လမ္း (၈) တ႐ုတ္ျပည္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမသစ္အေပၚ အေမရိကန္၏တုံ႔ျပန္ခ်က္

China - Indochina Peninsula Economic Corridor (CICPEC)

၅။ ပဥၥမ မ႑ိဳင္

တ႐ုတ္ – အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားကၽြန္းဆြယ္စီးပြားေရးစႀကၤ ံ(CICPEC)

အကယ္၍ ASEAN အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားကိုသာ အမ်ိဳးသား အရွိတရားတစ္ခုအျဖစ္ ယူဆမည္ဆိုလၽွင္ တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏၵိယၿပီးလၽွင္ တတိယလူဦးေရ အထူထပ္ဆုံး တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ေျပာၾကစတမ္းဆိုလၽွင္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ သန္း ၆၀၀ ရွိၿပီး တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးႏွင့္ ကုန္းလမ္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားေသာ ASEAN မွာ တ႐ုတ္စီးပြားေရးကို သဘာ၀အတိုင္း ခ်ဲ႕ထြင္လိုက္သည့္သေဘာဟုဆိုႏိုင္သည္။ ‘တ႐ုတ္ – ASEAN လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဧရိယာ’ (CAFTA) စတင္ေဆာင္႐ြက္ေသာ ၂၀၁၀ မတိုင္မီကပင္ ASEAN ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဟိုး ေရွးပေဝသဏီကပင္ တ႐ုတ္ျပည္၏ အဓိကကုန္သြယ္ဖက္မ်ားျဖစ္ေနၾကသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ CAFTA သေဘာတူညီခ်က္ကို အဆင့္ျမႇင့္လိုက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္စည္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ကို အဓိကအားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လိုက္ျခင္းက ေဒသတြင္းစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို လုံး၀ဥႆုံအဆင့္သစ္တစ္ရပ္သို႔ ျမႇင့္တင္လိုက္ရာ ေရာက္သြားသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ BRI စီမံကိန္းအားလုံးအနက္ ‘တ႐ုတ္ – အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားကၽြန္းဆြယ္ စီးပြားေရးစႀကၤ ံ(CICPEC)’ မွာ တ႐ုတ္စီးပြား ေရးအတြက္သာမက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဆိုရလၽွင္ ကမၻာလုံးစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ပါ အလားအလာအေကာင္းဆုံးဟု ဆိုႏိုင္ေလာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

‘နန္နင္း – စင္ကာပူစီးပြားေရးစႀကၤ ံ’ ဟုလည္း လူသိမ်ားေသာ CICPEC ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးရွစ္ၿမိဳ႕ကို ဆက္သြယ္ေပးဖို႔ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူ၊ ကြာလာလမ္ပူ၊ ဘန္ေကာက္၊ ဖႏြမ္းပင္၊ ဟိုခ်ီမင္း၊ ဗီယန္က်င္း၊ ဟႏြိဳင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္၏ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ နန္နင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေနာက္ထပ္ဆက္ထုံးတစ္ခုမွာ ကြမ္က်ိဳး၏ အဓိကစီးပြားေရးဗဟိုႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ထိ တိုးခ်ဲ႕သြားဖို႔ရွိသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးဆယ္ၿမိဳ႕ကို ဆက္သြယ္မည့္ကြန္ရက္တစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ရာ လူဦးေရအားျဖင့္ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ တိုးပြားလာမည့္သေဘာ ရွိသည္။

အမွန္စင္စစ္ CICPEC မွာ ရွိၿပီးသား စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ယႏၲရားမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ ပိုမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ‘မဲေခါင္တစ္ပိုင္း စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ’ (GMS) ၊ ‘ကူမင္း – စင္ကာပူရထားလမ္းကြန္ရက္’ (အာရွတစ္ခြင္ ရထားလမ္းကြန္ရက္’ ဟုလည္းေခၚသည္) ႏွင့္ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာကမွ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ ‘ASEAN စီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္း’ (AEC) သေဘာတူညီခ်က္တို႔ျဖစ္သည္။ GMS ၏ ေက်ာ႐ိုးျဖစ္ေသာ ကိုးႏိုင္ငံသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစႀကၤ ံဆိုလၽွင္ ယခုပင္ တည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္ သည္။ ဤစႀကၤ ံက ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ကို တ႐ုတ္ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ယူနန္ႏွင့္ ကြမ္ရွီးတို႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ယခုပင္ၿပီးသေလာက္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဥပမာ – ကြမ္ရွီးျပည္နယ္ဆိုလၽွင္ ‘မိတ္ေဆြျဖစ္ဂိတ္’ ႏွင့္ေရာ၊ တ႐ုတ္-ဗီယက္နမ္နယ္စပ္ရွိ တုန္ရွင္းဆိပ္ကမ္းႏွင့္ပါ အျမန္လမ္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားသည္။ အဆိုပါျပည္နယ္မွာ နန္နင္းမွ ဟႏြိဳင္းသို႔ပ်ံသန္းေသာ ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္းလည္း ဖြင့္ထားသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း ေလေၾကာင္းအဆက္အသြယ္ရွိသည္။ ထို႔ထက္ သန္စြမ္းေသာ ေရလမ္းအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္လည္း ရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ထက္ တ႐ုတ္ျပည္မွာ မလႅကာတြင္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ မေလးရွားႏွင့္ ဖက္စပ္စီမံကိန္းတစ္ခု ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ထိုင္းႏွင့္လက္တြဲၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ရထားလမ္းကြန္ရက္တစ္ခုကို အဆင့္ျမႇင့္ေနသည္။ ဤရထားလမ္းမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ႀကီးႏွစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ‘လမ္ခ်ာဘန္’ ႏွင့္ ‘မက္ထာပြတ္’ တို႔ကို လာအိုၿမိဳ႕ေတာ္ ဗီယန္က်န္းအနီးရွိ စက္မႈနယ္စပ္ေဒသ ‘ႏုန္ေခး’ မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ျပည္ ကူမင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ဖ်ားရွိ ခ်င္းလီကို ဘန္ေကာက္ေျမာက္ဘက္ရွိ ‘အယုဒၶယ’ ႏွင့္ ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုမၽွမက တ႐ုတ္ျပည္မွာ အင္ဒိုနီးရွား၏ ပထမဆုံးျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ရထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဤရထားလမ္းက ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ေတာ္ကို ခ်ည္ထည္လုပ္ငန္းဗဟို ဘန္ေဒါင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။ ‘တ႐ုတ္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးအုပ္စု’ (CCCG) ဦးေဆာင္ေသာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီအစုတစ္ခုသည္လည္း မိုင္ ၂၀၀ က်ည္ဆန္ရထားတည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္းကို ေလလံေအာင္ထားသည္။ ဤလမ္းက ကြာလာလမ္ပူႏွင့္ စင္ကာပူကို ဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဤက်ည္ဆန္ရထားလမ္းသာ ၿပီးသြားပါက ယေန႔ ကားလမ္းျဖင့္ ငါးနာရီေက်ာ္သြားရေသာခရီးကို မိနစ္ ၉၀ မၽွျဖင့္ ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

CICPEC တြင္ တ႐ုတ္ျပည္၏ မဟာဗ်ဴဟာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္စရာမ်ားရွိသည္။ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ၎၏အေနာက္ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားမွ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္သို႔ ထြက္ေပါက္တစ္ခုဖန္တီးရန္ စဥ္းစားေနဟန္ရွိသည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ေရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မေရရာေသာ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းအရပါ တ႐ုတ္တို႔၏ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ရွာပုံေတာ္ကို အေရွ႕ေတာင္အာရွ ပင္မကုန္းေျမႀကီး၏ ေျမာက္ႏွင့္ ေတာင္ (တစ္နည္း) လာအိုႏွင့္ ထိုင္းမွ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း ရွာေဖြလိုဟန္ရွိသည္။

ကုန္းတြင္းပိတ္ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ လာအိုမွာ ASEAN ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ တ႐ုတ္ျပည္အေပၚ သစၥာအရွိဆုံးျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ပိုမိုဆိုးဝါးလာေသာ ေရရွားပါးမႈေၾကာင့္ မဲေခါင္ျမစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ေသာ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေရးကို ထိထိမိမိ ကစားႏိုင္သည့္အေနအထားရွိသည္။ ထိုမၽွမက တ႐ုတ္ျပည္မွာ ယခုပင္လၽွင္ လာအို၏ အဓိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူျဖစ္ေနသည္။ လာအိုတြင္ တ႐ုတ္တို႔ရထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားအနက္ ၂၆၅ မိုင္ရွည္လ်ားေသာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးလည္းပါသည္။ အထက္တြင္ ဆိုခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း ဤရထားလမ္းမွာ ဗီယန္က်င္းအနီး ‘ႏုန္ေခး’ မွ ကူမင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။ ဤလမ္းေၾကာင္းမွာ တ႐ုတ္အတြက္ေရာ၊ လာအိုအတြက္ပါ မဟာဗ်ဴဟာအခ်က္အခ်ာျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အဆိုပါလမ္းမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ ‘မတ္တာပြတ္’ ႏွင့္ေရာ၊ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕ရွိ စက္မႈဇုန္ႏွင့္ပါ ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္ရာ ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံး (တ႐ုတ္ႏွင့္ လာအို) အတြက္ ေတာင္ဘက္ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ျဖစ္ေနသည္။

ယခုေလာေလာဆယ္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာလည္း တ႐ုတ္ျပည္ကိုဦးတည္ၿပီး ပတ္လမ္းေျပာင္းလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က အာဏာရလာေသာ စစ္အစိုးရမွာ ၎၏ပဲ့ကိုင္အေနအထားကို လာမည့္ႏွစ္မ်ားစြာအထိ ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားလိုသည့္သေဘာရွိသည္။ ဤတြင္ ဒီမိုကေရစီ လူ႕အခြင့္အေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ အတိမ္းအေစာင္းမခံေသာ ဝါရွင္တန္ထက္ ေပက်င္းႏွင့္ ပို၍ဆက္ဆံလိုဟန္ရွိသည္။

မဲေခါင္ျမစ္မွ စိန္ေခၚသံ

ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ မိုင္ေပါင္း ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွည္လ်ားေသာ မဲေခါင္ျမစ္မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၏ ေရ၊ ရိကၡာႏွင့္ စြမ္းအင္အတြက္ အဓိကအရင္းအျမစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္း၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ လူေပါင္းသန္း ၆၀ ေက်ာ္မွာ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သုံးေရအတြက္ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းကိုသာ အဓိက အားထားေနရသည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ မဲေခါင္ျမစ္ညာပိုင္းတြင္ ႀကီးမားေသာဆည္မ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး ေရအားလၽွပ္စစ္ထုတ္ယူမႈမွာ ျမစ္ေျခေဒသတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ မိုးေခါင္ျခင္းမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေစသည္။ သို႔ႏွင့္အမၽွ မဲေခါင္ျမစ္ေရ မၽွေဝသုံးစြဲေရးမွာ ၫွိႏႈိင္းဖို႔လိုလာရသည္။ တ႐ုတ္ျပည္မွာေရာ၊ ျမစ္ေျခေဒသတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ပါ ဆည္မ်ားအၿပိဳင္တည္ေဆာက္လာၾကျခင္းမွာ ျပႆနာကို ပို၍ဆိုးဝါးေစသည္။ ယခုေလာေလာဆယ္ တ႐ုတ္ျပည္က ဆည္ေပါင္း ၁၄ ခု တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသလို ျမစ္ေျခႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း အလားတူ ဆည္ေပါင္း ၁၁ ခု တည္ေဆာက္ေနသည္။ ေရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကိုေရွာင္ႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွာ တ႐ုတ္ေရကာတာမ်ားမွ ေရမည္ေ႐ြ႕မည္မၽွ လႊတ္ေရး၊ ဆည္သစ္မ်ားတည္ေဆာက္ေရး စသည္မ်ားကို ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေနၾကရသည္။ ဤသို႔မလုပ္ႏိုင္လၽွင္ ေဒသတြင္းလုံၿခဳံေရးကိုပင္ ထိခိုက္လာႏိုင္သည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုလည္း သည္းသန္ျပင္းထန္လာေစပါလိမ့္မည္။

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဘက္မွၾကည့္လၽွင္မူ CICPEC မွာ ေဒသဆိုင္ရာေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ယႏၲရားတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ စြမ္းအင္ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာအသစ္မ်ားက ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ယာဥ္အသြားအလာကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္သည္။ မလႅကာေရလက္ၾကားမွတစ္ဆင့္ ျဖတ္သြားရေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ျပည္၏စိုးရိမ္မႈကိုလည္း သက္သာေစႏိုင္ပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးႏွင့္ မေလးကၽြန္းဆြယ္ကို ခ်ိတ္ဆက္လိုက္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ၎၏ တိုးတက္မႈကို ခ်ိန္ခြင္လၽွာမၽွေစရန္ ASEAN ကို မဟာဗ်ဴဟာအုပ္စုတစ္ခုအျဖစ္ လက္ဦးမႈရွိရွိ ဖန္တီးႏိုင္သည္။ ထိုမၽွမက ‘ေဒသတြင္း အျပည့္အဝ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ’ (RCEP) လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး အလားအလာအတြက္လည္း နည္းလမ္းရွာေဖြႏိုင္သည္။ RCEP မွာ ASEAN ႏွင့္ ပစိဖိတ္ႏိုင္ငံမ်ားၾကား ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုရရန္ အဆိုျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေျပာရလၽွင္ ASEAN မွာ ဩစေၾတးလ်၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ နယူးဇီလန္တို႔ႏွင့္ ယခုပင္ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ရၿပီးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယကို ဖယ္ထုတ္ထားေသာ အေမရိကဦးေဆာင္သည့္ ‘ပစိဖိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပတ္တနာရွစ္’ (TTP) ထက္စာလၽွင္ ေပက်င္းက RCEP ကို ပိုႏွစ္သက္ဟန္ရွိသည္။

ေနာက္ဆုံးအခ်က္အေနႏွင့္ေျပာရလၽွင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ပါဝင္ပတ္သက္လာႏိုင္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတ ‘႐ိုဒရီဂို ဒူတာေတး’ ဩဇာႀကီးလာျခင္းႏွင့္အတူ မနီလာ – ဝါရွင္တန္ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးမွာ သြက္သြက္ခါလာရာ ဤအခ်က္က တ႐ုတ္ျပည္အတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစသည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ‘သဟိတ္’ (ICC ႐ုံးစိုက္ရာၿမိဳ႕) ၏ စီရင္ထုံးကို တ႐ုတ္က ျငင္းဆန္ထားသည့္တိုင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ခိုင္မာေအာင္လုပ္ဖို႔ လမ္းပြင့္လာေစသည္။ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ‘ဒူတာေတး’ ၏ ေပက်င္းခရီးစဥ္က သံခင္းတမန္ခင္း ကာလသစ္တစ္ရပ္ကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ရာေရာက္သည္။ ဒူတာေတးဘက္မွ BRI ကို စိတ္ဝင္စားမႈရွိၿပီး တ႐ုတ္ျပည္၏ မေလးကၽြန္းဆြယ္စီမံကိန္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္၏အခန္းက႑အတြက္ နည္းလမ္းရွာေဖြလာသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ဘက္မွလည္း ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ရွိေနေသာ တင္းမာမႈမ်ားကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေလၽွာ႔ခ်ၿပီး ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ပါဝင္မႈကို ကန္႔သတ္ဖို႔ စဥ္းစားလာပါသည္။

 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္
ေက်ာ္ဝင္း(၃ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈)
စာၫႊန္း – It Takes a Road.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *