စီးပြားေရး ကပၸတိန္သစ္ ျဖတ္ေက်ာ္ရမည့္ မုန္တိုင္း

လူစားဝင္မည့္ ကပၸတိန္အသစ္က ယုံၾကည္မႈအျပည့္။

အသက္ရွစ္ဆယ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္အသင့္ရွိေနသည္။ သူကား ဦးစိုးဝင္းျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္စီးပြားေရးက႑အတြက္ အေရးပါဆုံးယႏၲရားတစ္ခုျဖစ္ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ဦးေဆာင္ေမာင္းႏွင္ရမည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ အားေပ်ာ့ေႏွးေကြးေနသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ထူထူေထာင္ေထာင္ျဖစ္ရန္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ဟုလည္း ၎က ယုံၾကည္ထားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ ယုံၾကည္မႈရွိလို႔ ဝင္လာတာ”ဟု The Voice Journal သို႔ ေျပာဆိုသည္။

“စိန္ေခၚမႈေတြကရွိတာေပါ့။ အႀကီးႀကီးပဲ။ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒီစိန္ေခၚမႈကို Underestimating မလုပ္ဖို႔ (ေလၽွာ႔မတြက္ဖို႔) အေရးႀကီးတာေပါ့ေနာ္”

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ ဦးစိုးဝင္းကို ဝန္ႀကီးခန္႔အပ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဦးေက်ာ္ဝင္းမွာမူ အားမလို၊ အားမရမႈမ်ားျဖင့္ တစ္ခန္းရပ္ခဲ့ၿပီ။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဂ်က္ပါဝါကဲ့သို႔ ေလထဲပ်ံမည္ဟူေသာ လက္ေတြ႕ႏွင့္ေသြဖည္သည့္ စကားလုံးမ်ားသည္ ေလထဲ၌ပင္ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ေခ်ၿပီ။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသစ္ ဦးစိုးဝင္းကိုမူ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္အသစ္အျဖစ္ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳကပုံေဖာ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေျခာက္ျပစ္မကင္း။ အသက္ရွစ္ဆယ္ဟူေသာအ႐ြယ္သည္ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္အလုပ္လုပ္ရန္ ခက္ခဲလိမ့္မည္ဟူေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။

ဦးစိုးဝင္း ျဖစ္သန္းခဲ့ဖူးေသာအေတြ႕အႀကဳံမ်ား၊ တတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာပညာရပ္မ်ားကို ခ်ိန္ဆလၽွင္ မုန္တိုင္းသင့္ ျမန္မာစီးပြားေရးအတြက္ အားတက္စရာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက ေျပာသည္။

“ေတာ္ေတာ္ရင့္က်က္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ပါ။ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေငြေရးေၾကးက႑မွာ ေတာ္ေတာ္ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ့ လြတ္ေတာ္က သူတို႔ကိုလက္ခံလိုက္ရင္ ရရွိထားတဲ့အေတြ႕အႀကဳံေတြနဲ႔ အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားမယ္ ထင္ပါတယ္”ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ဦးစိုးဝင္းသည္ သက္ေတာ္ရွည္အစိုးရအရာထမ္းတစ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဘဏ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ တာဝန္ထမ္းခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ National Westminster Bank ႏွင့္ Bank of England တို႔တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ဆည္းပူးခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္(MFTB)တြင္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္သည္။ ၎သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးမူဝါဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ အတြင္းက်က်ပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာဒါ႐ိုက္တာမ်ား အင္စတီက်ဳကေဖာ္ျပသည္။

ဝိဇၨာ၊ ဥပေဒဝိဇၨာ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးဒီပလိုမာ(BA, BL, DMA) ဘြဲ႕မ်ားရရွိထားသည္။

၎သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ Myanmar Vigour ကုမၸဏီလီမိတက္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယင္းကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအႀကံေပးလုပ္ငန္း Deloitte ကုမၸဏီ၏ အဖြဲ႕ဝင္ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ Deloitte Touche Myanmar Vigour Advisory လီမီတက္တြင္ Country Managing Partner အျဖစ္လုပ္ကိုင္ေနသူ ျဖစ္သည္။၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ အသက္ရွစ္ဆယ္ျပည့္မည္ျဖစ္သည္။

“အေတြ႕အႀကဳံရွိတဲ့လူတစ္ေယာက္ပဲဗ်၊ Trust Record လည္း ေကာင္းတဲ့ လူတစ္ေယာက္ပါ။ သူက MFTB မွာ အၾကာႀကီး အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္။ ေလးစားတဲ့လူလည္း မ်ားတယ္ေလ။ လူခ်စ္လူခင္လည္း ေပါပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ထိေတြ႕လုပ္ကိုင္ေနေတာ့ သူ႕အေတြ႕အႀကဳံကို ယုံၾကည္တယ္”ဟု ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးကၽြမ္းက်င္သူ ဦးစံသိန္းက ဆိုသည္။

အေတြ႕အႀကဳံရင့္သန္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ပီျပင္စြာ ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးရန္ အစိုးရဝန္းႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာဖြယ္ရွိသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးရန္ ပို႔ကုန္ေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝန္ႀကီးအျဖစ္အမည္ စာရင္းမတင္သြင္းမီက ေဆြးေႏြးဖူးေၾကာင္း ဦးစံသိန္းက ဆိုသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဘဏ္မ်ား၊ အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုဖြံၿဖိဳးလာရန္ အာ႐ုံစိုက္လိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဘဏ္မ်ားကို ပို႔ကုန္ျမင့္တင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ ေျပာင္းလဲသင့္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

“သူ႕မွာ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့ အိုင္ဒီယာေတြရွိမယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။ အမ်ားႀကီးေမၽွာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ထင္သေလာက္ေတာ့ မလြယ္ကူလွပါ။

စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးရန္ ဦးေဆာင္သူက မွန္ကန္ေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ဝန္ႀကီးဌာနအတြင္း လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားက စနစ္တက်ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရန္လိုေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သုံးသပ္သည္။

အထူးသျဖင့္ စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီးဌာနသည္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးလႈပ္ႏႈိးရန္ အေရးပါဆုံးအင္ဂ်င္ျဖစ္သျဖင့္ ပိုမိုအားစိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ႏွင့္ အံဝင္ေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ စနစ္ေကာင္းမ်ားေဖာ္ရန္ လိုသည္။

ယခင္ ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဝင္း၏ စဥ္းစားခ်က္မ်ားသည္ စီးပြားေရးသီအိုရီအရ ခ်ဥ္းကပ္သုံးသပ္ျခင္းေၾကာင့္ လက္ေတြ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈနည္းခဲ့ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေဝဖန္သည္။

ဦးေက်ာ္ဝင္းသည္ သြားၾကားထိုးတံ ဝယ္လိုေရာင္းလိုအားကို ေလ့လာၿပီး သြားၾကားထိုးတံထုတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားထူေထာင္ရန္ တိုက္တြန္းဖူးသည္။ စက္မႈဇုန္ႀကီးမ်ား၊ ဧရာမစီမံကိန္းႀကီးမ်ား ေဖာ္ထုတ္မည့္ အိုင္ဒီယာရွိရန္ ၎ ေျပာၾကားခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို တိုက္တြန္းဖူးသည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ ျမန္မာ့စီပြားေရးေႏွးေကြးေၾကာင္း ဝန္ခံရင္း ဝန္ႀကီးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

“ႀကိဳးေတာ့ႀကိဳးစားတယ္။ တကယ္လက္ေတြ႕မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရင္ေတာ့ Result (ရလဒ္) က မရွိဘူးေပါ့။ အန္ကယ္ထင္တာေတာ့ Banking နဲ႔ Taxation ကိစၥေတြမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိခဲ့တယ္လို႔ ထင္တယ္”ဟု မူဝါဒပိုင္းလိုအပ္ခ်က္ကို UMFCCI အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးတင့္ေဆြက ေထာက္ျပသည္။

ဦးေက်ာ္ဝင္း မႏုတ္ထြက္မီေနာက္ဆုံးကာလမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အခြန္သက္သာခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ ဘဏ္အတိုးႏႈန္းမ်ားေလၽွာ႔ခ်ေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾကေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမရွိခဲ့ေပ။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ က႑စုံမွ အနည္းႏွင့္အမ်ားလိုအပ္ခ်က္ရွိေနသည္။ အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ ေငြအရင္းအႏွီးမလြယ္ကူမႈသည္ အေျခခံအက်ဆုံးစိန္ေခၚမႈျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တဖြဖြညည္းသည္။ ယင္းမွာ မ႐ိုးႏိုင္ေသာ ဒုကၡအက်ပ္အတည္းလည္းျဖစ္သည္။

ဦးစိုးဝင္းလက္ထက္တြင္ ေငြအရင္းအႏွီးလြယ္လြယ္ကူကူရရန္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမူဝါဒမ်ားကို ယခုထက္ သြက္လက္ျမန္ဆန္ေသာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္ေမၽွာ္လင့္ထားေၾကာင္း ဦးတင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္း မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဦးစားေပးမည္နည္း။

လက္ရွိတြင္ မည္သည့္က႑ကို အာ႐ုံစိုက္ေျပာင္းလဲမည္ဆိုေသာအခ်က္ကို ေျဖဆိုရန္အခ်ိန္ေစာေသးေၾကာင္း ဦးစိုးဝင္းကဆိုသည္။ တရားဝင္တာဝန္ယူၿပီးပါက ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ဌာနတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖြဲ႕စည္း၍ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ ယင္းမွာ လက္တေလာအစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ၿပီးလၽွင္ ထုတ္ေျပာမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

၎ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားသည္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိေပ။

သို႔ေသာ္ အသက္ရွစ္ဆယ္ရွိၿပီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈႀကီးမားေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ လုပ္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိႏိုင္ေၾကာင္း Trust & Development ကုမၸဏီလီမိတက္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

“အသက္ႀကီးလာတဲ့ Characteristic (လကၡဏာ) အရသိပ္ၿပီးေတာ့ Challenging (စိန္ေခၚမႈ) ေတြ မလုပ္ခ်င္ဘူးေလ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ဦးစိုးဝင္းသည္ အစိုးရဝန္ထမ္းေလာကတြင္ က်င္လည္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူးစိတ္သန္းျဖင့္ ထိုးေဖာက္ဖန္တီးႏိုင္မည့္ စြမ္းရည္ ရွိ၊ မရွိ ၎က ေမးခြန္းထုတ္သည္။

“Own Creative Thinking နဲ႔ ထိုးေဖာက္ထြက္မယ္။ ျမန္မာျပည္ႀကီး မဖြံၿဖိဳးဘူးဆိုရင္ အိပ္မေပ်ာ္စားမဝင္တဲ့ လူမ်ိဳးထဲကလားေပါ့။ အဲဒါမ်ိဳးမွာ စီပြားေရးက ျဖစ္လာမွာ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေလွႀကီးထိုး႐ိုး႐ိုးဆိုမျဖစ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိေရာက္ဆဲကာလႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားျဖင့္ စုစည္းလည္ပတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဇာ္က အႀကံျပဳသည္။

ထို႔အျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕၊ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးေရးေကာင္စီကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပုဂၢလိကကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ခန္႔အပ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးကို တြန္းသင့္သည္ ဟု ၎က ဆိုသည္။

အစိုးရယႏၲရားကို အားမျပဳဘဲ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ဖြဲ႕ထားသည့္ စီးပြားေရးဘုတ္အဖြဲ႕မ်ားက ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးမႈဘုတ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ရည္မွန္းခ်က္၊ တာဝန္မ်ားရွင္းလင္းစြာ ျပ႒ာန္းထားၿပီး တိုင္းျပည္စီးပြားေရးတြန္းတင္ျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ကပၸတိန္အသစ္သည္ စီးပြားေရးမုန္တိုင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ရေတာ့မည္။ ဖိအားလႈိင္းတံပိုးမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈအတားအဆီးမ်ားက အသင့္ဆီးႀကိဳေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအတားအဆီးမ်ားၾကား ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ဦးေမာ့ႏိုင္မည္ေလာ။

ထိုေမးခြန္းသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္း၏ ေခါင္ေဆာင္မႈအေပၚတြင္ အဓိကတည္မီွသည္။ ၎၏စြမ္းရည္အေပၚ ယုံၾကည္သလို ေမၽွာ္လင့္ခ်က္လည္းထားေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက ယခုကဲ့သိုဆိုသည္။

“တကယ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ၿပီးေတာ့ေပါ့ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့ လုပ္သင့္ႏိုင္တဲ့ ေပၚလစီေတြ ခ်မွတ္ေပးသြားရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီး တိုးတက္မႈရမယ္လို႔ အန္ကယ္ထင္ပါတယ္”

ႏုိင္လင္းေအာင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *