လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္ အမႈလိုက္ေပးသည့္ ေရွ႕ေနကို ေထာင္ေျခာက္လခ်

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ၂၈

လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္က အမႈလိုက္ေပးခဲ့သည့္ ေရွ႕ေနေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ကို အလုပ္မဲ့ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕သို႔ ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္က ရပ္တည္ကာ ရဲမ်ားကို တရားျပန္လည္စြဲဆိုခဲ့သည့္ ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ကို တရား႐ုံးမထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈျဖင့္ အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္ ျဖစ္သည့္ အလုပ္မဲ့ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လကို စက္တင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔က ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ တရားစြဲသည့္ေလၽွာက္လႊာတြင္ ဒုရဲမႉးနႏၵာဝင္းကို ဒုရဲမႉးႀကီးနႏၵာဝင္းဟု ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေရွ႕ေနေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္က ေလၽွာက္ထားခဲ့ရာတြင္ တရားသူႀကီးက လက္မခံဘဲ အမိန္႔ခ်ခဲ့သျဖင့္ တရားသူႀကီးႏွင့္ ေရွ႕ေနေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္တို႔ အေခ်အတင္ျငင္းခုန္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လူ႕အခြင့္အေရးအမႈမ်ားကို လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည့္ ေရွေန႔ ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္အျပင္ ဝိုင္းရံသူ ကိုသန္းထိုက္ကို ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၂၂၈ (တရားစီရင္ေနေသာ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းကို ေစာ္ကားျခင္း၊ ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္ျခင္း) ျဖင့္ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

“တရားစီရင္ေရးဘယ္ေလာက္တိမ္းေစာင္းေနၿပီလဲဆိုတာကို ဒီအမႈက သက္ေသျပလိုက္တာပဲ။ အခုလို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္တာကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္႐ႈတ္ခ်ပါတယ္”ဟု ၎ေျပာဆိုသည္။

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ ကိုသန္းထိုက္ကို ပုဒ္မ ၂၂၈ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ တရားရင္ဆိုင္ၿပီး သုံးႏွစ္အၾကာတြင္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးအမႈကို တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လအမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *