ျမန္မာ့စီးပြားေရး အစိုးရတြင္တက္၍ ပုဂၢလိကတြင္ က်ေနသည္

ကမၻာႀကီးသည္ ေက်ာင္းတြင္လုံး၍ အိမ္တြင္ျပားပါသည္ဆိုေသာ စကားတစ္ခုမွာထင္ရွားသည္။

ယခုလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ အစိုးရတြင္တက္၍ ပုဂၢလိကတြင္ က်ေနသည့္အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈရွိ မရွိကို တိုင္းတာသည့္စံႏႈန္းမ်ားရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း (ဂ်ီဒီပီတိုးတက္မႈႏႈန္း) ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းကဆိုသည္။

တိုးတက္မႈႏႈန္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးတက္ေနေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ရာတြင္ အထစ္အေငါ့မ်ားရွိေနသည့္အတြက္ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ မီဒီယာမ်ားကိုေျဖၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ အထစ္အေငါ့မ်ားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ အမွန္တကယ္ က်ဆင္းေနၿပီလား။

ႏွစ္အလိုက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ကမၻာ့တိုးတက္မႈအမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ပါဝင္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈတိုးျမႇင့္ရန္ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္သြားသည့္ Myanmar Insight 2018 ေဟာေျပာပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထြန္းကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ ငါးႏွစ္တာအတြင္း ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီတိုးတက္မႈႏႈန္း ၈ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ ႏႈန္းျဖင့္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။

ယမန္ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ ဂ်ီဒီပီတိုးတက္မႈႏႈန္း မူလခန္႔မွန္းခ်က္ ၇ ရာခိုင္ ႏႈန္းေအာက္ေလ်ာ့နည္းကာ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိ ေျခာက္လသက္တမ္း ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းကို ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိႏိုင္ရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း အဆိုပါဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး (ဂ်ီဒီပီ) တိုးတက္မႈႏႈန္းအရၾကည့္မည္ဆိုလၽွင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ ယမန္ႏွစ္ထက္ ပိုမိုတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက ေၾကညာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤသို႔ဆိုလၽွင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တက္ေနသည္လား။

“အန္ကယ့္အျမင္မွာေတာ့ စီးပြားေရးက ေႏွးေကြးသြားတယ္။ မူဝါဒေၾကာင့္လား၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြေၾကာင့္လား။ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေတာ့ ရွိမွာေပါ့ေလ” ဟု ထြန္းေကာ္မာရွယ္ဘဏ္ အပါအဝင္ မီဒီယာလုပ္ငန္း၊ အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္း၊ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း၊ ျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္း စသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေပါင္းစုံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ ဦးသိန္းထြန္းကဆိုသည္။

လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားစြာအနက္ ထြန္းေကာ္မာရွယ္ဘဏ္ႏွင့္ ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းေငြေရးေၾကးေရးကုမၸဏီႏွစ္ခုသာ အျမတ္အစြန္းရေနၿပီး က်န္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေတာင့္ခံေနရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း Forbes မဂၢဇင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္လည္း ဦးသိန္းထြန္းက ေျဖဆိုထားသည္။

တိုင္းျပည္စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးမႈကို အစိုးရက ဂ်ီဒီပီတိုးတက္မႈျဖင့္ တိုင္းတာေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရ ပိုမိုခက္ခဲလာေၾကာင္း ညည္းၫူေနၾကသည္။

ဂ်ီဒီပီတိုးတက္မႈႏႈန္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး အမွန္တကယ္ တိုးတက္ျခင္းရွိမရွိကို အတိအက်ေျပာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဝါရင့္ဘဏ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ဦးေဂ်ာ့ခ္်စိုးဝင္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ဂ်ီဒီပီတစ္ခုတည္းၾကည့္ၿပီး ေျပာလို႔မရဘူး။ တျခားစီးပြားေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္။ ဂ်ီဒီပီတိုးႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ အေရးမႀကီးဘူး။ အန္ကယ့္အျမင္ကေတာ့ တစ္ဦးခ်င္း ပ်မ္းမၽွဝင္ေငြ၊ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈတန္ဖိုးေတြ ဘယ္ေလာက္တက္သလဲဆိုတာ ပိုအေရးႀကီးတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္းပ်မ္းမၽွ အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး (Per Capita GDP) မွာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္ က်ပ္ ၁၇ သိန္းခန္႔ရွိၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ၁၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပိုမိုျမင့္တက္လာေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္အတြင္း တစ္ဦးခ်င္းပ်မ္းမၽွ အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုးမွာ က်ပ္ေလးသိန္းခြဲ၊ ၃၆ ဒသမ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္လာသည္။

တစ္ဖက္တြင္မူ ထိုေလးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈမွာလည္း ဗဟိုဘဏ္ရည္ၫႊန္းႏႈန္းအရ ၃၆ ဒသမ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ ျဖစ္ေနသည္။

တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း၊ ဘတ္ဂ်က္ပိုေငြလိုေငြ၊ ကုန္သြယ္မႈပိုေငြလိုေငြ စသည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေရးႀကီးကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဂ်ာ့ခ္်စိုးဝင္းကဆိုသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရခက္ခဲျခင္း၊ အခြန္အတုပ္ဝန္ပိျခင္း၊ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းလာျခင္း၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး အလုံအေလာက္မရျခင္းစသည့္ အတားအဆီး အခက္အခဲမ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၁၅၀၀ ခန္႔ကို စစ္တမ္းေကာက္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေျခအေနက်ဆင္းေနသည္ဟုေျဖဆိုမႈ မွာ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အတက္အက်မရွိ တန္႔ေနသည္ဆိုေသာ ေျဖဆိုမႈမွာ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း Business Sentiment Survey အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါစစ္တမ္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာမားကက္တင္းသုေတသနႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရးကုမၸဏီ (MMRD) တို႔ ပူးေပါင္းေကာက္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ လာမည့္တစ္ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္မႈအေပၚ ယုံၾကည္မႈတြင္လည္း ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက ယုံၾကည္မႈမရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုထားၿပီး လုပ္ငန္းတိုးတက္လာႏိုင္မႈအေပၚ ယုံၾကည္မႈက်ဆင္းေနျခင္းကို အဆိုပါစစ္တမ္းက ေဖာ္ျပထားသည္။

စီးပြားေရးအေျခအေန မေကာင္းရသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားတြင္ အခြန္အေကာက္ႏႈန္းမ်ား ရွိသင့္သည္ထက္ မ်ားျပားေနမႈ၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးႏွင့္ ေခ်းေငြရယူႏိုင္မႈ၊ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈ၊ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား မၾကာခဏ ေျပာင္းလဲမႈတို႔က အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ေျဖဆိုၾကသည္။

ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈအေပၚ ယုံၾကည္ခ်က္ က်ဆင္းေနျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေႏွးေကြးမႈေၾကာင့္ အႏုတ္လကၡဏာအျမင္မ်ား တျဖည္းျဖည္းတိုးလာေနျခင္းျဖစ္သည္။

ကုန္စည္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ယခင္ထက္ ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ စီးဝင္ခြင့္ျပဳလိုက္ခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ မ်ားမ်ားစားစား မရွိသည့္အခ်က္မွာလည္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထိုးႏွက္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးျမတ္သင္းေအာင္ကဆိုသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား အထြက္ႏႈန္းတိုးတက္ေရး ဦးစြာေဆာင္႐ြက္ၿပီး ယင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားကို တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ႏိုင္မွသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိကာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား အေျခအေနေကာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထြက္ကုန္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပမာဏမွာလည္း အနည္းငယ္သာရွိသည့္အျပင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းမွာလည္း နည္းပါးေနသည္။

“ ျပည္တြင္းမွာ လုပ္ေနသူေတြရဲ႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကလည္း တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ နည္းတယ္။ ဥပမာ စပါးစိုက္တာခ်င္းအတူတူ မ်ိဳးလည္းမကြာဘဲ တစ္ဧကထြက္ႏႈန္းမွာ သူမ်ားေတြထက္ အမ်ားႀကီးနည္းေနတယ္။ တစ္ဦးခ်င္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းေတြ ျမင့္လာေအာင္လုပ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္”ဟု ဦးျမတ္သင္းေအာင္ကေျပာသည္။

ျမန္မာ့ထြက္ကုန္ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ပင္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးမွာ အၾကမ္းမခံႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနရသည္။

ထြက္ကုန္နည္းပါးၿပီး သြင္းကုန္မ်ားျပားသည့္အတြက္ ေငြလဲႏႈန္းအတက္အက်ၾကမ္းသည့္ ယခုလိုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အသက္႐ႉက်ပ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

“ ေငြလဲႏႈန္း ဂယက္ကလည္း ရွိေနတယ္။ ကိုယ့္တစ္ကိုယ္ရည္သုံးေနတာကို ၾကည့္ရင္ေတာင္ ဘယ္ေလာက္ အခ်ိဳးအဆက သြင္းကုန္ေတြလဲဆိုတာ သိသာေနတာပဲ”  ဟု ေဒါက္တာသီတာၾကဴကဆိုသည္။

ေငြလဲႏႈန္းအတက္ၾကမ္းသည့္ေနာက္တြင္ ကပ္ပါလာသည္က ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးက်ဆင္းေနသည္ဆိုေသာ အျမင္မ်ားရွိေနသည့္အျပင္ တစ္ဖက္တြင္ ျပည္ပထုတ္ကုန္မ်ားကို မွီခိုအားထားစားသုံးေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေငြလဲႏႈန္းျမင့္တက္မႈ ဂယက္က ကုန္ေဈးႏႈန္းကို အႀကီးအက်ယ္ ႐ိုက္ခတ္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက သတင္းမီဒီယာ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ မၾကာေသးမီကေျဖၾကားထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရကထုတ္ျပန္ေသာ တရားဝင္ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုၾကည့္လၽွင္မူ ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈလည္းျမင့္လာေၾကာင္း ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕၏ လအလိုက္ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လကုန္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ ကုန္ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္မႈမွာ မသိသာေသာ္လည္း ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားတြင္ ကုန္ေဈးႏႈန္းသိသိသာသာ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဝါဝါေမာင္ကဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စားသုံးသူ ေဈးဆႏႈန္း (CPI) မွာ ၁၃၉ ဒသမ ၁၁ ရွိရာမွ ဇြန္လတြင္ ၁၄၁ ဒသမ ၁၃ သို႔ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး CPI ျမင့္တက္မႈမွာ သုံးလအတြင္း ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ဗဟိုစာရင္းအဖြဲ႕က လစဥ္ထုတ္ျပန္ေသာ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အတူ ယခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ပ်မ္းမၽွေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၄ ဒသမ ၀၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ဇြန္လတြင္ ၄ ဒသမ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ျမင့္တက္လာသည္။

အစားအစာအုပ္စုႏွင့္ ေလာင္စာဆီေဈးႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း (Core Inflation) မွာလည္း ယခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ၃ ဒသမ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ဇြန္လတြင္ ၄ ဒသမ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕၏ လအလိုက္ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိရသည္။

ႏွစ္အလိုက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ၂ ဒသမ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ၆ ဒသမ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ စားသုံးသူေဈးဆႏႈန္း (ကုန္ေဈးႏႈန္း) မွာ ယမန္ႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ၁၂၇ ဒသမ ၈၁ ရွိရာမွ ယခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ၁၃၅ ဒသမ ၂၆ သို႔ ျမင့္တက္လာၿပီး ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕၏ ယခုႏွစ္ ဇြန္လအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ အစိုးရတြင္တက္၍ ပုဂၢလိကတြင္က်ေနသည့္နည္းတူ ကုန္ေဈးႏႈန္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္မတက္ဘဲ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕တြင္ ျမင့္တက္ေနသည္ကိုေတြ႕ရျပန္သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ား၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚ ခန္႔မွန္းခ်က္၊ ႐ႈျမင္ခ်က္မ်ားမွာမူ အေကာင္းဘက္တြင္ရွိေနသည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း ခန္႔မွန္းခ်က္နည္းတူ မတိမ္းမယိမ္း ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္က ယခုႏွစ္ ေမလတြင္ထုတ္ျပန္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာတြင္ မေသခ်ာမႈမ်ားၾကားမွ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ေခါင္းတပ္ထားသည္။

အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး၊ ေလ်ာ့နည္းလာေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝင္ေရာက္မႈႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၏စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အဓိကရင္ဆိုင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ရခိုင္အေရးက အန္ကယ္တို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံပုံရိပ္ကို ထိခိုက္ေစၿပီး စီးပြားေရးမွာပါ သက္ေရာက္မႈေတြရွိခဲ့တယ္” ဟု ထြန္းေကာ္မာရွယ္ဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးသိန္းထြန္းကမွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္ ခြင့္ျပဳရမႈမွာလည္း ေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးေဈးကြက္တြင္လည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ အက်ၾကမ္းေနသည္။

ယခုလိုကာလမ်ိဳးတြင္ ျပည္သူ၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚ ႐ႈျမင္ပုံမွာ အေရးႀကီးလာသည္။

“စီးပြားေရးမေကာင္းေတာ့ဘူးလို႔ေျပာရင္ လူေတြကေၾကာက္ၿပီး ပိုၿပီးေတာ့ ၀႐ုန္းသုန္းကား ပိုျဖစ္တတ္တယ္။ လူေတြရဲ႔ Expectation ကို သတိထားရမယ္”ဟု မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသီတာၾကဴကဆိုသည္။

အမွန္တကယ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ က်ဆင္းေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း ေႏွးေကြးျခင္းႏွင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ ေလၽွာ႔နည္းျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ျမန္ဆန္လာေစေရးအတြက္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ရွင္းလင္းလြယ္ကူေစရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ၿပီး လုပ္သာကိုင္သာရွိသည့္ စီးပြားေရးရပ္ဝန္းျဖစ္လာရန္ အစိုးရက အဓိကလုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုေၾကာင္း ၎ကအႀကံျပဳသည္။

လက္ရွိအစိုးရ စတင္တာဝန္ယူစဥ္က ျမန္မာ့စီးပြားေရး တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္သြားမည္ဟု ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းကပါ ေမၽွာ္လင့္ထားၾကေသာ္လည္း အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ခြဲအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုသာ ဦးစားေပးၿပီး စီးပြားေရးပိုင္းတြင္ အာ႐ုံစိုက္မႈအားနည္းခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

ကုန္ခဲ့သည့္ အစိုးရသက္တမ္း တစ္ဝက္အတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ ေမၽွာ္မွန္းသလို ထူးျခားေျပာင္းလဲမလာဘဲ ယခုအတိုင္း ေရွ႕ဆက္သြားမည္ဆိုလၽွင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမတ္သင္းေအာင္က ဆိုသည္။

“အာလူးမဟုတ္ဘဲ တကယ္လုပ္ေနတဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြနဲ႔ေတြ႕ဆုံၿပီး ေအာက္ေျခမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ သိေအာင္လုပ္ဖို႔၊ အေျဖရွာဖို႔ လိုမယ္ထင္တယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

က်န္သည့္အေရးအရာမ်ားထက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကိုသာ ပိုမိုေမာင္းတင္သင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသိန္းထြန္းကလည္း ဆိုေလသည္။

“အန္ကယ္ျမင္တာကေတာ့ ခုလိုအခ်ိန္ခါမ်ိဳးမွာ အစိုးရအေနနဲ႔ တြန္းအားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ကို စီးပြားေရးကို ေမာင္းတင္ႏိုင္မွျဖစ္ေတာ့မယ္”

ေက်ာင္းတြင္လုံး၍ အိမ္တြင္ျပားေသာ ကမၻာႀကီးကဲ့သို႔ပင္ ယခုျဖစ္ေနသည္။

ယခုလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ အစိုးရတြင္တက္၍ ပုဂၢလိကတြင္က်ေနသည္။ 

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *