စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ၄.၀ မိတ္ဆက္ (၃) တြန္းေဆာ္အားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို႔သတင္းစာေတြ ဖတ္ၾကတယ္။ အခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈေတြကိုလည္း အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ပဲ ေက်ာ္သြားၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီသတင္းေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္က ခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ့အေၾကာင္းတရားကို ရွာေဖြဖို႔ ျဖစ္ခဲပါတယ္။ ဒီေန႔ပဲ (ေမ ၂၉၊ ၂၀၁၈) ဘန္ေကာက္ပို႔စ္၊ သည္ေနရွင္းသတင္းစာေတြကို ဖတ္ေတာ့ သတင္းအခ်ိဳ႕ကို ျမင္မိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ၄.၀ အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးေရးေနေတာ့ ဒီအျဖစ္ အပ်က္ေတြကို ပိုလို႔သတိထားမိတယ္။ ပထမသတင္းတစ္ခုကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အခုႏွစ္ကုန္ရင္ အစိုးရ႐ုံးဌာနေတြမွာ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ေတြ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းေတြကို မိတၱဴကူးစကၠဴေတြနဲ႔ စစ္ေဆးတာမ်ိဳး မလိုေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ သတင္းပါပဲ။ ထိုင္းႏိုင္ငံက အစိုးရေအဂ်င္စီ ၃၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ အစိုးရလူေတြ႕ေကာင္တာ ၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းနဲ႔ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးတာပဲ ရွိေတာ့မယ္။ ဖိုတိုေကာ္ပီေတြ မလိုအပ္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ သတင္းပါပဲ။ အစိုးရေဒတာသတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲပုံ တစ္ဆင့္ျမင့္သြားတာပါပဲ။ ေနာက္သတင္းတစ္ခုကေတာ့ လူဖန္တီးတဲ့ အသိဉာဏ္ (AI) က အေရျပားကင္ဆာေရာဂါကို ဆရာဝန္ေတြထက္ပိုၿပီး ရွာေဖြေပးႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ အေမရိကန္နဲ႔ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေတြက ဆရာဝန္သုေတသီေတြက AI စနစ္ကို အေရျပားကင္ဆာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သင္ၾကားေပးလိုက္ပါတယ္။ ပုံရိပ္ ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ သင္ၾကားေပးၿပီး AI က ဆရာဝန္ေတြထက္ ပိုျမန္ဆန္၊ ပိုတိက်စြာ အေရျပားကင္ဆာကို ေရာဂါေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္တယ္ဆိုပါတယ္။ ေနာက္သတင္းတစ္ခုက ဥေရာပသမဂၢက ဒီဇယ္နဲ႔ေမာင္းတဲ့ကားေတြကို လမ္းေပၚကဖယ္ရွားဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီဆိုတာပါပဲ။ လၽွပ္စစ္ကားေတြက အစားထိုးဝင္ေရာက္ေနရာယူလာေတာ့မယ့္ကိစၥပါ။ ေနာက္ထပ္သတင္းတစ္ခု ေတြ႕ျပန္တယ္။ ထိုင္းစစ္တပ္က ၿဂိဳဟ္တုဝယ္ဖို႔ စဥ္းစားေျပာဆိုေနတယ္။ သူတို႔က အမ်ိဳးသားအာကာသကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသပါတဲ့။ ဒီလိုအေၾကာင္းအရာေတြကို ဆက္စပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ၄.၀ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ့အေၾကာင္းေတြကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

ဂ်ာမန္ပါေမာကၡ ကေလာ့ဇ္႐ႊက္ (Klaus Schwab) က စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရးဆိုတဲ့ အခုလိုအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာေစတဲ့ တြန္းေဆာ္အား (Drivers) ေတြကို အခန္း-၂ မွာ ဆက္ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ၄.၀ ျဖစ္လာေစတဲ့ တြန္းေဆာ္အားေတြကို အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးက စာရင္းေရးထိုးၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ သိပၸံပညာရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈနဲ႔ နည္းပညာဖန္တီးမႈေတြက အတိုင္းအဆမဲ့ပါပဲ။ နယ္ပယ္မ်က္ႏွာစာေပါင္းစုံ၊ ေနရာေပါင္းစုံမွာ အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ျဖစ္ေပၚေနၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ့ တူညီခ်က္တစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ျဖစ္ေပၚမႈ (Digitization) က ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာ ထိုးေဖာက္အင္အားႀကီးစြာ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းနဲ႔ သတင္းနည္းပညာ (IT) ပါပဲ။

သူကေတာ့ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ (WEF) ရဲ႕ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အာဂ်င္ဒါေကာင္စီက ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြအေပၚအေျခခံၿပီး အုပ္စုခြဲတင္ျပပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ျဖစ္လာျခင္းနဲ႔ ဇီ၀ဆိုင္ရာျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈေတြအျဖစ္ တင္ျပထားပါတယ္။

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ

ပါေမာကၡ ကေလာ့ဇ္႐ႊက္ (Klaus Schwab) က စက္မႈ ေတာ္လွန္ေရး ၄.၀ ရယ္လို႔ ျဖစ္လာေစတဲ့ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ မႈေလးခုကို ေဆြးေႏြးပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့-
– အလိုအေလ်ာက္ေမာင္းႏွင္ကားမ်ား (Autonomous  Vehicles)
– 3D သုံးဘက္ျမင္ ပုံႏွိပ္ပညာ
– အဆင့္ျမင့္႐ိုေဘာ့မ်ား
– အသစ္ေသာပစၥည္းမ်ားတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ကားမ်ား

ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ားအေၾကာင္း သတင္းေတြမွာ မၾကာခဏေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျခားယာဥ္ေတြျဖစ္တဲ့ ထရပ္ကားမ်ား၊ ဒ႐ုန္းမ်ား၊ ေလယာဥ္၊ ေလွေတြရွိေနေသးတယ္လို႔ ကေလာ့ဇ္႐ႊက္ (Klaus Schwab) က ေျပာပါတယ္။ အာ႐ုံခံနည္းပညာ (ဆင္ဆာ) ဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္း၊ လူဖန္တီးအသိဉာဏ္တု (AI) ဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေမာင္းႏွင္သူမလိုတဲ့ စက္ပစၥည္းေတြဟာ အလ်င္အျမန္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေနၾကပါတယ္။ သိပ္မၾကာခင္ကာလမွာပဲ ေဈးခ်ိဳခ်ိဳနဲ႔ ေဈးကြက္ထဲ ေရာက္ရွိလာေတာ့မွာပါ။ ဒ႐ုန္းေတြဟာလည္း ဆင္ဆာစနစ္ေကာင္းလာၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကို အာ႐ုံခံႏိုင္တယ္၊ အတိုက္အခိုက္မရွိ ပ်ံသန္းႏိုင္ၾကပါၿပီ။ ဒီလိုပ်ံသန္းတဲ့ ဒ႐ုန္းေတြနဲ႔ လၽွပ္စစ္ေကာင္းကင္ႀကိဳးလိုင္းေတြကို စစ္ေဆးတာ၊ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ နယ္ေျမေတြအတြင္း ေဆးပစၥည္းေတြကို ပို႔ေဆာင္တာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွာလည္း ဒ႐ုန္းေတြကို သုံးႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ေဒတာသုံးသပ္မႈနဲ႔ ဒ႐ုန္းေတြတြဲခ်ိတ္တဲ့အခါ ပိုလို႔တိက်တဲ့ ေျမဩဇာျဖန္းတာ၊ ေရေပးတာေတြ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။

3D သုံးဘက္ျမင္ ပုံႏွိပ္ပညာ

3D ပုံဆြဲပညာ၊ သို႔မဟုတ္ မိုဒယ္နည္းစနစ္နဲ႔ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းေတြကို အလႊာလိုက္၊ အလႊာလိုက္ ဖန္တီးႏိုင္တဲ့စက္ပစၥည္းေတြ ေပၚေပါက္ လာပါတယ္။ ဒါကိုသူက ထပ္လႊာျဖည့္ဆည္းထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာအသစ္ (Additive Manufacturing) လို႔ ေခၚပါတယ္။ အခုကာလတိုင္ ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာက ေလၽွာ႔ယူထုတ္လုပ္ နည္းပညာ (Subtractive  Manufacturing) လို႔ ေခၚပါတယ္။ ပစၥည္းႀကီးကေန လိုအပ္တဲ့ပုံစံ ထုတ္ကုန္တစ္ခုရေအာင္ ဖယ္ရွားပစ္ရတဲ့နည္းပညာပါ။ ဥပမာေပးရရင္ ပန္းပု႐ုပ္တစ္ခုရဖို႔ သစ္တုံးကေန ဖဲ့ယူရတဲ့သေဘာပါပဲ။ အခုနည္းပညာကေတာ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပုံစံ (Digital Template) သုံးၿပီး အတြင္းကေန အျပင္ကို တည္ေဆာက္ယူမယ့္သေဘာပါ။

ဒီနည္းပညာကို ေနရာက႑အမ်ားအျပားမွာ အသုံးခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အႀကီးစား (ေလရဟတ္တာဘိုင္စက္) ေတြကေန တကယ့္အေသးစား ကိုယ္တြင္းထည့္ဖို႔စက္ပစၥည္းေတြအထိ တိက်စြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ 3D ပုံႏွိပ္နည္းပညာကို ေမာ္ေတာ္ ကားစက္ပစၥည္းေတြ၊ အာကာသ (Aerospace)၊ ေဆးသိပၸံလုပ္ငန္းေတြမွာ ထုတ္လုပ္အသုံးျပဳေနၾကပါေသးတယ္။ သူက ပစၥည္းအမ်ားအျပား ထုတ္ကုန္မ်ိဳးနဲ႔မတူစြာဘဲ တစ္ခုခ်င္း-ႏွစ္ခုခ်င္းလည္း ပုံေလာင္းထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ အကန္႔အသတ္ေတြ ရွိေနေသးေပမယ့္ တိုးတက္မႈေတြေၾကာင့္ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖြယ္ရွိပါတယ္။ ေနာင္အနာဂတ္မွာေတာ့ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ဆားကစ္ဘုတ္မ်ား၊ လူသားဆဲလ္နဲ႔ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြေတာင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ပါေမာကၡ ကေလာ့ဇ္႐ႊက္က ေျပာတာက သိပၸံပညာရွင္ေတြက အခုအခါမွာ 4D ပုံႏွိပ္နည္းပညာကိုေတာင္ အစပ်ိဳး သုေတသနလုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီ ဆိုပါတယ္။ 4D ျဖစ္လာတဲ့အခါ အပူနဲ႔ စိုထိုင္းမႈစတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလိုက္ၿပီး အလိုအေလ်ာက္တုံ႔ျပန္ေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္လာေတာ့မွာပါ။ ဒီအခါ လူသားကိုယ္ခႏၶာနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ ေဆးပညာထုတ္ကုန္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

အဆင့္ျမင့္ ႐ိုေဘာ့မ်ား

အခုမၾကာေသးခင္ကာလတိုင္ အဆင့္ျမင့္ ႐ိုေဘာ့နည္းပညာကို တိက်တဲ့ ကန္႔သတ္လုပ္ငန္းေတြမွာပဲ အသုံးျပဳေနပါေသးတယ္။ အထူး သျဖင့္ ကားထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံေတြမွာပါ။ သိပ္မၾကာခင္မွာေတာ့ က႑လုပ္ငန္းေပါင္းစုံမွာ အသုံးျပဳလာၾကေတာ့မယ္လို႔ သူကဆိုပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္- တိက်ထုတ္လုပ္စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာ (Precision  Agriculture) နဲ႔ သူနာျပဳလုပ္ငန္းေတြအထိ စက္႐ုပ္ေတြ ဝင္ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။ စက္႐ုပ္နဲ႔ လူသားအျပန္အလွန္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈက ေနာက္ပိုင္းမွာ နိစၥဓူ၀ကိစၥျဖစ္လာမယ္လို႔ ပါေမာကၡကေလာ့ဇ္႐ႊက္က ဆိုပါတယ္။ အျမန္တိုးတက္ေနတဲ့ နည္းပညာေတြေၾကာင့္လည္း ႐ိုေဘာ့ေတြက တည္ေဆာက္ထားပုံ၊ တုံ႔ျပန္ပုံေတြမွာ ပိုလို႔ေပ်ာ့ေပ်ာင္း၊ တုံ႔ျပန္မႈေကာင္းလာပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ပိုင္း႐ိုေဘာ့ေတြမွာ အဆင့္ျမင့္ဇီ၀ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္း မႈ (Complex Biological Structures) လည္း ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႐ိုေဘာ့ေတြက ေန႔စဥ္အိမ္မႈလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ စက္႐ုပ္ေတြက ထည့္သြင္းေပးထားတဲ့ ပ႐ိုဂရမ္အတိုင္းပဲ လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကတာပါ။ ေနာက္ပိုင္း စက္႐ုပ္႐ိုေဘာ့ေတြကေတာ့ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈကတစ္ဆင့္ အေဝးမွာရွိတဲ့ ကေလာက္ဒ္ (Cloud)၊ ကြန္ရက္ေတြကတစ္ဆင့္ ေဒတာကိုရယူၿပီး တုံ႔ျပန္အေျဖေပး၊ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ လူသား- စက္႐ုပ္ဆက္ဆံေရးကိစၥေတြမွာ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္းေတြလည္း အမ်ားအျပားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တယ္လို႔ ပါေမာကၡကေလာ့ဇ္႐ႊက္က ေဆြးေႏြးပါတယ္။

အသစ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္က မေမၽွာ္မွန္းခဲ့တဲ့ပစၥည္းေတြဟာ ဒီေန႔ ေဈးကြက္ထဲ ေရာက္လာၾကပါတယ္။ ဒီပစၥည္းေတြဟာ ပိုေပါ့ပါး၊ ပိုခိုင္မာ၊ လွည့္လည္သုံးစြဲႏိုင္ (Recycle)၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကို တုံ႔ျပန္မႈရွိလာၾကပါတယ္။ ဒါေတြကို စမတ္ပစၥည္းေတြလို႔ ေခၚဆိုႏိုင္မွာပါ။ ဒီပစၥည္းေတြက ေနာက္ပိုင္းမွာ ကိုယ့္ဘာသာျပင္ႏိုင္ (self-healing)၊ ကိုယ့္ဘာသာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ႏိုင္ (self-cleaning) လုပ္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ၄.၀ မွာ ဘယ္လိုပစၥည္းအသစ္ေတြ ထြက္လာမယ္ဆိုတာေတာင္ ခန္႔မွန္းရခက္လွတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ နာႏိုတကၠႏိုလိုဂ်ီ နည္းပညာနဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ဂရာဖင္းကာဗြန္ကြန္ေပါင္း (Graphene) ဆိုရင္ သံမဏိထက္ကို အဆ ၂၀၀ ခိုင္မာပါတယ္။ လူ႕ဆံပင္ထက္လည္း အဆသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေပါ့ပါးပါတယ္။ အပူ၊ လၽွပ္စစ္တို႔ကိုလည္း ထိေရာက္စြာ စီးဆင္းေစႏိုင္ပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ ဂရာဖင္းေဈးက ေခါင္ခိုက္ေနပါတယ္။ (မိုကၠ႐ိုမီတာဆိုက္ဒ္ အျပားေလးကိုေဒၚလာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ပါတယ္)။ အကယ္၍ဒါကို ေဈးခ်ိဳေအာင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူသုံးကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးပါ အေျခကစလို႔ ေျပာင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕သယံဇာတေတြကို လြန္လြန္ကဲကဲမွီခိုေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြစီးပြားေရး လည္း အႀကီးအက်ယ္ ႐ိုက္ခတ္မႈရွိလာမွာပါ။

အခ်ိဳ႕ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းသစ္ေတြေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အႏၲရာယ္ေတြကို ေလၽွာ႔ခ်ေပးႏိုင္မယ္ ဆိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပုံစံခ်ိဳးၿပီးရင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္အသုံးျပဳဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ ယူဆထားတဲ့ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းေတြ (သာမိုစက္ ပလတ္စတစ္ ပိုလီမာ)- ဥပမာ – ဆဲလ္ဖုန္းေတြ၊ ဆားကစ္ဘုတ္ေတြကို ျပန္လို႔အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ နည္းပညာေတြ ေပၚေပါက္လာပါလိမ့္မယ္။ ပိုလီဟက္ဆာ ဟိုက္ဒ႐ို ထ႐ိုင္ယာဇင္း Polyhexahydrotriazines (PHTs) ဟာ ျပန္လည္လွည့္ေျပာင္းအသုံးျပဳႏိုင္မယ့္ ပလတ္စတစ္ေတြအတြက္ ေနာက္ထပ္ေျခတစ္လွမ္းပဲလို႔ သူက ဆိုပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ ပါေမာကၡကေလာ့ဇ္႐ႊက္ တင္ျပထားတဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နဲ႔ ZD နည္းပညာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမယ္။

 

ေအာင္သူၿငိမ္း

အကိုးအကား-

  1. AFP. “AI better at finding skin cancer than doctors: study”, Bangkok Post, May 26, 2018.
  2. Bloomberg. “EU official sees end of the road for diesel cars”, Bangkok Post, May 26, 2018.
  3. Boonnoon, Jirapan. “Screens to kill off paper ID copies at govt offices”, The Nation, May 26, 2018.
  4. Nanuam, Wassana. “Military mulls new satellite options”, Bangkok Post, May 31, 2018.
  5. Schwab, Klaus. 2016. The Fourth Industrial Revolution, Penguin Random House UK.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *