အက်ပ္႐ိုက္ေနေသာ Samsung ဖုန္း ႏိုင္ငံေတာ္

Photo by wsj

iPhone ကိုပင္ ေက်ာ္တက္ခဲ့ေသာ Samsung Electronics သည္ တ႐ုတ္ၿပိဳင္ဘက္မ်ား မီလာသျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈအရွိန္ ႀကိဳးစားျမႇင့္တင္ေနရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရွန္ဇန္းအေျခစိုက္  Huawei နည္းပညာကုမၸဏီသည္ ကမာၻ႕ဒုတိယအႀကီးဆုံး Smart Phone ထုတ္လုပ္သူေနရာသို႔ ယခုႏွစ္ ဒုတိယသုံးလပတ္တြင္ ေရာက္လာသည္ဟု ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္ Counterpoint Technology Market Research သုေတသနလုပ္ငန္းက ဆိုသည္။ ဒုတိယေနရာမွ  Apple သည္ တတိယေနရာသို႔ ဆင္းေပးလိုက္ရသည္။

Samsung သည္ တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ Smart Phone ေဈးကြက္သို႔ တင္ပို႔မႈ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဦးေဆာင္ထား ဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္တြင္မူ သူ႕ ေဈးကြက္ေဝစုသည္ အေငြ႕ပ်ံေနၿပီ။ ဒုတိယသုံးလပတ္တြင္ တ႐ုတ္ေဈးကြက္၏  ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရသည္။ ဇြန္လအထိ  ဒုတိယသုံးလပတ္တြင္ Huawei ၊ Oppo ၊ Vivo ႏွင့္ Xiaomi တ႐ုတ္ဖုန္း အမွတ္တံဆိပ္ေလးခုတို႔က ယင္းတို႔အမိေျမတြင္  ေဈးကြက္ေဝစု စုစုေပါင္း ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရထားသည္။ Apple သည္ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း  ေဈးကြက္ေဝစု ရထားသည္။ Samsung သည္ Smart Phone တြင္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံးေဈးကြက္ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေဈးကြက္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာငါးႏွစ္ ၂၀၁၃ က ေဈးကြက္ေဝစု ငါးပုံတစ္ပုံ၊ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ နံပါတ္တစ္။ Samsung သည္ တ႐ုတ္ေဈးကြက္တြင္း အက်ျမန္လွသည္။

Samsung သည္ ကုန္အမွတ္ တံဆိပ္ဂုဏ္သတင္းတန္ဖိုးတြင္မူ   Interbrand ၏ Best Global Brands စစ္တမ္း ၂၀၁၇ အရ ေဒၚလာ ၅၆.၂ ဘီလီယံျဖင့္ နံပါတ္ ၆ ေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနသည္။  အဓိကမွာ Galaxy ဖုန္း၏ ဂုဏ္သတင္းေၾကာင့္။ Apple သည္ ထိပ္ဆုံးတြင္ ေဒၚလာ ၁၈၄ ဒသမ ၂ ဘီလီယံျဖင့္  ထိပ္ဆုံး Brand ျဖစ္သည္။ သူ႕ေနာက္တြင္ Google က ေဒၚလာ ၁၄၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံျဖင့္ လိုက္ေနသည္။

ဖုန္း Screen ပါ ေခါက္ႏိုင္သည့္ ပထမဆုံးဖုန္းကို ၿပိဳင္ဘက္ Samsung  ထက္  အရင္ထုတ္လုပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္  Huawei  ေၾကာင့္ Samsung စိတ္ပူကာ အေလာတႀကီးျဖစ္ေနသည္ဟု ဖုန္းနည္းပညာပိုင္း ကၽြမ္းက်င္သူ အသိုင္းအဝိုင္းက ဆိုသည္။ Samsung သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္း ေရာင္းအားအက်ကို ေထမိေအာင္  ဖုန္းထုတ္လုပ္မႈကို ျဖတ္ေတာက္ေလၽွာ႔ခ်သည္။

Samsung ဝဋ္လည္ျခင္းျဖစ္သည္။  ယခင္က Samsung သည္ Apple ကို ေနာက္မွလိုက္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေက်ာ္တက္ခဲ့သည္။ ယခုမူ Samsung သည္  Huawei ေနာက္မွလိုက္လာသည့္ ေျခသံကို ၾကားေနရသည္။ Huawei က Samsung  ကို လာမည့္ႏွစ္မကုန္မီ ေက်ာ္တက္မည္ဟု ႀကဳံးဝါးေနသည္။

အိႏၵိယတြင္ Samsung သည္  တ႐ုတ္ Xiaomi ေက်ာ္တက္ျခင္းကို  ၂၀၁၇ ေနာက္ဆုံးသုံးလပတ္တြင္ ခံလိုက္ရေသာ္လည္း ထိပ္ဆုံးေနရာကို ေနာက္ေျခာက္လအၾကာတြင္ ျပန္အရယူလိုက္သည္။ ဧၿပီ-ဇြန္ကာလတြင္ Samsung  သည္ အိႏၵိယ Smart Phone ေဈးကြက္တြင္ Xiaomi ၏ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္  ေယာင္ေယာင္ေလးသာၿပီး ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရထားသည္။

“တ႐ုတ္ Smart Phone  တံဆိပ္ေတြ မ်ားတဲ့အတြက္ Samsung က ၿပိဳင္ဘက္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ တစ္ခုခ်င္းအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုစီ ခ်ေနရတယ္။ လုပ္ရ ေတာ္ေတာ္က်ပ္တယ္” ဟု Samsung အမႈေဆာင္အရာရွိတစ္ဦးက ဆိုသည္။ “တကယ့္အႏၲရာယ္ပဲ” ဟု ထိုအရာရွိကပင္ ဆိုသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းတြင္  Samsung သည္ Smart Phone ေဈးကြက္ကို Apple ႏွင့္အတူ ပုံေဖာ္ခဲ့သည္။ Samsung သည္ Apple ကို  ပုံတူကူးေနသည္ဟု Apple တည္ေထာင္သူ Steve Jobs က ၂၀၁၁ တြင္ စြပ္စြဲၿပီး  Apple က Samsung ကို တရားစြဲေသာ္လည္း Samsung သည္ ဖုန္းတြင္ သူ႕ ကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ေသာ သူတို႔၏ ဥပေဒအေၾကာင္း အျငင္းပြားမႈကို Samsung ႏွင့္ Apple သည္ ယခုႏွစ္ဇြန္တြင္ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။

Smart Phone တြင္ Samsung ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ ‘ထုတ္လုပ္သူ စိတ္ဓာတ္’ ေၾကာင့္ဟု ဦးေဆာင္သူအရာရွိမ်ားက ေျပာၾကသည္။ Samsung သည္ သူ႕ဖုန္းမ်ားကို ‘ကိုယ္တိုင္ ဒီဇိုင္းထုတ္၊ ကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္’ သည္။ Apple သည္ သူ၏ iPhone မ်ားကို ဒီဇိုင္းသာထုတ္သည္၊ အျခားသူမ်ားကို  ေနရာအႏွံ႔တြင္ ထုတ္လုပ္ခိုင္းသည္။ Samsung သည္ iPhone ႏွင့္ ကြာျခားခ်က္ေနာက္တစ္ခ်က္ ရွိေသးသည္။  Samsung သည္ ေဈးအျမင့္ဖုန္းမွသည္  အလယ္အလတ္ႏွင့္ ေဈးအနိမ့္ထိ မ်ိဳးစုံ   ထုတ္ေရာင္းသည္။ ထုတ္လုပ္ေရးအေျခခံအားေကာင္းျခင္းႏွင့္  ဝယ္ယူသူအေၾကာင္း ေကာင္းစြာနားလည္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္  Samsung သည္ Apple ထက္ပင္  အဆင့္ျမင့္ေသာ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား ရွိလာသည္။

Samsung သည္ ေတာင္ကိုရီးယား စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္လည္း ျဖစ္သည္။ Samsung  ေခ်ာ္လဲလၽွင္ ေတာင္ကိုရီးယား စီးပြားေရး ၿပိဳမည္။ Samsung သည္ ၂၀၁၇ တြင္ အခြန္ ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ ေပးေဆာင္သည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၆ ဝင္ေငြသည္ ေဒၚလာ ၆၇ ဒသမ ၄၃ ဘီလီယံ ျဖစ္သည္။) ေတာင္ကိုရီးယားတစ္ႏိုင္ငံလုံး ေပးေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းခြန္၏ ေလးပုံတစ္ပုံခန္႔၊ ၂၃ ဒသမ ၆ရာခိုင္ႏႈန္း။

ကမာၻ႕ Smart Phone ေဈးကြက္ကို မင္းမူထားသည့္ Samsung တ႐ုတ္ဖုန္းမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈကို မည္မၽွေတာင့္ခံ ႏိုင္မည္နည္း။

Ref: Nikkei Asia Review : An Empire in Crisis

ဝိဇၨာ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *