ထိုင္းေရာက္ျမန္မာမ်ား ေျပးလႊားၾကရျပန္ဦးမည္

မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား

ထိုင္းေရာက္ျမန္မာမ်ား ေျပးလႊားၾကရမည့္အခ်ိန္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ေရာက္ရွိလာျပန္သည္။

ျမန္မာအပါအဝင္ အေထာက္အထားမဲ့၊ အေထာက္အထားမစုံသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားကို ထိုင္းအာဏာပိုင္တို႔က စတင္ဖမ္းဆီးေနၿပီျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးမႈ တစ္ႏွစ္ၾကာရပ္ဆိုင္းၿပီးေနာက္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ဖမ္းဆီးလာျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒတြင္ တရားမဝင္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ႀကီးေလးသည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ဆက္တိုက္ဖမ္းဆီးသျဖင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အလုံးအရင္းျဖင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။

အစိုးရခ်င္းၫွိႏႈိင္းမႈ၊ ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္တို႔အရ ဖမ္းဆီးမႈကို ရပ္ဆိုင္းကာ တရားဝင္အေထာက္အထားျပဳလုပ္ရန္ ယခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္အထိ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

“ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔ကေန စတင္စစ္ေဆး ဖမ္းဆီးအေရးယူေနတာေတာ့ ေတြ႕ရတယ္” ဟု ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားအေရးကို ကူညီေနသည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အခြင့္အေရးကြန္ရက္ (MWRN) အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာၾကားသည္။

ထင္သလို မၾကမ္းေသး

အဖမ္းအဆီးမ်ား စတင္ေနၿပီဆိုေသာ္လည္း ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔အထိ အလုံးအရင္းျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းမရွိေသးေပ။

သံသယရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ႀကိဳၾကား ႀကိဳၾကား ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးဖမ္းဆီးမႈမ်ား ေတြ႕ေနရေၾကာင္း ထိုင္းေရာက္ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားအေရး ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ႀကီးႀကီးမားမား ဖမ္းဆီးတာမ်ိဳး မရွိေသးပါဘူး” ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာအလုပ္သမားသံအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးစန္းေမာ္ဦး က ေျပာဆိုသည္။

အေထာက္အထားမဲ့ အလုပ္သမားမ်ား တရားဝင္အေထာက္အထားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ တစ္ႀကိမ္၊ ယခုႏွစ္ မတ္လကုန္အထိ တစ္ႀကိမ္၊ ဇြန္လကုန္အထိ တစ္ႀကိမ္ ထိုင္းအစိုးရက သက္တမ္းတိုးခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ တရားမဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားကို အဖြဲ႕ေပါင္းစုံျဖင့္ ဖမ္းဆီးေတာ့မည္ဟု ထိုင္းအစိုးရက ေၾကညာထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အဖမ္းအဆီး ၾကမ္းေတာ့မည္ဟု ယူဆထားၾကသည္။

“အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ေျဖေလၽွာ႔ထားတဲ့အတြက္ ဒီတစ္ႀကိမ္ေတာ့ အႀကီးအက်ယ္ ဖမ္းဆီးေတာ့မယ္လို႔ ယူဆခဲ့ပါတယ္။ အခုဖမ္းဆီးမႈ မရွိဘူးလားဆိုေတာ့ ရွိေတာ့ရွိပါတယ္။ အေရအတြက္အားျဖင့္ အင္မတန္နည္းေသးတယ္” ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း မ်ားမၾကာမီ အဖမ္းအဆီးမ်ား ၾကမ္းလာမည္ေလာဟုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။

ျပည္ေတာ္ျပန္ၿပီ

တရားမဝင္ အလုပ္သမားဖမ္းဆီးျခင္းမွာ ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ထူးထူးဆန္းဆန္း မဟုတ္ေတာ့ေပ။

သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇြန္လက အဖမ္းအဆီးမွာ ျမန္မာတရားမဝင္လုပ္သားထုကို အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒအရ တရားမဝင္အလုပ္သမားမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္ႏွင့္ ဘတ္တစ္သိန္းအထိ ျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ ပိုက္စိပ္တိုက္ဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပ္သမား သိန္းႏွင့္ခ်ီနယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေနရပ္ျပန္ေျပးလာခဲ့ရသည္။ အဖမ္းအဆီးရပ္ဆိုင္းလိုက္ခ်ိန္တြင္လည္း ေနရပ္ျပန္သူမ်ား ရပ္စဲမသြားခဲ့ေပ။

ယင္းအျပင္ ထိုင္းအစိုးရက ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုလည္း ေလၽွာ႔ခ်ခဲ့သည္။ ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ ဥပေဒအရ အေထာက္အထားမဲ့အလုပ္သမားမ်ား ဖမ္းဆီးခံရလၽွင္ ဘတ္ငါးေထာင္မွ ငါးေသာင္း (က်ပ္ ၂၁ သိန္းခန္႔) အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ကာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခြင့္ ၂ ႏွစ္ ပိတ္ပင္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္လည္း အဖမ္းအဆီးေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္သူဦးေရ တိုးျမင့္လာေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာအလုပ္သမားသံအရာရွိ ဦးေအာင္မင္း က ေျပာဆိုသည္။

ယခင္ကတစ္ရက္လၽွင္ ျမန္မာအလုပ္သမားတစ္ရာမွ ႏွစ္ရာဝန္းက်င္အထိ ျပည္ေတာ္ျပန္ရာမွ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အနည္းဆုံးေလးရာမွ ရွစ္ရာအထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။

“ျပန္တဲ့လူဦးေရ ေတာ္ေတာ္မ်ားလာတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္မင္း က ရွင္းျပသည္။

ထိုင္းအစိုးရက တရားဝင္အေထာက္အထားျပဳလုပ္ခြင့္ ျပဳထားသည့္ကာလတြင္ ျမန္မာအစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား CI ထုတ္ေပးကာ တရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၁ သိန္းကို အေထာက္အထားထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာသံ႐ုံးထံမွသိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာလုပ္သား ၁၁ သိန္းေက်ာ္အတြက္ စိတ္ေအးရၿပီျဖစ္သည္။

ဖမ္းမိလၽွင္ ျပန္ပို႔မည္

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဖမ္းဆီးရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရဘက္က ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈ အားနည္းသျဖင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေတာတြင္းတြင္ ပုန္းေအာင္းေနရသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ႀကဳံခဲ့ရသည္။

ယင္းအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္ရန္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပြဲစားကိုအားကိုးရသျဖင့္ ဘတ္သုံးေထာင္မွ ရွစ္ေထာင္အထိ အကုန္အက်ခံကာ ထြက္ေျပးၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရဘက္က ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈရွိလာသည္။

ျမန္မာတရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ားကိုဖမ္းမိလၽွင္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမလုပ္ဘဲ ျမန္မာသံ႐ုံးထံသို႔လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားသံအရာရွိက ၫွိႏႈိင္းခဲ့သည္။

ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ျမန္မာမ်ားကို ျပည္ေတာ္ျပန္ပို႔ႏိုင္ရန္၊ အေထာက္အထားမရွိသျဖင့္ အလုပ္သမားကိုယ္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လိုေၾကာင္း သံ႐ုံးသို႔ အေၾကာင္းၾကားလာသူမ်ားကို ျပန္ပို႔ႏိုင္ရန္ ျမ၀တီ၊ ေကာ့ေသာင္း၊ တာခ်ီလိတ္ႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္တို႔တြင္ ဂိတ္သုံးခုဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း အလုပ္သမား သံအရာရွိမ်ားထံမွ သိရသည္။

“အခုဟာက တရားမဝင္တဲ့အတြက္ ဖမ္းၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးတယ္ဆိုတာက နည္းနည္းေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခအေနေပါ့ေနာ္” ဟု အလုပ္သမားသံအရာရွိ ဦးေအာင္မင္း က ေျပာဆိုသည္။

ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက တရားမဝင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ဖမ္းမိလၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ေနၿပီး တရားမဝင္အလုပ္သမားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္လာေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ႀကိဳတင္တြက္ဆထားသည့္အတိုင္း အဖမ္းအဆီးမၾကမ္းျခင္းမွာ ျမန္မာသံ႐ုံး၏ၫွိႏႈိင္းမႈေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ဇြန္လအတြင္းကလာေရာက္သည့္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၏ ထိုင္းခရီးစဥ္တြင္ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားအေရး ေဆြးေႏြးမႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ က ယူဆသည္။

“ဟိုးအရင္က ေတြ႕ဖူးတာက အႀကီးအက်ယ္ဖမ္းဆီးမယ္၊ အခ်ဳပ္ခန္းထဲထည့္မယ္။ အဲဒီလိုလုပ္တာမေတြ႕ဘဲနဲ႔ ေအးေအးေဆးေဆး ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ စနစ္တက် စစ္ေဆးတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးပဲေတြ႕ေသးတယ္” ဟု ၎ကေျပာဆိုသည္။

အဖမ္းအဆီးမ်ား ေန႔စဥ္ဆက္တိုက္ရွိေနၿပီး ဖမ္းမိသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံၫွိႏႈိင္းထားသည့္အတိုင္း အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ရွိ မရွိကို မသိႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာအလုပ္သမားအေရးေဆာင္႐ြက္သူ ကိုစိုင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ခက္တာက ကိုယ္ေတြမျမင္ႏိုင္ မသိႏိုင္တာက ဖမ္းၿပီးသံ႐ုံးသို႔ ျပန္ပို႔ မပို႔ဆိုတာပဲ။ ေငြယူၿပီး ျပန္လႊတ္လိုက္မလားဆိုတာေတာ့ မေျပာႏိုင္ဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျပန္ရန္မွတစ္ပါး

တရားဝင္ အေထာက္အထားထုတ္ေပးေရးအစီအစဥ္မွာလည္း ၿပီးဆုံးသြားၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေထာက္အထားမဲ့၊ အေထာက္အထား မျပည့္စုံသူမ်ားမွာ ျပည္ေတာ္ျပန္ျခင္းက အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားအေရး ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ထိုင္းတြင္ အလုပ္ဆက္လက္လုပ္ကိုင္လိုလၽွင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ပုဂၢလိက ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ပို႔ေဆာင္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ျပန္လာႏိုင္ေသးသည္။

“အဲဒီလိုမ်ိဳး နည္းလမ္းတစ္ခုတည္းပဲ ရွိေတာ့တယ္ခင္ဗ်ာ” ဟု အလုပ္သမား သံအရာရွိ ဦးေအာင္မင္းက ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ အဖမ္းအဆီးကာလျဖစ္သျဖင့္ သတိထားသြားလာသင့္ေၾကာင္း လိပ္ကၽြန္းအမႈတြင္ လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ရန္ ဥပေဒအႀကံေပးအျဖစ္ ျမန္မာသံ႐ုံးက တာဝန္ေပးထားသူ ဦးမ်ိဳးသန္႔ က ေျပာဆိုသည္။

“သတိနဲ႔ သြားသြားလာလာ ေနထိုင္ဖို႔လိုတယ္။ သြားေလရာမွာ အေထာက္အထားကို စုံလင္ေအာင္ ယူေဆာင္သြားဖို႔လိုတယ္။ အေထာက္အထားမျပည့္စုံရင္ ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရမယ္ဆိုတာက သူတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒပဲ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အေထာက္အထားမရွိသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္ေတာ္ျပန္သည့္နည္းလမ္းက အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။

ခိုးဝင္မ်ားအေရး

ျမန္မာတရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ားအေရးမွာ အတိတ္ကာလမ်ားကဲ့သို႔ စိုးရိမ္ဖြယ္မရွိေတာ့ပါ။

အဖမ္းအဆီးရပ္ဆိုင္းထားသည့္ တစ္ႏွစ္ကာလတြင္ တရားဝင္ အေထာက္အထားထုတ္ေပးမႈေၾကာင့္ လူ ၁၁ သိန္းခန္႔ တရားဝင္ျဖစ္သြားသည္။ Facebook အပါအဝင္ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိမႈေၾကာင့္ တရားဝင္အေထာက္အထားရယူသူ ပိုမိုျမင့္တက္လာသည္။

ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ဖမ္းဆီးအေရးယူမည္ဆိုသျဖင့္ တရားဝင္အေထာက္အထားျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ပိုမိုအာ႐ုံစိုက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေရး ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္အေထာက္အထားလုပ္ကိုင္ရန္ အက်ဳံးမဝင္သူမ်ားမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္ၾကသျဖင့္ ထိုင္းတြင္ ျမန္မာတရားမဝင္ အလုပ္သမားဦးေရနည္းပါးလာေၾကာင္း MWRN အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာဆိုသည္။

အေထာက္အထားမလုပ္သည့္ ျမန္မာလုပ္သားသုံးေသာင္းေက်ာ္ က်န္ေနသည္ဟု ထိုင္းအစိုးရကထုတ္ျပန္ၿပီး ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ ခိုးဝင္ေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိေနသျဖင့္ ထိုင္းဥပေဒအရ အေရးယူခံရႏိုင္သူမွာ ေသာင္းဂဏန္းရွိႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“သိန္းဂဏန္းေတာ့ မရွိႏိုင္ပါဘူး” ဟု ၎ကယူဆသည္။

ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ ခိုးဝင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာမ်ားအေရးမွာလည္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေနသည္ဟု ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေရးေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ကလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ခိုးဝင္သည့္ ျမန္မာ ၄၀ ဦးကို ဖမ္းမိခဲ့ေသးသည္။ အလားတူ မၾကာခဏလည္း ဖမ္းမိေနသည္။

အေထာက္အထားမဲ့ အလုပ္သမားမ်ားအေရးမွာ စိုးရိမ္ရသကဲ့သို႔ ခိုးဝင္ျမန္မာအေရးမွာ ပိုမိုစိုးရိမ္ရသည္။

“ေနာက္ပိုင္းမွ ဝင္လာတဲ့သူေတြက ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ဆဲဥပေဒကို လုံး၀မသိဘူး။ အားလုံးကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ပြဲစားက ေခၚလာတဲ့ အလုပ္သမားေတြ။ ေန႔စဥ္ ဝင္ေနတာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားသိေနရပါတယ္” ဟု အလုပ္သမားမ်ားအေရးေဆာင္႐ြက္ေနသူ ဦးေအာင္ေက်ာ္က ေျပာဆိုသည္။

တစ္ႏွစ္ၾကာရပ္ထားသည့္ အဖမ္းအဆီး တစ္ေက်ာ့ျပန္လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာအခ်ိဳ႕ ထြက္ေျပးၾကရဦးမည္။ လက္ရွိ အဖမ္းအဆီးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားသံအရာရွိ ဦးေအာင္မင္း က ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာဆိုသည္။

“အခုေလာေလာဆယ္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္တာေတာ့ မရွိေသးပါဘူးခင္ဗ်ာ။ ဖမ္းၿပီး ျပန္ပို႔တာပဲရွိပါတယ္”

 

 

The Voice

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *