ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ေတြ႕ဆုံမႈ အေမရိကန္အတြက္ အႏိုင္လား

FP

သေဘာတူညီခ်က္မရလၽွင္ပင္ ရန္သူႏွင့္ စကားေျပာေရးသည္ အေမရိကန္အတြက္ ေကာင္းသည္။

“ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတနဲ႔ ဘီလ္ကလင္တန္ ေတြ႕ႏိုင္ေသးရင္ ဘာလို႔ သူက ငါနဲ႔ မေတြ႕ႏိုင္ရတာလဲ”ဟု လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ အေမရိကန္ပညာရွင္မ်ားကို ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္အီဆြန္းက အေမရိကန္သမၼတ ဘီလ္ကလင္တန္ ၏ ရာထူးသက္တမ္း ပထမအႀကိမ္ကာလတြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ကလင္တန္၏ ရာထူးသက္တမ္း ဒုတိယအႀကိမ္ အၿပီးသတ္ခါနီးကာလတြင္ ကိုရီးယားျပည္သူ႕တပ္မေတာ္မွ စစ္သူႀကီး ဂ်ိဳေျမာင္ေရာ့ အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ေရာက္လာၿပီး သမၼတႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ကင္အီဆြန္း၏ သား ကင္ဂ်ဳံအီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေရး သမၼတ ကလင္တန္ကို စစ္သူႀကီး ဂ်ိဳေျမာင္ေရာ့ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ “ၿပဳံယြမ္းကို ျပန္ဖို႔ ခင္ဗ်ားရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ ကၽြန္ေတာ္ လိုပါတယ္။ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အေျဖယူသြားႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ လိုေနပါတယ္”ဟု စစ္သူႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေရး ကလင္တန္ နီးစပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းသို႔ မည္သည့္အခါမၽွ မျဖစ္ခဲ့ ေပ။ အလားတူပင္ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴ ဘုခ္၊ သို႔မဟုတ္ ဘားရတ္ခ္အိုဘားမားသည္လည္း ယင္းသို႔ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပ။ လက္ရွိတြင္မူ အဘိုးႏွင့္ အေဖတို႔ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္အရာကို ကင္ဂ်ဳံအန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ပုံေပၚေနသည္။ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ အေမရိကန္သမၼတတစ္ဦးႏွင့္ မ်က္ႏွာ ခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆုံေရး ဆိုသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ ကင္တို႔ေတြ႕ဆုံေရး ေပၚလိုက္၊ ေပ်ာက္လိုက္၊ ျပန္ေပၚလိုက္ျဖစ္ေနျခင္းအေပၚ လူတိုင္းက လိုလားေနသည္မဟုတ္ေပ။ ရန္သူဟု ကတိျပဳထားသူတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေရးက်င့္ဝတ္ပိုင္းအရေရာ၊ လက္ေတြ႕ အသုံးဝင္မႈပိုင္းအရပါ ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္လ်က္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဆႏၵစြဲမပါဘဲ မည္သို႔ပင္ အကဲျဖတ္သည္ျဖစ္ေစ ကင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေရး ထရမ့္ဆုံးျဖတ္မႈသည္ ခ်ီးက်ဴးမႈႏွင့္ ထိုက္တန္သည္သာျဖစ္သည္။ လူ႕အခြင့္အေရး အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ယုံၾကည္ရေလာက္ေအာင္ စြပ္စြဲခံထားရသည့္ အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ ရန္သူမ်ားႏွင့္ သံတမန္ေရးအားျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ဆုံမႈကို အေမရိကန္ေခါင္းေဆာင္မ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ သည္။

Lastimes.com

အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆုံသင့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပထမ အခ်က္သည္ ႏွစ္ဖက္ၾကား ဆက္သြယ္မႈတစ္စုံတစ္ရာမရွိဘဲ သေဘာတူညီခ်က္ရေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကို တတိယၾကားခံမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္ေတြ႕ဆုံျခင္း အသံတိတ္ေစ့စပ္သည့္ နည္းလမ္းအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ကင္ကဲ့သို႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေရရွည္ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို သုံးသပ္လ်က္ရွိသည့္ ပမာဏႀကီးမားလွသည့္ ေထာက္လွမ္းေရးလက္တံမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ထရမ့္ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သမၼတအားလုံးသည္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ရပ္ထိ အသုံးျပဳသည္ သို႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈသည္ဟု ‘ရန္သူကို သိနားလည္ျခင္း’ ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ နာမည္ေက်ာ္စာအုပ္တြင္ စာေရးသူ ေရာ္ဟီမီလိုက ေရးသားထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္သာ ရန္ဘက္ေခါင္းေဆာင္၏ စိတ္သေဘာထား၊ လႈံ႔ေဆာ္မႈတို႔ကို အရွင္းလင္းဆုံး၊ အျပတ္သားဆုံး သိႏိုင္မည္။

ဒုတိယအခ်က္သည္ အစိုးရအားလုံးသည္ ၎တို႔၏ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ အက်ိဳးစီးပြား၊ အစီအမံမ်ားကို ဖုံးကြယ္ႏိုင္ေရး လွည့္စားမႈ၊ မွန္ဝါးေစမႈတို႔ကို အသုံးျပဳေလ့ရွိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ တာေဝးပစ္ ဒုံးပ်ံအစီအစဥ္ကို ပြင့္လင္းစြာျပသေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားသည္လည္း ျခား၍ ထြက္မေနေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ စစ္မွန္သည့္ သံတမန္ေရး သိသိသာသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တစ္ေန႔တည္း တစ္ရက္တည္း ရရွိျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေရရွည္ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ႏွစ္ဖက္စလုံးေသးငယ္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားမွ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၿပီးသည္ႏွင့္ အလုံးစုံလက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရး ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္မႈကို ထရမ့္ႏွင့္ ကင္တို႔ ေမၽွာ္လင့္ထားပါက စိတ္ပ်က္ရမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္လူ၏ ႐ိုးသားမႈ၊ ယုံၾကည္ရမႈကို စမ္းသပ္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကို သံတမန္ေရးထိေတြ႕မႈမ်ိဳးစုံမွ တစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

တတိယအခ်က္သည္ တစ္သက္လုံး၊ တစ္ေလၽွာက္လုံး မထိေတြ႕မဆက္ဆံသင့္သည့္ လြန္စြာအက်င့္ မေကာင္းသည္၊ မိစၧာဆန္လြန္းသည္ ရန္ဘက္ လုံး၀မရွိသျဖင့္ ျဖစ္သည္။ ‘မိစၧာႏွင့္ ေစ့စပ္ျခင္း’ ဟု နာမည္တပ္ထားသည့္ စာအုပ္တြင္ ဘာဘာရီပင္လယ္ဓားျပမ်ားကို ေရေၾကာင္းေထာက္ပံ့ေရး ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္၊ ဂၽြန္အဒမ္၊ ေသာမတ္ဂ်က္ဖာဆန္တို႔ ခြင့္ျပဳခဲ့မႈကို မိုက္ကယ္ရီ အေသးစိတ္ ေရးသားထားသည္။ လြန္စြာ စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ရန္သူမ်ားကို သမၼတအားလုံးနည္းပါး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္သာ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ မလုပ္ေဆာင္ပါက အေမရိကန္အက်ိဳးစီးပြား ရရွိႏိုင္ေျခမရွိသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ိုးရွင္းစြာႏွင့္ တရားဝင္မဟုတ္သည့္နည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပါက သံတမန္ေရးသည္ (ဆိုးသြမ္း) အစိုးရမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚ တရားဝင္ကိုယ္စားျပဳခြင့္ ေပးလိုက္ျခင္းမဟုတ္ႏိုင္ေပ။ မည္သူ႕ထံတြင္ ပါဝါရွိသည္၊ မိမိျဖစ္ေစလိုသည္ကို မည္သူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ စသည္ကို ႐ိုးရွင္းစြာ အသိအမွတ္ ျပဳလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

စတုတၳအခ်က္သည္ ရန္သူႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈသည္ အေလွ်ာ့ေပးမႈ မဟုတ္ေပ။ ရန္သူမ်ား၏ အိုင္ဒီယာ၊ လႈံေဆာ္ခ်က္ကို ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ေရး၊ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရွာေဖြေရးသာျဖစ္သည္။ မိမိတစ္ဦးတည္းသာ ရည္မွန္းခ်က္ရရွိေရးမလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက ေစ့စပ္ရန္၊ အေလၽွာ႔ေပးရန္ လိုလာၿပီ။ ထို႔အျပင္ ရန္သူႏွင့္ မေတြ႕ပါက ယုံၾကည္မႈလြဲမွားျခင္း၊ ရန္စမႈတိုးလာျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျမင့္လာျခင္း၊ စစ္ျဖစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ပဥၥမအခ်က္သည္ ရန္သူက သံတမန္ခင္းကို မည္သို႔ပုံေဖာ္မည္ကို မတားႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းထံသို႔ မည္သို႔ေသာ အခ်က္ျပမႈေပၚထြက္ေစမည္ကို ထရမ့္၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို ေဝဖန္သူမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္လ်က္ရွိသည္။

ကမၻာ့ေရးရာမ်ားတြင္ မည္သို႔ေသာ အခ်က္ျပမႈေပၚလာမည္ဆိုျခင္းအေပၚ အလြန္အမင္းအာ႐ုံစိုက္မႈသည္ နားလည္မႈလႊဲေနျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒခ်မွတ္မႈဆိုသည္မွာ အရပ္မ်က္ႏွာအသီးသီးသို႔ ရွင္းလင္းသည့္ အခ်က္ျပမႈ မဟုတ္ေပ။ မည္သို႔ပင္ စီမံထိန္းခ်ဳပ္သည္ျဖစ္ပါေစ ေပးပို႔လိုက္သည့္ အခ်က္ျပမႈကို လက္ခံရယူသည့္ အင္အားစုအသီးသီးက ၎တို႔ ႐ႈျမင္ခ်င္သလို ႐ႈျမင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ရန္သူက မည္သို႔ပုံေဖာ္မည္ကို စိုးရိမ္ျခင္းေၾကာင့္ သံတမန္ေရးရာ အကြက္ေ႐ြ႕မႈကို မစလိုျခင္းသည္ အားနည္းခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားျဖစ္စဥ္တြင္ အလုံးစုံခ်ဳပ္ကိုင္ေရး အာဏာရွင္အစိုးရတစ္ရပ္၏ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား၏ အားထုတ္ခ်က္ အေမရိကန္မူဝါဒအေပၚ လႊမ္းမိုးပိုင္ခြင့္ေပးလိုက္မႈသည္ မစြမ္းမသန္မႈပင္ ျဖစ္သည္။

ဆ႒မေျမာက္ႏွင့္ အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္သည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆုံမႈသည္ အေရးႀကီးသည္ မဟုတ္ ယင္းကို မည္သို႔ျပင္ဆင္သည္၊ လုပ္ေဆာင္သည္ ဆိုျခင္းက အေရးႀကီးျခင္းျဖစ္သည္။ သံတမန္ေရးရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေျပာသံဆိုသံႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က မည္သို႔ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ကို ထရမ့္က ျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ထရမ့္ႏွင့္ ထိပ္တန္းအႀကံေပးမ်ားက ျမႇင့္တင္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ေနသလို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕တြင္းရွိ အခ်ိဳ႕သူမ်ားကလည္း ဆန္႔က်င္ဘက္ လိုလားခ်က္မ်ားကို ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ျပသလ်က္ရွိသည္။

ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆုံရန္ စီစဥ္ထားသည့္ အစည္းအေဝးသည္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲ တစ္ပြဲမၽွသာ ျဖစ္သြားမည္ သို႔မဟုတ္ ရန္သူႏွစ္ဦးၾကား ကြဲျပားမႈေဆြးေႏြးေရး အက်ိဳးျဖစ္ေစသည့္ ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္လာမည္ဆိုျခင္းကို သုံးသပ္ရန္ ေစာလြန္းေနေသးသည္။ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ ထရမ့္အရွက္ကြဲရပါက ေျမာက္ကိုရီးယားကို လက္ဦးမႈယူ တိုက္ခိုက္ေရးအခ်ိန္ဇယား တိုေတာင္းသြားမည္ဆိုျခင္းကို သံသယျဖစ္ရန္ မလိုေပ။ ထရမ့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ေျခလွမ္း မွားမ်ား၊ အခ်က္ျပမႈအလြဲမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္း ဆက္သြယ္မႈသည္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အရာပင္ျဖစ္သည္။

ခ်မ္းေျမ႕

ကိုးကား- Foreign Policy

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *