ေရာ ေျပာပါဦး။ ေကာ္မရွင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့။

UKKG – အဓိကကေတာ့ ျဖစ္သင့္တာက မွတ္ပုံတင္တဲ့ပါတီနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ေပးရမယ့္ေကာ္မရွင္ထဲမွာ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ိဳး ျဖစ္သင့္တယ္။ ျဖစ္ၿပီးေတာ့မွ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပါ့၊ အဲဒါကို တရားဝင္ ျပည္သူကို အသိေပးတဲ့အပိုင္း၊ ဒါမ်ိဳးျဖစ္သင့္တယ္ေပါ့။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ေကာ္မရွင္ဘက္က အင္တာဗ်ဴးေတြခ်ည္းပဲ ေတာက္ေလၽွာက္တက္လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပန္ေျပာေနရတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စတင္ၿပီးေတာ့ ေကာ္မရွင္က ဘာျဖစ္တယ္၊ ညာျဖစ္တယ္ ေျပာဆိုေဝဖန္တာမ်ိဳး စၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘာတစ္ခုမွ မလုပ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒါတစ္ေလၽွာက္လုံးလည္း ထိန္းသိမ္းလာခဲ့တာေပါ့ေနာ္။ အခုဟာကေတာ့ တခ်ိဳ႕ဟာေတြက မီဒီယာကတစ္ဆင့္ ေျပာဖို႔လိုအပ္လာတဲ့ကိစၥေတြ ေပၚလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္သာ အခုလို ျပန္ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႐ုံးလုပ္ငန္းအရ သက္ဆိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းခ်င္း၊ ပုဂၢိဳလ္ခ်င္း တိုက္႐ိုက္ေျပာဖို႔က ပိုၿပီးအေရးႀကီးတယ္လို႔ အဲဒီလို ျမင္ပါတယ္။

The Voice Journal – တစ္ခုေလး ေပၚလာလို႔ပါ။ ပါတီေထာင္ဖို႔အေနအထားမွာ ဦးကိုကိုႀကီးအေနနဲ႔ အစိုးရိမ္ဆုံးျဖစ္ေနတာက ဘာမ်ားျဖစ္မလဲ။

UKKG – တကယ့္တကယ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာၿပီးၿပီ၊ ႏွစ္ေပါင္း သုံးဆယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ေထာင္ထဲမွာ ၁၉ ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္၊ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ေနခဲ့ရတာ၊ ဘာစိုးရိမ္လဲဆိုေတာ့ ဘာမွမစိုးရိမ္ဘူး။ အဲဒါ ကၽြန္ေတာ္ပါတီမေထာင္ခင္တုန္းကလည္း ဘာပါတီမွမရွိဘဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို လုပ္ခဲ့ၾကတာ၊ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္။ အဲဒီဘ၀ ျပန္သြားဖို႔လည္း ဝန္မေလးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စည္းနဲ႔ ေဘာင္နဲ႔ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္အျဖစ္ ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ခ်င္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဒီပုံစံကိုႀကိဳးစားေနတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မူလက ဘာပါတီ ပလက္ေဖာင္းမွမလိုဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္စရာရွိတာကို ရဲရဲတင္းတင္းလုပ္ဖို႔လည္း အစီအစဥ္ရွိတယ္။ လုပ္လည္း လုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ဘာစိုးရိမ္လဲဆိုေတာ့ ဘာမွ မစိုးရိမ္ဘူး။ အဓိက ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးကို တကယ့္ကို ႐ူးသြပ္ခုံမင္စြာနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ဒီႏိုင္ငံေရးပုံစံ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေရာက္ေအာင္သြားမွာျဖစ္တယ္။ ဒါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘ၀တူျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္ေတြလည္း ဒီရည္မွန္းခ်က္အျပည့္ရွိတယ္ဆိုတာ မီဒီယာကတစ္ဆင့္ပဲ ျပည္သူကို ေျပာခ်င္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္စရာရွိတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လုပ္သြားမယ္။ လုပ္လည္း လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္က အသိေပးခ်င္တယ္။ ေျပာခ်င္ပါ တယ္။ 

ေအာင္မ်ိဳးထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *