ကက္ဘိနက္အေႂကြးေတာင္း ဇာတ္လမ္း 

အေႂကြးေပးဟု ေတာင္းသည္။ မေပးႏိုင္ဟု တုံ႔ျပန္သည္။ ဘာဆက္ျဖစ္မည္နည္း။

NLD အစိုးရ၏သက္တမ္းသုံးႏွစ္အတြင္း ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းအစိုးရေဟာင္း၏ ေႂကြးက်န္မ်ားကို ေပးၾကရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေတာင္းခံလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပည္သူ႕ေငြေတြကို ဒီလိုအေႂကြးထားၿပီး ဆပ္ကို ဆပ္ရမယ္။ ေပးကို ေပးရမယ္”ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အသိေပးလိုက္သည္။

“ေလၽွာ္႐ိုးထုံးစံ မရွိဘူး”ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ယင္းေန႔ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစိုးရ၏ ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖတ္ၾကားခဲ့သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏အစီရင္ခံစာအရ ယခင္အစိုးရမွ ျပန္လည္ေပးသြင္းရန္ႏွင့္ စာရင္းရွင္းေပး ရန္ ေႂကြးက်န္စာရင္းမွာ သုံးဘီလီယံေက်ာ္ (ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရး၊ အစိုးရအဖြဲ႕ရန္ပုံေငြစသည့္ က႑အသီးသီးမွ ရရွိရန္ က်န္ရွိေနသည့္ က်ပ္၂၉၅၂ ဒသမ ၇၃၂ သန္းႏွင့္ အစုရွယ္ယာတန္ဖိုး ၃၇၅ သန္း) ျဖစ္သည္။

“စစ္လိုက္လို႔ ဒီစာရင္းေတြ ေပၚလာတာ”ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဦးျမတ္သူက ေျပာသည္။

ျပန္လည္ေပးသြင္းျခင္း၊ ရွင္းလင္းျခင္းျပဳရမည္ဆိုသည့္ ေငြ ၃ ဒသမ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္အနက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလၽွာ႔ခ်ေရး ရန္ပုံေငြအျဖစ္ သုံးစြဲခဲ့သည့္ က်ပ္၂၃၀၃ ဒသမ ၂၈ သန္းကိုသာ ျပန္လည္ေပးသြင္းျခင္းျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ေငြပမာဏမွာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ရွင္းလင္းရမည္ျဖစ္ကာ အစိုးရအဖြဲ႕ေဟာင္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ မသက္ဆိုင္ေပ။

ေႂကြးက်န္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ေဟာင္းက ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပန္သည္။

၎တို႔ အဓိကရွင္းလင္းရန္ျဖစ္သည့္ ျမ၀တီဘဏ္တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလၽွာ႔ခ်ေရးရန္ပုံေငြ စာရင္းေငြစုစာအုပ္ S – 302 ျဖင့္ ထားရွိသည့္ က်ပ္၂၃၀၃ ဒသမ ၂၈သန္းသည္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္အတြင္းက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕၏ Voluntarily Donars အျဖစ္ အစိုးရအဖြဲ႕ထံ ထည့္ဝင္ေငြ ၄ ဒသမ ၂၂၅ ဘီလီယံကို အေျခတည္သည့္ ေငြမ်ားျဖစ္ၿပီး အစိုးရပိုင္ေငြ၊ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးရဲျမင့္က ရွင္းျပသည္။

“အစိုးရသစ္တက္လာေတာ့ တို႔ဆီမွာ ဘာရန္ပုံေငြမွ မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဆီကေန အကူအညီေတာင္းရတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထိုသို႔လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕၏ ကူညီထည့္ဝင္ေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီခ်က္အရ လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ ထည့္ဝင္ေငြအားလုံးႏွင့္ ဘဏ္ႏႈန္းထားထက္ မနိမ့္သည့္ အတိုးႏႈန္းတစ္ခုကို ျပန္လည္ေပးဆပ္မည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႕ေဟာင္းထံမွ သိရသည္။

ယင္းေငြမ်ားျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေတာင္သူတို႔၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေခ်းေငြကူညီေပးခဲ့ၿပီး ေတာင္သူမ်ားမွ တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကခဲ့ၾကရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရသက္တမ္းငါးႏွစ္အတြင္း ယင္းေငြ၏လည္ပတ္သုံးစြဲမႈသည္ ၁၉ ဒသမ ၈၈ဘီလီယံအထိ ရွိလာခဲ့ကာ ကူညီထည့္ဝင္ေငြမ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ေပးလိုျခင္း၊ ထပ္မံထုတ္ေခ်းေငြရပ္ဆိုင္းလိုျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မူလအလွဴရွင္မ်ားထံ မတည္ေငြျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳျခင္းကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“အဲဒီမွာ တခ်ိဳ႕ကလည္း အရင္းပဲယူၾကတယ္။ အတိုးမယူၾကဘူး။ တခ်ိဳ႕ကလည္း အတိုးေကာ အရင္းေကာမယူၾကေတာ့ဘူး”ဟု မႏၲေလးတိုင္းလၽွပ္စစ္ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ျမင့္က ရွင္းျပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မတည္အလွဴရွင္တို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုထူေထာင္ရန္ အစိုးရအကူးအေျပာင္း မတိုင္မီ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ ‘ရတနာပုံေဖာင္ေဒးရွင္း’ အမည္ျဖင့္ တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ကာ ဘဏ္တြင္ ယာယီထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေငြမ်ားကို ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႕ေဟာင္းထံမွ သိရသည္။

“ဒီေငြေၾကးျဖစ္ေပၚလာပုံ၊ ဘယ္လို ကိုင္တြယ္သုံးစြဲတယ္ဆိုတာ အကုန္လုံးေျပာျပၿပီး ျဖစ္တယ္။ အဲေတာ့ ဒီေငြေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္သြင္းဖို႔ တစ္စုံတစ္ရာရွိ မရွိကို သုံးသပ္လို႔ ရေနပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဒီလိုပဲ ခံယူထားပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးရဲျမင့္က ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ သုံးစြဲခဲ့ျခင္းလည္း လုံး၀မရွိဟု ၎က ဆိုသည္။

ထိုသို႔ဆိုလၽွင္ အစိုးရေဟာင္း၏ ရန္ပုံေငြကိစၥမွာ အစိုးရသစ္သို႔ လုံး၀လႊဲေျပာင္းရန္ မလိုအပ္ေတာ့သည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနသလား။

“တိုင္းေဒသႀကီးက ေဒသခံေတြကို ကူညီႏိုင္ေအာင္လို႔ ေစတနာရွင္ စီးပြားေရးသမားေတြက လွဴၾကတယ္။ တို႔ကလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕သေဘာထားအရပဲ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ေအာင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခု ေထာင္လိုက္တယ္ေလ”ဟု လၽွပ္စစ္ဝန္ႀကီးေဟာင္းဦးေက်ာ္ျမင့္က ရွင္းျပသည္။

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္သို႔ ရည္စူးလွဴဒါန္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းတစ္ရပ္သို႔ လွဴဒါန္းသည့္ ေငြမ်ား ကို ယင္းကဲ့သို႔ ေဖာင္ေဒးရွင္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသို႔ အလြယ္တကူေျပာင္းလႊဲ၍ ရႏိုင္ပါ၏ေလာ။

“အဖြဲ႕အစည္းကို လာလွဴတာေလ၊ လူပုဂၢိဳလ္ကို ေရာ့ အင့္ ဆိုၿပီး လွဴတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါကို ကိုယ္ပိုင္လုပ္လို႔ မရဘူး။ သုံးစြဲၿပီး ပိုလၽွံရင္ စာရင္းဇယားနဲ႔တကြ အပ္ရမယ္။ ေနာက္လူက ဆက္ထိန္းၿပီး သုံးစြဲရမယ္”ဟု မႏၲေလးတိုင္းစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက တုံ႔ျပန္သည္။

အစိုးရေဟာင္းအေနႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တို႔၏ လွဴဒါန္းမႈသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို လွဴဒါန္းသည္လား၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ လွဴဒါန္းသည္လားဆိုသည္ကို ကြဲကြဲျပားျပားေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမရွိသလို မည္သူ႕ထံမွ လွဴဒါန္းေငြပမာဏ မည္မၽွရွိသည္ဆိုသည္ကိုလည္း မရွင္းလင္းခဲ့ေပ။

ထိုမၽွမကေသး၊ အလွဴေငြမ်ား လက္ခံရရွိခ်ိန္ကလည္း ျပည္သူထံသို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း မရွိသလို ယင္းေငြမ်ားကို ျပည္သူမ်ားထံ အတိုးယူေခ်းေငြထုတ္ေပးေနမႈတြင္ ဥပေဒအရေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း ဟုတ္ မဟုတ္ ဆိုသည္ကိုလည္း ေမးခြန္းထုတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ယင္းေႂကြးက်န္မ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ၎တို႔ ၏ ရတနာပုံေဖာင္ေဒးရွင္းမတည္ေထာင္ခင္က ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ဒါေတြက ကေလးေတြးေတာင္ ရတယ္။ ျပန္ေပးရမွာလား၊ မေပးရဘူးလား ဆိုတာ”ဟု ဦးျမတ္သူက ေျပာသည္။

အဆိုပါရန္ပုံေငြမ်ားကို ျမ၀တီဘဏ္တြင္ S-302 ျဖင့္ အပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည့္အတြက္ စစ္ေဆးရန္ ယင္း ဘဏ္စာအုပ္တြင္ ပူးတြဲအမည္ဖြင့္ထားသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ေဟာင္း၏ စိုက္/ေမြးဝန္ႀကီးေဟာင္းဦးျမင့္သန္းႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဦးအုန္းလြင္တို႔ ႏွစ္ဦးက၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕ထံ ရွင္းျပခဲ့ေသးသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းေငြမ်ား ျပန္လည္ေပးသြင္းရန္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ၎တို႔ကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့သျဖင့္ ေငြေၾကးျဖစ္ေပၚလာပုံ၊ သုံးစြဲလွဴဒါန္းပုံႏွင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ေနပုံတို႔ကို အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႕ေဟာင္းထံမွ သိရသည္။

ယင္းအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္လည္း တင္ျပထားၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔လည္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာရရွိရန္ သတင္းစာရွင္းသည့္ေန႔တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ေႂကြးက်န္ျပန္လည္ေတာင္းခံမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေႂကြးက်န္မ်ားေလၽွာ္ေပးရန္ မိမိတို႔က ဆုံးျဖတ္၍မရဟု ဝန္ႀကီးဦးျမတ္သူက ဆိုသည္။

“အထက္က ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျငင္းလို႔ မရဘူး။ ေနာက္ၿပီး ဒီေငြေတြကို သူတို႔က ဒီလိုသုံးထားတာပါ၊ မေတာင္းသင့္ေတာ့ပါဘူး ဆိုၿပီးလည္း ေျပာလို႔မရဘူး”ဟု ၎က ေျပာသည္။

NLD အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ အစိုးရေဟာင္း၏ ေႂကြးက်န္ စာရင္းမ်ား ေပၚေပါက္မႈတြင္ မေကြးတိုင္းက ပထမ ျဖစ္သည္။

ယခင္အစိုးရအဖြဲ႕ ေႂကြးက်န္ေပါင္း ၇ ဒသမ ၄၅၉ ဘီလီယံေက်ာ္ကို စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ ျပန္လည္ေပးသြင္းခဲ့သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္လည္း ယခင္အစိုးရေႂကြးက်န္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၇၂၇ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔ကို ေငြသား ေကာ၊ စာရင္းဇယားမ်ားပါ ရွင္းလင္းစြာျပန္လည္ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

အလားတူ ဧရာ၀တီတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕တြင္လည္း ေႂကြးက်န္ ၅ ဒသမ ၂ ဘီလီယံကို ျပန္လည္ေပးသြင္းရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးက ဇူလိုင္လပထမပတ္အတြင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခုမႏၲေလးတိုင္းတြင္မူ စာရင္းဇယားအတိအက်ျဖင့္ ေပၚေပါက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျပန္ေပးမည့္အေနအထားက မရွိေသး။

“အကယ္၍ တရားတေဘာင္ေတြ ျဖစ္လာပါၿပီတဲ့၊ လွဴဒါန္းထားတဲ့ သူေဌးေတြထဲက ဘယ္သူက သက္ေသအျဖစ္နဲ႔ တရား႐ုံးကို လာမလဲ၊ မလာေလာက္ဘူးေနာ္”ဟု အစိုးရအဖြဲ႕ေဟာင္းႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။

လက္ရွိအစိုးရတြင္လည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လွဴဒါန္းထားသည့္ ေငြမ်ား ရွိသည္။

အစိုးရတက္လာၿပီး မၾကာမီ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မိုးသီးက်ျခင္း၊ ေလျပင္းတိုက္ျခင္း စသည့္သဘာ၀ေဘးဒဏ္မ်ားကို ခံခဲ့ၾကရၿပီး ယင္းေဒသမ်ားကို ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စီးပြားေရးသမားမ်ားထံမွ အလွဴေငြမ်ား လက္ခံခဲ့ရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒီေဒသေတြကို သြားတဲ့အခါမွာ လက္ခ်ည္းဗလာနဲ႔ သြားရပါတယ္။ ဘာမွေထာက္ပံ့မႈေတြ မလုပ္ႏိုင္လို႔ မ်က္ႏွာငယ္ရတယ္။ ဒီေတာ့ NLD ရဲ႕ထုံးစံအတိုင္း အလွဴခံရတာေပါ့။ ျပင္ပေစတနာရွင္ေတြက လွဴဒါန္းတာေတြရွိသလို တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြအေၾကာင္း ရွင္းရွင္း လင္းလင္း သိရေအာင္ ေမးျမန္းရင္း အလွဴခံရတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ထိုစဥ္က သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယင္းေငြမ်ားသည္ စုစုေပါင္းအနည္းဆုံးတစ္ဘီလီယံနီးပါးရွိၿပီး ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့အလွဴေငြမ်ားအျဖစ္ လက္ခံျခင္းျဖစ္ကာ လွဴဒါန္းသူမ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပး၍ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ေပးသြားမည္မဟုတ္ဟု ၎က ဆိုခဲ့သည္။

အလွဴေငြမ်ားသုံးစြဲရန္ သဘာ၀ေဘးကယ္တင္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း၍ ယင္းေကာ္မတီကို လႊဲေျပာင္းၿပီး လုပ္ကိုင္သြားမည္ဟုလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယင္းေငြမ်ားကို လက္ရွိတြင္ မည္သို႔မည္ပုံသုံးစြဲေနသည္ကို ျပည္သူမ်ား မသိရွိရဘဲ အစိုးရေဟာင္း၏ လမ္းစဥ္အတိုင္း ျဖစ္သြားႏိုင္မည္ကို စိုးရိမ္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။

“အခုအစိုးရေဟာင္းရဲ႕ ပုံက ဒီေငြေတြကို ဒီလိုလုပ္လို႔ရတယ္ဆိုၿပီး သင္ေပးေနသလို ျဖစ္ေနတယ္”ဟု အစိုးရႏွစ္ခုစလုံးႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက သူ႕အျမင္ကို ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရသက္တမ္းသုံးႏွစ္ခန္႔က်န္ေသးသျဖင့္ ထိုသူစိုးရိမ္သည့္အတိုင္း ျဖစ္၊ မျဖစ္ကိုမူ မသိရွိႏိုင္ေသးေပ။

လက္ရွိျပႆနာကမူ ေႂကြးက်န္သုံးဘီလီယံနီးပါးကို ျပန္ရ၊ မရ ဆိုသည့္ ပုစၧာျဖစ္သည္။

ယင္းေငြမ်ားကို ရတနာပုံေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ အၿပီး လႊဲေျပာင္းထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ယင္းေငြမ်ားကို သုံးစြဲျခင္းမရွိဘဲ ဘဏ္တိုးေငြမ်ားျဖင့္သာ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသျဖင့္ ေငြကို မျဖစ္မေနျပန္ေပးရမည့္ အေနအထား ျဖစ္လာပါကလည္း အသင့္ရွိေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႕ေဟာင္းတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားရွိၿပီး ေနာက္ဆုံးအေျခအေနကိုမူ မေျပာလိုေသးေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဦးျမတ္သူက ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေဖာင္ေဒးရွင္းမဖြဲ႕ခင္ကတည္းက ေတာင္းထားတာ။ သြင္းပါလို႔ ေျပာရင္ သြင္းကို သြင္းရမွာ”ဟု ဝန္ႀကီးက ေႂကြးက်န္မ်ားျပန္ေပးရန္ အစိုးရေဟာင္းသို႔ ထပ္မံေျပာဆိုလိုက္ေလသည္။

အေႂကြးေတာင္းဇာတ္လမ္းက ယခုမွစတင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမတ္(ကေလး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *