ဘဂၤါလီျပႆနာေၾကာင့္ အီးယူက ျမန္မာကို ကုန္သြယ္ေရးပိတ္ဆို႔မႈခ်မွတ္ရန္ စဥ္းစား

ဘရပ္ဆဲလ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၃

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီ(မူရင္း အသုံး ႐ိုဟင္ဂ်ာ) မ်ားႏွင့္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကုန္သြယ္ေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈခ်မွတ္ရန္ စဥ္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢမွ တာဝန္ရွိသူသုံးဦး၏ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကား၍ ႐ိုက္တာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဥေရာပကိုကုန္စည္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ သြင္းကုန္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားျခင္းကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းၿပီး ကုန္သြယ္ေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈခ်မွတ္ရန္ ဥေရာပေကာ္မရွင္တြင္ ေဆြးေႏြးေနျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကိုလည္း ထည့္သြင္းဖြယ္ရွိရာ အလုပ္အကိုင္ေသာင္းႏွင့္ခ်ီၿပီး ထိခိုက္ဖြယ္ရွိသည္။

ျမန္မာအေပၚကုန္သြယ္ေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈျပဳလုပ္၊ မလုပ္ကိစၥကို ေျခာက္လၾကာ ေဆြးေႏြးသုံးသပ္သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာဘက္မွ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ၊ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက အီးယူ၏ မူဝါဒကို ေျပာင္းလဲသြားဖြယ္ရွိေၾကာင္းလည္း အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုႏွစ္ ဩဂုတ္လက ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ဘဂၤါလီ(မူရင္းအသုံး ႐ိုဟင္ဂ်ာ)မ်ားကို လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္လိုေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢက ယခုကဲ့သို႔ ကုန္သြယ္ေရးအေရးယူမႈခ်မွတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကုလသမဂၢေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ တစ္ဖက္သတ္ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေဒသတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္ဆင္ေရးသည္ ယမန္ႏွစ္ ဩဂုတ္လက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စစ္ေသြးႂကြမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈကို တုံ႔ျပန္သည့္ တန္ျပန္စစ္ဆင္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာဘက္က  ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဥေရာပသမဂၢကို တင္ပို႔ေသာ ပို႔ကုန္တန္ဖိုးမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅၆ ဘီလီယံထိ ရွိသည္။ ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာအေပၚ ေပးအပ္ထားေသာ Everything But Arms ကုန္သြယ္ေရးအေျခအေနအရ လက္နက္မွလြဲ၍ မည္သည့္ ကုန္စည္ကိုမဆို သြင္းကုန္ခြင့္ လြတ္တင္ပို႔ႏိုင္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၏ ျပည္ပပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွာ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က႑ၿပီးလၽွင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမွာ ျပည္ပ ပို႔ကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၄၅၀,၀၀၀ခန္႔ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *