ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တု အေၾကာင္းျပဳ၍

တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အကြဲအၿပဲျဖစ္ၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သူေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ဂုဏ္ျပဳရန္နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။

ယင္းအနက္႐ုပ္တုမွာလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ထု ထားရွိမႈကို ေဒသခံမ်ားက ျငင္းဆန္ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္သည္အထိ တင္းမာမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ေလာေလာလတ္လတ္အျဖစ္အပ်က္မွာ ကယားျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္လြိဳင္ေကာ္တြင္ ျဖစ္သည္။ ကႏၵာေဟဝန္ပန္းၿခံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုကို အာဇာနည္ေန႔အမီ စိုက္ထူရန္ျပင္ဆင္မႈကို ေဒသခံမ်ား ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ရာမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုစိုက္ထူမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္လာၾကသည္။

“ သူတို႔ဆက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္က ဆန္႔က်င္သြားမယ္”ဟု ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရာတြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္သူ ကိုဒီးဒီ(ေခၚ) စစ္မုန္းက ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုမ်ား ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီၿပီး စိုက္ထူထားၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္လည္း စိုက္ထူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ရွိ ေတာင္ဥကၠလာပပန္းၿခံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုႏွစ္ခု အၿပိဳင္စိုက္ထူၿပီး အျငင္းပြားၾကသည္အထိပင္ ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္တုမ်ားကို စိုက္ထူရန္ အေရးႀကီးသေလာ။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးဟု တင္စားဂုဏ္ျပဳခံရသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏႐ုပ္တုကို မည္သည့္အေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သနည္း။

႐ုပ္တုေလာ၊ ကတိေလာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ထုကန္႔ကြက္ခံရျခင္းမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ မြန္ျပည္နယ္တြင္လည္း ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ဖူးသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္လည္း ကန္႔ကြက္ဖူးသည္။ အျခားေနရာအခ်ိဳ႕တြင္လည္း ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္သူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အၾကား ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕က အျဖစ္အပ်က္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုစိုက္ထူရန္ ႀကိဳးပမ္းရာမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ အကြဲအၿပဲကို ပိုမိုမီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ထုထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေပးခဲ့သည့္ ကတိကဝတ္မ်ားကိုသာ ဦးစြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကိုဒီးဒီက ေျပာဆိုသည္။

၎မွာ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္တုထားရွိသည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲ ဦးေဆာင္ပါဝင္သူ ျဖစ္သည္။

“ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုထက္ တိုင္းရင္းသားေတြ ေမၽွာ္လင့္ေနတဲ့ တန္းတူအခြင့္အေရးတို႔၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ အဲဒီဟာေတြကို အရင္လိုခ်င္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တို ႔ေမၽွာ္မွန္းထားတဲ့အရာေတြက ဘာမွမရေသးဘဲ ႐ုပ္တုႀကီးေရာက္လာတာေတာ့ မလိုအပ္ဘူးလို႔ ထင္တယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အမ်ိဳးသားေခါင္ေဆာင္ႀကီးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႐ုပ္တုကိုသာ ဦးစားေပးထားလိုၾကေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးသမားအခ်ိဳ႕ကို ေမးျမန္းခ်က္အရ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးထြန္းေအာင္သိန္းကမူ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဆရာဦးဥတၱမ႐ုပ္တုကို ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ တည္ထားကိုးကြယ္လိုသည့္ အာသီသရွိေနေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုကို တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ စိုက္ထူလၽွင္ လူထုက လက္ခံေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ကြာျခားခ်က္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားအေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေထာက္ျပသည္။

“ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သေဘာတူညီခဲ့တဲ့ ပင္လုံသေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ပင္လုံကတိကဝတ္ေတြမွာပါတဲ့ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး၊ တန္းတူေရးစသျဖင့္ မရဘဲနဲ႔ ႐ုပ္တုပဲ လိုက္စိုက္တာကို လက္မခံႏိုင္ဘူးဆိုတာ ေဖာ္ျပတယ္လို႔ပဲ ေျပာရပါမယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ မရွိျခင္းေလာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုမ်ား စိုက္ထူႏိုင္ေရး မွာ NLD ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈအနက္တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆုံးျဖစ္လာမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးေၾကး႐ုပ္ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ စိုက္ထူႏိုင္ေရးအျမန္ဆုံးေဆာင္႐ြက္ရန္ သမၼတကိုယ္တိုင္ တိုက္တြန္းထားသည္။ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ႏွင့္ ၂၀၀၀ဝန္းက်င္ ကုန္က်မည့္ ယင္း႐ုပ္တုမွာ အျမင့္ေပ ၁၈ ေပ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ဂုဏ္ျပဳလိုသူမ်ားက ႐ုပ္တုထားရွိျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ေနာင္လာေနာင္သားမ်ား အမွတ္ရေနေစရန္ လုပ္ေဆာင္လၽွင္ ကန္႔ကြက္ရန္မရွိေၾကာင္း NLD ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အားေပးကူညီမွာပါပဲ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုကို ကန္႔ကြက္သူမ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေပးထားသည့္ ကတိမတည္ဟု အေၾကာင္းျပေနၾကျခင္းမွာ မွားယြင္းေနေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို အေျခခံလုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္သည္။

“ အဲဒီေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို အသိအမွတ္မျပဳရင္ သူတို႔ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ပစ္ပယ္လိုက္ၿပီလားလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမးရမလို ျဖစ္ေနၿပီ။ သူတို႔အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြက ခိုင္လုံမႈမရွိပါဘူး” ဟု ၎က တုံ႔ျပန္သည္။

မခိုင္လုံသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲေစႏိုင္ၿပီး ယင္းလုပ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေရးရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းလၽွင္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကို အႀကီးအက်ယ္ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုစိုက္ထူျခင္းကို ဆန္႔က်င္ျခင္းဟာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ဆန္႔က်င္သလို ျဖစ္ေနပါ့မယ္”ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔ က ေဝဖန္လိုက္သည္။

NLD ၏ ထိပ္ပိုင္းပုဂၢိဳလ္ဦးဝင္းထိန္ကမူ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏အခန္းက႑ ေဖ်ာက္ဖ်က္ခံခဲ့ရသျဖင့္ NLD အစိုးရလက္ထက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရလာခ်ိန္ ေနရာအႏွံ႔အျပား ႐ုပ္တုမ်ားစိုက္ထူဂုဏ္ျပဳၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။

စည္းလုံးမႈ ထိခိုက္ႏိုင္သည္

ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒက်င့္သုံးေနသည္ဟု ယူဆသြားႏိုင္သျဖင့္ သတိျပဳသင့္သည္ဟု ေထာက္ျပသူမ်ားရွိသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အစိုးရ၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္တစ္ခုအျဖစ္ ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနခ်ိန္ ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္လာမည္ကို အထူးသတိျပဳသင့္သည္။

“တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာက ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒေပါ့။ ဗမာလူမ်ိဳးအမ်ားစုက သူတို႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈအႏွစ္သာရ၊ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းေၾကာင္းေတြကို လႊမ္းမိုးေအာင္လုပ္တယ္လို႔ မွတ္ယူယုံၾကည္ထားတာေတြ ရွိတယ္ေလ”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒၚၫိုၫိုသင္းက ေျပာဆိုသည္။

ယင္းသို႔ အမွားမ်ိဳးထပ္မံမျဖစ္ပြားေအာင္ အာဏာရပါတီႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရတို႔ အေလးအနက္ထားသင့္ေၾကာင္း ၎က အႀကံျပဳၿပီး လြိဳင္ေကာ္ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးမွာ မျဖစ္သင့္ဟုလည္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကို အားမေပးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုတည္ေဆာက္ဖို႔ လုပ္ေနတဲ့ အင္အားစုေတြအေနနဲ႔က သူတို႔လုပ္ေနတဲ့အလုပ္ေတြက ဗိုလ္ခ်ဳပ္လိုခ်င္တဲ့ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫႊတ္ေရး ဟုတ္ပါရဲ႕လား ဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုတာေပါ့”

႐ုပ္တု အေရးႀကီးသလား

စီးပြားေရးအပါအဝင္အက်ပ္အတည္းမ်ားျဖင့္ ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ုပ္တုမ်ား ေဖာေဖာသီသီစိုက္ထူရန္ အေရးႀကီးသေလာဆိုသည့္ ေမးခြန္းလည္း ရွိေနသည္။

“အခုခ်ိန္က တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုထက္ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္။ ဦးစားေပး လုပ္သင့္တာေတြ အမ်ားႀကီး။ အဲဒါေတြကို မလုပ္ဘဲနဲ႔ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားၿပီး မလိုလားအပ္တဲ့ အ႐ႈပ္အေထြးေတြ ျဖစ္ေစတဲ့ ႐ုပ္တုေတြကို မလုပ္ေစခ်င္ဘူး”ဟု ကိုဒီးဒီက ေျပာဆိုသည္။

ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစသည့္ အေရးႀကီးသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္နယ္ အစိုးရက အားသြန္ခြန္စိုက္မလုပ္ဘဲ ႐ုပ္တုစိုက္ထူေရး ေငြကုန္ေၾကးက်ခံကာ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း လြိဳင္ေကာ္တြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

“ အဓိကကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္တုကို အေၾကာင္းျပၿပီးမွ သူတို႔ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ခ်င္တယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း တိုင္းရင္သားျပည္နယ္ေတြမွာ ေသြးကြဲမွာ သူတို႔မစဥ္းစားတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ စဥ္းစားထားရင္လည္း သူတို႔သပ္သပ္ ကလိန္ကက်စ္က်တာပဲေပါ့”ဟု ကိုဒီးဒီ က ဆိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုအမ်ားအျပားစိုက္ထူေနၾကျခင္းမွာ အမွန္တကယ္လိုအပ္ပါ၏ေလာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ ဖခင္ျဖစ္သူဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ဂုဏ္ျပဳလိုလၽွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ေစ လိုသည့္ႏိုင္ငံမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ တိုက္တြန္းေလ့ရွိသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဟန္ျပမဟုတ္ဘဲ အႏွစ္သာရျပည္၀သည့္လုပ္ရပ္မ်ိဳးကိုသာ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု တိုက္တြန္းသူမ်ားရွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္ ျမန္မာက ႏိုင္ငံတကာအလယ္တြင္ အထီးက်န္ေနသည္။ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ စီးပြားေရးတုံ႔ေႏွးမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအက်ပ္အတည္းဆိုက္ေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကလည္း အလွမ္းေဝးေနေသး သည္။ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းကလည္း ျမင့္ေနေသးသည္။ ယင္းသို႔အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ႐ုပ္တုအတြက္ ေငြေၾကးသုံးစြဲေနမႈမွာ သင့္ေတာ္ပါ၏ေလာ။

“အထူးသျဖင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးက်ဆင္းေနတဲ့ အခုလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေငြေတြကို ဒီလို႐ုပ္တုေတြ ေဆာက္တဲ့ဘက္မွာ မကုန္ဆုံးေစခ်င္ဘူး”ဟု ေဒၚၫိုၫိုသင္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

႐ုပ္တုမဟုတ္ဘဲ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္း ဂုဏ္ျပဳႏိုင္ေသးသည္။ ဥပမာ- ပညာေရးကို အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အမည္ျဖင့္ Online Education Applicaton မ်ိဳးျပဳလုပ္ႏိုင္လၽွင္ ဂုဏ္ျပဳရာလည္း ေရာက္မည္၊ အက်ိဳးလည္းရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရကမူ ေငြစကၠဴတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံ႐ိုက္ႏွိပ္ဂုဏ္ျပဳရန္လည္း အစီအစဥ္ရွိေနေသးသည္။ ယင္းကိစၥကို ေငြေၾကးကုန္က်ႏိုင္သျဖင့္ ကန္႔ကြက္မႈရွိေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို မုန္းသူမ်ားေလာ

လြိဳင္ေကာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုစိုက္ထူရန္ လုပ္ေဆာင္မႈကို ကန္႔ကြက္သူမ်ားမွာဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို မုန္းတီးျခင္းေၾကာင့္ေလာ။

အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာခင္စည္သူကမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ တင္းက်ပ္ဖိႏွိပ္သည့္ကာလမ်ိဳးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ဆိုလၽွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ဓာတ္တိုင္မ်ားတြင္ ကပ္သည့္အျပင္ လိုက္လံျဖန္႔ေဝခဲ့သည့္ လူငယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“အဲဒီလို တင္းက်ပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ေလးေလးစားစားအသိအမွတ္ျပဳခဲ့တဲ့ ကေလးေတြ အာဇာနည္ေန႔ခ်ီတက္ ပြဲေတြလည္း ဒီကေလးေတြပဲ ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့လုပ္တာ ျဖစ္တယ္။ အခု႐ုပ္တုထုတဲ့ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က လူေတြ တစ္ေယာက္မွ မပါဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

႐ုပ္တုကိစၥေၾကာင့္ ကယားျပည္နယ္ NLD ပါတီတြင္လည္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ျပည္နယ္ အစိုးရက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သေဘာဆႏၵေတာင္းခံမႈလည္းမရွိဟု ၎က ဆိုသည္။

ထူးျခားသည့္ ကရင္နီ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုကို ကန္႔ကြက္သျဖင့္ ေက်းဇူးမသိတတ္ျခင္းဟု ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကရင္နီတို႔သည္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသူမ်ား မဟုတ္ေပ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ျပည္မႏွင့္အတူ လြတ္လပ္ေရးရယူရန္ စည္း႐ုံးမႈေၾကာင့္ ပါဝင္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ကရင္နီျပည္ကို တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ကယားျပည္နယ္ဟု အမည္ေျပာင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကရင္နီျပည္ အမည္ျပန္လည္သတ္မွတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈလည္း ရွိေနသည္။

ျပည္မႏွင့္အတူ လြတ္လပ္ေရးရယူရန္စည္း႐ုံးစဥ္က ေပးခဲ့သည့္ သမိုင္းဝင္ကတိျဖစ္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာမခံခ်က္ အဓိကအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေစလိုေၾကာင္း ႐ုပ္တုစိုက္ထူေရးကို ဦးေဆာင္ကန္႔ကြက္သူ ကိုဒီးဒီက ေျပာဆိုသည္။

ယင္းအာမခံခ်က္ကို ၂၁ရာစုပင္လုံ ညီလာခံကလည္း အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသးခင္ ႐ုပ္ထုစိုက္ထူသျဖင့္ ကန္႔ကြက္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကြန္႔ကြက္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္လက္နက္ကိုင္ေတြ ရွိတယ္။ စာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ မတိုင္ပင္ဘဲနဲ႔ ဇြတ္လုပ္တယ္ေလ။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံလားလို႔ ျပန္ေမးခ်င္တယ္။ အဲဒီ ႐ုပ္တုထုတာ”ဟုလည္း ကိုဒီးဒီက ေမးခြန္းထုတ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးလြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသူအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ဂုဏ္ျပဳရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ထင္သေလာက္မထိေရာက္သည့္အျပင္ တစ္ခါတစ္ရံဆိုးက်ိဳးမ်ားပါ ျဖစ္လာတတ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ သံလြင္တံတား (ေခ်ာင္းဆုံ)ကို တံတားဖြင့္ပြဲနီးခ်ိန္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား အမည္ေျပာင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား အႀကီးအက်ယ္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအမည္ကို ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္မ်ား မၾကာမီက်င္းပသည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေခ်ာင္းဆုံ၌ NLD ကိုယ္စားလွယ္ ႐ႈံးနိမ္ခဲ့သည္။

လြိဳင္ေကာ္တြင္ ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွ ျပည္နယ္အစိုးရက ႐ုပ္တုစိုက္ထူလၽွင္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနဦးမည္ဟု ကန္႔ကြက္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ ႐ုပ္တုစီမံကိန္းက ပ်က္ရင္ ပ်က္။ မပ်က္ရင္ အတင္းအဓမၼနဲ႔ ေရာက္လာလိမ့္မယ္။ အဲဒါဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလးစား အသိမွတ္ျပဳရတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံရိပ္ေတြ ေလ်ာ့က်လိမ့္မယ္”ဟု ကိုဒီးဒီက ေျပာဆိုသည္။

The Voice

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *