တစ္ဆုေလာ၊ ႏွစ္ဆုေလာ – ပြဲဆူအမ်ိဳးသားကဗ်ာဆု

ကာလၾကာရွည္ အားၿပိဳင္ေနခဲ့သည့္ ကဗ်ာေရးသားမႈပုံစံႏွစ္ခုသည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဆုေပးေရးကိစၥတြင္ပါ အျငင္းပြားလာစရာ ျဖစ္လာသည္။

အစဥ္အလာ ႐ိုးရာနည္းနာမ်ားျဖင့္ ေရးသားျခင္းႏွင့္လြတ္လပ္စြာေရးသားျခင္းဟူသည့္ ဂႏၴဝင္ဟန္ႏွင့္ေမာ္ဒန္ေရးဟန္တို႔အၾကား အားၿပိဳင္မႈျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ခ်ီးျမႇင့္ေနက်ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသား စာေပဆုႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေက်လည္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း ထြက္ရွိခဲ့သည့္ စာအုပ္မ်ားအနက္မွ အမ်ိဳးသားစာေပဆုႏွင့္ ထိုက္တန္သည့္ စာအုပ္မ်ားကို ေ႐ြးထုတ္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားစာေပဆုစိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ယင္းေကာ္မတီကို ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး လြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာေစရန္ အစိုးရက ပါဝင္ပတ္သက္မႈမျပဳေတာ့ဘဲ စာေပပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စာေရးဆရာ၊ကဗ်ာ ဆရာ ၆၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဝတၳဳရွည္၊ ဝတၳဳတို၊ ကဗ်ာ၊ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာဆိုင္ရာ၊ ကေလး၊ လူငယ္၊ ဘာသာျပန္စသျဖင့္ ဘာသာရပ္ (က႑ခြဲ) ၁၀ခုေက်ာ္ ခြဲျခားထားသည့္ အဆိုပါဆုမ်ားအနက္ ကဗ်ာဆုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာေပၚေပါက္ေနျခင္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေရာ၊ ယခုႏွစ္တြင္ပါ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေက်ာ္စာေရးဆရာလည္းျဖစ္၊ အမ်ိဳးသားစာေပဆုစိစစ္ေရးေကာ္မတီတြင္လည္း ႏွစ္မ်ားစြာပါဝင္ခဲ့သည့္ မစႏၵာ (ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳတင္)၏ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက ႏုတ္ထြက္သြားမႈက ယင္းျပႆနာကို ပို၍ေပၚလြင္ေစခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဖျမင့္ လက္ထက္တြင္ အမ်ိဳးသားစာေပဆုစိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီက ျမန္မာ့အစဥ္အလာ ႐ိုးရာကဗ်ာ (ဂႏၴဝင္ကဗ်ာ)ကို ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ သမိုင္းတြင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္ဟု ၎က စြပ္စြဲကာ သူ႕အေနႏွင့္သမိုင္းတရားခံမျဖစ္ေစရန္ အဆိုပါေကာ္မတီမွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ေနာက္တစ္ရက္တြင္ပင္ ေနာက္ထပ္ေကာ္မတီဝင္လည္းျဖစ္သည့္ စာေရးဆရာ သူရေဇာ္ (ဦးစိန္လႈိင္-မဟာဝိဇၨာ)ကလည္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ေကာ္မတီတို႔၏ လုပ္ရပ္အေပၚေက်နပ္မႈမရွိဟုဆိုကာ ထပ္မံႏုတ္ထြက္သြားသည္။

အမ်ိဳးသားစာေပဆု (ကဗ်ာ)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစဥ္အလာေရးဟန္ကဗ်ာႏွင့္ ေခတ္ေပၚေရးဟန္တို႔ကို ခြဲျခားကာ ဆုႏွစ္ဆုသတ္မွတ္ရန္ ၎တို႔က လိုလားျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကလည္း နာမည္ေက်ာ္ကဗ်ာဆရာမ်ားျဖစ္သည့္ ေမာင္စိန္ဝင္း (ပုတီးကုန္း)ႏွင့္ ျမင္းမူေမာင္ႏိုင္မိုးတို႔လည္း ဆုေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၾကေသးသည္။

အစဥ္အလာ႐ိုးရာကဗ်ာႏွင့္ ေခတ္ေပၚ ကဗ်ာတို႔သည္ သေဘာသဘာ၀မတူသျဖင့္ တစ္ဆုစီ သီးသန္႔ေပးရမည္ဟု စာေရးဆရာသူရေဇာ္ (ဦးစိန္လႈိင္-မဟာဝိဇၨာ)က ဆိုသည္။

အစဥ္အလာ႐ိုးရာကဗ်ာအတြက္ အမ်ိဳးသားစာေပဆုတစ္ဆု၊ ေခတ္ေပၚကဗ်ာအတြက္ အမ်ိဳးသားစာေပဆုတစ္ဆုႏွစ္ဆု ခြဲျခားရန္လိုလားျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားစာေပဆုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားသည့္ ဆုျဖစ္ေသာ္လည္း ယခင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္တြင္ အစိုးရ၏ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားရွိေနခဲ့ၿပီး စာေပပညာရွင္မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ ေပးခြင့္မရခဲ့ေပ။ ဆုေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္လည္း အစိုးရအရာရွိ (ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနအရာထမ္း)မ်ား ပါဝင္ေနခဲ့ကာ အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

အစိုးရႏွင့္ပနံသင့္ကာ အစိုးရအႀကိဳက္ေရးသားႏိုင္သူမ်ားကိုသာ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေလ့ရွိသည္ဟု စာေပအသိုင္းအဝိုင္း က႐ႈျမင္ျခင္းလည္း ခံထားရသည္။

ဆုရရွိသူမ်ားသည္ စာဖတ္ပရိသတ္အတြင္း ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ားျဖစ္ေလ့မရွိဘဲ လူသိပ္မသိသူမ်ားျဖစ္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူငယ္စာေရးဆရာလည္းျဖစ္၊ ထုတ္ေဝသူလည္းျဖစ္သည့္ ေျမမႈန္လြင္က ေထာက္ျပဖူးသည္။

ယင္းအျပင္ကဗ်ာဆုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခတ္ေပၚေရးဟန္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ခဲ့ျခင္းမျပဳခဲ့ဘဲ အစဥ္အလာေရးဟန္ကဗ်ာမ်ားကိုသာ ေတာက္ေလၽွာက္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ စကားေျပာဟန္ျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ စကားေျပမ်ားကိုလည္း ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က စ၍သာ ယင္းအခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)ပါတီ အစိုးရျဖစ္လာၿပီး ေကာ္မတီကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာတြင္ အစိုးရအရာရွိမ်ားကို ပါဝင္ခြင့္မျပဳေတာ့ဘဲ လြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာေစရန္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က အားေပးခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မွစ၍သာ ေခတ္ေပၚကဗ်ာကို အစဥ္အလာကဗ်ာမ်ားႏွင့္ တန္းတူသတ္မွတ္ကာ ဆုေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕က ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ စာေပညီလာခံတစ္ရပ္ကို က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းညီလာခံ တြင္အမ်ိဳးသားစာေပဆု (ကဗ်ာ)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဆုခြဲျခားရန္ အမ်ားစုဆႏၵျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၿပီး ယင္းကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးထံသို႔လည္း တင္ျပခဲ့သည္။

ညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဝန္ႀကီးအေနႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးလိမ့္မည္ဟု စာေပအသိုင္းအဝိုင္းက ေမၽွာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၆၅ ဦး ပါဝင္သည့္ ဆုစိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီက ဇြန္လ၂ ရက္ေန႔တြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ကာ ယင္းကိစၥကို ၫွိႏႈိင္းေဆြးခဲ့ေသာ္လည္း မေျပလည္ခဲ့သျဖင့္ လၽွိဳ႕ဝွက္မဲဆႏၵေပးျခင္းျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ တစ္ဆုတည္းေပးေရး အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ ၄၀ က ေထာက္ခံခဲ့ရာ ႏွစ္ဆုေပးေရးဘက္က ႐ႈံးနိမ့္သြားခဲ့သည္။

ယင္းအေပၚမေက်နပ္သျဖင့္ မစႏၵာ အပါအဝင္အခ်ိဳ႕က ႏုတ္ထြက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီနည္းက်အမ်ားစုဆႏၵျဖင့္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ထားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ယင္းဆႏၵတို႔ကို ေကာ္မတီအေနႏွင့္ လြန္ဆန္၍မရဟု ေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ရွင္းလင္းခ်က္ထုတ္သည္။

‘ထိုသို႔အမ်ိဳးသားစာေပကဗ်ာဆုကို တစ္ဆုသာေပးမည္ဟူေသာ ကိစၥရပ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈမရွိၾကသည့္ စာေပပညာရွင္အခ်ိဳ႕က ဆုေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကရာတြင ္၎တို႔၏ႏုတ္ထြက္သည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတို႔အေပၚ ေဝဖန္ျပစ္တင္ေျပာၾကားမႈမ်ားပါပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အမွန္စင္စစ္အမ်ိဳးသားစာေပဆု စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဌာနအေနႏွင့္ ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ေပးႏိုင္ရန္ ဘ႑ာေငြေပးအပ္ျခင္း၊ ဆုမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ေကာ္မတီ၏ အျခားလိုအပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းမွအပ တစ္စုံတစ္ရာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳး မရွိခဲ့ဘဲ အမ်ိဳးသားစာေပဆု စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။’ဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၎တို႔၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အလားတူပင္ ဆုစိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒စည္သူေဒါက္တာ ဦးေသာ္ေကာင္းကလည္း “အမ်ားစုရဲ႕ သေဘာကိုေတာ့ လိုက္နာဖို႔လိုတယ္။ အဲဒီေတာ့မွပဲ အလုပ္လုပ္လို႔ရပါမယ္။ ဒီႏွစ္ဆိုရင္ ကဗ်ာဆုႏွစ္ဆု ေပးခ်င္တဲ့သူေတြက မဲေပးတဲ့အခါမွာ သူတို႔မဲအသာ မရဘူး၊ နည္းသြားတယ္ဆိုေတာ့ မေက်နပ္ၾကဘူး။ အဲဒီလိုကေတာ့ ဆရာ့အျမင္အရ ေျပာရရင္သိပ္မေကာင္းပါဘူး။အမ်ား ဆႏၵကိုပဲ လူနည္းစုက လိုက္နာရမယ္လို႔ ဆရာထင္ပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းတြင္ ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားစာေပဆု စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ ကလည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ဇြန္လ ၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည္။

ဆုႏွစ္ဆုေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာေပညီလာခံက ဆုံးျဖတ္ထားေသာ္လည္း ယင္းကို လိုက္လံအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ ျပည္ထာင္စုဝန္ႀကီးတြင္ တာဝန္မရွိသလို ေကာ္မတီအေနႏွင့္လည္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အမ်ားစုသေဘာထားကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီဝင္စာေရးဆရာထက္ျမက္က ေျပာဆိုသည္။

အစဥ္အလာေရးဟန္ကဗ်ာႏွင့္ ေခတ္ေပၚေရးဟန္ကဗ်ာမ်ားအနက္မွ အေကာင္းဆုံးတစ္ခုကိုသာ အမ်ိဳးသား စာေပဆုအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ အစဥ္အလာေရးဟန္မ်ားကို ဆုေပးျခင္း မျပဳေတာ့သည္ မဟုတ္ေၾကာင္းေကာ္မတီအတြင္းအေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ရွင္းလင္းသည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေဖျမင့္လက္ထက္တြင္ ေကာ္မတီ အေနႏွင့္ သမိုင္းတရားခံျဖစ္ေတာ့မည္ဆိုသည့္ စာေရးဆရာမစႏၵာ (ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳတင္)၏ စြပ္စြဲခ်က္သည္ ျပင္းထန္လြန္းေနၿပီး ေကာ္မတီ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အမ်ားျပည္သူက ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစသည္ဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။

သို႔တိုင္၊ ဆုႏွစ္ဆုသီးျခားစီေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စာေပအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း အျငင္းပြားေနဆဲျဖစ္သည္။

အလားတူစာေပညီလာခံ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အေဟာသိကံျဖစ္သြားၿပီေလာ ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအေနႏွင့္ ယင္းကိစၥကို ဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္ဟု ဝါရင့္စာေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္သူ ေက်ာ္ေစာမင္း (ဦးၾကည္မင္း)က ဆိုသည္။ ဆုအေရအတြက္ မည္မၽွေပးမည္ဆိုသည့္ကိစၥသည္ ဝန္ႀကီး၏တာဝန္ဟု ၎က ဆိုသည္။

၎သည္ ဆုႏွစ္ဆုေပးေရးဘက္မွ ရပ္ခံသူျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ႏွစ္ဆုေပးေရးကို လက္တစ္ဖက္ ဓားတစ္လက္က်န္သည္အထိ ဆက္တိုက္ေနဦးမွာပဲ”

ဝန္ႀကီးကမူ တစ္ဆုေလာ၊ႏွစ္ဆု ေလာဆိုသည္ကို ေကာ္မတီကသာ ဆုံးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သူ႕အေနႏွင့္ မည္သည္ကိုမဆို လက္ခံရန္အသင့္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘ကဗ်ာဆုတစ္ဆု၊ႏွစ္ဆုေပးျခင္း ဟူသည့္ကိစၥရပ္မွာလည္းျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏အစီအမံမဟုတ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားစာေပဆုစိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ပိုင္းျခားေဝဖန္မႈျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္မူ ျမန္မာစာေပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းရပ္မဆို အားေပးေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေဖာ္ျပအပ္ပါသည္’ဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဇြန္လ ၆ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ေအာင္မ်ိဳးထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *