ေ႐ႊႏွင့္လက္ဝတ္ရတနာ တင္ပို႔၊ တင္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ One Stop စင္တာ ဖြင့္မည္

ရန္ကုန္၊စက္တင္ဘာ၂၁

ေ႐ႊ၊ ေ႐ႊျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ လက္ဝတ္ရတနာမ်ားႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ျခင္း၊ ျပည္ပမွ တင္သြင္းျခင္းတို႔ကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ အၿပီးအစီးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္One Stop Services Center ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း တာဝန္ရွိသူဦးအုန္းၿမိဳင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါစင္တာကို ျပည္သူ႕ဥယ်ာဥ္ အတြင္းရွိ Myanmar Culture Valley တြင္စက္တင္ဘာလ၂၄ရက္၌ ဖြင့္လွစ္ ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါကိစၥအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ပန္းဥယ်ာဥ္ဌာနႏွင့္ Natural World အၾကားခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္တြင္ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္ၫွိႏႈိင္း လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္အဆိုပါ One Stop Services Center ကို Myanmar Culture Valley တြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရေရး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရၾကား စက္တင္ဘာလ၂၁ရက္ညေနပိုင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံၫွိႏႈိင္းလ်က္ရွိသည္။

“အန္ကယ္လ္တို႔အခုရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရ႐ုံးေရာက္ေနပါတယ္” ဟုျမန္မာႏိုင္ငံ ေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအတြင္း ေရးမႉးဦးေက်ာ္ဝင္းကလည္း အတည္ျပဳ သည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခြင့္၊ ျပည္ပမွ တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္ပင္ ထားသည့္ေ႐ႊ၊ ေ႐ႊႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ လက္ဝတ္ရတနာမ်ားကို NLD အစိုးရလက္ထက္၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၂၂ရက္မွ စတင္ကာ တရားဝင္ကုန္သြယ္ရန္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

သို႔ေသာ္လည္ းလက္ရွိအခ်ိန္အထိ နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ေ႐ႊကိုျပည္ပသို႔တရားမဝင္တင္ပို႔ျခင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္ းတရားဝင္တင္ပို႔ျခင္းမွာမူ မရွိေသးေၾကာင္း တိတ္စိန္ ရတနာေ႐ႊဆိုင္ပိုင္ရွင္ ကိုေဇာ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အတူတရားဝင္တင္သြင္းျခင္း၊ တင္ပို႔ျခင္းျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လက္ရွိအေျခ အေနတြင္ ေ႐ႊေဈးမ်ားျမင့္တက္ေနေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲရွိသည္ ဟု၎ကရွင္းျပသည္။

ကမၻာ့ေ႐ႊေဈးတစ္ေအာင္စလၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၀၀ဝန္းက်င္တြင္ ေဈးၿငိမ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း စက္တင္ဘာလ၂၁ရက္တြင္ ျမန္မာ့အေခါက္ေ႐ႊ တစ္က်ပ္သားလၽွင္ ၁,၀၄၅,၀၀၀ က်ပ္ အထိစံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေ႐ႊ၊ ေ႐ႊႏွင့္လက္ဝက္ရတနာမ်ားကို ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ၿပီးခဲ့ သည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ကပင္ ေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *