ပါတီမ်ား၏အသံကို နားေထာင္ရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို သမၼတတိုက္တြန္း

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁

မၽွတမႈမရွိဟု ေဝဖန္သံမ်ားထြက္ေပၚေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေခၚယူေတြ႕ဆုံကာ ပါတီမ်ား၏အသံကို နားေထာင္သင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ဇြန္ ၁ ရက္ေန႔က သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ယင္းသို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ႀကီးၾကပ္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ေျပာဆိုၿပီး ေကာ္မရွင္႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ေခၚယူေတြ႕ဆုံကာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္လည္း တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

လြတ္လပ္ၿပီး တရားမၽွတေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ တာဝန္ရွိပါေၾကာင္း၊ မဲေပးခြင့္ရွိသူတိုင္း မဲေပးခြင့္မ႐ႈံးဆုံးေစရန္ စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သမၼတက ေျပာဆိုသည္။

ေကာ္မရွင္ သမာသမတ္မက်ဟုဆိုကာ ပါတီအခ်ိဳ႕ လာမည့္ႏိုဝင္ဘာလတြင္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ ပြဲကိုမဝင္ဟု ေျပာဆိုေနၾကၿပီး အင္အားႀကီး ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီကလည္း ဝင္ၿပိဳင္ရန္ မေသခ်ာဟု ပါတီဘက္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုထားသည္။

ယင္းအျပင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးကိုကိုႀကီးဦးေဆာင္သည့္ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႕ပါတီ မွတ္ပုံတင္က်ရန္ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ သမာသမတ္က်မႈအေပၚ ေဝဖန္သံမ်ား ရွိေနသည္။

ါတီအမည္ကန္႔ကြက္ခံရမႈကို ပါတီကို အေၾကာင္းမၾကားဘဲ မီဒီယာမွတစ္ဆင့္သာ ေျပာေနသည္ဟု ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာဆိုသည္။

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွတစ္ဆင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာခြင့္ျပဳသျဖင့္ ပါတီ ၁၃ ခုႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ ၁၄ ဦးက ေကာ္မရွင္ကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကေသးသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဆင့္ဆင့္ေ႐ြးခ်ယ္ေသာေနရာမ်ားတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဟု ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာဆိုထားသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ေလးေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရွစ္ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *