ပင္လုံလာပါၿပီ

အႀကိမ္ႀကိမ္ေ႐ႊ႕ဆိုင္းေနခဲ့ရသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင္လုံ)သည္ လာမည့္ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပပါေတာ့မည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ သုံးႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပမႈျဖစ္ၿပီး အစိုးရအေနႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းကတည္းက ယခုညီလာခံကိုက်င္းပရန္ စိတ္ေစာေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မ႐ိုးႏိုင္ေသာအေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ တစ္လၿပီးတစ္လ ေနာက္ဆုတ္လာခဲ့ရသည္မွာ ႏွစ္ဝက္ပင္ က်ိဳးခဲ့ၿပီးၿပီျဖစ္သည္။

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင္လုံ) ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန -၂ (MICC – 2) တြင္ ေျခာက္ရက္ၾကာ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑၊ လုံၿခဳံေရးက႑၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္က႑ စသည့္က႑မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကကာ ထြက္ရွိလာသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။

UPDJC (ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ) ၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအရ ယခုညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေရးက႑အတြက္ အခ်က္တစ္ခ်က္ကိုသာ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သလို အျခားက႑မ်ားအေနႏွင့္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မ်ားမ်ားစားစား ထြက္ေပၚလာဖြယ္မရွိေပ။

“အခုအႀကိမ္မွာ စီးပြားေရးက႑အေနနဲ႔ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ေက်ာ္ကို တင္သြင္းႏိုင္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ထားပါတယ္” ဟု UPDJC အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕ဝင္လည္းျဖစ္၊ အစည္းအေဝးက်င္းပေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕ဝင္လည္းျဖစ္သည့္ ဦးလွေမာင္ေ႐ႊ က ဆိုသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလကုန္ပိုင္းကက်င္းပခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္က်င္းပႏိုင္ရန္ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါညီလာခံတြင္ စုစုေပါင္း အခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကို သေဘာတူညီႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးအမ်ိဳးေၾကာင့္ ညီလာခံက်င္းပခ်ိန္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကားတြင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာအစည္းအေဝး သုံးႀကိမ္၊ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာအလြတ္သေဘာ အစည္းအေဝးေလးႀကိမ္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး အျပန္အလွန္ နားလည္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု UPDJC ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းက ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ UPDJC ၏ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေပါင္း ၂၁ ဖြဲ႕ အနက္ ထက္ဝက္ျဖစ္သည့္ ၁၀ ဖြဲ႕က တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။

အဆိုပါလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္အဖြဲ႕မ်ားမွ စုစုေပါင္းကိုယ္စားလွယ္ ၁၅၀ ဦး တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔နည္းတူ တပ္မေတာ္က ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅၀၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅၀၊ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က ၇၅ ဦးစီ တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ယခုညီလာခံသို႔ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ညီလာခံတက္ေရာက္သူအျဖစ္ ဖိတ္ၾကားထားသည္။ ယင္းတို႔ထဲတြင္ ‘၀’ အဖြဲ႕ (UWSA)၊ ကခ်င္အဖြဲ႕ (KIA)၊ မိုင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA)၊ ရွမ္းအဖြဲ႕ (SSPP)၊ တအာင္း/ပေလာင္အဖြဲ႕ (TNLA)၊ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ (MNDAA)ႏွင့္ ရခိုင္အဖြဲ႕ (AA) စသည့္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ ခုနစ္ဖြဲ႕တို႔လည္း ပါဝင္သည္။

ယင္းအဖြဲ႕မ်ားကို အစိုးရအေနႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ဖိတ္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ခုနစ္ဖြဲ႕တြင္ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီကို သီးျခားဖိတ္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူလည္းျဖစ္၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္သည့္ ဦးေဇာ္ေဌး က ေျပာဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ NCA တြင္ လက္မွတ္ထိုးမထားသည္ျဖစ္ရာ ညီလာခံတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ရမည္မဟုတ္သလို ဆုံးျဖတ္ခြင့္လည္းမရွိေပ။

ယင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ညီလာခံသို႔လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးမႈအရ တက္ေရာက္ခဲ့ေသးေသာ္လည္း အခမ္းအနားေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မေက်လည္မႈအခ်ိဳ႕  ေပၚေပါက္ခဲ့ေသးသည္။

UPDJC (ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ) အေနႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားကို ဖိတ္ၾကားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ မည္သို႔ဖိတ္ၾကားရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ မပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ဖိတ္စာမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ေစမႈအေပၚ  နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ရေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာေနသူတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ယင္းလုပ္ရပ္သည္ အစိုးရ၏အခန္းက႑ကို ေမွးမွိန္ေစသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယခုက်င္းပမည့္ ညီလာခံသည္ အခ်ိန္အားျဖင့္ ေျခာက္ရက္ၾကာျမင့္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ညီလာခံမ်ားထက္ ရက္ၾကာရွည္ေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မ်ားမ်ားစားစား ထြက္ေပၚလာရန္မရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုတိယဥကၠ႒တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးသုေဝက The Voice Journal သို႔ ေျပာဆိုသည္။

“သိပ္မမ်ားဘူးဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွာ စိစစ္လို႔ ျပတ္ခဲ့တာရယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ UPDJC ကိုေရာက္တဲ့အခါမွာ စကားလုံးေလးေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သေဘာမတူတာေလးေတြရွိတယ္။ အဲဒါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အကုန္လုံး ထားခဲ့လိုက္တယ္။ ေနာက္ညီလာခံမွပဲလုပ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ လုပ္လိုက္တယ္ေလ။ ဆိုေတာ့ ေဆြးေႏြးရမယ့္အခ်က္အလက္ေတြက သိပ္မမ်ားဘူးေပါ့ဗ်ာ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား စကားလုံးေ႐ြးခ်ယ္သုံးစြဲမႈတြင္ ၫွိႏႈိင္းမရျဖစ္ခဲ့ရာ ယင္းအခ်က္မ်ားကို ေနာင္တြင္က်င္းပမည့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ခ်န္လွပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေရးက႑အတြက္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကိုသာ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

UPDJC အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေရးက႑အတြက္ (၁) တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအခြင့္အေရးႏွင့္ (၂) ဒီမိုကေရစီ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူေရး စသည့္ ေခါင္းစဥ္ႏွစ္ခုကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လည္း နံပါတ္ (၂) အခ်က္တြင္သာ သေဘာတူညီခ်က္မထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“လူနည္းစုကိစၥအေပၚမွာ သေဘာတူညီခ်က္မရဘူး။ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုနဲ႔ အျခားလူနည္းစုပါ။ ဒီအေပၚမွာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုတဲ့အခါမွာလည္း ႏိုင္ငံေရးက႑မွာ ေတာ္ေတာ္ေလး အျပင္းအထန္ေျပာရပါတယ္။ ဒီလိုေျပာရတဲ့အတြက္ အခုညီလာခံမွာ အဲဒီကိစၥကို မေဆြးေႏြးေသးပါ ဘူး” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာဆိုထားသည္။

ညီလာခံတြင္ က႑ငါးခုကို ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ၾကမည့္အနက္ လူမႈေရးက႑အတြက္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ဝန္းက်င္ကို ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ ေမၽွာ္လင့္ထားသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။ အလားတူပင္ ေျမယာက႑အတြက္လည္း ရည္မွန္းထားသေလာက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားထြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု သူကဆိုသည္။

“ဆိုေတာ့ ဒီညီလာခံမွာ ႏိုင္ငံေရးက႑မွာ သေဘာတူညီခ်က္က နည္းမယ့္သေဘာရွိတဲ့အတြက္ က်န္တဲ့က႑ေတြကေန သေဘာတူညီခ်က္ေတြ အမ်ားဆုံးရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ထားတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌး က ဆိုသည္။

ယခုညီလာခံသည္ က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အုပ္စုအလိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ပိုမိုအသားေပးမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းကပင္ ယခုညီလာခံ၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္ဟု UPDJC အတြင္းေရးမႉး အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္လည္း က႑အလိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္ခြင့္ မရွိေသာ္လည္း အစိုးရအစုအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအစုအဖြဲ႕ စသည့္ အစုအဖြဲ႕အလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ၎တို႔အေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအစုအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိေနာက္ဆုံးရရွိသည့္ သတင္းမ်ားအရ NCA တြင္ မပါဝင္ေသးသည့္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ ခုနစ္ဖြဲ႕အေနႏွင့္ ညီလာခံတက္ေရာက္ဖြယ္ရွိေနသည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ ယခင္ကတည္းက ခုနစ္ဖြဲ႕စလုံးကို ဖိတ္ၾကားရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ရာ ယခုတြင္ ယင္းသို႔ဖိတ္ၾကားထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

“အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ေတာ့ တက္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိရတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌး က ဆိုသည္။

ညီလာခံတြင္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို ယူေဆာင္လာကာ ေဆြးေႏြးတင္ျပမည္ကို မဟာမိတ္ခုနစ္အဖြဲ႕အေနႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ညီလာခံတက္ေရာက္ရန္အတြက္ကိုမူ ျပင္ဆင္ေနၿပီဟု တအာင္း/ပေလာင္အဖြဲ႕ (TNLA) က သတင္းဌာနတစ္ခုသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားအတြင္းက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕အခ်ိဳ႕အၾကား ျပင္းထန္သည့္တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးတင္းမာမႈ ရွိေနခဲ့သည္။

ယခုညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု TNLA ၏ သတင္းျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္မႉးမိုင္းအိုက္ေက်ာ္ က ဆိုသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ အဆိုပါအဖြဲ႕ မ်ားအေနႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ေရာက္ရွိခိုက္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္လည္း သီးျခားေတြ႕ဆုံႏိုင္ဖြယ္လည္း ရွိေနသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္တြင္ အစိုးရအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီအေနႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ  ေတာက္ေလၽွာက္ ဦးစားေပးေနခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အစိုးရဘက္ျခမ္းမွ ပါဝင္ေနရသူတို႔တြင္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ နားလည္ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆက္တြန္းေနမည့္အလားအလာမ်ားကို ေတြ႕ေနရသည္။

အစိုးရအေနႏွင့္ လက္က်န္ကာလအတြင္း ေနာက္ထပ္ညီလာခံသုံးႀကိမ္မၽွက်င္းပရန္ ရည္႐ြယ္ထားၿပီး ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ၿပီးစီးရန္ကိုလည္း ေမၽွာ္မွန္းထားသည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္ ညီလာခံက်င္းပရန္ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ယူခဲ့ရေသာ္လည္း မ်ားမၾကာမီ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အပါအဝင္ လာမည့္အႀကိမ္မ်ားတြင္ ယခုကဲ့သို႔ အခ်ိန္ေလးဖင့္မႈ မႀကဳံရေစရန္ ဖိဖိစီးစီးေဆာင္႐ြက္သြားမည့္အေနအထားလည္း ရွိေနသည္။

NCA တြင္ လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္မႈ၊ လက္မွတ္ထိုးၿပီးသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အၾကား စစ္ေရးတင္းမာမႈႏွင့္ NCA ပါ သေဘာတူညီမႈမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိစၥ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ညီလာခံက်င္းပရန္ တစ္လၿပီးတစ္လ ေနာက္ဆုတ္လာခဲ့ေသာ္လည္း ယခုမူ မၾကာခင္ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ယခု ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ေျခာက္ရက္ၾကာက်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင္လုံ) တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသည္ ေနာင္လာမည့္ ညီလာခံမ်ားအတြက္ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းလည္းျဖစ္သည္ဟု UPDJC ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသုေဝ က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“ဆိုလိုတာကေတာ့ ဒီညီလာခံႀကီးဟာ လာမယ့္ညီလာခံေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ လုပ္တာပဲ” ဟု ၎က ဆိုသည္။ 

ေအာင္မ်ိဳးထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *