ေဘာ္ရွီဗစ္၊ မင္ရွီဗစ္လူမ်ားစု၊ လူနည္းစု ၂၁ ရာစုပင္လုံမွ ပဲ့တင္သံ

စကားဦး

မူလက ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္က်င္းပရန္ ရည္႐ြယ္ထားေသာ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ (တတိယအႀကိမ္) ကို တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္အၾကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤမၽွ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာရသည့္ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံမွ ခ်န္ထားခဲ့သည္မ်ားကို ၫွိႏႈိင္းမရေသာေၾကာင့္ဟု သိရသည္။ အဓိကသေဘာကြဲလြဲေနၾကသည္မွာ ‘ခြဲထြက္ခြင့္’ ႏွင့္ ‘ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ တို႔ကို ခ်ိန္ဆက္ထားေသာ Package Deal ဟုဆိုသည္။

ဤတြင္ အဆိုပါကိစၥကို စတုတၳအႀကိမ္ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးဖို႔ခ်န္ထားခဲ့ရၿပီး ယခုက်င္းပမည့္ တတိယညီလာခံအတြက္ ေခါင္းစဥ္ႏွစ္ခု ေပၚထြက္လာပါသည္။ ‘တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုကာကြယ္ျခင္း’ ႏွင့္ ‘ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား/မဆိုင္ရာ တန္းတူညီမၽွမႈ’ တို႔ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ဆိုခဲ့ပါေခါင္းစဥ္ႏွစ္ခုကိုပင္ UPDJC အတြင္းေရးမႉးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ၫွိႏႈိင္းခဲ့ေသာ္လည္း အေျဖမရ၍ ေနာက္ဆုံး ‘က်ား/မဆိုင္ရာ တန္းတူညီမၽွမႈတစ္ခုသာ ေဆြးေႏြးဖို႔ က်န္ပါေတာ့သည္။

သို႔ျဖင့္ ယခုက်င္းပမည့္ညီလာခံ၏ ‘ႏိုင္ငံေရးက႑’ မွာ ေမၽွာ္လင့္သေလာက္ အားတက္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေကာင္းမွ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း က်န္က႑မ်ား (စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ေျမယာ၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္) တြင္မူ ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အဆင္ေျပ၍ ရလဒ္ေကာင္းထြက္လိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ရပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ တန္႔ရပ္ေနေသာ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ ျပန္လည္က်င္းပႏိုင္သည္ကိုက ေအာင္ျမင္မႈဟု ဆိုႏိုင္လိမ့္မည္ထင္ပါသည္။ ယခုစာစုမွာ ‘တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရး’ ဆိုေသာ စကားရပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ စဥ္းစားမိသည္မ်ားကို တင္ျပသြားဖို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း …။

ေဘာ္ရွီဗစ္၊ မင္ရွီဗစ္

တစ္ေခတ္တစ္ခါက ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားသူ လူငယ္တိုင္း မျဖစ္မေန ဖတ္ကိုဖတ္ရမည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ရွိဖူးသည္။ ဆိုဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး စတာလင္ကိုယ္တိုင္ ျပဳစုသည္ဆိုေသာ ‘ဆိုဗီယက္ယူနီယံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ေဘာ္ရွီဗစ္) သမိုင္းအက်ဥ္း’ ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ဆိုလၽွင္ ‘History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks) Short Course’ ျဖစ္သည္။ အတိုေကာက္အေနႏွင့္ ‘CPSU (B)’ ဟု လြယ္လြယ္ေခၚၾကသည္က မ်ားသည္။

ဤစာအုပ္မွ မဖတ္ဖူးလၽွင္ ကြန္ျမဴနစ္မျဖစ္ႏိုင္၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္လို႔မရ … စသျဖင့္ ေျပာၾကဆိုၾကသည္မ်ားပင္ရွိသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဟာသပုံျပင္တစ္ပုဒ္ပင္ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေတာမခိုခင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗားကရာတြင္က်င္းပေသာ ဒုတိယကြန္ရက္တြင္ျဖစ္သည္။ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္အခ်င္းခ်င္း ႂကြားဝါလို၍တစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ေယာက္၏ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ကိုသိလို၍တစ္ေၾကာင္း ယခုလိုေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္ဟုဆိုသည္။ “ရဲေဘာ္ခင္ဗ်ား CPSU (B) ဖတ္ၿပီးၿပီလားဗ်” …။ ဤတြင္ အေမးခံရသူက မဖတ္ဖူးေၾကာင္း ဝန္မခံလို၍ ယခုလိုေျဖလိုက္သည္ဆိုသတတ္ …။ “အဲ … B ေတာ့ မဖတ္ရေသးဘူး ရဲေဘာ္၊ A ေတာ့ ဖတ္ၿပီးပါၿပီ …”

အမွန္စင္စစ္ ႐ုရွားဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီ (ေနာင္ – ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ) တြင္ ဂိုဏ္းႏွစ္ဂိုဏ္းကြဲေနသည္။ လီနင္ဦးေဆာင္ေသာအုပ္စုကို ‘ေဘာ္ရွီဗစ္’ ဟုေခၚသည္။ အမ်ားစု ကြန္ျမဴနစ္မ်ားဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ လီနင္မွအပျဖစ္ေသာ အျခားထင္ရွားသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္အုပ္စုကို ‘မင္ရွီဗစ္’ ဟုေခၚသည္။ အနည္းစုကြန္ျမဴနစ္မ်ားဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အနည္းစုသာရေသာ လီနင္က ညစ္ပတ္ၿပီး ‘ေဘာ္ရွီဗစ္’ အမည္ခံလိုက္သည္ဟု စြပ္စြဲၾကသည္မ်ားလည္းရွိသည္။ စကားလုံးေနာက္ကြယ္မွ အဓိပၸာယ္ကိုလိုခ်င္၍ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္မ်ားျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္လည္း ကြဲၾကၿပဲၾကသည့္အခါတိုင္း မိမိဘက္မွ အမ်ားစုျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ရန္ (႐ိုး႐ိုးသားသားေရာ၊ မ႐ိုးမသားပါ) ႀကိဳးစားၾကသည္မ်ားရွိသည္။ ျမန္မာ့လက္ဝဲသမားေတြ ေျပာေလ့ေျပာထရွိေသာ ‘ငါတို႔က ေဘာ္ရွီဗစ္’ ဆိုသည္မွာ ဤသေဘာပင္ျဖစ္သည္။

လူမ်ားစု၊ လူနည္းစု

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ေထာင္ထဲေရာက္ေနေသာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲတို႔၏ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမွ အစျပဳလမ္းပြင့္သြားေသာ ေတာင္အာဖရိကအေျပာင္းအလဲမွာ အထူးထင္ရွားလွသည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈတြင္ သမၼတဒီကလပ္မွ အက်ဥ္းစံမင္ဒဲလားသို႔ စတင္ကမ္းလွမ္းလိုက္ေသာ အဆိုျပဳခ်က္သုံးရပ္ရွိသည္ဟု ၾကားဖူးသည္။ ယခုလို … ၁။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို စြန္႔လႊတ္ပါ ၊ ၂။ မိခင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ‘အာဖရိကန္ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္’ (ANC) ႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ပါ …၊ ၃။ မိမိတို႔ လူျဖဴလူနည္းစု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို အသိအမွတ္ျပဳပါ … ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ဤတြင္ မင္ဒဲလားက ပထမႏွစ္ခ်က္ကို ႁခြင္းခ်က္မရွိလက္ခံသည္။ (မိမိတို႔အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းခြင့္မရ၍ လက္နက္ကိုင္ရျခင္းျဖစ္၊ ယခုေလာေလာဆယ္ ေထာင္ထဲေရာက္ေန၍ ANC ႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ၿပီးျဖစ္) တတိယအခ်က္ကိုမူ လက္မခံႏိုင္ဟုဆိုကာ ယခုလိုရွင္းျပသည္။ ‘မိမိတို႔မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မွာ အမ်ားစုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားစုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ အနည္းစု၏အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံခ်က္ရွိေစရမည္…’ စသျဖင့္ ရွင္းျပသည္။ သည္ေတာ့မွ ဒီကလပ္က ‘ဒါဆိုရင္ – ခင္ဗ်ားနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ဆက္ေဆြးေႏြးလို႔ရၿပီ’ ဟု အေၾကာင္းျပန္ကာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး လမ္းပြင့္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မင္ဒဲလား၏ရွင္းျပခ်က္မွာ ‘လူမ်ားစုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လူနည္းစုအခြင့္အေရးတို႔ ခ်ိန္ခြင္လၽွာမၽွေစေရး’ ဟု နားလည္ရပါသည္။ ‘စကားဦး’ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ၂၁ ရာစု ပင္လုံအႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ‘တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း’ ဆိုေသာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကို တင္ျပလာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအနက္ ‘ဗမာ’ မွာ အမ်ားစုျဖစ္ေနရာ က်န္လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးကို သိမွတ္ကာကြယ္လိုသည့္သေဘာဟု သေဘာေပါက္လိုက္ပါသည္။ မင္ဒဲလား၏ ဆိုခဲ့ပါရွင္းျပခ်က္ႏွင့္ သေဘာခ်င္းအတူတူဟု ယူဆရပါသည္။ သို႔တိုင္ …။

၂၁ ရာစုပင္လုံသို႔ လြင့္ပ်ံလာေသာ ပဲ့တင္သံ

ျပႆနာကား ဤမၽွမရွင္းလင္း မလြယ္ကူလွပါ။ ၂၁ ရာစုပင္လုံသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ အင္အားစုတစ္ခုက ‘လူနည္းစု’ (Minority) ဆိုေသာ စကားလုံး၏ အဓိပၸာယ္အက်ယ္ကိုဖြင့္ဆိုျပၿပီး လိုသလိုဆြဲယူအသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ‘ႏွစ္ခြအဓိပၸာယ္’ မ်ားကို ေထာက္ျပသည္။ ‘တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရး’ ဆိုသည္မွ ‘ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္’ ဆိုသည္အထိ ဆြဲဆန္႔လာႏိုင္သည့္ အလားအလာႏွင့္ ‘တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရး’ ဆိုသည္မွ တိုင္းရင္းသားျပဳတ္ၿပီး ‘လူနည္းစုမ်ား၏အခြင့္အေရး’ ဆိုကာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထိပါးလာႏိုင္သည့္ အလားအလာကိုပါ ဖြင့္ဆိုျပလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ဒုတိယအလားအလာကို ယေန႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၾကည့္ၾကဖို႔ အဆိုျပဳလာသည္။

ေျပာရလၽွင္ အတိတ္မွလာေသာ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ရမႈမ်ားႏွင့္ ပစၥဳပၸန္မွလာေသာ ရတက္မေအးမႈမ်ားက ၂၁ ရာစု ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ႐ိုက္ခတ္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာဟန္တူပါသည္။ ျပႆနာ၏အရင္းခံမွာ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္းၾကား ယခုထက္တိုင္ရွိေနဆဲ သံသယအစိုင္အခဲမ်ားမွာ အဆိုပါသံသယအျမင္မ်ားကို သည္းသန္ျပင္းထန္ေစေသာ စကားလုံးတေစၧမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္ထင္သည္။ စကားလုံးမ်ားကိုေက်ာ္လႊားၿပီး သံသယမ်ားကိုဖယ္ရွားႏိုင္ပါမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

မည္သို႔ပင္ရွိေစ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ က်င္းပရွင္သန္ေနသေ႐ြ႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တည္ၿမဲေနပါလိမ့္မည္။ ေသနတ္သံမ်ားလည္း ေဝးေနပါလိမ့္မည္။ စစ္ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ယွဥ္လိုက္လၽွင္ ဤမၽွႏွင့္ပင္ မဂၤလာရွိလွၿပီဟု ဆိုခ်င္သည္။ 

 

ေက်ာ္ဝင္း (၉ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၈)

ညီလာခံအေၾကာင္း ၾကားျဖတ္တင္ျပလို၍ The Voice တြင္ အခန္းဆက္ေဖာ္ျပေနေသာ ‘လမ္း’ ေဆာင္းပါးတြဲကို ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံၿပီးမွ ဆက္ေရးသြားပါမည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *