ျမန္မာတို႔သတိထားရမည့္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ၾကာ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲႏွင့္ စီးပြားေရးစနစ္သစ္

နာမည္ေက်ာ္ Alibaba ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူ ေဒၚလာသန္းေထာင္ခ်ီခ်မ္းသာသည့္ Jack Ma က အေမရိကန္ တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲသည္ ခဏႏွင့္မၿပီး ႏွစ္ ၂၀ ၾကာႏိုင္သည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္က်င္းပေသာ World Economic Forum တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္က ေျပာလိုက္သည္။ Jack Ma  စကားကို ဆြဲဆန္႔ၾကည့္ၿပီး လက္ရွိ အေမရိကန္ တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ၏ ကနဦးရလဒ္မ်ားကို ၾကည့္လိုက္လၽွင္ ထိုစစ္ပြဲသည္ ကမၻာ့စီးပြားေရး စနစ္ကိုပါ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း ထိုစစ္ပြဲေၾကာင့္ ခံစားရမည့္ အဆိုးအေကာင္းတို႔ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားရလိမ့္မည္။

စီးပြားေရးအေျခအေနမေကာင္း၊  အၾကာႀကီး ၾကာသြားႏိုင္သည္ဟုလည္း Jack Ma က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားေသးသည္။ Jack Ma ၏ ကုမၸဏီသည္  အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးႏွင့္  ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနၿပီး Jack Ma သည္  တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရး အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိသူျဖစ္သျဖင့္ သူ႕စကားကို တေလးတစား သတိထားရမည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ေလ့လာသုံးသပ္ သူ အမ်ားအျပားကလည္း ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲသည္ အစသာ ရွိေသးသည္ဟုေျပာ ဆိုၾကသည္။

ေဒၚလာ ၂၀၀ ဘီလီယံဖိုးရွိ တ႐ုတ္  ထုတ္ကုန္မ်ားကို စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔ မွစၿပီး အေကာက္ခြန္ေကာက္မည့္စာရင္းထဲသို႔ အေမရိကန္ကထည့္သြင္းအၿပီးတြင္  တ႐ုတ္က လက္စားေခ်သည့္အေနႏွင့္  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀ ဘီလီယံဖိုးရွိ  အေမရိကန္ထုတ္ကုန္မ်ားကို အေကာက္ ခြန္ေကာက္မည့္စာရင္းထဲသို႔ အဂၤါေန႔က  ထည့္သြင္းလိုက္သည္။

ထိုသို႔ ပါးကိုက္လၽွင္ နားျပန္ကိုက္ မည့္ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲသည္ အရွိန္ပိုျမင့္လာမည္ဟု တ႐ုတ္ရာ အေမရိကန္မ်ားကပါ စိုးရိမ္ၾကသည္။  တ႐ုတ္ျပည္တြင္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ  အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားကို တ႐ုတ္အစိုးရ က ဖိအားေပးလာႏိုင္သည္။ တ႐ုတ္အစိုးရ သည္ အေမရိကန္ကုန္မ်ားကို အေကာက္ခြန္  ေကာက္ရာတြင္ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား နီးခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္  အေမရိကန္လယ္သမားမ်ားကို ပစ္မွတ္ ထားၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ဖိအားေပးရန္ ႀကိဳးစားပါက လက္တုံ႔ျပန္မည္ဟု သမၼတ  Trump က ၿခိမ္းေျခာက္သည္။ အေမရိကန္  သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ Trump ကို  မဲေပးသူ အမ်ားအျပားမွာ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ားထြက္ရွိရာ  ျပည္နယ္မ်ားမွ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရး  စစ္ပြဲသည္ လက္ရွိအေမရိကန္သမၼတ  Donald Trump က စလိုက္ေသာ္လည္း  ေနာင္တက္မည့္ သမၼတမ်ားသည္ ယခု စစ္ပြဲကို အေမြဆက္ခံသြားဖြယ္ရွိသည္။  အေကာက္ခြန္ေကာက္ျခင္းသည္  Donald Trump ထြင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း  တ႐ုတ္၏ အသိဥာဏ္ပစၥည္းခိုးယူသည့္ အက်င့္၊ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား၏ နည္း ပညာလႊဲေျပာင္းရန္ အတင္းဖိအားေပးျခင္းတို႔သည္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား၏ အနာဂတ္တြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္း၊ ရပ္တည္ ႏိုင္စြမ္းကို မ်ားစြာထိခိုက္သည္ဟု Donald Trump ၏ Republican Party ဝင္မ်ားကေရာ  ၿပိဳင္ဘက္ Democratic Party ဝင္မ်ားကေရာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံထားၾကသည္။ ယခင္ သမၼတ အိုဘားမားသည္ အသိဥာဏ္ပစၥည္း ခိုးယူ မရေအာင္ ကာကြယ္ရာတြင္ တ႐ုတ္၏အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္၏ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၄ တြင္ ေဝဖန္ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။  အေကာက္ခြန္ေကာက္ ျခင္းသည္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲတြင္ သုံးသင့္ ေသာ လက္နက္မဟုတ္ဟု အေမရိကန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းက ဆိုေသာ္ လည္း လက္ရွိအေမရိကန္အစိုးရေျပာင္းသြားလၽွင္ပင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးဆက္ဆံေရး ခံစားခ်က္မ်ား ေျပာင္းသြားမည္မဟုတ္ပါ။  အတိုခ်ဳပ္ ေျပာရလၽွင္ အေမရိကန္တ႐ုတ္ စီးပြားေရး အျငင္းပြားမႈသည္ Donald Trump အရင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သူဆင္းသြားခ်ိန္ တြင္လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမည္။ အေမရိကန္ သည္ ကမၻာ့စီးပြားေရးစနစ္ကို  ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္သည္ ကမၻာ့စီးပြားေရး စနစ္အေပၚ လႊမ္းမိုးလာသည့္အတြက္ ထိုႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားဆက္ဆံေရးေျပာင္းလၽွင္ ကမၻာ့စီးပြားေရးသည္ စနစ္သစ္တစ္ခု ဆီသို႔ ဦးတည္သြားမည္။

“အေမရိကန္ ႏွာေခ်လၽွင္ ကမၻာႀကီး  အေအးမိသည္” ဟု ယခင္က အဆိုရွိခဲ့သည္။ အေမရိကန္၏ စီးပြားေရးသည္ႀကီးမားၿပီး တစ္ကမၻာလုံးႏွင့္ ပတ္သက္ေနသျဖင့္ သူ႕စီးပြားေရး အနည္းငယ္ထိလၽွင္ပင္ ကမၻာ့စီးပြားေရးထိမည္။ တ႐ုတ္စီးပြားေရး ေတာင့္တင္းၿပီး ဒုတိယအႀကီးဆုံး ကမၻာ့စီးပြားေရး ျဖစ္လာသည့္အခါတြင္   ထိုစကားကိုပင္အနည္းငယ္လွည့္ၿပီး ေျပာၾကသည္။ “တ႐ုတ္ ႏွာေခ်လၽွင္  ကမၻာႀကီး အေအးမိမည္။”  အေမရိကန္  တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရမည့္သူ မည္သူမွန္း မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း  ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံး အနည္းႏွင့္အမ်ား ထိခိုက္မည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံး ၿပိဳင္တူႏွာေခ်လၽွင္ တစ္ကမၻာလုံး ဘယ္လိုျဖစ္မလဲ။ အိပ္ရာေပၚ လဲေလမလား။

အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရး  စစ္ပြဲသည္ တင္းမာမႈျမင့္လာၿပီး ယခင္  ဆိုဗီယက္ေခတ္က စစ္ေအး Cold War အသြင္ေျပာင္းသြားမည္လားဟူေသာ  စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ေပၚလာၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ဆိုဗီယက္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ပုံႏွင့္  တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ဆက္ႏႊယ္ ပတ္သက္ပုံမွာ ကြဲျပားျခားနားသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္သည္ ခြဲမရေအာင္ တြဲဆက္ သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ပစၥည္း အျပန္အလွန္ေရာင္းသည္။ တ႐ုတ္လုပ္ငန္း မ်ား အေမရိကန္တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ၾက သည္၊ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားသည္ တ႐ုတ္ တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ၾကသည္။

တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး စစ္သည္ ယခုပုံအတိုင္းဆိုလၽွင္ ၾကာရွည္ သြားႏိုင္သည့္အတြက္ ျမန္မာကဲ့သို႔ တတိယ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ၾကားႏိုင္ငံမ်ားသည္ စနစ္တက်  တြက္ခ်က္ျပင္ဆင္ထားခ်ိန္ ေရာက္ပါၿပီ။

ဝိဇၨာ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *