JMC-U တာဝန္ရွိသူတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

“အစည္းအေဝး မ်ားမ်ားလုပ္ေလ ပဋိပကၡမ်ားမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ေလပဲ”

တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ၾကား ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့က်ရပ္စဲသြားေစရန္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေကာ္မတီ (JMC) တြင္ အဓိကတာဝန္ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ JMC ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ JMC-U ၏ ႐ုံးအဖြဲ႕ အလုပ္အမႈေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ဒုတိယအလုပ္အမႈေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚဆိုင္းပန္တို႔ႏွင့္ The Voice Journal က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

The Voice Journal – JMC ျဖစ္ေပၚလာပုံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ JMC ႐ုံးေတြဘယ္ေလာက္ဖြင့္ထားတယ္ဆိုတာ အရင္ေမးခ်င္ပါတယ္။

UANO – JMC လို႔ ေခၚတဲ့ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီဆိုတာ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕တို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္မွာ လက္မွတ္ထိုးခဲ့တဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အရ ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္တယ္။ JMC ရဲ႕ အဓိကတာဝန္ကေတာ့ ေျမျပင္မွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြကို ေလၽွာ႔ခ်ဖို႔၊ ေလၽွာ႔ခ်ရာကေန အၿပီးတိုင္ရပ္ဆိုင္းသြားေစဖို႔နဲ႔ တစ္ဖက္မွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္က်င္းပႏိုင္ေရး အေထာက္အကူျပဳေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ေျခမွာ တိုက္ပြဲေတြ ရွိေနရင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ခက္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ JMC က ေျမျပင္မွာ တိုက္ပြဲေတြ မရွိေအာင္၊ ရွိလာရင္လည္း ၫွိႏႈိင္းေျဖရွင္းလို႔ ရေအာင္အဓိကလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ အစိုးရအဆက္ဆက္က လုပ္ခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလေတြမွာ ဒီလိုေစာင့္ၾကည့္တဲ့ ယႏၲရားမရွိခဲ့ဘဲ အခု NCA အရ ဖြဲ႕စည္း လာတဲ့ JMC ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းမွာ ပထမဆုံးျဖစ္သလို သူ႕ရဲ႕ဖြဲ႕စည္းမႈကလည္း ထူးျခားတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ သတိျပဳေစခ်င္တာက JMC ဆိုတာ NCA အရ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚလာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ NCA ထိုးထားတဲ့အဖြဲ႕ ေတြသာလၽွင္ JMC မွာ ပါဝင္ႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ဖက္က အဆိုျပဳတဲ့ အမ်ားယုံၾကည္ေလးစားတဲ့ အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြသည္လည္း JMC အဆင့္ဆင့္မွာ ပါဝင္ပါတယ္။ သုံးပြင့္ဆိုင္ဖြဲ႕စည္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

DSP – JMC ကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္း ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္နဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ဆိုၿပီးေတာ့ အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္႐ုံးကေတာ့ ရန္ကုန္မွာ ရွိပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီငါးခု ရွိပါတယ္။ အဲဒီေကာ္မတီငါးခုရဲ႕ ႐ုံးေတြကိုေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္ ခိုလမ္ၿမိဳ႕၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နဲ႔ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕တို႔မွာ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း လင္းေခးနဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္ဖာပြန္မွာ ရွိပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိေတာ့ JMC အဆင့္ဆင့္မွာ ႐ုံးရွစ္႐ုံးဖြင့္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

The Voice Journal – JMC မွာ အဓိက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနတာက ဘယ္သူေတြလဲ။ သူတို႔ကို JMC မွာပါဖို႔ ဘယ္သူက ဘယ္လိုတာဝန္ေပးတာလဲဆိုတာကိုလည္း တစ္ဆက္တည္း ေမးခ်င္ပါတယ္။

UANO – ခုနက ေျပာသလိုပဲ JMC မွာဆိုရင္ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြဆိုၿပီးေတာ့ အစုအဖြဲ႕သုံးခု ပါတယ္။ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္နဲ႔ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးေတြ ပါပါတယ္။ JMC သည္ စစ္ေရးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ေကာ္မတီျဖစ္လို႔ စဖြဲ႕စဥ္ကတည္းက အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွာ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးေတြ ပါဝင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ကစထမွဴးလို႔ေခၚတဲ့ စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႕မွဴးေတြပါသလို စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္လည္း ပါပါတယ္။ သူတို႔က ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးေတြ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးနဲ႔ ျပည္ထဲေရး ဒုဝန္ႀကီးတို႔လည္း ပါတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြဘက္မွာဆိုရင္လည္း သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားတာ ျဖစ္တယ္။ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ႏွစ္ဖက္က အဆိုျပဳေ႐ြးခ်ယ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ အဲဒီမွာဆိုရင္လည္း ဦးကိုကိုႀကီးတို႔၊ ဦးျပည့္စုံတို႔ စသည္ျဖင့္ ထင္ရွားတဲ့သူေတြ ပါပါတယ္။

UANO – JMC ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာဆိုရင္ ဥကၠ႒ေနရာကို အစိုးရက ယူထားတယ္။ အတြင္းေရးမွဴးက်ေတာ့ EAOs (တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား) က နံပါတ္တစ္ ယူထားတယ္။ အစိုးရက နံပါတ္ႏွစ္(အတြင္းေရးမွဴး) ေနရာယူထားတယ္။ ဒါမ်ိဳးေျပလည္ေအာင္ ဖြဲ႕စည္းထားတာေတြ ရွိတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ေျပာေျပာ သုံးပြင့္ဆိုင္ျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္႐ြက္ထားတယ္ေပါ့။ တစ္ခုထပ္ေျပာခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ဘယ္လိုခ်လဲဆိုတာ ေျပာျပခ်င္တယ္။ JMC ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထဲမွာေတာ့ Sufficient Consensus လို႔ေခၚတဲ့ စနစ္သုံးတာေပါ့။ အဲ့ဒီစနစ္က ေတာင္အာဖရိကမွာ သုံးခဲ့တဲ့စနစ္ေပါ့။ သူက လူတစ္ရာရွိတယ္ဆိုရင္ လူတစ္ရာလုံး သေဘာတူစရာ မလိုဘူး။ ဥပမာ လူ ၈၀ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ ၈၅ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ ၉၀ ျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္။ ၉၈ အထိ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ၁၀၀ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က Sufficient Consensus နဲ႔ လုပ္မယ္လို႔ ေျပာထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လက္ရွိမွာ Sufficient Consensus ကို မသုံးသလို ျဖစ္ေနတယ္။ အခုက ဘာကိုသုံးေနလဲဆိုေတာ့ Full Consensus ။ ဆိုလိုတာက အေယာက္ ၁၀၀ လုံးက သေဘာမတူရင္ မရဘူး။ ဆိုေတာ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြက ပိုၿပီးခိုင္မာတဲ့ သေဘာ ရွိတာေပါ့။ ဒီစနစ္သုံးတဲ့အတြက္ တခ်ိဳ႕ေကာင္းတာေတြ ရွိသလို တခ်ိဳ႕ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္တာေတြလည္း ရွိတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က အဆင္သင့္မျဖစ္ဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုမွ လုပ္လို႔မရဘူး။ အားလုံးက ဆုံးျဖတ္ရင္လည္း ခိုင္မာတဲ့သေဘာ ျဖစ္သြားတာေပါ့။

လူေတြကေတာ့ ေမးမွာေပါ့။ ခင္ဗ်ားတို႔က အစည္းအေဝးေတြပဲ လုပ္ေနတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီအစည္းအေဝးေတြက အေရးႀကီးတယ္။ အစည္းအေဝးဆိုတာက ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးအတြက္ လုပ္တဲ့ အစည္းအေဝးေတြ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစည္းအေဝး လုပ္တိုင္း ေခါင္းစဥ္တစ္ခု ပါတယ္။ ေခါင္းစဥ္က ဘာလဲဆိုေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့အစည္းအေဝးနဲ႔ အခုလုပ္တဲ့ အစည္းအေဝးၾကားထဲမွာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဘယ္လိုျပႆနာေတြ ျဖစ္ခဲ့သလဲ။ ဘယ္လိုေျဖရွင္းလိုက္သလဲ။ မေျပလည္တာေတြလည္း ဒီမွာ ေျဖရွင္းမယ္။ ဒါေၾကာင့္အစည္းအေဝး လုပ္တယ္ဆိုတာ ဆက္ဆံေရးေတြ တည္ေဆာက္တာ၊ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးေတြ လုပ္တာ၊ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ရင္းႏွီးေအာင္လုပ္တာ အမ်ားႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အစည္းအေဝးလုပ္ေနသလိုပဲ အစည္းအေဝးအၿပီးမွာ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးတာေတြ လုပ္တယ္။ အလြတ္သေဘာလုပ္ရတဲ့ အေၾကာင္းက တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ ကရင္မွာ ျဖစ္တဲ့ ကိစၥ၊ ရွမ္းမွာ ျဖစ္တဲ့ကိစၥဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသက လူေတြကိုပဲ သီးသန္႔ သိေစခ်င္တယ္။ အဲဒီလိုဟာမ်ိဳးေတြ လုပ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အစည္းအေဝးမ်ားမ်ားလုပ္ေလ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပဋိပကၡမ်ားမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ေလပဲ ျဖစ္တယ္။ အစည္းအေဝးလုပ္တယ္ဆိုတာ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးနဲ႔ JMC ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ခိုင္မာေအာင္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

The Voice Journal – အပစ္ရပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးမွာ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဘယ္လိုေစာင့္ၾကည့္လဲ။ သူတို႔ရဲ႕ အခန္းက႑က ဘာေတြလဲဆိုတာလည္း သိခ်င္ပါတယ္။

UANO – အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကေတာ့ တရားသူႀကီးမ်ားသဖြယ္ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ၾကားမွာ ရပ္တည္ေဆာင္႐ြက္ရမယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ဥကၠ႒ေတြကလည္း ေျပာထားတာ ရွိပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ပဋိပကၡေတြ၊ အျငင္းပြားတာေတြ ရွိလာရင္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြက ၾကားဝင္ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖတဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ပါတယ္။ ပဋိပကၡျဖစ္လို႔ ျပႆနာျဖစ္လို႔ စိစစ္အတည္ျပဳရတဲ့ကိစၥေတြ ရွိလာၿပီဆိုရင္လည္း အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္က စိစစ္အတည္ျပဳေရးအဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ရပါတယ္။ လတ္တေလာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဖာပြန္ကိစၥမွာ ဆိုရင္လည္း အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြကပဲ သက္ဆိုင္ရာတပ္မဟာ(၅) ဌာနခ်ဳပ္ကို သြားၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းတာေတြ လုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

The Voice Journal – ဖာပြန္ကိစၥဆိုေတာ့ အခု အဲဒီ ဖာပြန္၊ လယ္မူပေလာမွာ ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာကေရာ ဘယ္အေျခအေန ရွိပါသလဲ။ JMC က ဘာေတြေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသလဲ။

DSP – လယ္မူပေလာကိစၥကေတာ့ ေနာက္ဆုံးတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ KNU ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔ စကားေျပာထားတယ္။ အခုကေတာ့ မိုးတြင္းကာလ ယာယီရပ္ဆိုင္းထားရန္ဆိုတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိတယ္။ အခုအားလုံးက ျပန္စဥ္းစားတာက ဒီကိစၥက ဘယ္လိုမ်ိဳး ျပန္ျဖစ္လာႏိုင္သလဲေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္း JMC-S (ပဲခူး) ကေနၿပီးေတာ့မွ သူတို႔ ပုံမွန္လုပ္ေနတဲ့ အစည္းအေဝးေတြမွာ ဒီကိစၥကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေနတာ ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ KNU တပ္မဟာ ၂၊ ၃၊ ၅ က ေအာက္ေျခတပ္မႉးေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က ေအာက္ေျခတပ္မွဴးေတြကို ေပါင္းၿပီး သင္တန္းေပးဖို႔ ျပင္ေနတယ္။ JMC လမ္းေၾကာင္းကေန ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိတယ္ေပါ့။ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အခ်င္းခ်င္းေတြ႕တာက လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုေပါ့။ KNU နဲ႔ အစိုးရၾကားမွာလည္း အရင္တုန္းက ရွိေနတဲ့ 5 Plus 5 လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ၫွိေနတာေတြလည္း ရွိတယ္ေပါ့။ အဲဒါကေတာ့ JMC လမ္းေၾကာင္းေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြေတာ့ က်ၿပီးၿပီ။ ဆက္ၿပီး ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္မယ္။ JMC ကလည္း အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဖာပြန္ကို ထပ္သြားဖို႔ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ မိုး အရမ္းႀကီးေနေတာ့ ရာသီဥတုအေနအထားေၾကာင့္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရတာမ်ိဳး ရွိတယ္ေပါ့။

The Voice Journal – JMC ဆိုတာကို လူေတြက ေသခ်ာမသိၾကတာမ်ားတယ္။ ဆရာတို႔အေနနဲ႔ေရာ JMC အေၾကာင္း ျပည္သူေတြက ေသေသခ်ာခ်ာ သိရွိနားလည္လာဖို႔ ဘာေတြေဆာင္႐ြက္ေနတာရွိလဲ။

UANO – ကၽြန္ေတာ္တို႔ သက္ဆိုင္ရာေဒသေတြမွာ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲေတြ လုပ္ပါတယ္။ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲေတြ ဆိုတာ ဥပမာအားျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ေတြက တစ္လတစ္ခါ အစည္းအေဝးလုပ္တယ္။ အဲဒီ အစည္းအေဝးလုပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္မွာ ဘယ္႐ြာကို သြားၿပီးေတာ့ JMC အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲေတြ ေဆာင္႐ြက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ တစ္လကို ၁၀ ႀကိမ္ေလာက္ လုပ္ႏိုင္တယ္။ လာတဲ့သူေတြကလည္း ၃၀၀ ေလာက္ကေန တစ္ေထာင္အထိ ရွိတယ္။ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲေတြက အေရးႀကီးတယ္။ ဘာလို႔ အေရးႀကီးလဲဆိုေတာ့ အဓိကက အဲဒီလိုသြားေျပာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သုံးပြင့္ဆိုင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အနည္းဆုံး တစ္ဖြဲ႕တစ္ေယာက္ ပါရတယ္။ မပါရင္ သြားလို႔မရဘူး။ အဲဒီမွာ JMC ယူနီေဖာင္းအျပာေရာင္ ဝစ္စကုပ္ေတြ ဝတ္သြားရတယ္။ JMC ဘာလဲဆိုတာ ရွင္းျပရတယ္။ JMC အေၾကာင္း နားမလည္တာရွိရင္ ျပည္သူေတြက ျပန္ၿပီးေတာ့ ေမးမယ္။ အဲဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပန္ေျဖရမယ္။ အဲဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္နားလည္သေလာက္ အေရးအႀကီးဆုံးပဲ။ က်န္တာကေတာ့ သတင္းမီဒီယာေတြကို အင္တာဗ်ဴးေပးတာေတြ ရွိတယ္။ေနာက္ COC လို႔ေခၚတဲ့ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာရမယ့္ က်င့္ဝတ္၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြ ထုတ္တယ္ ေဝတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ားႀကီးလုပ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္တဲ့ကိစၥက ေအာက္ေျခတပ္မွဴးေတြ ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆုံတဲ့ ပြဲေတြ၊ ေအာက္ေျခတပ္မွဴးေတြကို COC ရွင္းျပတဲ့ ပြဲေတြ အဓိကထားလုပ္တယ္။ အခုဆိုရင္ ေနရာေဒသအလိုက္ လက္နက္ကိုင္တပ္လည္း ပါမယ္၊ အရပ္သားလည္း ပါမယ္။ ဒီဘက္မွာရွိတဲ့ တပ္ ေတြ၊ ေထြ/အုပ္လည္းပါမယ္။ ေတြ႕ဆုံၿပီးေတာ့ ရွင္းျပတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ေျပာရရင္ JMC ရဲ႕ Strategies (မဟာဗ်ဴဟာ) က ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ေနၿပီးေတာ့ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ရွိႏိုင္တဲ့ေနရာေတြကို Target (ပစ္မွတ္) ထားၿပီးေတာ ့ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့သေဘာေပါ့။ ရန္ကုန္မွာ JMC အေၾကာင္းေျပာျပရင္ နားမလည္တဲ့ လူ ရွိမယ္။ ဒီမွာက တိုက္႐ိုက္ခံစားခ်င္မွ ခံစားရမယ္။ ဟိုမွာက်ေတာ့ တကယ့္ကို တိုက္႐ိုက္ ခံစားရတာ။ တိုက္႐ိုက္ခံစားရတဲ့သူေတြထဲက ပဋိပကၡေတြကို မျဖစ္ေအာင္၊ နည္းေအာင္ ႏွစ္ဖက္လုံး အေပၚမွာ ယုံၾကည္လာေအာင္ လုပ္ရတာေပါ့။ ယုံၾကည္မႈက အျပည့္အဝရွိၿပီလားဆိုေတာ့ အဲဒီလိုလည္း အျပည့္အဝေျပာလို႔ မရေသးဘူးေပါ့။ တခ်ိဳ႕အေနအထားေတြမွာ ႏွစ္ဖက္လုံးက လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ စိုးရိမ္မႈတစ္စုံတစ္ရာက ေနရာတိုင္းမဟုတ္ေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ရွိေနေသးတယ္။ သို႔ေသာ္ အရင္က တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ တိုက္ေနတဲ့ သူေတြ အတူတူ ယူနီေဖာင္းဝတ္ၿပီး လူထုဆီသြားတဲ့အခါမွာ ယုံၾကည္မႈက အရမ္းတက္သြားၿပီ။ အခုဆို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ႏႈတ္နဲ႔ JMC အေၾကာင္းကို လူဦးေရသုံးေသာင္းေလာက္ကို ရွင္းျပၿပီးၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ JMC စေထာင္တဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလအထိဆိုရင္ စုစုေပါင္း တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၄၁၁ ေစာင္ ရွိတယ္။ အဲဒါကို ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈက ၃၃၄ ေစာင္၊ ဆိုေတာ့ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီးျဖစ္တယ္ေပါ့။ က်န္တာေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။

The Voice Journal – JMC ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အမ်ားႀကီးထဲမွာမွ ဘယ္အခ်က္ေတြကို အဓိကလုပ္ေနလဲ။ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ေနရတာလဲ။

UANO – အဓိကကေတာ့ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲေတြ လုပ္တာေပါ့။ ဒါကလည္း အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေပါ့။ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတာကေတာ့ ေအာက္ေျခမွာ ႏွစ္ဖက္တပ္မွဴးေတြ နားလည္ေအာင္လို႔ JMC ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ COC လို႔ေခၚတဲ့ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား လိုက္နာရမယ့္ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္း ရွင္းျပတာေတြ ဒါေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ားႀကီးလုပ္ပါတယ္။ COC ထဲမွာ အရပ္သားကာကြယ္ေရးက ၁၈ ခ်က္ ပါတယ္။ ဒါေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဓိကေဆာင္႐ြက္တယ္။ ဘာေၾကာင့္ေဆာင္႐ြက္ရလဲဆိုေတာ့ နံပါတ္တစ္ကေတာ့ Mandate (လုပ္ပိုင္ခြင့္) ေတြျဖစ္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရးကိစၥေတြမွာ Complaint (တိုင္ၾကားမႈ) ေတြတက္လာမယ္။ တိုင္ၾကားရင္ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က စုံစမ္းစစ္ေဆးရမယ္။

ပဋိပကၡျဖစ္ရင္ ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းေပးရမွာရွိတယ္။ ဒါေတြကို လုပ္ဖို႔ ကၽြမ္းက်င္မႈနည္းပညာျဖည့္ဆည္းရမွာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီအေျခခံအားလုံးကေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးခိုင္မာဖို႔နဲ႔ အရပ္သားေတြအေပၚမွာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြမရွိဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္ႏိုင္ငံေရးအရ ေျပာရရင္ေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတြ ခိုင္ခိုင္မာမာရွိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ေအးေအးေဆးေဆးေဆြးေႏြးလို႔ ရႏိုင္မယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ JMC ဖြဲ႕ရတယ္ဆိုတာကို NCA ထဲမွာ ေရးထားတာက ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ျဖစ္ဖို႔ ဆိုတာပါတယ္။ အဲဒါေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဓိကအခ်က္ေတြ။

The Voice Journal – JMC ကို တိုင္ၾကားစာေတြ ပို႔လို႔ရတယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုကိစၥေတြ တိုင္လို႔ရလဲ၊ ဘယ္သူေတြက တ္ိုင္လို႔ရလဲ။ တိုင္စာကိုေရာ ဘယ္ကိုပို႔ရပါသလဲ။

DSP – တပ္မေတာ္ကလည္း တိုင္လို႔ရတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြကလည္း တိုင္လို႔ ရတယ္။ အရပ္သားေတြကလည္း တိုင္လို႔ရတယ္။ ဘယ္သူမဆို တိုင္လို႔ရတယ္။ တိုင္တဲ့ဟာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ သက္ဆိုင္တာဆို ေျဖရွင္းမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ မဆိုင္တဲ့ကိစၥေတြဆိုရင္ ဥပမာ – သစ္ခုတ္တဲ့ကိစၥဆိုရင္ သစ္ေတာဌာနကို လႊဲေပးလိုက္တယ္။ ဒါမ်ိဳးေပါ့။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက ႐ိုး႐ိုး Criminal အမႈေတြ ရွိတယ္။ ရာဇဝတ္မႈေတြဆိုရင္ ရဲပါေတာ့ ရဲကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊဲေပးလိုက္တယ္။ JMC ရွိတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ေတြက ရဲမွဴးႀကီးေတြလည္း JMC ထဲမွာ ပါတယ္။ တိုင္စာကိုေတာ့ ရပ္/ေက်း ႐ုံးေတြ၊ ေထြအုပ္႐ုံးေတြ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ရဲ႕ ဆက္ဆံေရး႐ုံးေတြနဲ႔ JMC ႐ုံးေတြကို ပို႔လို႔ရပါတယ္။

The Voice Journal – JMC – L ႐ုံးေတြကို ၁၀ ႐ုံးေလာက္ဖြင့္မယ္လို႔ သိရတယ္။ လက္ရွိမွာ ဖာပြန္နဲ႔၊ လင္းေခးမွာပဲ ဖြင့္ႏိုင္ေသးတယ္ေပါ့။ ဆိုေတာ့ က်န္တဲ့ ႐ုံးေတြဖြင့္ဖို႔ ဘာလို႔ ၾကန္႔ၾကာေနတာလဲ။

UANO – အဲဒါက ႏွစ္ခုရွိတယ္။ တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ကိစၥက မျပတ္ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္ေပါ့။ Proposal ေတြ တင္ၾကတာေပါ့။ ဒီမွာ ဖြင့္မယ္။ ဟိုမွာ ဖြင့္မယ္စသည္ျဖင့္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ စဥ္းစားခ်က္ ေတြက ၫွိႏႈိင္းရတာ နည္းနည္းခက္ေနတယ္။ ဥပမာဆိုလို႔ရွိရင္ တခ်ိဳ႕ေျပာၾကတာက ဖြင့္တာေတာ့ ဟုတ္ၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ဖြင့္တဲ့ေဒသေတြမွာ ပဋိပကၡမရွိဘူးဆိုရင္ ဖြင့္ထားတာ အလုပ္ျဖစ္ပါ့မလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ စဥ္းစားခ်က္က ပဋိပကၡျဖစ္တဲ့ေနရာမွာပဲ ဖြင့္မယ္လို႔ ျဖစ္တယ္။ လက္ေတြ႕က်ျပန္ေတာ့လည္း ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ဖာပြန္လိုေနရာမွာ ဖြင့္ထားတာလည္း သိပ္အလုပ္မျဖစ္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနေတာ့ ေနာက္ဆက္ဖြင့္ဖို႔ အခက္အခဲေတြ နည္းနည္းျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္းကၽြန္ေတာ္တို႔ တျဖည္းျဖည္း ႀကိဳးစားေနတယ္။ ဖြင့္ဖို႔ လုပ္ေနတယ္။ တစ္ဖက္က စဥ္းစားခ်က္ကလည္း မွန္ေနတယ္ အျပစ္ေျပာလို႔မရဘူး။ ပဋိပကၡမျဖစ္ဘဲနဲ႔ ဘာလို႔ဖြင့္မွာလဲ ပိုက္ဆံကုန္တယ္။ အလုပ္႐ႈပ္တယ္ေပါ့။ ဖြင့္လိုက္မွ ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီး ပိုဆိုးသြားရင္လည္း ျပႆနာေပါ့။

The Voice Journal – ေနာက္တစ္ခ်က္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရး ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ JMC က ကူညီေပးမႈေတြရွိလား။ ႏွစ္ဖက္ကို JMC က ဘယ္လိုၫွိေပးလဲ။

UANO – ေျမျမႇဳပ္မိုင္းကိစၥက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Mandate ထဲမွာ ပါတယ္။ ဒါကိုလည္း မၾကာခဏေဆြးေႏြးေနတာလည္း ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ မိုင္းကိစၥက ေတာ္ေတာ္ကို ထိလြယ္ရွလြယ္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ေနတယ္။ ျဖစ္ေနေတာ့ တခ်ိဳ႕အဖြဲ႕ေတြက အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေပမယ့္ တခ်ိဳ႕အဖြဲ႕ေတြက အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးဘူး။ ခုနကေျပာတဲ့ Full Consensus ကို ျပန္ေျပာရမွာေပါ့။ တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕က အဆင့္သင့္မျဖစ္ေသးတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အဲဒီကိစၥေရွ႕တိုးဖို႔အတြက္ အမွန္တကယ္ခက္ေနပါတယ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္ တို႔လည္း ေတာ္ေတာ္ေလးကို ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဘယ္လိုပုံစံမ်ိဳးသြားရင္ ေကာင္းမလဲဆိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္ းျပန္စဥ္းစားေနတာရွိတယ္။ တစ္ခုေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ သူ႕ဟာသူ ေျပလည္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ သူ႕နည္းသူ႕ဟန္နဲ႔လုပ္မယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္မေ႐ြးလုပ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ JMC ရဲ႕ အဝန္းအဝိုင္းမွာျဖစ္တဲ့ JOINT ဆိုတဲ့ကိစၥကေတာ့ နည္းနည္းခက္ေနေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ Mandate မွာပါၿပီးသားဆိုေတာ့ မရပ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္ႀကိဳးစားေနတယ္။

The Voice Journal – NCA ထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြ နယ္ေျမမွာ တခ်ိဳ႕ ဆက္ေၾကးေကာက္မႈေတြရွိတယ္။ အဲဒီလို ဆက္ေၾကးေကာက္ရတဲ့ အေၾကာင္းကလည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြရဲ႕ ရပ္တည္ေရးဆိုတဲ့ စဥ္းစားခ်က္ ရွိတယ္။ လူထုကက်ေတာ့ အစိုးရကိုလည္း ေပးရတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြကိုလည္း ေပးရတယ္ဆိုၿပီး ညည္းၫူၾကတာလည္း ရွိတယ္ေပါ့။ အဲဒီအေပၚမွာေရာ JMC က ဘယ္လိုေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးလဲ။

UANO – ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆာင္႐ြက္တာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီ ေရာက္တဲ့တိုင္ၾကားစာေတြ အမ်ားစုထဲမွာက အဲဒီအခြန္ေကာက္တဲ့ကိစၥေတြ ျဖစ္တယ္ေပါ့။ ဒါကေတာ့ ျပည္သူေတြမွာ စိုးရိမ္မႈေလးေတြရွိေနတဲ့အတြက္ သိပ္မတိုင္ရဲၾကဘူးေပါ့။ အကုန္အျပည့္တိုင္ရင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္သြားမွာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ NCA ရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္အရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ COC ထဲမွာေသာ္လည္းေကာင္း အဲဒါက မလုပ္ရဘူးေပါ့။ တိုင္ၾကားလာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေျဖရွင္းေပးရတယ္။ အားလုံးကိုေတာ့ JMC က တိုင္လာရင္ ေျဖရွင္းေပးလိုက္တယ္။ ဥပမာ – ဒီအဖြဲ႕က ေကာက္တယ္ဆိုရင္ ဒီအဖြဲ႕ကို ရွင္းျပရမယ္။ ေျပာျပရမယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေျဖရွင္းတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Mandate က နည္းနည္းက်ဥ္း ေနေသးတယ္။ ဆိုလိုတာက ျပႆနာကို ေျဖရွင္းတဲ့ဥစၥာကို ျဖစ္တဲ့ကိစၥအေပၚမွာပဲ ေျဖရွင္းၿပီးေတာ့ ဒါကို အက်ယ္အျပန္႔ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ Mandate မရွိေသးဘူး။ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ အစိုးရက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ UN က ေသာ္လည္းေကာင္း လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြကို အခြန္မေကာက္ေအာင္ ေကၽြးတာ၊ ေမြးတာ၊ လခေပးတာ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ အဲ့ဒီအဆင့္ မေရာက္ေသးဘူး။ မေရာက္ေသးေတာ့ ႏွစ္ဖက္လုံးကလည္း သိေတာ့သိတယ္။ ျပႆနာကို တိုင္ၾကားလာရင္ေတာ့ ေျဖရွင္းေပးတဲ့အဆင့္ပဲ ရွိေသးတယ္ေပါ့။ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္ကလည္း ဒီဟာမလုပ္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရပ္တည္မလဲဆိုတဲ့အေျခအေနရွိေတာ့ တကယ္တမ္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဒီကိစၥက ပဋိပကၡလြန္ကာလေတြရဲ႕ ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ေရးကိစၥေတြနဲ႔ အမ်ားႀကီးသက္ဆိုင္တယ္။

The Voice Journal – ဘာမ်ား ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္ေသးလဲ ခင္ဗ်။

UANO – အဓိကကေတာ့ အစပိုင္းမွာေျပာခဲ့တဲ့ သုံးပြင့္ဆိုင္ကိစၥေပါ့။ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ ေျပာခ်င္တယ္။ NCA မျဖစ္ခင္က သုံးပြင့္ဆိုင္ မရွိဘူး။ ဟိုဘက္ ဒီဘက္ပဲရွိတယ္။ NCA ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း သုံးပြင့္ဆိုင္၊ JMC မွာလည္း သုံးပြင့္ဆိုင္ေပါ့။ ဒီသုံးပြင့္ဆိုင္ေတြ အလုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔က အားလုံးမွာ တာဝန္ရွိတယ္။ JMC အဖြဲ႕ဝင္မွ မဟုတ္ဘူး။ တျခားမွာလည္း တာဝန္ရွိတယ္။ အဲဒါ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ပဋိပကၡေတြ ေျပလည္ေစခ်င္ရင္ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြပါဝင္တဲ့ Joint Institution ေတြကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းမွရမယ္။ JMC က အဲဒီလို အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ JMC ကို အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ကိုလုပ္ရမယ္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း သုံးပြင့္ဆိုင္ကို လုပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ သုံးပြင့္ဆိုင္ မလုပ္ခဲ့တုန္းကထက္ သုံးပြင့္ဆိုင္ လုပ္တတ္လာေအာင္ သုံးပြင့္ဆိုင္၊ Joint Institution ေတြအေပၚမွာ လူေတြဟာ ဒီလိုပဲ ေျဖရွင္းမွ ရမွာပါလားဆိုတဲ့ နားလည္မႈေလးေတြ တိုးပြားလာေစခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလုပ္လုပ္တဲ့ကိစၥက Joint ျဖစ္ေအာင္လုပ္တာ။ အခက္အခဲလည္း ရွိပါတယ္။

ဒါက အခုျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္း႐ုံမဟုတ္ဘဲ ေနာင္အနာဂတ္ Institution ေတြ ဘယ္လိုပုံစံသြား သင့္သလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သေဘာေပါက္သြားၿပီ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း Joint ျဖစ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တြန္းေနရျခင္း ျဖစ္တယ္ေပါ့။ တစ္ခါတေလေတာ့လည္း Joint မျဖစ္တာ ရွိမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့လည္းကၽြန္ေတာ္တို႔ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ဆက္တြန္းဖို႔ လိုတယ္။ ေနာက္ဆုံးေျပာခ်င္တာက JMC ဟာ ေနာက္ဆုံး၂ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္းမွာ အရင္ကထက္ အမ်ားႀကီး တိုးတက္သြားၿပီ။ JMC အေနနဲ႔ JMC ရဲ႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥေတြကို အမ်ားႀကီးေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္ၿပီးေတာ့ ပဋိပကၡေတြကို အမ်ားႀကီး တားႏိုင္ေနၿပီေပါ့။ ေရရွည္မွာေတာ့ JMC အေနနဲ႔ ပဋိပကၡအနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္သူ႕ရဲ႕ Mandate ရွိေနစဥ္ကာလအတြင္းမွာ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဇင္လင္းထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *