မီးခိုးတိတ္စက္႐ုံမ်ား နာလန္ထခ်ိန္ ေမၽွာ္ၾကသည္

နာမက်န္း မီးခိုးတိတ္စက္႐ုံမ်ားအတြက္ ေျဖေဆးေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကေလၿပီ။ က်ဆင္းေနေသာ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ပြင့္လင္းရာသီအမီ ျပန္လည္ဆြဲတင္ရန္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဩဂုတ္လဆန္းက အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားက ပိုမိုစိတ္အားထက္သန္စရာ ျဖစ္သည္။

“အခုေခတ္မွာဆိုရင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ ဝင္ေငြအင္မတန္မွေကာင္းတဲ့လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အားလုံးကဆြဲေဆာင္ေနတာ။ ကၽြန္မတို႔က ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ တျခားသူေတြေပးႏိုင္တာထက္ ပိုၿပီးေတာ့ စိတ္ဝင္စားမႈအရ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ၊ စိတ္ခ်မ္းသာမႈအရေပးႏိုင္မွ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားက႑သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းမရွိဘဲ အစစအရာရာ ေနာက္က်က်န္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ ျပည္ပခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ အျမင့္ဆုံးစံခ်ိန္ခ်ိဳးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသည္ဝင္ေရာက္မႈ အေျခအေနသည္ပင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္သည္။

ခရီးသည္မ်ားဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ အားထုတ္ေသာ္လည္း အေျခအေနဆိုးမ်ားႏွင့္သာ ပက္ပင္းတိုးေနရဆဲျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးသည္ ျမန္မာ့ခရီးသြားက႑ကို အထိနာေစသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးလည္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ ခရီးသြားမ်ားဟုသတ္မွတ္သည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေျခဦးမလွည့္ၾကေတာ့ေပ။ ႀကိဳတင္စီစဥ္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္မ်ားကိုပင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၾကေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိအေရွ႕ ဥေရာပႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြားတစ္သိန္းေက်ာ္သာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ယွဥ္လၽွင္ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဥေရာပႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ားမ်က္ႏွာလႊဲမႈေၾကာင့္ ျမန္မာခရီးသြားက႑အတြက္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားကိုသာ ေမၽွာ္လင့္ရသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္သည့္ ခရီးသြား ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားက႑ နာလန္ထေဆးကိုလည္း အေရွ႕တိုင္းေဆးကိုသာ ဦးစားေပးေဖာ္စပ္ရန္ အစိုးရက စဥ္းစားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ပြင့္လင္းရာသီ ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္အျဖစ္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံတို႔ကို ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္လိုက္သည္။ ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာမွစတင္ကာ တစ္ႏွစ္ စမ္းသပ္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ခရီးသြားေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ရန္ MMA ကမၻာ့ခ်န္ပီယံ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ေအာင္လအန္ဆန္းကိုလည္း ျမန္မာခရီးသြားသံတမန္ ခန္႔အပ္ရန္လည္း ကနဦး သေဘာတူထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထင္ရွားေသာ ဂ်ပန္-ျမန္မာ သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ မိုရီဆာကီဝင္းကို ဂ်ပန္ခရီးသြားေဈးကြက္ ျမႇင့္တင္ေရးသံတမန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္လည္း အစိုးရကစီစဥ္ထားသည္။ ဩဂုတ္လ ၁၈ ရက္တြင္ ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားကိုၾကည့္လၽွင္ ၂၀၁၈ ခရီးသြားျမင့္မားရာသီျဖစ္ေသာ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏိုဝင္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ရလဒ္ေကာင္းထြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးေနာင္းေနာင္းဟန္က ေျပာၾကားသည္။

“အခုလက္ရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက်ဆင္းေနတဲ့ႏႈန္းက ရပ္သြားၿပီးေတာ့ တန္႔သြားမယ္။ ေရွ႕ေလၽွာက္ျပန္ၿပီးေတာ့ တက္သြားမယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံငါးခုတြင္ စာရင္းေပါက္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းႏိုင္ငံ သုံးခုကို ဗီဇာေျဖေလၽွာ႔သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ခရီးသြားက႑ ေထာင္မတက္ႏိုင္ေပ။
အျခားႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း အလားတူ ေျဖေလၽွာ႔ရန္လိုသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ NLD အစိုးရလက္ထက္တာဝန္ယူသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာဆက္တိုက္ဆိုသလို က်လာၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ သိသိသာသာက်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ဗီဇာေျဖေလၽွာ႔ျခင္းျဖင့္ ေဆးကုသရန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆႏၵရွိသည္။

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေ႐ြ႕မ်ား စေတြ႕ေနရၿပီဟု Natural Dream  Travel & Tour  ကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚစံပယ္ေအာင္က ေထာက္ခံစကားဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အာရွမဟုတ္ေသာ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ေဒၚစံပယ္ေအာင္တြင္ ေမးခြန္းရွိေနသည္။

“ဒါေပမဲ့ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ခရီးသည္ေတြ ဝင္ေရာက္မႈက ေတာ္ေတာ္ေလးကို က်ဆင္းေနတာပါ။ ႏိုင္ငံတကာမွာ အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ ဧည့္သည္ေတြက ကမၻာ့အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီး ေတြေပါ့။ US လိုႏိုင္ငံႀကီးေတြ။ ကမၻာရဲ႕ အေနာက္ျခမ္းက ဧည့္သည္ေတြပါ။ ဒီခရီးသည္ေတြအတြက္ ဘယ္လိုလုပ္ေပးႏိုင္မလဲ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံခရီးသြားမ်ားသည္ ရက္ရွည္ၾကာေနထိုင္ၿပီး ေနရာစုံလည္ပတ္ၾကသည့္ ခရီးသည္မ်ားျဖစ္သည္။ ေငြေၾကး ပိုမိုသုံးစြဲၾကသျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ ေလေၾကာင္းလိုင္း စသည့္ ခရီးသည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုအလုပ္ျဖစ္သည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေဒသႏၲရ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ဝင္ေငြရသည္။ လက္ရွိလာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ခရီးသြားမ်ားသည္ အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပခရီးသည္ သုံးသန္းခြဲခန္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ခရီးသည္ႏွစ္သန္းေက်ာ္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ဝင္ထြက္ေပါက္မ်ားမွ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခရီးသည္ တစ္သန္းခြဲခန္႔သည္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔က ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မွ ဝင္ေရာက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္ ျပည္ပခရီးသည္တစ္ဦးသည္ တစ္ရက္ပၽွမ္းမၽွအသုံးစရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၃ ေဒၚလာခန္႔သုံးစြဲသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပခရီးသြားက႑ဝင္ေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံနီးပါးရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုးရီးယားတို႔ကို ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္၊ တ႐ုတ္ကို ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အာရွခရီးသြားမ်ား လြယ္လြယ္ကူကူဝင္ေရာက္လာႏိုင္သည္။ လာမည့္ခရီးသြားရာသီတြင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြားမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

သို႔ေသာ္ ခရီးသြားက႑တစ္ခုလုံး ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း မေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းၫႊန္အသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးထြန္းျမတ္က ေျပာၾကားသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးအခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခရီးသြားရန္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက အားမေပးေပ။

ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာႀကီးမ်ား၏ ရခိုင္ ျပည္နယ္အေရးအေပၚ ခ်ဥ္းကပ္ေရးသားမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ခရီးသြားမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အျမင္ေစာင္းသည္။ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္လည္း ေရွာင္ၾကဥ္ ၾကသည္။

“ခ်က္ခ်င္းႀကီးကေတာ့ အေျပာင္းအလဲျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူးေလ။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြက အေၾကာင္းနဲ႔ အက်ိဳးျဖစ္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ခ်က္ခ်င္းႀကီးေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးကိစၥဆိုေတာ့” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေအာင္လအန္ဆန္းကို ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း သံတမန္ခန္႔ၿပီး ခရီးသြားေဈးကြက္ျမႇင့္တင္မည့္ အစီအစဥ္အေပၚ ၎က ႀကိဳဆိုသည္။ အာရွႏိုင္ငံမ်ားသာမက ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ဗီဇာေျဖေလၽွာ႔ေပးရန္ အျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနည္းတူ ၎ကဆႏၵရွိသည္။

“(ေအာင္လအန္ဆန္းကို ခရီးသြားသံတမန္ခန္႔ဖို႔က) တရားဝင္မေၾကညာေသးဘူး။ တရားဝင္ေၾကညာမွ အတည္ျဖစ္မွာေပါ့။ အခုလက္ရွိကေတာ့ စဥ္းစားထားတဲ့သေဘာပါပဲ” ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေထြးက ဆိုသည္။

အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနဘက္ကမူ ခရီးသည္ ပိုမိုဝင္ေရာက္ရန္ ႏိုင္ငံတကာနည္းတူ ဗီဇာေျဖေလၽွာ႔မႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥေရာပခရီးသြားမ်ားကို ဗီဇာကင္းလႊတ္ခြင့္ ေပး၊ မေပး အတိအက် မေျပာဆိုထားေပ။ သို႔ေသာ္ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ စတင္ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေအးဟန္ကဆိုသည္။

အာဆီယံတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြံ႕ၿဖိဳးဆုံးႏိုင္ငံသည္ ထိုင္းျဖစ္သည္။

ထိုင္းသည္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ျပည္ပႏိုင္ငံ ၅၅ ခုကို ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားသည္။ လြယ္လြယ္ကူကူ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ စီစဥ္ထားသျဖင့္ ခရီးသြားမ်ား ႀကိတ္ႀကိတ္တိုးပင္ျဖစ္သည္။

“ဘာမွမလိုဘူး။ ပတ္စ္ပို႔ကိုင္ၿပီး ထြက္သြား႐ုံပဲ။ ဒီေလာက္လြယ္မွ ရမယ္ေလ။ ျမန္မာျပည္ကို လာလို႔မရဘူး။ ကေမၻာဒီးယားကို လာလို႔ရတယ္။ ဗီယမ္နမ္ကို လာလို႔ရတယ္၊ ထိုင္းကိုလာလို႔ရတယ္ဆိုရင္ သူတို႔ဆီသြားမွာေပါ့။ တို႔ဆီ ဘယ္လာေတာ့မလဲ” ဟု Orchestra  Travels  ကုမၸဏီလီမိတက္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဗီဇာေၾကးသည္ စီးပြားေရးဗီဇာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၊ ခရီးသြားဗီဇာသည္ ေဒၚလာ ၄၀ ျဖစ္သည္။ ခရီးသြားဝင္ေရာက္ေစလိုပါက တံခါးလြယ္ကူစြာဖြင့္ထားေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ဆြဲေဆာင္ရမည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ေရတို၊ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ အေနာက္ကမၻာျခမ္းတြင္ ပုံရိပ္က်ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို ဆယ္ယူရန္လည္း လိုမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အစိုးရက အာ႐ုံစိုက္လာေသာ္လည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ Control လုပ္လို႔ မရတာက ျပည္ပက လႊမ္းမိုးထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြေပါ့။ မီဒီယာနဲ႔ အတိုက္ခံထားရတာ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လူ႕အခြင့္ အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မသြားသင့္တဲ့ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာ” ဟု Diethelm Travel Myanmar  ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာဦးၿဖိဳးေဝရာဇာက ဆိုသည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ားျပားေနေသာ္လည္း တစ္ဆင့္ခ်င္း ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ထားသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံသံ႐ုံးမ်ားေတြ႕ဆုံ၍ ဗီဇာကိစၥအပါအဝင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ကို ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင့္ Natural Dream Travel & Tour  ကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚစံပယ္ေအာင္က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားသူမ်ားကိုဖိတ္ေခၚ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနကို ေဖာ္ထုတ္သင့္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ထင္က်န္ေနေသာပုံရိပ္ဆိုးကို ေခ်ဖ်က္ၿပီး ခရီးသြားရန္ ေကာင္းမြန္ေသာေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ပုံေဖာ္သင့္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္စကမ်ားျမင့္တက္ေနမႈကိုေလၽွာ႔ခ်ရန္ စီစဥ္ရမည္ ဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ ေလယာဥ္စရိတ္၊ တည္းခိုစရိတ္ ေဈးႀကီးေနေသးသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံလာလည္မယ္ဆိုရင္ ခုနစ္ရက္လည္မယ္ဆိုရင္ တျခားႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံလည္လို႔ရတယ္။ ဒါက ရွင္းေနတာပဲ။ ဘာလို႔လည္လို႔ရတာလဲ။ အသုံးစရိတ္မွာ ဘယ္ေလာက္ကြာေနလဲ။ ေလယာဥ္ေၾကာင္းေတြ ကြာေနတယ္။ တည္းခိုခန္းခေတြ ကြာေနတယ္” ဟု ဦးထြန္းျမတ္က ဆိုသည္။

ယင္းသည္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္လည္း တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္သည္။ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေလၽွာ႔ခ်ရန္ က႑မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။ ေလေၾကာင္းလိုင္းေဈးႏႈန္းမ်ားေလၽွာ႔ရန္ ေလယာဥ္ဆီျဖန္႔ျဖဴးေရးကအစ စဥ္းစားရမည္ဟု ဦးထြန္းျမတ္က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေလယာဥ္ဆီျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို Puma Energy တစ္ခုထဲကသာ ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ရရွိထားၿပီး ယင္းေဈးကြက္ကို ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိလာရန္ ဖြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းတြင္လည္း အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပး၍ ခရီသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သင့္ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။

သို႔ဆိုလၽွင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမင့္မားလာရန္ ပိုေမၽွာ္လင့္ရသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတက္လၽွင္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးပါတက္မည္ျဖစ္သည္။ မီးခိုးတိတ္စက္႐ုံမ်ားဟု တင္စားၿပီး ခရီးသြားက႑ကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားက အေလးထားေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ေနခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း လက္ေတြ႕က်က် ဦးစားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၂၀၂၀ ျပည္ႏွစ္တြင္ တစ္ကမၻာလုံး၌ ခရီးသြားစုစုေပါင္း ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံရွိႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ ၎တို႔အနက္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးသြား ၁၂၃ သန္းလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။

ဧရာမေဈးကြက္ပင္ျဖစ္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယင္းအခြင့္အေရးကို ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ရန္လိုသည္။ သို႔ေသာ္ ေငြရွာဖို႔အတြက္သာမက ခရီးသည္တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ကိုပါ စဥ္းစားရမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ပိုက္ဆံရွာႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ခုလို႔ပဲ စဥ္းစားလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔လိုပဲ လူသားေတြ၊ ကၽြန္မတို႔လိုပဲ ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်င္တယ္။ ခ်မ္းေျမ႕ခ်င္တယ္။ ခဏတာ အလည္အပတ္လာတဲ့အခါက်ရင္ စိတ္ေအးလက္ေအးနဲ႔ ျမင္ခ်င္ေတြ႕ခ်င္တာေတြကို ျမင္ေတြ႕ရဖို႔ အခြင့္အေရးေလးေတြ ရခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ေတြနည္းလာၾကတာ။ ဒီဆႏၵေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးမယ္ဆိုရင္ေနာ္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြ ပိုမိုၿပီးေတာ့ လာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္” 

ႏိုင္လင္းေအာင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *