လႈိင္သာယာရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘ၀ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး လူငယ္မ်ား ဦးေဆာင္သြားမည္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ား

ရန္ကုန္၊ ေမ၃၁

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘ၀ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္ လူငယ္မ်ားဦးေဆာင္ကာ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Action aid (ျမန္မာ) မွသိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ ေန႔စဥ္လူမႈဘ၀လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို Action aid က ဦးေဆာင္၍ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Panda Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲမွရရွိေသာ Panda Hotel မ်ားအေပၚ မူတည္ကာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု Action aid (ျမန္မာ) ၏ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးဌာနမွ အစီအစဥ္ မန္ေနဂ်ာေဒၚလြင္လြင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

“အထည္ခ်ဳပ္ေတြကို နယ္ေတြဘက္ကေန လာလုပ္ၾကတယ္။ လူဦးေရအရမ္းထူထပ္တဲ့ေနရာ ျဖစ္တယ္။ ပ်ံက်ေတြ မ်ားတယ္။ လူစုံတက္စုံနဲ႔ျပစ္မႈေတြ အရမ္းမ်ားတဲ့ေနရာ ျဖစ္တယ္။ အိမ္ေတြ ဘာေတြတည္ေဆာက္ထားပုံအရကို အရမ္းကို နီးနီးကပ္ကပ္ေတြ ဒီလိုအေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး တစ္ခုခုျဖစ္ဖို႔က အရမ္းျမန္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လႈိင္သာယာကို ေ႐ြးခ်ယ္တာပါ”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘ၀ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးစီမံကိန္းကို လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္ ၁၅ ခုတြင္ သုံးႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ Action aid က လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနၿပီး တစ္ႏွစ္တာေဆာင္႐ြက္မႈၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚလြင္လြင္လႈိင္က ဆိုသည္။
l
အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ကာ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းလူငယ္မ်ားကို ပညာေပးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ၿပီး ထိုလူငယ္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆင့္ပြားသင္တန္းေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း Action aid (ျမန္မာ) မွ သိရသည္။

ထို႔ျပင္အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒၚလြင္လြင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ ခံစားေနရေၾကာင္း၊ လမ္းေပၚတြင္ အစခံရသည္မွအစ ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္အထိ ခံရျခင္း၊ အၾကည့္ခံရျခင္းမွာလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သက္ေသာင့္သက္သာမရွိလၽွင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈေျမာက္ေၾကာင္း Action aid Myanmar မွ အစီအစဥ္တာဝန္ခံ ေဒၚနန္႔ေမသၪၨာက ဆိုသည္၊၊

“ကၽြန္မတို႔ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ အမ်ိဳးသမီးေတြ လုံၿခဳံေရးအတြက္ ထိေရာက္ေအာင္ လုပ္လုပ္ အစိုးရရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕သတိျပဳမႈေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္”ဟု ေဒၚနန္႔ေမသၪၨာက ဆိုသည္၊၊

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရက ပိုမိုသိျမင္လာေစရန္၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးရန္ ေမၽွာ္မွန္းေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္၊၊

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *