ဦးေမာ့ခါစ ႐ုပ္ရွင္႐ုံေဈးကြက္

ရုပ္ရွင္ရုံအေရအတြက္သာမက အရည္အေသြးျမင့္ ဇာတ္ကားအေရအတြက္ပါ တုိးျမင့္လာရန္ ပရိသတ္က လိုလားေနၾကသည္။

႐ုံက ၇၁ ႐ုံ၊ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ကားထုပ္ေပါင္း ၂၅၀ ဝန္းက်င္၊ လက္ရွိ တစ္ေန႔တည္း႐ိုက္ကူးေနသည့္ ႐ုပ္ရွင္ကား ခုနစ္ကား။

ထိုသည္မွာလက္ရွိ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကႏွင့္ ျပည္တြင္း႐ုပ္ရွင္႐ုံေဈးကြက္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

ျပသရန္ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားအေရအတြက္ (ေရာင္းလိုအား)ႏွင့္ ျပသႏိုင္သည့္ ႐ုံအေရအတြက္ (ဝယ္လိုအား) မွာ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ေနသည္။

႐ုပ္ရွင္ေလာကဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေၾကာင္း ေျပာလၽွင္ ျပည္တြင္း၌ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားနည္းပါးေနသည္ကလည္း စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။

ေဈးကြက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိန္း ဂဏန္း၊ အခ်က္အလက္ရရွိရန္ ခက္ခဲလြန္းၿပီး ေဈးကြက္ကို စနစ္တက် ေလ့လာ သုံးသပ္ထားသည့္ စာတမ္းမ်ိဳးလည္း ယခုအခ်ိန္ထိမရွိေသးေပ။

“ကၽြန္မတို႔ဆီမွာ Box Office ဆိုတာမ်ိဳး ရွိမေနဘူး။ ဒီလိုျဖစ္လာဖို႔ ႀကိဳးစားေပမယ့္ ပိုင္ရွင္ေတြက လက္မွတ္ အေရာင္းကိုေတာင္ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ မေျပာခ်င္ၾကဘူး။ ဒါကလၽွိဳ႕ဝွက္ခ်က္ပါလို႔ ျပန္ေျပာၾကတယ္” ဟု ေဒၚေဆြ ဇင္ထိုက္က ဆိုသည္။

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ေ႐ႊေခတ္၊ ေငြေခတ္ကာလမ်ားတြင္ ႐ုံျပည့္ၿပီဆိုသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုထိုဆိုင္းဘုတ္မ်ိဳး မေတြ႕ရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႔ပင္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသူရ (ေခၚ) ဇာဂနာက ေျပာျပသည္။

“႐ုံျပည့္ၿပီဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္မျမင္ရေတာ့ ဘယ္ကားက ဘယ္ေလာက္ လူဝင္တယ္၊ ဝင္ေငြဘယ္ေလာက္ရတယ္ ဆိုတာ ဘယ္သူမွ မသိေတာ့ဘူး။ ဒီကိန္း ဂဏန္းကို႐ုံပိုင္နဲ႔ ဇာတ္ကားရွင္ပဲ သိၾကတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေဈးကြက္ အေျခအေနမွာ အက်ဘက္သို႔ ဦးတည္ေနရာ ႐ုပ္ရွင္႐ုံေဈးကြက္မ်ား အေျခအေန မည္သို႔ရွိမည္နည္း။

ျပည္တြင္း ႐ုပ္ရွင္႐ုံေဈးကြက္ကို အဓိကလႊမ္းမိုးထားသည့္ လုပ္ငန္းစုသုံးစုသာရွိၿပီး ေဈးကြက္ေဝစုသုံးပုံႏွစ္ပုံကို ယင္းလုပ္ငန္းသုံးစုက ရရွိထားသည္။

ေဈးကြက္ေဝစုအမ်ားဆုံးရထားသည္မွာ မဂၤလာလုပ္ငန္းစုျဖစ္ၿပီး၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ JCGV ႏွင့္ Mega Ace တို႔ ေဈးကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။

ယခုေနာက္ဆုံးေဈးကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာသူမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုံ ၁၀၀ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ Paradiso လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ၎မွာေဈးကြက္ေဝစု အနည္းဆုံးျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ေ႐ႊေခတ္ကာလအလြန္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္သိမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ အထိ ႐ုပ္ရွင္႐ုံေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ ျပန္လႊဲေပးရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံ ၄၀ ေက်ာ္သာက်န္ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံ ၇၁ ႐ုံသို႔ ျပန္လည္တိုးပြားလာျခင္းျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိကလက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေသာ႐ုပ္ရွင္႐ုံအမ်ားစုမွာ ႐ုပ္ရွင္႐ုံအျဖစ္မွ ေဈးဝယ္စင္တာ၊ ဘဏ္၊ တည္းခိုခန္း၊ ကာရာအိုေကခန္းမ၊ ဂိုေဒါင္ စသည့္ အျခားပုံစံမ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲသြားၾကသည္။

အခ်ိဳ႕႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားမွာ ႐ုပ္ရွင္႐ုံအျဖစ္က်န္ရွိေနေသာ္လည္း ဇာတ္ကားျပသျခင္း မရွိေတာ့ေပ။

အခ်ိဳ႕႐ုံမ်ားမွာမူ ၿပိဳပ်က္ေနေသာ အုတ္ပုံႏွင့္ ေျမႀကီးသာက်န္ရွိသည္။

တစ္ခ်ိန္ကအာရွတြင္ အႀကီးဆုံး ႐ုပ္ရွင္႐ုံတန္းဟု နာမည္ေက်ာ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္တြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံ ေလး႐ုံသာ က်န္ရွိသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းေပၚရွိ ယေန႔ေခတ္ စင္ထရယ္ဟိုတယ္ေနရာတြင္ ေတာ္ဝင္ႏွင့္ ယုဇန၊ ဆူးေလဘုရားလမ္းေပၚရွိ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္ေနရာတြင္ ဂုဏ္ႏွင့္ ပပဝင္း၊ ဆာကူရာတာဝါ ေနရာတြင္ ယခင္ကရဲရင့္႐ုံတို႔ျဖင့္ ၿမိဳင္ဆိုင္ခဲ့သည္။

ရဲရင့္႐ုံမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းမအတိုင္း ပန္းဆိုးတန္းလမ္းဘက္ဆက္သြားပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သက္တမ္းအရင့္ဆုံး ၀ဇီရာ႐ုပ္ရွင္႐ုံသာက်န္ရွိၿပီး ဘုရင့္႐ုံ၊ ဆုထူးပန္႐ုံတို႔မွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီျဖစ္သည္။

“အဲဒီေတာ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ႐ုပ္ရွင္ျပရမယ့္ေနရာက နည္းသြားတာေပါ့” ဟု ေဒၚေဆြဇင္ထိုက္က ဆိုသည္။

အစိုးရထံမွ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားကို လႊဲေျပာင္းဝယ္ယူရာတြင္႐ုပ္ရွင္႐ုံလုပ္ငန္းကို အမွန္တကယ္ စိတ္ဝင္စားျခင္းထက္ အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမေဈးတက္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ထုတ္ေရာင္းရန္ ေျမတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကသူမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရသန္း ၃၀ ခန္႔သာရွိခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံေပါင္း ၄၀၀ ဝန္းက်င္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခု လူဦးေရသန္း ၅၀ ေက်ာ္အတြက္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမွာ ၇၁ ႐ုံသာရွိသည္။

႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားနည္းပါးေနခ်ိန္တြင္ ဇာတ္ကား႐ိုက္ကူးမႈက ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး ဇာတ္ကားႏွင့္ ႐ုံအခ်ိဳးမညီမႈမ်ားျဖစ္လာသည္။

“တစ္ႏွစ္ကို ကား ၅၀ ေလာက္ျပသလို႔ရမယ့္ အခ်ိန္မွာ အခုက ကား ၁၀၀ ေလာက္ျဖစ္ေနတယ္။ အေရအတြက္ကို အေလးမေပးဘဲနဲ႔ အရည္အခ်င္းကို ဦးစားေပးမယ္ဆိုရင္ ႐ုပ္ရွင္ေလာက အမ်ားႀကီး တိုးတက္လာမွာပါ” ဟု မဂၤလာလုပ္ငန္းစုဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

မဂၤလာလုပ္ငန္းစုသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံေပါင္း ၂၀၊ ပိတ္ကား ၃၉ ခုျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္ျပသေနၿပီး ေဈးကြက္ အေျခအေနမွာ ပုံမွန္လည္ပတ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

တစ္လလၽွင္ ႐ုပ္ရွင္တစ္ကားထုတ္လုပ္ရန္ ခက္ခဲသည့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ မဂၤလာလုပ္ငန္းစုက ျပည္တြင္း႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားကို ျပန္လည္အသက္သြင္းခဲ့ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုအၾကာတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံ ေဈးကြက္ ဦးေမာ့လာသည္။

“႐ုံတင္စနစ္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာေဈးကြက္က သိသိသာသာေျပာင္းလာတယ္။ ႐ုံၿပိဳင္စနစ္ျဖစ္ လာတယ္။ ႐ုံရွင္ကားရွင္စိတ္ႀကိဳက္စနစ္ ျဖစ္လာတယ္။ တိုးတက္လာတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္”ဟု Mega Ace မွ လုပ္ငန္း မန္ေနဂ်ာေဒၚဧကရီက ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ႐ုံတင္စနစ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ယခုေနာက္ဆုံးက်င့္သုံးေနသည့္ စနစ္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္႐ိုက္ကူး ထားသည့္ ဇာတ္ကားတစ္ကားစီႏွင့္ ႐ုံရွင္စိတ္ႀကိဳက္ ဇာတ္ကားသုံးကားကို ေ႐ြးခ်ယ္ျပသေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“ထြက္ေပါက္မရွိတာကေန ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတယ္လို႔ျမင္တယ္။ ပုံေနတဲ့႐ုပ္ရွင္ေတြလည္း တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့သြားမယ္။ ေကာင္းတဲ့ဘက္ကို ဦးတည္လာတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

Mega Ace ႐ုပ္ရွင္႐ုံလုပ္ငန္းကို မေလးရွားႏိုင္ငံ Mega Movie Tech-nology ကုမၸဏီႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္႐ုံခုႏွစ္႐ုံ၊ ပိတ္ကား ၁၅ ခုျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။

ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုၾကာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရပ္တန္႔ ေနရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ျပန္လည္အသက္ဝင္လာေသာ ႐ုပ္ရွင္႐ုံေဈးကြက္မွာ လာမည့္အနာဂတ္တြင္လည္း ႐ုပ္ရွင္႐ုံအေရအတြက္ ပိုမိုတိုးပြားလာဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုပ္ရွင္႐ုံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုၾကသည္။

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြထဲကလည္း ႐ုံေထာင္မယ့္သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ေဈးကြက္က အမ်ားႀကီးေကာင္းလာမွာပါ”ဟု မဂၤလာ လုပ္ငန္းစုဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံေထာင္လိုသူမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ႐ုံတစ္ရာစီမံကိန္းကို ၂ ႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ Paradiso လုပ္ငန္းသည္ပင္ လုပ္ငန္းေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ႀကဳံေနရသည္။

“ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရၾကားမွာ ျပတ္သားတဲ့ တိက်တဲ့ မူဝါဒမရွိတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေဆာက္ခ်င္တိုင္းေဆာက္မရတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေနတယ္” ဟု Paradiso လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္သူ ဦးသူရ (ေခၚ) ဇာဂနာက ဆိုသည္။

႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ား တစ္ၿပိဳင္တည္း ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္လိုေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံတြင္ တည္ေဆာက္ခြင့္ တစ္ႀကိမ္ေလၽွာက္ထား၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အစိုးရထံ ထပ္မံေလၽွာက္ထားၿပီးမွသာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရေသာေၾကာင့္ ေနရာေဒသမ်ိဳးစုံအတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ခြင့္ျပဳခ်က္ေလၽွာက္ေနရၿပီး လုပ္ငန္းၾကန္႔ၾကာေနေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“အမွန္က ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္မွာ Paradiso အေနနဲ႔ ၄၅ ႐ုံၿပီးဖို႔ မွန္းထားတာ။ တကယ္ ေဆာက္ႏိုင္တာက ၁၅ ႐ုံပဲရွိတယ္”

တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္႐ုပ္ရွင္႐ုံအေရအတြက္တိုးပြားလာသလို တစ္ဖက္တြင္ ႐ုပ္ရွင္အရည္အေသြး ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ႐ိုက္ကူးေသာ ဇာတ္ကားမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာၿပီျဖစ္သည္။

႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးပိုင္းတြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ပိုျပင္းထန္လာသည့္အတြက္ ႐ုပ္ရွင္အရည္အေသြးပိုင္းတြင္ ယခင္ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Mega Ace မွ ေဒၚဧကရီက ဆိုသည္။

႐ုပ္ရွင္႐ုံေဈးကြက္ ယခုထက္ပိုမို က်ယ္ျပန္႔လာရန္ အမ်ားျပည္သူ၏ အားလပ္ရက္ အပန္းေျဖသည့္ ပုံစံမ်ားေျပာင္းလဲလာရန္လိုေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ဒါက ခုမွ ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ ကနဦး အစပဲရွိပါေသးတယ္။ လူငယ္ေတြ ႐ုပ္ရွင္ပိုၾကည့္လာၾကတယ္။ အားလပ္ရက္ကို ဘယ္လိုမ်ိဳးအပန္းေျဖၾကမလဲဆိုတဲ့ ပုံစံေတြေျပာင္းလဲလာရင္ ဒီေဈးကြက္ႀကီးလည္း တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလာမွာပါ” ဟု ေဒၚဧကရီက ယုံၾကည္စြာဆိုေလသည္။

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *