ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ NLD ပါတီညီလာခံက်င္းပျခင္းမွာ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳျပင္ဆင္မႈလည္းျဖစ္ဟုဆို

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာပါတီညီလာခံကို ပုံမွန္က်င္းပျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳျပင္ဆင္မႈ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားလည္းပါဝင္ေၾကာင္း NLD ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

NLD ပါတီ၏ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာပါတီညီလာခံကို ဇြန္လ ၂၃ ရက္ႏွင့္ ၂၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ MCC ခန္းမတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ NLD ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားအားလုံးတက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒါက္တာမ်ိဳးၫႊန္႔က ဆိုသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါညီလာခံကို ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုက်င္းပမည့္ညီလာခံတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ေရးတို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

“ပါတီတိုင္းက ေ႐ြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားရတာပဲ။ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈလုပ္တာေတြလည္း ပါတာေပါ့”ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးၫႊန္႔က ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္သည္ ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဟုေ ၾကညာထားသည္။ ထိုျပင္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္မဲလက္မွတ္ ပုံစံ ၁၅ ကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာသံ႐ုံးမ်ားတြင္ ဇြန္လ ၁ ရက္မွ စတင္ထုတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီက ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ရွိ မရွိကို ယခုလအတြင္း ျပည္သူမ်ားသို႔ ထုတ္ျပန္အသိေပးမည္ဟု ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေမလ ၃၀ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလူငယ္ညီလာခံအၿပီးတြင္ ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦး မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားထားသည္။

NLD အစိုးရ၏ သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ဝန္ႀကီးအေျပာင္းအလဲမ်ားစြာျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လူမွန္ေနရာမွန္မျဖစ္ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားၾကားတြင္ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *