ျမန္မာတပ္ခ်ဳပ္ ႐ုရွားတြင္ စစ္လက္နက္မ်ားကို ေလ့လာ

ဓာတ္ပံု - တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး

ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္၂၄

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာစစ္ဘက္နည္းပညာဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္စဥ္ စစ္လက္နက္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ႏိုင္ငံတကာစစ္ဘက္နည္းပညာဖိုရမ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဖိုရမ္ဖြင့္ပြဲကို တက္ေရာက္ရန္ ေရာက္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဩဂုတ္လ၂၂ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံတကာစစ္ဘက္နည္းပညာဖိုရမ္ရွိ စစ္ဘက္နည္းပညာျပခန္းမ်ားႏွင့္ ႐ုရွားတြင္ အသုံးျပဳေနသည့္ ေလးေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးလက္နက္စနစ္မ်ား၊ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ား၊ တင့္ကားမ်ား၊ ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္သုံးပစၥည္းမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အဆိုပါဖိုရမ္သည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ စစ္ဘက္နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား ႏိုင္ငံတကာသို႔ ျပသရန္က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။ ႐ုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းကုမၸဏီေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္က ထုတ္လုပ္သည့္ လက္နက္ပစၥည္း ၂၆,၀၀၀ေက်ာ္ကို ျပသထားသည္။

ႏိုင္ငံေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္က စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႐ုရွားႏွင့္စစ္ဘက္နည္းပညာေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္ ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *