တန္႔သြားေသာ ျမန္မာ့မီးဖိုေခ်ာင္ေဈးကြက္ ေဂဟစနစ္

ပုံမွန္ဆိုလၽွင္ေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ေဈးကြက္ပတ္ဝန္းက်င္သည္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္သည္ဟု နာမည္ေက်ာ္သည္။ ယခုေတာ့ ထိုသို႔မဟုတ္ေတာ့။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ စီပြားေရးဗဟိုခ်က္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မီးဖိုေခ်ာင္ကုန္ေဈးႏႈန္း အတက္အက်ကိုပင္ ကိုင္လႈပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ဘုရင့္ေနာင္ေဈးကြက္၏ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈသည္ ယခင္ကဲ့သို႔ အေျခအေနမေကာင္းေတာ့။ ကုန္စည္ဒိုင္ႏွင့္ ပြဲ႐ုံမ်ားတြင္ ေဈးေရာင္း ေဈးဝယ္ ပါးလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးတက္သည္၊ က်သည္ အျငင္းပြားေနခ်ိန္ ေျမျပင္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ က်ပ္သထက္ က်ပ္လာသည္။ ယင္းကို ဘုရင့္ေနာင္ေဈးကြက္အေရာင္းဝယ္အေျခအေနက သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ တတိယပတ္ရွိ ေန႔လယ္ခင္းတစ္ခုတြင္ ျဖစ္သည္။

ဘုရင္ေနာင္ပြဲ႐ုံလမ္းမ်ားတြင္ ကုန္တင္ယာဥ္အႀကီး၊ အငယ္ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ေမာင္းႏွင္လ်က္ရွိသည္။ ယခင္က အဆိုပါလမ္းမ်ားတြင္ ဆိုး႐ြားစြာ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္ေလ့ရွိသည္။ ယခုမူ ကုန္စည္အဝင္နည္းလာသျဖင့္ ယာဥ္ေၾကာရွင္းသည္။

ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္တြင္လည္း အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။

ေဈးကြက္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုန္စည္ဒိုင္တြင္ လူသုံးဆယ္ပင္ မျပည့္။ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္သည္ ပဲမ်ိဳးစုံအဓိကေရာင္းဝယ္ရာ ဆုံခ်က္ျဖစ္ၿပီး ယခင္က ပဲေရာင္းဝယ္သူ၊ ျပည္ပတင္ပို႔သူလုပ္ငန္းရွင္ စုစုေပါင္း ၁၅၀ ဦးထက္မနည္း စုေဝးေရာင္းဝယ္ၾကသည္။

“ျမင္တဲ့အတိုင္းပဲ။ အခု ၁၁ နာရီ ထိုးေနၿပီ။ လူေတြမလာၾကဘူး” ဟု ကုန္စည္ဒိုင္အတြင္း က်ိဳတို႔က်ဲတဲလူမ်ားကို လက္ၫိုးထိုးျပရင္း ပဲဝယ္ေရာင္းလုပ္ကိုင္သူ ဦးကက္က ဆိုသည္။

ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္တြင္ အသင္းဝင္စုစုေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ ဦးကက္အပါအဝင္ ပဲလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ယင္းကုန္စည္ဒိုင္ကိုအမွီျပဳ၍ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ၾကသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ပဲသုံးမ်ိဳးကန္႔သတ္သည့္ေနာက္ပိုင္း ဘုရင့္ေနာင္ပဲမ်ိဳးစုံေဈးကြက္ ဆိတ္သုဥ္း သြားခဲ့သည္။

ပဲေဈးကြက္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ မည္သည္မၽွစိတ္မဝင္စားၾကေတာ့။ ပဲမ်ိဳးစုံ လက္ဝယ္ရွိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာ ေဈးကြက္ျပန္ေကာင္းလိုေကာင္းျငား မဝံ့မရဲေမၽွာ္လင့္ၾကသည္။ ေဈးကြက္သတင္းရရန္ ကုန္စည္ဒိုင္သို႔လာသည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ပဲမ်ိဳးစုံအေရာင္းအဝယ္ကား သိပ္မျဖစ္။

“(အိႏၵိယက) ပိတ္ထားတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ။ အကုန္လုံးၿငိမ္ေနတာပဲ။ ၾကည့္ပါလား။ ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ဘူး။ (အိႏၵိယ) သူတို႔ မဝယ္ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေရာင္းအဝယ္က အ, သြားၿပီ။ ေငြကိုလည္း ေနာက္ထပ္မရင္းႏိုင္ေတာ့ဘူး” ဟု ဦးကက္ကဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ႏိုင္သမားေတြကပိုဆိုးတာေပါ့”

ေငြေၾကးရင္းႏွီးႏိုင္သူမ်ားသည္ ပဲေဈးကြက္ျပန္ပြင့္သည့္အထိ ေငြရင္းႏွီးထားႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာနည္းသည္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အေရးပါေသာကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ဝင္ေငြႏွင့္ ေငြသုံးစြဲမႈလမ္းေၾကာင္း ပုံစံမမွန္ေတာ့ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ စပါးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးၿပီးခ်ိန္တြင္ ပဲမ်ိဳးစုံကို စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ေဈးကြက္ပိတ္ပင္ခံရသျဖင့္ ပဲစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားသည္ ပဲမွ ဝင္ေငြအရ နည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈလည္းမရွိႏိုင္ေတာ့။

သို႔ဆိုလၽွင္ အျခားကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း အေရာင္းအဝယ္မ်ားလည္း ရပ္တံ့သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ေဈးကြက္ျပန္ပြင့္ၿပီး အေရာင္းဝယ္သြက္လာေရးကိုသာ ပဲဝယ္ေရာင္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားက ေမၽွာ္လင့္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ပဲမ်ိဳးစုံတစ္ခုထဲသာ အေရာင္းအဝယ္က်ေနျခင္းေတာ့ မဟုတ္ေပ။

အျခားစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေရထြက္ကုန္စည္တိုင္းလိုလို အေရာင္းဝယ္က်ဆင္းေနသည္။ ပဲလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနည္းတူ ဘုရင့္ေနာင္ေဈးကြက္ရွိ အျခားကုန္စည္ေရာင္းဝယ္သူမ်ားကလည္း အေရာင္းသြက္လာရန္ ေတာင့္တၾကသည္။

ဘုရင့္ေနာင္ေဈးကြက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏွံတစ္လ်ားမွကုန္စည္မ်ား ကူးသန္းဖလွယ္ရာေနရာျဖစ္သည္။ ဘုရင့္ေနာင္ေဈးတြင္ ပြဲ႐ုံေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိသည္။ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးဂိတ္ ၃၆၀ ရွိသည္။

ဘုရင့္ေနာင္ေဈးကြက္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းထြက္ ငါး၊ ငါး ေျခာက္၊ ပုစြန္မ်ားကိုအထက္အညာေဒသသို႔ျဖန္႔ျဖဴးသည္။ အထက္အညာမွ ၾကက္သြန္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းေဒသသို႔ ေရာင္းခ်သည္။

ယခုႏွစ္ ဇြန္၊ ဇူလိုင္ေရႀကီးေရလႊမ္းမႈေၾကာင့္ အဆိုပါကုန္စည္စီးဆင္းမႈလမ္းေၾကာင္း တန္႔သြားသည္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ ဩဂုတ္လသည္ စားဖိုေဆာင္သုံးစားေသာက္ကုန္ ၾကက္သြန္ေဈးေကာင္းရၿပီး အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းသည္။ ယခုႏွစ္တြင္မူေဈးက်ၿပီး အေရာင္းအဝယ္မေကာင္းေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ဥကၠ႒ ဦးခင္ဟန္က ဆိုသည္။

ၾကက္သြန္ နယ္ေဈးသည္ တစ္ပိ ႆာ ၄၈၀ က်ပ္၊ ၅၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ေဈးသည္ ၅၅၀ မွ ၆၀၀ က်ပ္သာရွိသည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရးစရိတ္တင္၍ေရာင္းေသာ္လည္း အဝယ္နည္းေနေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ အျမတ္တင္ေရာင္းလၽွင္ ပို၍ အဝယ္နည္းမည္။

“ေဈးကြက္နဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ အကုန္လုံးကမေကာင္းဘူး။ ၾကက္သြန္နီတစ္ခုထဲ မဟုတ္ဘူး။ ၾကက္သြန္ျဖဴလည္းဒီလိုပဲ။ အဓိကကေတာ့ ေရႀကီးတာေၾကာင့္ေပါ့။ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေတြအားလုံးက ေရႀကီးေနေတာ့ မဝယ္ၾကဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ၾကက္သြန္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ား အဝယ္နည္းသလို ငါးေျခာက္ႏွင့္ ပုဇြန္ကိုလည္း အထက္အညာမွ မဝယ္ေတာ့ေပ။ ဝယ္လိုအားက်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ေဈးကြက္တစ္ခုလုံး ထိုင္းမႈိင္းလာသည္။

ဇြန္လႏွင့္ ဇူလိုင္လအတြင္းက လုပ္ငန္းမ်ားလည္း မေကာင္းသျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္ေလးဦး ပြဲ႐ုံပိတ္သိမ္းထြက္ေျပးခဲ့သည္။ ပြဲ႐ုံတစ္ခုလၽွင္ ေပးရန္၊ ရရန္ရွိေသာ ေငြပမာဏ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္မွ က်ပ္သိန္းသုံးေထာင္အထိ ရွိႏိုင္သည္။ ေငြျပန္ရသည့္ ကုန္သည္မ်ားရွိသလို ျပန္မရသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ကုန္စည္စီးဆင္မႈ ေႏွးေကြးသြားသည့္ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္။

ယင္းျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းရွာမရေသးေပ။ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားသည့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ေရႀကီး ေရလၽွံမႈေၾကာင့္လည္း ကုန္စည္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္း နာလန္ထရန္ ခက္ခဲေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

“(ေရႀကီးေရလၽွံမႈ) ေရရွည္ႀကီး ျဖစ္သြားရင္သူတို႔ (ေရေဘးဒဏ္ခံရသူ) အတြက္လည္းမေကာင္းဘူး။ လုပ္ငန္းရွင္အတြက္လည္းမေကာင္းႏိုင္ဘူး” ဟု ဦးခင္ဟန္ကဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္းပြင့္လင္းရာသီတြင္ ေဈးကြက္ျပန္ေကာင္းလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ေဈးတြင္ ပုဇြန္ေျခာက္ပြဲ႐ုံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးက ေမၽွာ္လင့္စကားဆိုသည္။ ႏွစ္စဥ္ မိုးကာလေရာက္တိုင္း ကုန္စည္အေရာင္းအဝယ္ေအးေလ့ရွိၿပီး ကုန္အဝင္လည္း နည္းေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

တစ္ပတ္လၽွင္ တစ္ရက္ခန္႔သာ ေဈးေရာင္းရၿပီးက်န္ရက္မ်ားတြင္မရွိသေလာက္ နည္းပါးေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ တပတ္ခန္႔ေရာင္းလၽွင္ ကုန္သည့္ ပုစြန္ေျခာက္ကို တစ္လခန္႔ေရာင္းခ်မွသာကုန္ေနသည္။ အရည္အေသြးညံ့လၽွင္ အခ်ိန္ပိုၾကာသည္။

အေရာင္းမေကာင္းျခင္းမွာ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈႏွင့္လည္းဆက္စပ္သည္။

“(စားသုံးသူေတြ) စီပြားေရးလုပ္ရတာ က်ပ္တဲ့အခါၾကေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္အဆင္ေျပမလဲ။ ေငြေရးေၾကးေရးရွားတာလည္းပါတာေပါ့။ ဘယ္ဝယ္စားႏိုင္မလဲ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

မရွိမျဖစ္ဝမ္းစာဆန္သည္ မိုးကာလျဖစ္ေသာ္လည္းေဈးတက္ၿပီး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေပၚဆန္းအုပ္စုဝင္ ဆန္ေခ်ာေဈးႏႈန္းမ်ားျမင့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ စားသုံးသူမ်ားသည္ ဆန္ၾကမ္းထက္ ဆန္ေခ်ာပိုမိုစားသုံးျခင္းေၾကာင့္ ေဈးတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္လကုန္တြင္ ဖ်ာပုံေပၚဆန္း ၁၀၈ ေပါင္တစ္အိတ္လၽွင္ က်ပ္ ၄၃,၀၀၀ သာရွိေသာ္လည္း ဩဂုတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ငါးေသာင္းအထိ ေဈးျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ေဒးဒရဲေပၚဆန္း၊ ေျမာင္းျမႏွင့္ ပုသိမ္ေပၚဆန္း၊ နယ္စုံမွ ေပၚဆန္းေဈးက်ပ္ ၄၀၀၀ မွ ၆၀၀၀ အထိေဈးျမင့္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ထူးထူးျခားျခား ေရာင္းအားျမင့္လာျခင္းမရွိေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ေဈးကြက္ရွိ ေ႐ႊစြမ္းအားဆန္ပြဲ႐ုံလုပ္ငန္းထံမွသိရသည္။ မိုးကာလတြင္ ဆန္သည္အစိုဓာတ္ဝင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ စားသုံးရန္အတြက္ ပမာဏမ်ားျပားစြာ မဝယ္ယူၾကေၾကာင္း ယင္းဆန္ပြဲ႐ုံထံမွ သိရသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ကုန္စည္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေဈးႏႈန္း၊ ေဈးကြက္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈ မတူညီေပ။ သို႔ေသာ္ ဘုရင့္ေနာင္ေဈးကြက္တစ္ခုလုံးၿခဳံၾကည့္လၽွင္မူ ေရာင္းအားက်ဆင္းေနၿပီး ပြဲ႐ုံလုပ္ငန္းမ်ား မေကာင္းေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ဥကၠ႒ ဦးခင္ဟန္ကဆိုသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ပြဲ႐ုံမ်ားကိုမွီခိုလုပ္ကိုင္ရသည့္ ကုန္ထမ္းလုပ္သားမ်ား၊ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားလည္း အထိနာသည္။ ယင္းေဈးကြက္အတြင္း ေရာင္းေနသည့္ ကြမ္းယာဆိုင္၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားလည္း ဝင္ေငြက်သည္။

ကုန္ထမ္းသမားတစ္ဦးသည္ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းသည့္ေနတြင္ ေငြက်ပ္ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္အထိ ရေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္မေကာင္းေသာေန႔တြင္ က်ပ္ရွစ္ေထာင္ခန္႔သာရေတာ့ေၾကာင္း ကြမ္းသီးပြဲ႐ုံမ်ားတြင္ ကုန္ထမ္းေသာအသက္ ၃၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဦးစိုးက ဆိုသည္။

ကြမ္းသီး အိတ္တစ္အိတ္လၽွင္ ကုန္ ထမ္းခ က်ပ္ႏွစ္ရာမွ က်ပ္ေျခာက္ရာ အထိေဈးရသည္။

“မိုးတြင္းကာလကေတာ့ မေကာင္းတာမ်ားပါတယ္။ ဒါေတာင္အခုလုပ္တဲ့ ပြဲ႐ုံကမဆိုးေသးဘူး။ အျခားပြဲ႐ုံေတြမွာ အလုပ္အကိုင္ပါးတယ္။ ပုံေသေတာ့ ေျပာလို႔မရဘူးေပါ့။ အလုပ္က ေကာင္းလိုက္၊ မေကာင္းလိုက္ပါပဲ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမေကာင္းသျဖင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးဂိတ္မ်ားလည္း ထိသည္။ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ စင္းလုံးငွားႏွင့္ စပ္ကုန္ပို႔ေဆာင္ေရးဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ စင္းလုံးငွားဆိုသည္မွာ ကုန္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ စပ္ကုန္ဆိုသည္မွာ ကုန္စည္အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာကို စုေပါင္းတင္ပို႔သည္။

ဘုရင့္ေနာင္ေဈးကြက္ကိုအမွီျပဳလည္ပတ္ေသာ ကုန္တင္ဂိတ္မ်ားသည္ စပ္ကုန္တင္ပို႔ေသာယာဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ယခုလက္ရွိ အလုပ္ပါးသည္။

“မိုးတြင္းကာလက်ေတာ့ ကုန္သည္ေတြက အမွာနည္းတယ္။ ပစၥည္းက မပို႔ရဘူး။ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးေႏွးေကြးတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအေဝးေျပးကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးကိုကိုႏိုင္ ကဆိုသည္။

ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ဂိတ္တစ္ခုလၽွင္ တစ္ရက္လၽွင္ ကုန္တင္ယာဥ္သုံးစီးမွ ေလးစီးအထိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။ မိုးရာသီတြင္ တစ္စီးသာ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ မူဆယ္၊ မႏၲေလးလမ္းေၾကာင္းတြင္ Re-Export သၾကားမ်ားတင္ပို႔ေသာ စင္းလုံးငွားကုန္တင္ဂိတ္မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အျပန္တြင္ကုန္မရွိ၊ ကုန္တင္ကားအမ်ားစုမွာ ခါလီ (အလြတ္)ျပန္ရသည္။

မည္သို႔ဆိုေစျပႆနာသည္မီးခိုးႂကြက္ေလၽွာက္ျဖစ္ေနဆဲ။

အိႏၵိယ၏ ပဲသုံမ်ိဳးကန္႔သတ္ဝယ္ယူျခင္း၊ ေရႀကီးေရလၽွံမႈေဘးသည္ ဘုရင့္ေနာင္ေဈးကြက္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႐ိုက္ခတ္သည္။ ကုန္စည္အေရာင္းအဝယ္မ်ား က်ဆင္းသည္။ ယင္းကုန္စည္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေသာ ေတာင္သူလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း ဝင္ေငြထိခိုက္သည္။

ၿခဳံၾကည္လၽွင္ ဘုရင့္ေနာင္ စီးပြားေရးေဂဟစနစ္တစ္ခု ပ်က္စီးသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ထုတ္လုပ္သူမွ ထုတ္ကုန္ေရာင္းမေကာင္းသျဖင့္ ဝင္ေငြမေကာင္း၊ ထိုအခါ မဝယ္ႏိုင္ေတာ့၊ ဝယ္လိုအားက်သျဖင္ ထုတ္လုပ္မႈလည္း က်သည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ စီးပြားေရးစက္ဝိုင္းတစ္ရပ္လုံး ေကာင္းမြန္စြာမလည္ပတ္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။

“ေတာင္သူေတြကအရင္းေတာင္မရရင္ မဝယ္ႏိုင္ဘူး။ လႉဖို႔မေျပာနဲ႔ ကိုယ့္ဘာသာစားဖို႔ကိုမရွိဘူး” ဟု ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္ဥကၠ႒ ဦးခင္ဟန္က ေျပာဆိုေလသည္။ 

 

ႏိုင္လင္းေအာင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *