အထက္တန္း သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာႏွင့္ သင္ၾကားေရး အႀကံျပဳခ်က္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဝဖန္ခံရ

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၂

အထက္တန္း သိပၸံဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားရာတြင္ သိပၸံေဝါဟာရမ်ားမွ လြဲ၍ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ျမန္မာ ဘာသာစကားႏွင့္ သင္ၾကားသင့္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားပညာေရး မူဝါဒေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္သည္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး၌ ​ေဝဖန္ခံရလ်က္​ရွိသည္။

အဆိုပါ အႀကံျပဳခ်က္သည္ အမ်ိဳးသားပညာေရး မူဝါဒေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလမွ ၂၀၁၈ ဧၿပီလ အထိ ၆ လတာကာလ အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အစီရင္ခံစာ အမွတ္ ၃ တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒ ေကာ္မရွင္က အစီရင္ခံစာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕တင္ ျပထားၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝး၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အထက္တန္း သိပၸံဘာသာရပ္သင္ခန္းစာမ်ားကို အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္း သားမ်ား စာမလိုက္ႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားၾကဳံ​ေတြ႕​ေနရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သိပၸံဘာသာရပ္သင္ခန္းစာမ်ားကို ျမန္မာစာႏွင့္ သင္ၾကားသင့္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁၂ မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ႏိုင္က လက္မခံဘဲ ကန္႕ကြက္ခဲ့သည္။

“ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာက ကေလးေတြစာမလိုက္ႏိုင္တဲ့ အတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ သင္ရိုးမပိုင္ႏိုင္မႈကို အားျဖည့္ရမယ့္ အစား၊ အဂၤလိပ္လို အားေကာင္းေအာင္သင္ေပးရမယ့္ အစား အဂၤလိပ္လိုသင္ထားတာကို ၿဖဳတ္လို႕ေျပာထားတာက ေတာ္ေတာ္အံ့ၾသဖို႕ေကာင္းပါတယ္” ဟု ၎က အစည္းအေဝးတြင္ ဆိုသည္။

သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူ ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စာမလိုက္ႏိုင္ရျခင္းသည္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ယင္းအားနည္းခ်က္မ်ား ကို ေဖာ္ထုတ္ကာ ေျဖရွင္းရမည့္ မူဝါဒ မ်ားခ်မွတ္သင့္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသန္းဝင္းကမူ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ႏွင့္ သင္ၾကားေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားပိုမို ထူးခြ်န္လာျခင္းမရွိ ေၾကာင္းဆိုခဲ့သည္။

ထို႕အတူ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္း နားမလည္ၾကေၾကာင္း ၎ ကဆိုသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ အထက္တန္းအဆင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား ပိုမိုနားလည္ေစရန္ ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္သာ သင္ၾကားသင့္သည္ ဟူေသာ ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္ကို အေလးအနက္ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းဝင္းက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ အထက္တန္း အဆင့္ျဖစ္သည့္ နဝမတန္းႏွင့္ ဒႆမတန္းတို႕တြင္ သခ်ာၤဘာသာရပ္ႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ရူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒဘာသာရပ္ တို႕၏ ပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ျပ႒ာန္း ေဖာ္ျပထားသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *