လမ္း (၇) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယက သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ျခင္းျဖင့္ CPEC ကို တရားဝင္တုံ႔ျပန္လိုက္သည္။ အိႏၵိယ၊ အီရန္ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ သုံးႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္အရ ဂြာဒါအေနာက္ဘက္ မိုင္ (၃၀) အကြာ အာေရဗ်ပင္လယ္၏ အီရန္ဆိပ္ကမ္း ‘ခ်ာဘာဟာ’ ကိုအေျခခံ၍ အျခားေသာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စႀကၤ ံတစ္ခု တည္ေဆာက္ေတာ့မည့္အေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဤစီမံကိန္းသာ တည္ေဆာက္ၿပီးပါက ခ်ာဘာဟာမွာ အာဖဂန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ‘ကန္ဒါဟာ’ ႏွင့္ ကားလမ္းျဖင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္းတြင္းပိတ္အာဖဂန္နစၥတန္ကို ပင္လယ္လမ္း ပြင့္သြားေစမည္ျဖစ္သည္။ ဤလမ္းေၾကာင္းကပင္ ‘တာဂ်စ္ စတန္’ ‘ဥဇဘက္ကစၥတန္’ ႏွင့္ ‘တာ့မင္နစ္စတန္’ စေသာ ဗဟိုအာရွႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ၎တို႔ထြက္ကုန္ေက်ာက္မီးေသြးကို ဥေရာပသို႔တင္ပို႔ရန္ အခ်ိန္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ တစ္ဝက္မၽွ သက္သာေစမည္ျဖစ္သည္။

ယခုခ်ိန္အထိေတာ့ အိႏၵိယမွာ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ေရာ က်န္ဗဟိုအာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပါ ပါကစၥတန္မွတစ္ဆင့္သာ ဆက္သြယ္ေနရရာ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနသည္။ ပါကစၥတန္ကလည္း အိႏၵိယထရပ္ကားမ်ား အာဖဂန္နစၥတန္သို႔ လမ္းေပါက္သြားမည္ကို တားျမစ္ထားသည္။ ခ်ာဘာဟာ ကန္ဒါဟာစႀကၤ ံလမ္းသာ တည္ေဆာက္ႏိုင္လၽွင္ အိႏၵိယအေနႏွင့္ ပါကစၥတန္ကို အပိုင္အႏိုင္ကိုင္လိုက္ႏိုင္႐ုံမၽွမက CPEC ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အလားအလာကိုပါ စိန္ေခၚႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ CPEC ဇာတ္လမ္း၏ သိပ္အားမေကာင္းလွေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ခ်ာဘာဟာ၏ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္မွာ အီရန္လမ္းကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ‘ဇာအန္နစ္’ ပါဝင္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္က အီရန္အတြက္ အာဖဂန္နစၥတန္ ဝင္ေပါက္ရေစရန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ိဳးျပဳေပလိမ့္မည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ သူ႔မဟာမိတ္မ်ားကိုယ္တိုင္က အစၥလာမ္မစ္သမၼတႏိုင္ငံ (အီရန္)ကို ထိန္းႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ အီရန္၏ မဟာဗ်ဴဟာအေရးပါမႈကို ဆိုခဲ့ပါအခ်က္က ျမႇင့္တင္ေပးရာေရာက္ပါသည္။

အီရန္ႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံတကာအေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္းဖ်င္ တီဟီရန္သို႔ အလည္အပတ္ေရာက္လာသည္။ သူ႔ခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးကို လာမည့္ဆယ္စုအတြင္း ေဒၚလာ ၆၀၀ ဘီလီယံထိေရာက္ေအာင္ ဆယ္ဆျမႇင့္ဖို႔ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ဤအခ်က္က တ႐ုတ္တို႔ကို ကတိေပးၿပီးသား CPEC မွ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ဆုတ္ခြာၿပီး ၎၏စိတ္ဝင္စားမႈကို ခ်ာဘာဟာ ကန္ဒါဟာစႀကၤ ံလမ္းသို႔ ေျပာင္းလဲသြားေစရန္ ေသြးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ဟန္တူပါသည္။ ဤအေျပာင္းအလဲက တ႐ုတ္ျပည္အတြက္ အက်ိဳးတစ္စုံတစ္ရာရွိေစသည္။ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ CPEC ၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေျမျပင္အေနအထားကို ေတြ႔ထိစရာမလိုေတာ့သလို အီရန္၏ အေျခခံအေဆာက္အဦအမ်ားစုမွာလည္း တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ရာ ေခတ္မီေအာင္အဆင့္ျမႇင့္ရန္သာ လိုေတာ့သည္။ ထို႔ထက္ အီရန္မွတစ္ဆင့္သြားေသာလမ္းေၾကာင္းမွာ ပါကစၥတန္မွတစ္ဆင့္သြားေသာလမ္းေၾကာင္းထက္ လုံၿခဳံေရးအရ ပို၍အာမခံခ်က္ရွိေနသည္။

လုံၿခဳံေရးအရ မျပည့္စုံေသာ ပါကစၥတန္ထက္ ထိေရာက္ေသာ လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ အီရန္ကိုအသုံးျပဳမည္ဆိုလၽွင္ တ႐ုတ္ျပည္အတြက္ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္စရာဆို၍ တစ္ခုပဲရွိပါသည္။ ပါကစၥတန္အစိုးရအေနႏွင့္ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ခြဲထြက္ေရးဝါဒီမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ႏွိမ္ႏွင္းႏိုင္ရန္ အရွိန္ျမႇင့္လိုက္မည့္အေရးပင္ျဖစ္သည္။ ယခုပင္လၽွင္ ‘ဘလူခ်စ္စတန္’ ေဒသ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္ အင္အား ၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ခ်ထားၿပီးၿပီဟု အစိုးရက ေၾကညာထားသည္။ ဤျပႆနာႀကီးထြားလာလၽွင္ ျပည္တြင္းမၿငိမ္သက္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္။ အစၥလာမ္မာဘက္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ‘ဘလူခ်ီ’ လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ အဓိကေတာင္းဆိုခ်က္မွာ ျပည္နယ္အတြင္း စစ္တပ္မ်ား စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ကင္းစင္ေစေရးျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္မွ ၾကည့္ျပန္လၽွင္လည္း ‘ခ်ာဘာဟာ – ကန္ဒါဟာ’ စႀကၤ ံလမ္းမွာ တ႐ုတ္ျပည္အေနာက္ျခမ္းေဒသမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ အဆက္အသြယ္ရွိသည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ထပ္ BRI စီမံကိန္းတစ္ခု ထပ္ျဖည့္ပါမွ ဤအတိုင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေရွ႕တြင္ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ တ႐ုတ္ – ဗဟိုအာရွ – အေနာက္အာရွ စီးပြားေရးစႀကၤ ံ (CCWAEC) သည္လည္း ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္မွာ ႏွစ္ဖက္ခြထားသည့္သေဘာရွိသည္။ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုလုံးကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ပုံရွိသည္။ ဂြာဒါႏွင့္ ခ်န္ဘာဟာကိုပင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ရထားလမ္းႏွင့္ ကားလမ္းအတိုမ်ား ေဖာက္လုပ္ေကာင္း ေဖာက္လုပ္လာႏိုင္သည္။

၄။ စတုတၳမ႑ိဳင္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ – တ႐ုတ္ – အိႏၵိယ – ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤ ံ (BCIMEC)
ေတာင္အာရွသို႔ ႏိုင္ငံတကာထြက္ေပါက္တစ္ခုဟု ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပေနၾကေသာ BCIMEC မွာ အႏွစ္သာရက်က်ဆိုရလၽွင္ တ႐ုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ကူမင္း၊ အိႏၵိယမွ ကိုးလ္ကတၱား၊ ျမန္မာမွ မႏၲေလးႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒါကာတို႔ကို အျမန္လမ္းမႀကီးႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္းတို႔ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါေလးႏိုင္ငံမွာ ‘ေျမတံတား’ ႏွင့္ ခ်ိတ္ထား႐ုံမၽွမက တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္းႏွင့္ ေရေၾကာင္းပါ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပါဝါထုတ္လႊင့္ေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္းမ်ားကိုပါ တည္ေဆာက္ဖို႔ သေဘာတူညီခ်က္ရထားသည္။ အဆိုပါစႀကၤ ံမွာ လူေပါင္း သန္း ၄၀၀ ေက်ာ္၏ စုေပါင္းေစ်းကြက္တစ္ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါလူဦးေရထဲတြင္ အိႏၵိယ၏ စတုတၳေျမာက္လူဦးေရအထူထပ္ဆုံး အေနာက္ဘင္ေဂါျပည္နယ္လည္းပါသည္။

အကယ္၍ MSR ႏွင့္ CPEC တို႔မွာ အိႏၵိယအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာ ေရခံေျမခံတစ္ခုျဖစ္ေနသည္ဆိုလၽွင္ BCIMEC ကား အျခားအရာမ်ားထက္ အာရွ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္အက်ဆုံးေဒသတစ္ခုျဖစ္သည့္ အိႏၵိယအေရွ႕ဘက္ျခမ္းျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ‘ညီမခုနစ္ေဖာ္’ အတြက္မူ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ား ယူေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ‘ညီမခုနစ္ေဖာ္’ အျဖစ္ တင္စားေခၚေဝၚၾကေသာ ဆိုခဲ့ပါ ျပည္နယ္ခုနစ္ခုမွာ ‘အာရန္ အခ်ယ္လ္ပရာဒက္ခ္်’ ၊ ‘အာဆံ’ ၊ ‘မဂါလယာ’ ၊ ‘မနိပါ’ ၊ ‘မီဇိုရမ္’၊ ‘နာဂလန္း’ ႏွင့္ ‘တြိဳင္ပူရ’ တို႔ျဖစ္သည္။ ဤျပည္နယ္ခုနစ္ခု၏ လူဦးေရစုစုေပါင္းမွာ သန္း ၅၀ ထိ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္မူ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ျပည္နယ္မ်ားမွာ အိႏၵိယ၏က်န္ေဒသမ်ားႏွင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ဆီလီဂူရိစႀကၤ ံလမ္းႏွင့္သာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီး ဘူတန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔၏ ဝိုင္းရံမႈကို ခံေနရသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဘက္မွ ၾကည့္မည္ဆိုလၽွင္ ‘ညီမခုနစ္ေဖာ္’ မွာ အိႏၵိယ၏ အဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာလည္း အဓိကအားျဖင့္ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ ေပ်ာက္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ BCIMEC မွာ ‘ညီမခုနစ္ေဖာ္’ အတြက္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပး႐ုံမၽွမက တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး၏ က်ယ္ေျပာလွေသာ ေဈးကြက္ႏွင့္ပါ ဆက္ေပးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ရပ္ရွိေနသည္။

တ႐ုတ္ျပည္အတြက္မူ BCIMEC မွာ မနည္းလွေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရဖို႔ရွိေနသည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားကို အလြန္ႀကီးမားေသာ အိႏၵိယေဈးကြက္ႀကီးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္႐ုံမက တ႐ုတ္ျပည္အတြက္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထြက္ေပါက္ကိုလည္းေပးသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ တ႐ုတ္ျပည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အဦအတြက္ အေစာဆုံးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ျဖစ္လာေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ ၅၅ သန္းမၽွရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ယခုအခါ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကာျမင့္ခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အထီးက်န္ဘ၀မွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ မၾကာေသးခင္က အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ခရီးသြားလာမႈတားျမစ္ခ်က္မ်ား ဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကမၻာ႔အျမန္ဆုံး စီးပြားေရးတိုးတက္လာမည့္ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္စရာရွိသည္။ ၎၏ေစ်းခ်ိဳေသာလုပ္အားေၾကာင့္လည္း မၾကာမီမွာပင္ အာရွ၏ ထုတ္လုပ္ေရးဗဟိုခ်က္အသစ္ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆိုပါအလားအလာမ်ားကို အေသအခ်ာေဖာ္ထုတ္အသုံးခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

သို႔ႏွင့္တိုင္ ျမန္မာမွာ က်န္အာရွစီးပြားေရးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အဦ အားနည္းေနသည္။ ထို႔ထက္ လတ္တေလာ စြမ္းအင္ခ်ိဳ႔တဲ့မႈႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ လူဦးေရ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာ လၽွပ္စစ္ကြန္ရက္စနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုင္သည္။

တ႐ုတ္ျပည္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ယခုပင္ စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ျဖဴမွ နမ္းခမ္းကိုျဖတ္၍ တ႐ုတ္ျပည္ ေ႐ႊလီထိေရာက္ေသာ ပိုက္လိုင္းသစ္တစ္ရပ္ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူ ေဖာက္လုပ္ထားၾကသည္။ ဤပိုက္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိကမွ ေရနံတို႔ကို တ႐ုတ္ျပည္သို႔ပို႔ေပးမည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရအားလၽွပ္စစ္က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိုလည္း အကူအညီေပးလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ ေရကာတာေပါင္း ၄၃ ခုကို တည္ေဆာက္ေပးေနသည္။ ေနာက္ထပ္ ေဒသတြင္း ဆက္သြယ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကား စာရင္းစာ႐ြက္ေပၚတြင္ အျပည့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အိႏၵိယ၏ နယ္စပ္ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ မီဇိုရမ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပင္လယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စစ္ေတြသို႔ ဆက္သြယ္ေသာလမ္းဆိုလၽွင္ မိုင္ေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ေဝးသည္။ သို႔တေစ မီဇိုရမ္မွာ စစ္ေတြႏွင့္ ကုလားတန္ျမစ္မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္လို႔ရႏိုင္သည္။ ဤလမ္းကိုသုံးလၽွင္ ျမန္မာမွ ‘ညီမခုနစ္ေဖာ္’ သို႔ ခရီးမိုင္တစ္ဝက္တိတိ က်ဳံ႕သြားႏိုင္သည္။ သို႔တိုင္ ကုလားတန္လမ္းေၾကာင္းမွာ BRI တြင္ အက်ဳံးဝင္သည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ သို႔ႏွင့္တိုင္ တ႐ုတ္ျပည္ကသာ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာအရ စီမံကိန္းအတြက္ အက်ိဳးရွိလိမ့္မည္ဟု ယူဆလၽွင္မူ BRI ေဘာင္ထဲတြင္ ပါေကာင္းပါသြားႏိုင္သည္။

BCIMEC မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အတြက္မူ အားေဆးတစ္ခြက္ဟု ဆိုႏိုင္ေလာက္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ဒါကာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာခရီးစဥ္အတြင္း (ဤခရီးစဥ္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္၏ ပထမဆုံးခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။) သမၼတရွီက ေဒၚလာ ၂၄ ဘီလီယံထုတ္ေခ်းရန္ ကတိေပးခဲ့သည္။ ထိုမၽွမက ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံတစ္ခုႏွင့္ ‘ဆိုနာဒီယာကၽြန္း’ တြင္ ပင္လယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ေရးအပါအဝင္ စီမံကိန္းေပါင္း ၂၅ ခုအတြက္လည္း အရင္းအႏွီးစိုက္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ၂၀၁၅ ခုအတြင္း အိႏၵိယက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ေပးဖို႔ အာမခံထားေသာ ေခ်းေငြထက္ ဆယ္ဆေက်ာ္ပိုပါသည္။

အျခားေသာ BRI စႀကၤ ံမ်ားလိုပင္ BCIMEC မွာ လူေရာ၊ သဘာ၀ႏွစ္ခုလုံး၏ စိန္ေခၚမႈခံေနရသည္။ ဤလမ္းေၾကာင္း၏ ေသးငယ္ေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္မွာ ‘အာရန္အခ်ယ္လ္ပရာဒက္ခ္်’ ကို ျဖတ္သြားရမည္ျဖစ္ရာ ဤေဒသမွာ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ နယ္ေျမအျငင္းပြားရာ ေဒသျဖစ္ေနသည္။ သို႔အတြက္ လမ္းေၾကာင္းကိုယ္တိုင္က ျပႆနာျဖစ္ေနရသည္။ ထို႔ထက္ ဤတစ္ေက်ာမွာ အိႏၵိယအေရွ႕ပိုင္း ခြဲထြက္ေရးဝါဒီမ်ား၏ ပုန္ကန္မႈမ်ားေပၚထြက္ေလ့ရွိရာ လုံၿခဳံေရးအရ စိတ္မခ်ရျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၀၅ မွ ၂၀၁၅ အတြင္း ဤေဒသတစ္ခုတည္းမွာပင္ လူေပါင္း ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆုံးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္မွာ အဆိုပါစႀကၤ ံ၏ စီးပြားေရးအလားအလာကို အကဲျဖတ္ ခ်င့္တြက္ဖို႔ရန္မွာ ယခုထက္တိုင္ အခ်ိန္မတိုင္ေသးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ေက်ာ္ဝင္း (၂၉ ေမ ၂၀၁၈)
စာၫႊန္း – It Takes a Road

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *