ျမန္မာ့စီးပြား ဘာဆက္လုပ္ၾကမလဲ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ခမ္းခမ္းနားနားေဆာင္႐ြက္သြားခဲ့သည္။ ဘာဆက္လုပ္ၾကမလဲ။

ထိုအခမ္းအနားတြင္ ေသေသခ်ာခ်ာသိလိုက္ရသည္မွာ တစ္ခုရွိသည္။ အစိုးရသည္ စီးပြားေရးဘက္သို႔ ျပန္လွည့္လာၿပီ၊ အာ႐ုံစိုက္လာၿပီ။ မလွည့္၍လည္း မျဖစ္ေတာ့။ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူလူထုအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြင္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈ အေတာ္ျမင့္တက္လာသည္။ ေနာက္က်သည္ဟု ေျပာလၽွင္ရေသာ္လည္း better late than never ‘ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ျခင္းထက္ ေနာက္က်ျခင္းက ပိုေကာင္းသည္’ဟူေသာ စကားရွိသည္ မဟုတ္ပါလား။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ဆိုသည္ သူတို႔တြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးအျမင္ရွိရွိ တက္လာေသာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ရန္သူ မျဖစ္ခ်င္ၾက။ တိတ္တိတ္ေဝဖန္ခ်င္ ေဝဖန္မည္၊ အစိုးရႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ခ်င္ ေထာက္ပံ့မည္၊ လူသိရွင္ၾကားမူ ထုတ္မေျပာလိုၾက။ ယခုအခါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထဲတြင္ စီးပြားေရးအေျခအေနကို ေပၚေပၚတင္တင္ေဝဖန္ေျပာဆိုသူ တစ္စတစ္စမ်ားလာသည္။ ယင္းသည္ သူတို႔၏ စိုးရိမ္မႈကို ေဖာ္ျပသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ “ဒီလိုေတြ႕ဆုံရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြနဲ႔ ဦးေသာင္းထြန္းက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ ကၽြန္မတို႔က ပုဂၢလိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို သိပ္ၿပီးေတာ့ ဂ႐ုမစိုက္ဘူးလို႔ ထင္ေနၾကတယ္လို႔ ေျပာလို႔ ဒီလိုေတြ႕ဆုံရတာပါ။ ကၽြန္မတို႔ ဂ႐ုစိုက္တယ္ဆိုတာ ေျပာခ်င္တာပါ။ ဂ႐ုမစိုက္လို႔လည္း မျဖစ္ပါဘူး။ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုတာ ကၽြန္မတို႔လို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္စႏိုင္ငံအတြက္ အင္မတန္မွ အေရးပါပါတယ္”ဟု အစခ်ီကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကို အစိုးရက ဦးစားေပးေၾကာင္း ျပသည့္အျပင္ ‘ျပည့္ဝမ္းဗိုက္’ ဟု တင္စားၾကေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ေၾကာင္း ျပသျခင္းျဖစ္သည္။

ဩဂုတ္ ၂၇ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္ေတြ႕ဆုံပြဲသည္ ဩဂုတ္ ၂၁ ရက္ေန႔ Singapore Lecture ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ စင္ကာပူတြင္ ေမးခြန္းေမးသူမ်ားသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား အေၾကာင္းကို အေတာ္ေလးေမးသြားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ေျဖသည့္အျပင္ အတူလိုက္ပါသြားသည့္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဝန္ႀကီးဦးေသာင္းထြန္းကိုပါ ပြဲထုတ္ၿပီး ေျဖေစခဲ့သည္။

Wish List မွသည္ ကုန္း႐ုန္းလုပ္ၾကခ်ိန္ တန္ၿပီ

ျမန္မာ့စီးပြားေရးတကယ္တက္ေစလိုလၽွင္ ကုန္း႐ုန္းလုပ္ၾကခ်ိန္ တန္ပါၿပီ။ အခ်ိန္သိပ္မက်န္ေတာ့ပါ။

မူဝါဒမ်ားသည္ ကိုယ္လိုခ်င္သည္မ်ားကို တန္းစီခ်ေရးထားသည့္ Wish List ဆုေတာင္းစကားမ်ား ဆန္ဆန္သာျဖစ္ေနလၽွင္ မည္သည့္အခါမၽွ မူဝါဒရည္မွန္းခ်က္ျပည့္၀မည္ မဟုတ္ပါ။ “သမီးေလး ႀကီးလာရင္ ဘာလုပ္ခ်င္လဲ” ဟုေမးသည့္အခါ “အာကာသယာဥ္မႉးျဖစ္ခ်င္တယ္” ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ဆန္ဆန္သာျဖစ္ၿပီး ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မည္ဟူေသာ စီမံခ်က္မပါလၽွင္ အခ်ည္းႏွီးသာ ျဖစ္မည္။

ဘယ္ရည္မွန္းခ်က္ဘယ္အခ်ိန္ၿပီးရမည္ဟု Time Line အခ်ိန္ဇယားႏွင့္တကြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ မည္မၽွေကာင္းေသာ မူဝါဒျဖစ္ေစ အခ်ိန္ဇယားမပါပါက Wish List အဆင့္မွ တက္မည္ မဟုတ္ပါ။

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သူ

အခ်ိန္ဇယားႏွင့္တကြ မူဝါဒထြက္လာလၽွင္ပင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္သူမ်ား လိုေနေသးသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏ အေျခခံျပႆနာမွာ အျခားေသာ ျမန္မာ့ေရးရာနယ္ပယ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သူ implementer မ်ား ရွားပါးျခင္းျဖစ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္ သူမ်ား ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေရွ႕တန္းတြင္ ေနရာရလာပါမွ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေရွ႕သို႔ ေ႐ြ႕ပါလိမ့္မည္။ ေနာက္က်န္ေသာ ၂ ႏွစ္အတြင္း ဝန္ႀကီးအသစ္မ်ား ေရာက္လာေျခနည္းသည့္အတြက္ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဒုၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားကိုသာ ေမၽွာ္ရေပမည္။

ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားဆိုသည္မွာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးေလေလ ေ႐ြ႕ရန္ေႏွးေကြးေလျဖစ္သည္။ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ NGO မ်ားတြင္ပင္ အ႐ြယ္အစား ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမၽွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၾကာျမင့္တတ္သည္။ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း အႀကီးဆုံးေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ လုပ္ေနက် လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားကို ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲပစ္မည့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား လိုသည္။ မလိုဘဲ သုံးေနသည့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်ျဖတ္ေတာက္ၿပီး တကယ္လုပ္ရမည့္ အသုံးစရိတ္ဘက္သို႔ ပို႔ေပးရန္မူ လိုအပ္သည္။

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ သူ႕အကန္႔အသတ္ႏွင့္ သူ ရွိေနသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ျပင္ပသို႔ လႊဲအပ္ေဆာင္႐ြက္ေစျခင္း outsourcing မ်ား လုပ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြသင့္သည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား အလုပ္ျဖစ္ေစလို

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕သည့္ ပြဲတြင္ အခ်ိန္ေပးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ မိန္႔ခြန္းေျပာသည့္ အခမ္းအနား၊ ရခိုင္အေရးလႉသူ ငါးဦး အခြန္အမ်ားဆုံးထမ္းသူ ငါးဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲအျပင္ ညေနညစာစားပြဲပါ တက္လိုက္သည္။ ဒုဝန္ႀကီးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲလည္း က်င္းပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ေမာင္းႏွင္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ အဖိုးတန္အခ်ိန္မ်ား၊ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အခ်ိန္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလၽွင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မိန္႔ခြန္းေျပာအၿပီးတြင္ ေမးခြန္းေမးခြင့္ သို႔မဟုတ္ ေတာင္းဆိုခြင့္ သို႔မဟုတ္ ရွင္းျပခြင့္ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သုံးဦးေလာက္သာ ရလိုက္သည္။ အေမးအေျဖက႑ကို နာရီဝက္ေပးထားေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးသူမ်ား အခ်ိန္ၾကာၾကာယူသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသျဖင့္ လည္းေကာင္း ေမးခြန္းေမးတင္ျပသူ သုံးဦးျဖင့္ အၿပီးသတ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ Brain Storming ေခၚ အႀကံထုတ္သည့္ ပြဲမ်ား ျဖစ္သင့္သည္။ မေၾကာက္မ႐ြံ႕ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေဆြးေႏြးႏိုင္ေအာင္ ပြဲအခင္းအက်င္းထိုင္ခုံေနရာခ်ထားပုံမွ အစ စီစဥ္သင့္သည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးအတြက္ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပမည္။

ထိုသို႔အႀကံထုတ္ပြဲမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလိုက္လည္း ျဖစ္သင့္သည္။

အႀကံထုတ္ရာတြင ္ျမန္မာ့စီးပြားတိုးတက္ေအာင္ မည္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရမည္ဆိုသည့္ ဦးစားေပးရွာေဖြ ျခင္းကို ပထမဆုံးလုပ္သင့္သည္။ ဦးစားေပးဆိုၿပီး နယ္ပယ္၂၀ ခန္႔ ဆြဲထုတ္လာယူလၽွင္မ ‘ဦးစားေပး’မဟုတ္ေတာ့သျဖင့္ နယ္ပယ္သုံးခုေလာက္သာ နာမည္စာရင္းထြက္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္သည္။

ႏိုင္ငံအတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ားကို လုပ္သင့္သည့္အခ်ိန္တြင္ လုပ္ရေပမည္။ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကို အေျပာမဟုတ္ တကယ္လုပ္သင့္ေနပါၿပီ။

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *