အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ျပင္မရပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေရွ႕တိုးရန္ မေကာင္းဟု UWSA ဆို

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္၁၃

အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို ျပင္ဆင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ဟုဆိုပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေရွ႕တိုးရန္မေကာင္းသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဟု သုံးသပ္ေၾကာင္း UWSA အဖြဲ႕က အစိုးရထံတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

လက္ရွိက်င္းပေနသည့္ ပင္လုံညီလာခံသို႔တင္ျပခ်က္ဟုေရးသားထားေသာ၀ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (UWSA) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထိုသို႔ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

NCA သည္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ သေဘာမက်ပါက ႏုတ္ထြက္ျခင္းရွိသည္ဟု အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က စာအားျဖင့္ ကတိခံခဲ့ပါက NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေရးကို တက္ႂကြစြာစဥ္းစားေပးမည္ဟု တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ NCA သည္ ျပင္ဆင္မရသည့္ လမ္းစဥ္ေပၚတြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ မေကာင္းသည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဟု ၎တို႔က ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အကယ္၍ အင္အားနည္းတဲ့ တစ္ဖက္ကို လိုက္ေလၽွာ႔ဖို႔ အဆက္မျပတ္ ေတာင္းဆိုၿပီး မိမိတို႔ဘက္မွ စိုးစဥ္းမၽွ အေလၽွာ႔မေပးရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေရွ႕တိုးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ”ဟု UWSA ေရးထားထုတ္ျပန္ထားသည္။

“နံပါတ္၁ NCA မွာ ျပင္ဆင္ဖို႔ ထြက္လို႔ရတယ္ဆိုတာ မပါဘူး။ နံပါတ္၂ ထြက္လို႔မရဘူးဆိုတာ မပါဘူး။ နံပါတ္၃ NCA ပုဒ္မ၂၇ေပါ့။ NCA က လႊမ္းၿခဳံႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ကိစၥေတြ ေပၚေပါက္လာရင္၊ ဆိုလိုရင္းကေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြမွာ NCA မွာ တိတိက်က်မပါတာေတြျဖစ္လာရင္ လက္မွတ္ထိုးတဲ့အဖြဲ႕နဲ႔ အစိုးရဘက္နဲ႔ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္းၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြား မယ္ဆိုတဲ့ ဟာေလးပါတယ္။ အဲဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေက်ေက်လည္လည္ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ရွင္းျပေနတယ္”ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စနစ္တက်ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ဆိုပါက NCA အရ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္း သြားရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ ‘၀’ အပါအဝင္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ခုနစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“သူတို႔ ဝင္လာႏိုင္မယ့္ အခင္းအက်င္း ဘယ္လိုဖန္တီးေပးရမလဲ ႏွစ္ဖက္ေတာ့ ျပန္ၫွိႏႈိင္းရမွာေတြ ရွိပါတယ္”ဟု ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိေသးေသာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *