ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ကို မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစု မသိဟုဆို

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္၁၃

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ေလးလခန္႔သာလိုေတာ့ေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္ထက္ဝက္ေက်ာ္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္းကို မသိရွိေသးေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပည္သူ႕လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕က အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ခုက ျပည္သူ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ကို ေမးျမန္းၿပီး ႏွစ္ရက္ၾကာ စစ္တမ္းျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္သူ ၄၈ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ အေၾကာင္းကို သိရွိေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာဦးစိုင္းရဲေက်ာ္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳစစ္တမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႕လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕က ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္က ရန္ကုန္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္သည္။

“ေကာ္မရွင္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဓိကတာဝန္ရွိတဲ့သူေတာ့ မွန္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြမွာလည္း တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ယူဆတယ္”ဟု ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ကို ျပည္သူသိရွိမႈအားနည္းမႈအေပၚ ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္ျမင့္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏိုင္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

မဲဆႏၵရွင္မ်ားသိရွိမႈအားနည္းျခင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေဝရာတြင္ လြန္စြာအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္ျမင့္က ဆိုသည္။

ထိုသို႔နည္းပါးျခင္းအေပၚ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲကာ လူ႕ထုအသိေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာကို ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္တြင္ ေပးပို႔ခ်ိန္၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူး၊ မေကြးတိုင္းတို႔တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *