၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လူေျခာက္ရာျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္မည္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၅

NLD အစိုးရလက္ထက္ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပမည့္ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လူဦးေရေျခာက္ရာျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (PEACE) အဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္ျမင့္ကေျပာၾကားသည္။

ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ PARKROYAL ဟိုတယ္၌ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ယင္းသို႔ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ PEACE အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ စတင္ကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ကာလတိုႏွင့္ ကာလရွည္ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာမႈဟု ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားထားၿပီး ကာလတိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈကို လူဦးေရ ၆၀၀ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ကာ ကာလရွည္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈတြင္ လူဦးေရ ၂၄ ဦးျဖင့္ ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း PEACE အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကာလတိုေစာင့္ၾကည့္မႈမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ေန႔တစ္ေန႔သာ ေလ့လာမည္ျဖစ္ၿပီး ကာလရွည္မွာ ပါတီမ်ား မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလ၊ ႀကိဳတင္မဲေပးေသာကာလႏွင့္ မဲေရတြက္သည္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည္ဟု ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္ျမင့္ကဆိုသည္။

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *