ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ ျမန္မာေတြသတိရွိဖို႔ ဦးေရႊမန္းတပ္လွန္႔

ရန္ကုန္၊ဇြန္ ၁၂

စက္မႈထိပ္သီး ၇ ႏုိင္ငံစုစည္းထားသည့္ G-7 ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ ျမန္မာျပည္သူမ်ား သတိရွိၾကရန္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက တပ္လွန္႔လိုက္သည္။

ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္အေရးအႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျခြင္းခ်က္မရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိလူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အေရးယူေရးႏွင့္ ကုလသမဂၢလံုၿခဳံေရးေကာင္စီတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးတို႔ကို G-7 ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွိတ္ဟာဆီနာ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာၿပီး မိမိတို႔ႏုိင္ငံကို ဒုကၡေပးလာႏုိင္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းက ၎၏ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ Facebook တြင္ ေရးသားထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ညီညြတ္ၾကရန္ သူရဦးေရႊမန္းက သတိေပးထားသည္။

G-7 အဖြဲ႔တြင္ ဥေရာပသမဂၢ၊ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီႏွင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံတုိ႔ ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ရခိုင္အေရးကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အႀကံေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးပါဝင္သည့္ လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို သမၼတရုံးက ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ဇြန္လ ၁၀ ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အဆိုပါေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းမႈကို ကန္႔ကြက္မႈမ်ားၾကားမွ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *