ရန္ကုန္အစိုးရ ကားတုပ္ေကြး

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရကို ေငြေခၽြတာသုံးစြဲရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သတိေပးလိုက္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ လမ္းခင္းရန္ထက္ Ford ကားဝယ္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္ၾကား ပြတ္တိုက္သံမ်ားညံေနခ်ိန္တြင္ ထိုေဝဖန္သံ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရ တက္လာခ်ိန္တြင္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အျဖစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္အထိေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ထိ႔ုေၾကာင့္ ေမလေႏွာင္းပိုင္းမွစ၍ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္း၏ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအတြက္ အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးေနၾကသည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ေပၚလာသည့္အသံက ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ ေငြေခၽြတာရန္ပင္။

“သုံးေငြေတြ သုံးစြဲရာမွာလည္း အစိုးရဘတ္ဂ်က္လို႔ မသတ္မွတ္ဘဲ မိမိကိုယ္ပိုင္ေငြလို မိမိလုပ္သလိုမ်ိဳးစိစစ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္”ဟု လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခိုင္မာေဌးကဆိုသည္။

ထိုသို႔ သတိေပးရသည္အထိ တိုင္းအစိုးရ၏ ဘက္ဂ်တ္ေငြအသုံးအစြဲက မည္သို႔နည္း။

Ford ကား

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦတည္ေဆာက္ရန္ (ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္အျဖစ္)၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ က်ပ္ ၁၂၉ ဘီလီယံေက်ာ္ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားစီးရန္အတြက္ တစ္စီးလၽွင္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္တန္ေသာ Ford ကား ၁၀ စီးဝယ္ယူရန္လည္း ပါဝင္သည္။

“Ford ကား ၁၀ စီးဝယ္ယူျခင္းကိုလည္း ကၽြန္မတို႔သေဘာမတူပါဘူး” ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚစႏၵာမင္းက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရသည္ Ford ကားဝယ္ယူရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပသည္က ပထမအႀကိမ္မဟုတ္။ ဘ႑ာႏွစ္မေျပာင္းလဲမီ ၾကားကာလျဖစ္သည့္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာဘတ္ဂ်က္တြင္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕သို႔လာေသာ ဧည့္သည္မ်ားကိုႀကိဳရန္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္တန္ေသာ Ford ကား ၁၀ စီး ဝယ္ယူရန္လည္း ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေတာင္းခံခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ Minibudget (ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္) ထဲက ထိပ္ဆုံးကထားေတာင္းတယ္။ Toyota Ford တစ္စီးကို သိန္းတစ္ေထာင္နဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဧည့္ႀကိဳရန္။ ဧည့္ႀကိဳဖို႔ လိုရဲ႕လားေထာက္ျပခဲ့တယ္။ ဒါကိုမဝယ္နဲ႔ဆိုၿပီး ျပည္ေထာင္စုကပိတ္လိုက္တယ္။ အခု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘတ္ဂ်က္က်ေတာ့ ထပ္တင္ေကာ”ဟု ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္က တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

Ford ကား ၁၀ စီးသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားစီးနင္းမည့္ကားျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား လက္ရွိသုံးစြဲေနသည့္ကားမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္က ကားမ်ားျဖစ္ကာ ေဟာင္းႏြမ္း၍ႀကံ႕ခိုင္မႈမရွိသည့္အတြက္ ဝယ္ယူရန္တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ရွင္းျပသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ထဲ စီးမယ့္ကားဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္းပယ္ဖ်က္ေပးမွာပါ” ဟု ဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ YBS စီးနင္းေနရသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မၽွ မရွိသလို Taxi စီးေနရသူလည္းမရွိဘဲ ကိုယ္ပိုင္ကားစီးေနသည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည္။

ၿခိဳးၿခံေခၽြတာရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေဖာင္းပြေနသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕ကိုေပါင္း၍ ဘတ္ဂ်က္ေငြေခၽြတာသည့္အေျခအေနတြင္ ကားသစ္ဝယ္စီးရန္လိုအပ္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကဆုံးျဖတ္ပါက ယင္းအဆုံးအျဖတ္ကိုလိုက္နာမည္ဟု ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းကဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ Ford ကားဝယ္ယူေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ၾကား ရင္ၾကားေစ့ႏိုင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ၁၀ မိနစ္ရပ္နား၍ ျပန္လည္ၫွိႏႈိင္းရသည့္ အေျခအေနအထိ Ford ကားဂယက္ ႀကီးမားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္းက ဝန္ႀကီးမ်ား Ford ကားဝယ္ယူရန္ကိစၥကိုအေလၽွာ႔ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ၿပီး Ford ကားဝယ္ယူေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္မဲခြဲဆုံးျဖတ္ပါက လႊတ္ေတာ္ဂုဏ္သိကၡာက်ေသာ္လည္း ဆက္လက္၍ သေဘာထားကြဲလြဲဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

YBS ဘတ္စ္ကားႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းသည္ ယခုတစ္ဖန္ Ford ကားျဖင့္ နာမည္ႀကီးျပန္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသည္လည္း ကားစီးၾကမ္းသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက Double Cab ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၂၁ စီး ဝယ္ယူရန္ က်ပ္ ၁၀၅၀ သန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) က ႐ုံးသုံးယာဥ္ဝယ္ယူရန္ က်ပ္ ၂၆၄၄ သန္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနက အမႈိက္သိမ္းယာဥ္ ၇၇ စီးႏွင့္ YCDC က ႐ုံးသုံးကား ၈၉ စီး ဝယ္ယူရန္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္း အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ တင္ျပထားသည္။

ထိုမၽွမကေသး လႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္းက ဇာတ္သဘင္ေဆာင္ျပဳျပင္ရန္ က်ပ္ ၉၅၅ ဒႆမ ၈ သန္းေတာင္းခံသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ၏ ေငြသုံးစြဲပုံသည္ ခ်မ္းသာေသာတိုင္းျပည္မ်ားကဲ့သို႔ သုံးစြဲေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္းက ေဝဖန္သည္။

“ဆင္းရဲတဲ့အစိုးရတစ္ရပ္က ပိုက္ဆံသုံးစြဲတာနဲ႔ မတူဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အစိုးရက လူထုနဲ႔တစ္သားထဲမရွိရာ ေရာက္ေနတယ္။ လူထုတင္ေျမႇာက္ထားတဲ့အစိုးရမွ ဟုတ္ပါရဲ႕လားလို႔ေတြးေနရတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့ျပည္သူနဲ႔တစ္ထပ္တည္း က်မေနဘူး။ ဒါကိုဝမ္းနည္းဖြယ္ေတြ႕ရတယ္” ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအေနႏွင့္ အဓိကႏွင့္ သာမညကိုခြဲျခားၿပီး ဇာတ္သဘင္ေဆာင္ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ ကားဝယ္ယူမည့္ေငြမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လိုအပ္ေနေသာလမ္းႏွင့္ ေရေျမာင္းမ်ားတြင္ သုံးစြဲေပးရန္ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခိုင္မာေဌးကအႀကံျပဳ သည္။

လမ္းခင္းရန္မပါ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္း၏ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ လမ္း၊ ေရေျမာင္း၊ အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳရန္ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမႏွင့္ အားကစားကြင္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ေငြမလုံေလာက္သည့္အတြက္ ယင္းစီမံကိန္းမ်ား ပယ္ဖ်က္ခံခဲ့ရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ေျမသားလမ္းမ်ားကို သုံးႏွစ္အတြင္း ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးမည္ဟု တိုင္းအစိုးရက ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ လမ္းအျပည့္ကြန္ကရစ္မခင္းႏိုင္ဘဲ တစ္ဝက္သာခင္းရန္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းႏိုင္ကဆိုသည္။

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမသားလမ္းေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ၁၀ လမ္းေက်ာ္သာ ကြန္ကရစ္ခင္းေပးေသာေၾကာင့္ ယင္းႏႈန္းအတိုင္း တိုင္းအစိုးရက ဘတ္ဂ်က္ေငြခ်ေပးပါက ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ၾကာမွသာ ေျမသားလမ္းဘ၀မွ ကြန္ကရစ္သို႔ ေျပာင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္တြင္ မပါဝင္ေၾကာင္း ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဇင္မင္းေထြးကေဝဖန္သည္။

ဘ႑ာေငြမလုံေလာက္သျဖင့္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ ပဲခူးျမစ္လမ္းကို လမ္းမခင္းႏိုင္ေသာ္လည္း ေပါက္ၿပဲေနသည့္ခ်ိဳင့္ဝွမ္းမ်ားကိုဖာေထးေပးရန္ ၎က တိုင္းအစိုးရကိုေမတၱာရပ္ခံသည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ကို မ်က္မျမင္ပုဏၰားေျခာက္ေယာက္ ဆင္စမ္းသကဲ့သို႔ စမ္းတဝါးဝါးသာ ေရးဆြဲေနရေၾကာင္း အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဝၿဖိဳးဟန္ကဆိုသည္။

ေျမျပင္လိုအပ္ခ်က္အရ ဘတ္ဂ်က္တြင္ထည့္ထားသည့္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေငြမလုံေလာက္ဆိုသည့္ တိုင္းအစိုးရ၏ဆင္ေျခေအာက္တြင္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြခြဲေဝရာတြင္ ျပည္သူထက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ဦးစားေပးသည္ဟု ေဝဖန္ခံေနရသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြသုံးစြဲရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားနည္းေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္းက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္ တိုင္းအစိုးရက Yangon Metropolitan Development အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီကိုတည္ေထာင္ၿပီး က်ပ္ေငြ ၆၄ ဘီလီယံ၊ YBS ဘတ္စ္ကားေျပးဆြဲရန္ YUPT (Yangon Urban Public Transport Company) အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတည္ေထာင္၍ က်ပ္ ၇၀ ဘီလီယံသုံးစြဲထားသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ လယ္ယာေျမမ်ားျပဳျပင္ရန္ က်ပ္ေငြ ၇၇၄၈ ဒႆမ ၃၀၁ သန္းကို ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္း၏ ျဖည့္စြက္ဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ သုံးစြဲခဲ့သည္။

YUPT ကုမၸဏီတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားသည့္ က်ပ္ ၇၀ ဘီလီယံႏွင့္ပတ္သက္၍ အ႐ႈံးအျမတ္ရရွိမႈအေျခအေနကို တိုင္းပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီက YUPT ႏွင့္ေတြ႕ဆုံသည့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး ဦးေဝၿဖိဳးဟန္ကဆိုသည္။

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႏွင့္ YBS ဘတ္စ္ကားေျပးဆြဲေရးတြင္ ထည့္ဝင္ထားသည့္ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီသည့္ေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပျခင္းမရွိေသးသည့္အေျခအေနတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပိုင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္ YCDC ဘဏ္တြင္ က်ပ္ေငြ ၆၈ ဘီလီယံ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ တိုင္းအစိုးရက စီစဥ္သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္က်ပ္ေငြ ၆၈ ဘီလီယံသည္ ယင္းဘဏ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမွရရွိသည့္ ေငြေၾကးျဖစ္ၿပီး ဗဟိုဘဏ္၏ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံျခားေငြ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြလည္ပတ္ႏိုင္မွသာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ GIZ အစီအစဥ္ျဖင့္ SMEs (အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား)ကို ေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ရွင္းျပသည္။

ယင္းအစီအစဥ္ကို တိုင္းဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီက ထပ္မံကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ယေန႔ထိတိုင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္၏အျမတ္ေငြမ်ားကိုေပါင္းၾကည့္ပါက အျမတ္ေငြ က်ပ္ ၆၈ ဘီလီယံမရွိသည့္အျပင္ SMEs မ်ားကို ေငြေခ်းရန္ ႏိုင္ငံျခားေငြလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အစိုးရဘဏ္မ်ားရွိသည့္အတြက္ ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚစႏၵာမင္းကဆိုသည္။

လက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာထားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္းကေထာက္ခံသည္။

“YBS အတြက္သုံးတဲ့ ဘီလီယံ ၇၀၊ စည္ပင္ဘဏ္ထဲမွာထည့္မယ့္ ၆၈ ဘီလီယံကိစၥေပါ့။ ဒီကိစၥေတြက ငါ့ျမင္းငါစိုင္းၿပီးသုံးခ်င္သလို သုံးေနတဲ့သေဘာ” ဟု ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္းက ေဝဖန္သည္။

တိုင္းအစိုးရ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူ႕ေငြမ်ားပါဝင္သည့္အတြက္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

တိုင္းဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီက ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စစ္ေဆးေပးရန္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အဆိုတင္ခဲ့သည္။

လယ္ယာေျမမ်ားျပဳျပင္ရန္ သုံးစြဲခဲ့သည့္ေငြကို အျပည့္အစုံစစ္ေဆးရန္ ရန္ကုန္တိုင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွက လက္ခံခဲ့ၿပီး Yangon Metropolitan Development အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ YUPT တို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျပင္ပစာရင္းစစ္က စစ္ေဆးခ်က္အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

“အကယ္၍ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရရွိပါကလည္း အျမန္ဆုံးေဆာင္႐ြက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္သို႔ ထူးျခားမႈအေျခအေနမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းတင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြျဖင့္ စီးပြားေရးေဆာင္႐ြက္သည့္အတြက္ အျပင္စာရင္းစစ္ႏွင့္ စစ္ရန္အေၾကာင္းမရွိဘဲ ရန္ကုန္တိုင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က မစစ္ပါက မစစ္ရဲရသည့္ အေၾကာင္းရင္းရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္းက ခန္႔မွန္းေျပာၾကားသည္။

“ဘီလီယံ ၇၀ က ျပည္သူပိုက္ဆံ၊ အန္တီတို႔ပိုက္ဆံျဖစ္တဲ့အတြက္ အစိုးရစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က စစ္ရမွာျဖစ္တယ္။ အစိုးရစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကမစစ္ဘဲ အျပင္ကိုလႊဲခ်တယ္ဆိုရင္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေနၿပီ။ တစ္စုံတစ္ရာေတာ့ ရွိေနၿပီလို႔ခန္႔မွန္းတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ား ဆီးသီးဗန္းေမွာက္သည္ဟူသည့္စကားေၾကာင့္ ျပည္သူအၾကားထင္ရွားခဲ့ၿပီး ယခုရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္မူ ဆီးသီးေတာင္းအေျခအေနသည္ မည္သို႔ရွိေနသနည္း။

ယင္းအေျဖကို ရန္ကုန္တိုင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ စစ္ေဆးခ်က္အေျဖေပၚတြင္မူတည္ေၾကာင္း ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္းကဆိုသည္။

“စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကစစ္ၿပီးမွသာလၽွင္ ဆီးသီးေတာင္းေမွာက္တဲ့ကိစၥေတြ ကၽြန္မတို႔ေျပာႏိုင္မွာ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ စစ္ခ်က္မထြက္ေပၚေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံမႈကိုၾကည့္၍ ဆီးသီးေတာင္းေမွာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မဂၤလာေတာင္ၫႊန္႔ မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးကသုံးသပ္သည္။

“ႏွစ္တိုင္းဘတ္ဂ်က္တင္ၿပီဆိုရင္ ဌာနဆိုင္ရာေတြက သူ႕တို႔ရဲ႕ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးတစ္ခု၊ ပြဲေတာ္ႀကီးတစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ မလိုအပ္တာေတြလည္း ေလၽွာက္ၿပီးေတာ့ ႀကံဖန္ေရးဆြဲၿပီးတင္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘတ္ဂ်က္ျဖဳန္းတီးမႈေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာတာေပါ့” ၎ကဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရသည္ လႊတ္ေတာ္သို႔ဘတ္ဂ်က္မတင္ျပမီ လက္လြန္သုံးစြဲမႈအခ်ိဳ႕ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဘတ္ဂ်က္ေရးရာကၽြမ္းက်င္သူ ဦးေဇာ္ေဖဝင္းက ခန္႔မွန္းသည္။

“ရန္ကုန္တိုင္းမွာ လူႀကီးေတြစီးမယ့္ကား အဲဒီကိစၥျပႆနာတက္ေနတာ။ အဲဒါကလည္းပဲ ရွင္းရွင္းေျပာရင္သုံးတာ လက္လြန္ၿပီးသားသေဘာရွိေနတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီနဲ႔မၿပီးရင္ ျပည္ေထာင္စု (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္) ကိုတက္မွာ။ အဲဒီမွာအႀကိတ္အနယ္ျဖစ္မယ့္ သေဘာရွိတယ္။ ဒီကိစၥကမၿပီးေသးပါဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္း အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခလ်ာထားခ်က္အေပၚ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဝၿဖိဳးဟန္က ထိုသို႔ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အင္မတန္ စိတ္ပ်က္ေနပါၿပီ”

 

ပို႔ပို႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *