အစိုးရလက္က်န္သက္တမ္း ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ ဦးဝင္းျမင့္ အဟုတ္လုပ္ၿပီလား

ႏိုင္ငံ၏အေရးပါသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦးသည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕လက္က်န္ ဒုတိယသက္တမ္းဝက္သည္ ကစားအား ပို၍ တက္လာေတာ့မည္ေလာ။

ေျပးေနသည့္ သတင္းမ်ားအရ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ဆက္လက္ရွိေနဦးမည့္ပုံ။

”ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မိဘျပည္သူေတြ ေမၽွာ္လင့္ေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ဖို႔ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္က ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါမိန္႔ခြန္းတြင္ပင္ ႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးဝင္းျမင့္က သူ၏အစီအစဥ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုသို႔ အသိေပးေၾကညာခဲ့ေသးသည္။

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လတတိယပတ္က သမၼတအျဖစ္မွ အနားယူခဲ့ၿပီး ဦးဝင္းျမင့္ျဖင့္ အစားထိုးခဲ့သည္။

ယခုဆိုလၽွင္ သမၼတသစ္၏သက္တမ္းသည္ ႏွစ္လမၽွ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္၊ စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေလးအနက္ထားတတ္သည့္ ဥပေဒပညာရွင္လည္းျဖစ္သူ ဦးဝင္းျမင့္သည္ လက္က်န္ ဒုတိယပိုင္းကို ေျခကုန္ထုတ္၍ ကစားေနၿပီေလာဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ယခုရက္မ်ားအတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေပၚထြက္လာေစသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းကို ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က ႏုတ္ထြက္ေစလိုက္သည္။

၎သည္ ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားစြာကပင္ ျဖဳတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အနားေပးရန္ သတင္းထြက္ေပၚခဲ့သူျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းႏုတ္ထြက္မႈသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ၎ကိုစုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့သည္။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး မၾကာမီတြင္ပင္ ႏုတ္ထြက္သြားျခင္းလည္းျဖစ္ သည္။

သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ သူမိန္႔ခြန္းတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏႈိးေဆာ္ခဲ့ၿပီး အရွိန္ျမင့္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၎အေနႏွင့္ သမၼတအျဖစ္တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပထမဆုံးေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မ်က္ႏွာႀကီးငယ္မလိုက္၊ ဆူႀကဳံနိမ့္ျမင့္မေ႐ြး ျပတ္ျပတ္သားသားေဆာင္႐ြက္ရန္ ၎က အဆိုပါေကာ္မရွင္သို႔ တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

မ်ားမၾကာမီအတြင္း ငါးႀကီးႀကီး ေၾကာ္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဘက္ကလည္း အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။

ယင္းအျပင္ ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ထားၿပီး လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည္။ ယင္းျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအရ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေရးယူလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါျပင္ဆင္မႈတြင္ ယခင္က တိုင္ၾကားသူရွိမွသာ စစ္ေဆးအေရးယူႏိုင္မည့္အေျခအေနမွ အဂတိလိုက္စားေၾကာင္း သတင္းေက်ာ္ေစာ႐ုံျဖင့္ စစ္ေဆးအေရးယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုျဖစ္ရပ္က သူ႕စကားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ျပျခင္းအျဖစ္ လူအမ်ားက နားလည္လိုက္ၾကသည္။

”သူ စၿပီးေတာ့တက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကိစၥ ေျပာတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကက်ေတာ့ ေကာ္မရွင္နဲ႔လည္း ေခၚေတြ႕တယ္။ အခုကက်ေတာ့ ဆက္ၿပီးေတာ့ အေရးယူမႈေတြ စလာတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ သူ ေလးေလးနက္နက္ရွိတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္” ဟု ျမန္မာ့မူဝါဒေလ့လာေရး သုေတသနသိပၸံ (ISP Myanmar) ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက သုံးသပ္သည္။

မႀကီးမားေသာ္လည္း အျခားအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ကို ၿပီးခဲ့သည့္ရက္မ်ားတြင္း အေျပာင္းအလဲ လုပ္ခဲ့ေသးသည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ စည္ပင္သာယာေရး၊ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ လၽွပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးတို႔ကို အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းက ”ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ အံမဝင္ ခြင္မက်တဲ့ေနရာေတြမွာ သြက္လက္ထက္ျမက္ၿပီး အရည္အေသြးရွိတဲ့ လူစားလဲမႈေတြ လုပ္သင့္ရင္လည္း လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဆိုသည့္ သူ၏စကားကို အမွတ္ရေစသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးမ်ားကို ေတာက္ေလၽွာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေစေရး၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားအထိ အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈစနစ္မ်ားျဖင့္ ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲ ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ တရားခြင္မ်ားတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ ဥပေဒမ်ား၊ က်င့္ထုံးမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တိတိက်က် ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆာင္႐ြက္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးရွိျခင္းျဖင့္သာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကိုလည္း ဆြဲတင္ႏိုင္မည့္အေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အလားတူပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္လည္း ဆက္လက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

“အေျပာင္းအလဲေတြကေတာ့ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေယဘုယ်လည္း ဒီအတိုင္းတြက္ဆလို႔ ရတယ္ေလ” ဟု ဦးေအးေမာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

၎သည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမ်ားကို အဓိကေရးသားတင္ဆက္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာ့ေရးရာမဂၢဇင္း၏ အယ္ဒီတာတစ္ဦးျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္ကစ၍ တာဝန္ယူခဲ့သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အေနႏွင့္ သက္တမ္း၂ ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္ကာ မၾကာခင္ ထက္ဝက္က်ိဳးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္တို႔အေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ႏိုင္သည့္ကာလ ျဖစ္သလို ေရွ႕ဆက္သြားမည့္လမ္းအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ သက္တမ္းကုန္ခါနီးတြင္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲလည္း ရွိေနသည္ျဖစ္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမွတ္ေကာင္းရရန္ဆိုသည္မွာလည္း အစိုးရအဖြဲ႕၏စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ အခရာျဖစ္သည္။

“ဘာေတြလိုခဲ့သလဲ၊ ဘယ္ဌာနေတြက လိုအပ္မႈရွိတယ္၊ ဘယ္ဌာနေတြက မလိုအပ္ဘူးလဲ၊ ခ်တဲ့မူဝါဒေတြက ဘယ္ဟာေတြမွားတယ္၊ ဘယ္ဟာေတြမွန္တယ္ဆိုတာ သုံးသပ္လို႔ရၿပီေလ။ ရၿပီဆိုရင္ ဒီအခ်ိန္မွာ ေျပာင္းလဲရမွာ” ဟု ဦးေအးေမာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကိစၥအျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ဌာနမ်ားကို ၾကပ္မတ္ျခင္း၊ ယိမ္းယိုင္ေနသည့္ တရားစီရင္ေရးကို တည့္မတ္ေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေရး၊ မူးယစ္ ေဆးဝါးကို ပိုမိုႏွိမ္ႏွင္းေရး၊ ျပည္သူ႕ဘ႑ာမ်ား အေလအလြင့္မရွိေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရး၊ သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးရရွိေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏လူေနမႈဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ဘ၀ စိုျပည္သာယာေရး၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား ဆည္းပူးခြင့္ရရွိေရး၊ အစိုးရျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလၽွာ႔ခ်ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အစီအစဥ္မ်ားကို ၎ကတင္ျပထားသည္။

ျမင္သာသည့္အေျပာင္းအလဲမ်ားအျဖစ္ ဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းတို႔ကို သူ႕လက္ထက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

လယ္သမားမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေျဖေလၽွာ႔မႈအခ်ိဳ႕ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ယခင္က ဝိုင္းေလးခ်ဳပ္ဟူေသာ သုံးဦးေပါင္းစပ္၍ ေခ်းေငြမ်ားခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး တစ္ဦးဦးက ေႂကြးက်န္လၽွင္ အျခားသူမ်ားကိုပါ ေခ်းေငြရယူခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားခဲ့မႈကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ကာ တစ္ဦးခ်င္းစီကို ထုတ္ေပးရန္ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အေသးစား အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ ျမန္ဆန္လြယ္ကူေစရန္ႏွင့္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား၏ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈရွိေစေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းသည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Credit Bureau ဖြဲ႕စည္းရန္ကိုလည္း ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလႈိင္းသည္ လက္က်န္ကာလတြင္ အရွိန္ျမႇင့္လာရန္ ျပည္သူမ်ားက ေမၽွာ္လင့္ၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားသည္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ မလြယ္ကူပါ။

မူဝါဒတစ္ခုကို အေျပာင္းအလဲ လုပ္လိုက္လၽွင္ေသာ္မွ ယင္းမူဝါဒ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ကာလတစ္ခုၾကာမွသာ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

“က်န္တဲ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက်ေတာ့ အခ်ိန္ေပးရမွာေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထပ္ၿပီးေတာ့ ေျပာဖို႔ေတာ့ ေစာေသးတယ္” ဟု ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ဆိုသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ေပါမ်ားေနမႈ၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား ျမင့္တက္လာမႈ စသည့္ျပႆနာမ်ားမွသည္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားကလည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ရလဒ္မ်ားအရ ယခုႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ခန္႔မွန္းထားမႈသည္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြက္ ေက်နပ္စရာျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ေျမျပင္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ား ရွိေနေသးသည္။

သို႔ေသာ္၊ အစိုးရအေနႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ အာ႐ုံစိုက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားက သက္ေသထူလ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက အတည္ျပဳထားသည့္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္းမူဝါဒပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ‘အမ်ိဳးသား ေျမအသုံးခ်မႈေကာင္စီ’ အစည္းအေဝးကို ပထမဆုံး ေခၚယူႏိုင္ခဲ့ သည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနျခင္းႏွင့္ လူငယ္ထုအတြင္း သုံးစြဲမႈက်ယ္ျပန္႔လာေနျခင္းအပါအဝင္ ႀကီးထြားလာေနသည့္ အဆိုပါျပႆနာအတြက္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီး ကာကြယ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ကို အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ ပိုမိုတိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္းတို႔ကို ထိေရာက္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ေရး၊ ေဒသဆိုင္ရာ မူးယစ္ ေဆးဝါး တားဆီးကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ ဖြဲ႕စည္းသြားေရးကို ၎က ေျပာၾကားသည္။

သမၼတသည္ သူ၏ ႏွစ္သစ္ကူး မိန္႔ခြန္းတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ အားေကာင္းလာေစေရးကို ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ထိုသို႔ျဖစ္မလာေသး။

မၾကာေသးမီကပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လႈပ္ရွားဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီး႐ိုက္ႏွက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သလို လူ ၂၀ ဝန္းက်င္မွာလည္း တရားစြဲဆိုခံထားရသည္။ ယင္းအျပင္ ဒီမိုကေရစီကို ပုံဖ်က္မည့္ အရပ္ဝတ္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကလည္း တစ္ေက်ာ့ျပန္ေပၚေပါက္လာခဲ့ သည္။

“အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြဘက္က ဘယ္လိုမ်ိဳး အစိုးရက လက္တြဲေခၚမလဲေပါ့ဗ်ာ။ ဒါ ေမၽွာ္လင့္ေနတုန္းပဲ” ဟု ISP Myanmar ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖြယ္ရာမ်ားကို သမၼတဦးဝင္းျမင့္အေနႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံး ႐ႈျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎၏မိန္႔ခြန္းအၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားအခ်ိဳ႕က သုံးသပ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ တကယ္ျဖစ္လာရန္ကိုလည္း ေမၽွာ္လင့္ၾကသည္။

“ဒါ သမၼတတစ္ေယာက္ကေျပာတယ္ဆိုတာက ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အားပါတာေပါ့ေနာ္။ အားရွိတာေပါ့။ သူက ဒီလိုမေျပာဘူးဆိုတာထက္စာရင္၊ ကတိကဝတ္ေပးထားၿပီဆိုရင္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူလုပ္ဖို႔၊ လုပ္ရေတာ့မယ့္တာဝန္ရွိလာၿပီ။ ေအာက္ေျခေတြကို သူတိုက္တြန္းတာေတြရွိမယ္” ဟု ျမန္မာ့ေရးရာမဂၢဇင္း၏ အယ္ဒီတာ ဦးေအးေမာင္ေက်ာ္ကဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားသည္ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ခုတည္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖင့္ ေျဖရွင္း၍မရ။ အစိုးရယႏၲရားကို ကုစားျပဳျပင္လိုက္႐ုံႏွင့္လည္းမရ။

ကာလၾကာရွည္ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တံ့ေရးအပါအဝင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈျပႆနာတို႔သည္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အေရးကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။

အဆိုပါကိစၥမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ယွက္ႏႊယ္ေနရာ ေရရွည္ေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။

“ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ ပတ္သက္မႈေတြက အရမ္းမ်ားတယ္ေလ။ ကိုယ့္အစိုးရတစ္ခုထဲ လုပ္လို႔ရတာမ်ိဳးမဟုတ္။ ႏိုင္ငံတကာေတြေရာ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြေရာ အမ်ားႀကီးေပါ့။ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ ႏိုင္ငံေတြေရာ။ ဒါမ်ိဳးေတြကေတာ့ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” ဟု ဦးေအးေမာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း အေျပာင္းအလဲမ်ားက ရပ္တံ့သြားၿပီဆိုသည္ကိုမူ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက မယုံၾကည္ၾကေသး။

ဆက္လက္ ေမၽွာ္လင့္လ်က္ရွိၾကေသးသည္။

တစ္ၿပိဳင္တည္းတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ လူေဟာင္းမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ကာ လူသစ္မ်ားႏွင့္ အစားထိုးေရးကိစၥ၌ မည္သို႔ေသာ လူသစ္မ်ားႏွင့္ အစားထိုးမည္လဲဆိုသည့္ ျပႆနာကလည္း ရွိေနသည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္အတူ ပညာရွင္မ်ား ရွားပါးခဲ့မႈေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ စတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္တြင္ လုံေလာက္သည့္ပညာရွင္မ်ား မရခဲ့။ အခ်ိဳ႕ေသာပညာရွင္မ်ားကလည္း အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းပါဝင္ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသလို အခ်ိဳ႕ကလည္း ထုတ္ပယ္ခံရသည္။

ယင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ မျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ေလ့ရွိၾကသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္မွ ထင္ရွားသည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္၊ လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုကို ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသူလည္းျဖစ္သည့္ ဦးကိုကိုႀကီးကမူ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ပညာရွင္ျဖစ္မႈထက္ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္မႈ၊ မျဖစ္မႈကိုသာ အေလးေပး ေစလိုသည္။

ဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးရာထူးျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ရန္ လိုမည္၊ ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအတိမ္အနက္ကို နားလည္သည့္သူျဖစ္ရမည္ဟု ၎က႐ႈျမင္သည္။ သို႔ေသာ္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ႏွံ႔စပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ရန္မူ လိုမည္။

“အဲဒီသက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနကို တာဝန္ယူမယ့္ပုဂၢိဳလ္ဟာ ကၽြမ္းက်င္မႈနယ္ပယ္က ပုဂၢိဳလ္လည္းျဖစ္တယ္၊ ႏိုင္ငံေရးအတိမ္အနက္ကို နားလည္တဲ့သူလည္း ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အတိုင္းအထက္ အလြန္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ဆရာဝန္ျဖစ္႐ုံနဲ႔ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး လုပ္လို႔မရဘူး။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ရမယ္” ဟု ဦးကိုကိုႀကီးက ဆိုသည္။

အဆိုပါအေျခအေနတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔က ထူးျခားသည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ဘဲ အလုပ္လုပ္ၾကရန္ သတိေပးသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္သည္။ တစ္ဆက္တည္းပင္ အဆိုပါအစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္လည္း လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ အသိေပးတင္ျပကာ သေဘာတူညီခ်က္၊ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသို႔ အဆင့္ဆင့္တာဝန္ခံရေၾကာင္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ကိုးကား၍ သမၼတ႐ုံး၏ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္က ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဓိကအားျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကရန္ သတိေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္က ႏိုင္ငံေရးေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို သို႔ေလာ သို႔ေလာ ျဖစ္ေစသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ လက္ေအာက္ခံ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကို သာမန္သတိေပး႐ုံေလာ၊ ယင္းသို႔ သတိေပးရန္ဆိုလၽွင္ ယခုလို အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳဘဲ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ သတိေပး၍ မရသေလာ။

သို႔မဟုတ္ ယင္းအစိုးရမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒကိုေက်ာ္လြန္၍ အလုပ္လုပ္ေနသည္မ်ား ရွိေနသေလာ။

သို႔မဟုတ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ေရွ႕ေျပးေၾကညာခ်က္ျဖစ္ၿပီး အေရးယူမႈမ်ားက ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ပါလာရန္ ရွိသည္ဆိုသည္ကို နိမိတ္ျပသေလာ။ စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည္။

ထုတ္ျပန္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတ႐ုံး၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးကမူ အေၾကာင္းျပခ်က္မေပးပါ။

“အဲဒီမွာ အျပည့္အစုံပါပါတယ္။ ဘာလုပ္မယ္၊ ဘာလုပ္မယ္ ႀကိဳေျပာခြင့္လည္း မရွိပါဘူး။ အဲဒီေဖာ္ျပခ်က္က အားလုံး အေသးစိတ္ပါပါတယ္” ဟုသာ ျပန္လည္ေျဖဆိုသည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္ထြက္ရွိၿပီး မၾကာခင္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေခၚယူဆုံးမေၾကာင္း ျပည္တြင္းသတင္းဌာနတစ္ခုက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္လက္တြဲရန္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတိေပးခဲ့သည္ဟု အဆိုပါသတင္းက ဆိုသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕၏ အေျပာင္းအလဲကိစၥတြင္ အာဏာရပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီကမူ ယခင္အႀကိမ္မ်ားနည္းတူ ဘူးခံေနဆဲ။

ပါတီအေနႏွင့္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ စီစဥ္ထားျခင္းမရွိဟု ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ေတာ့ စီစဥ္ထားတာမရွိပါဘူးခင္ဗ်။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေျပာတတ္ပါဘူး” ဟု ပါတီ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က The Voice Journal သို႔ ေျပာဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္အမတ္မ်ား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္။

သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ပါတီက အထူးေမၽွာ္လင့္ထားပုံရသည္။

သမၼတသည္ ဥပေဒသမားျဖစ္ရာ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကၽြမ္းက်င္ၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ပို၍လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရသည္ျဖစ္ရာ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း လုပ္မရသည္မ်ားလည္း ရွိမည္ဟု ဆိုသည္။

လက္ေတြ႕တြင္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို ေျပာင္းပစ္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္ဆန္သြက္လက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“သမၼတႀကီးကေတာ့ သူေျပာသြားတဲ့အတိုင္း လုပ္မွာပါခင္ဗ်” ဟု ေဒါက္တာ မ်ိဳးၫြန္႔က ဆိုသည္။

ေအာင္မ်ဳိးထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *