သုံးဖက္နာ သပိတ္တိုက္ပြဲ

Photo by Moe Yan Kha

စက္႐ုံဝင္ေပါက္ကို ပိတ္ဆို႔သပိတ္ေမွာက္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို စက္႐ုံပိုင္ရွင္က လူမိုက္ေခၚ႐ိုက္မႈေၾကာင့္ ေသြးထြက္သံယို ျဖစ္ရသည္။

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားပိုင္ ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံဝင္ေပါက္တြင္ ၅၆ ရက္ၾကာသည္အထိ ဖြင့္ထားေသာ သပိတ္စခန္း အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခံရၿပီး အလုပ္သမား ၂၄ ဦး ဒဏ္ရာရသည္။

စက္႐ုံလုပ္ငန္းကို ထိခိုက္ေစသျဖင့္ စက္႐ုံပိတ္ဆို႔သပိတ္ေမွာက္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ရပ္မွာ ဥပေဒႏွင့္မညီဟု ေဝဖန္မႈမ်ားရွိၿပီး လူမိုက္မ်ားေခၚကာ ထင္ရာစိုင္းလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္၏ လုပ္ရပ္မွာလည္း ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးက ျပက္ရယ္ျပဳေနသည္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။

သပိတ္စခန္းစဖြင့္သည့္ အေစာပိုင္းကာလကပင္ ျပႆနာေျပလည္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက ေျဖရွင္းသင့္ေသာ္လည္း ေျပလည္သည္အထိ မေဆာင္႐ြက္ခဲ့သျဖင့္ ျပႆနာ ပိုမိုႀကီးထြားလာသည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသူက ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေဇယ် ျဖစ္သည္။

“အပ္နဲ႔ထြင္းရမွာေတြကို ပုဆိန္နဲ႔ ထြင္းခ်လိုက္တာပဲ။ ပုဆိန္နဲ႔ ထြင္းလိုက္တဲ့အခ်ိန္အထိ ေစာင့္ေနတာမွားတယ္”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမႉးလည္းျဖစ္သူ ၎က ေျပာဆိုသည္။

သပိတ္အစ

အလုပ္သမားသပိတ္မွာ ဩဂုတ္လ ၂၁ရက္တြင္ ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံပိုင္ရွင္က အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ အလုပ္သမားမ်ားအပါအဝင္ အလုပ္သမား ၃၀ဦးကို အလုပ္ထုတ္ပစ္လိုက္ရာမွ အစျပဳသည္။

အလုပ္ပ်က္ရက္မ်ားျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ရန္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ စက္႐ုံ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္ထုတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စက္႐ုံမန္ေနဂ်ာက မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာဆိုထားသည္။

ထို႔အျပင္ တစ္ရက္အနည္းဆုံး လုပ္ခ ၄၈၀၀ က်ပ္အျဖစ္ အစိုးရက ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လိုက္ရာ လစာေပးရန္ခက္ခဲလာသျဖင့္ အလုပ္သမား ၅၀ကို ေလၽွာ႔ခ်ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ကနဦးအေနႏွင့္ အလုပ္သမား ၃၀ကို အလုပ္ထုတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားကမူ ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံပိုင္ရွင္သည္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (EC စာခ်ဳပ္)ကို ေဖာက္ဖ်က္ကာ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ထုတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမွာ စက္႐ုံပိုင္ရွင္သာျဖစ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ထားသည္။

EC စာခ်ဳပ္အရ အလုပ္သမားတစ္ဦးကို အလုပ္ထုတ္လၽွင္ အလုပ္ထုတ္မည့္အေၾကာင္း တစ္လတစ္ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ သုံးႀကိမ္ႀကိဳတင္အသိေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အသိမေပးဘဲ အလုပ္ထုတ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ အလုပ္ထုတ္လိုက္သျဖင့္ အလုပ္ထုတ္ခံရသူမ်ားကို နစ္နာေၾကးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္႐ုံမန္ေနဂ်ာဦးသိန္းေဆြက သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေျပာဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံအလုပ္သမားသမဂၢတို႔က အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ လုပ္ရပ္ကို ေက်နပ္မႈမရွိၾကေပ။

ယင္းေၾကာင့္ အလုပ္ထုတ္ခံရသူမ်ားကို အလုပ္ျပန္ခန္႔ေပးေရးအပါအဝင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အျပည့္အဝေပးရန္ ဩဂုတ္လ ၂၁ ရက္မွစ၍ စက္႐ုံ၏အဝင္ဂိတ္ေပါက္၀တြင္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ကာ လူအင္အား ၂၀၀ျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ဆႏၵျပၾကသည္။

႐ိုက္ပြဲ

ဆႏၵျပမႈအခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမၽွ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားၾကားတြင္ တင္းမာမႈျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ႐ိုက္ႏွက္မႈ ်ား ေနာက္ဆက္တြဲ ေပၚေပါက္လသည္။

ဖုယြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ လူအင္အား ၁၃၀၀ေက်ာ္ျဖင့္ လည္ပတ္ေနေသာ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံျဖစ္ၿပီး ဆႏၵျပမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း အလုပ္လာဆင္းသူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

အလုပ္လာဆင္းသူမ်ား စက္႐ုံအတြင္းဝင္ႏိုင္ရန္ စက္႐ုံပိုင္ရွင္က စက္႐ုံေဘးတြင္ ဝင္ေပါက္ေဖာက္ကာ အလုပ္လုပ္ေစခဲ့သည္။ သပိတ္ေမွာက္အလုပ္သမားမ်ားက စက္႐ုံေဘးဝင္ေပါက္ကိုပါ ထပ္မံပိတ္ဆို႔ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

စက္႐ုံပိုင္ရွင္ကလည္း အလုပ္လာဆင္းသူမ်ားဝင္လာႏိုင္ရန္ စက္႐ုံ၏အေနာက္ဘက္တြင္ တတိယေျမာက္ဝင္ ေပါက္မွတစ္ဆင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ေခၚသြင္းကာ အလုပ္လုပ္ေစျပန္သည္။

အလုပ္သမားမ်ားကလည္း ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ရက္တြင္ စက္႐ုံအေနာက္ဘက္ရွိ တတိယေျမာက္ ဝင္ေပါက္ကို သြားေရာက္ပိတ္ဆို႔ရာမွ အလုပ္ရွင္ငွားရမ္းထားေသာ ေၾကးစားလူမိုက္ ၄၀ ခန္႔က တုတ္၊ သံပိုက္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္တိုက္ခိုက္ေၾကာင္း သပိတ္ေမွာက္အလုပ္သမားမ်ားထံမွ သိရသည္။

တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ သပိတ္ေမွာက္အလုပ္သမား ၂၄ ဦး ဒဏ္ရာရၿပီး ဒဏ္ရာရသူမ်ားထဲမွ ေျခာက္ဦးမွာ သဃၤန္းကၽြန္းစံျပေဆး႐ုံတြင္ အေရးေပၚေဆးကုသမႈခံယူေနရေၾကာင္း အဆိုပါအလုပ္သမားမ်ားထံမွ သိရသည္။

တိုက္ခိုက္ျခင္းမခံရမီ ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လူမိုက္မ်ားတင္းမာမႈျဖစ္ေနစဥ္တြင္ လာေရာက္ေျဖရွင္းေပးရန္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္မီလာေရာက္ေျဖရွင္းေပးမႈမရွိေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားထံမွ သိရသည္။

စက္႐ုံအဝင္၀ကို ပိတ္ဆို႔ရျခင္းမွာ သပိတ္ကာလၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ားက လာေရာက္ကူညီ ေျဖရွင္းေပးမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ကူညီေျဖရွင္းေပးေစရန္ေဆာင္႐ြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားက အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးသည္။

႐ိုက္ႏွက္မႈကို တိုင္ၾကားမွသာ အေရးယူမည္ဆိုသျဖင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအၿပီးတြင္ စက္႐ုံပိုင္ရွင္ႏွင့္ လူမိုက္မ်ားကို ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတြင္ အမႈသြားဖြင့္ေသာ္လည္း ေဆးစာရမွ အမႈဖြင့္ေပးမည္ဆိုသျဖင့္ ေဆးစာေစာင့္ေနရေၾကာင္း ဖုယြင္အလုပ္သမားသပိတ္ေခါင္းေဆာင္  မသန္းသန္းစိုးက ေျပာၾကားသည္။

လုပ္ငန္းကို ထိခိုက္သည္

အလုပ္သမားမ်ားပိတ္ဆို႔ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ စက္႐ုံ၏ အထည္ထုတ္လုပ္မႈျပည့္သည္အထိ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းအပါအဝင္ ခ်ဳပ္လုပ္ၿပီး အထည္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသို႔ မတင္ပို႔ႏိုင္ျခင္းစသည့္အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေနရေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။

အလုပ္သမားမ်ားက စက္႐ုံ၏ အဝတြင္ ပိတ္ဆို႔ေနျခင္းေၾကာင့္ စက္႐ုံပိုင္ရွင္အတြက္ စီးပြားေရးနစ္နာမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသူအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ ပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

“သူတို႔က စက္႐ုံပိတ္ေရး ေတာင္းေနတာ၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတာင္းတာ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္အိမ္ အေရွ႕လာပိတ္ရင္ေတာ့ ဘယ္သူမဆို ေဒါသထြက္မွာပဲေလ။ သူတို႔လုပ္ရပ္က ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ မဟုတ္ဘူးလား။ ရာဇဝတ္မႈ မဟုတ္ဘူးလား”ဟု ၎က ေမးခြန္းထုတ္သည္။

ဖုယြင္ အလုပ္သမားသပိတ္ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ စက္မႈန္ဇုန္ ၂၉ခုမွ ႏိုင္ငံျခားသားစက္႐ုံပိုင္ရွင္မ်ားက ထိတ္လန္႔ေနၾကေၾကာင္း၊ စက္႐ုံပိတ္သိမ္းမႈမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ယင္းစက္႐ုံမ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံပိုင္ရွင္တစ္ဦးက သုံးသပ္သည္။

အလုပ္သမားဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံအတြက္ စီးပြားေရးမည္မၽွထိခိုက္မႈရွိသည္ႏွင့္ လူမိုက္မ်ားငွားရမ္းကာ႐ိုက္ခိုင္းသည္ဆိုသည့္ သတင္းတို႔အေပၚ ေမးျမန္းရန္ ယင္းစက္႐ုံ၏ မန္ေနဂ်ာဦးသိန္းေဆြထံသို႔ The Voice Journal က ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍မရခဲ့ေပ။

ဖုယြင္အလုပ္သမား သပိတ္ေမွာက္မႈ၌ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၏ လႈံ႔ေဆာ္မႈ၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံပိုင္ရွင္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရတို႔က ေဝဖန္ၾကသည္။

ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားကမူ ႏိုင္ငံေရးပေယာဂမ်ားမပါဝင္ဘဲ အလုပ္သမားမ်ား၏နစ္နာမႈကိုသာ ေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သပိတ္စခန္းၿဖိဳခြဲခံရသည့္ ညေနပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

အလုပ္သမားမ်ားသည္ နစ္နာမႈမ်ားရရွိရန္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ဆႏၵျပမည္ဆိုပါက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းထံတြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရထံမွ သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ ေျပာတယ္။ မင္းတို႔ ဆႏၵျပရင္ဥပေဒနဲ႔အညီ ဆႏၵျပၿငိမ္းစုစီကို တင္။ ခြင့္ျပဳေပးမယ္ဆိုေတာ့လည္း သူတို႔က မတင္ဘူး”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

အလုပ္ထုတ္ခံရသည္ ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး နစ္နာသည္ျဖစ္ေစ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပါက အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒအရ ခုံသမာဓိ႐ုံးအဆင့္ဆင့္သို႔ တက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒအရဆိုလၽွင္ အျငင္းပြားမႈၫွိႏႈိင္းေျဖရွင္းေနစဥ္ကာလတြင္ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပခြင့္မရွိေပ။ အျငင္းပြားမႈကို ၫွိႏႈိင္းေျဖရွင္းၿပီး၍ မေက်နပ္မွသာ သပိတ္ေမွာက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံဆႏၵျပမႈတြင္ အလုပ္ထုတ္ခံရသူမ်ား၏နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခုံသမာဓိ႐ုံးအဆင့္ဆင့္သို႔ တိုင္ၾကားၫွိႏႈိင္းျခင္းမရွိဘဲ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားက ဆိုသည္။ ခုံသမာဓိ႐ုံးတြင္ မေျဖရွင္းဘဲ ဆႏၵျပရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိေနသည္။

ခုံသမာဓိ႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ပါက အလုပ္ရွင္ကို ဒဏ္ေၾကး ၁၀ သိန္းသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်ႏိုင္ၿပီး အလုပ္ရွင္က ဒဏ္ေၾကးေပးႏိုင္ေသာ္လည္း အလုပ္ထုတ္ခံရေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ျပန္ခန္႔မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားက တုံ႔ျပန္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သပိတ္ေမွာက္နည္းလမ္းကို သုံးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ အလုပ္သမားမ်ား၏ သပိတ္စခန္းဖြင့္ဆႏၵျပမႈသည္ပင္ ဥပေဒႏွင့္ မညီၫြတ္သကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုသည္။

“ခုံသမာဓိကို အယုံအၾကည္မရွိတဲ့အတြက္ အလုပ္သမားေတြကို အျပစ္ေတာ့ မဆိုသာဘူး။ ခုံေကာင္စီလူႀကီးေတြကို အလုပ္ရွင္ကလည္း မေလးစားဘူး။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္ေတာ့ အလုပ္သမားေတြကလည္း မယုံေတာ့ဘူး”ဟု အလုပ္သမားအေရးေဆာင္႐ြက္သူ ေရွ႕ေနဦးေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ဦးေဌးသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ခုံသမာဓိေကာင္စီတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕၏ ဒုတိယဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည္။

အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္က စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ပါက ေထာင္ဒဏ္မခ်ႏိုင္ေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး ဥပေဒပါ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“အလုပ္သမားဥပေဒေတြကို မျပင္ရင္ ေရရွည္မွာလည္း အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားျပႆနာေတြ ထပ္ျဖစ္ႏိုင္တယ္”

အထိနာလွသည္

ဆႏၵျပမႈကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ရင္မဆိုင္ဘဲ လူမိုက္မ်ားကို ငွားရမ္း႐ိုက္ခိုင္းသျဖင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိသည္။

႐ိုက္ႏွက္ခံရမႈေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားဒဏ္ရာရသည့္အျပင္ ႏွစ္လနီးပါးၾကာသည္အထိ အလုပ္ မခန္႔ေသာေၾကာင့္ ဆႏၵျပအလုပ္သမား ၂၀၀ ခန္႔ႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးအက်ပ္အတည္း ေတြ႕ေနသည္။

အလုပ္ရွင္သည္ ဥပေဒကို လိုက္နာျခင္းမရွိဘဲ အလုပ္ထုတ္သည့္အျပင္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္ဆန္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲျခင္းမွာ တရားလက္လြတ္အႏိုင္က်င့္သည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားက ျပစ္တင္ၾကသည္။

စက္႐ုံပိုင္ရွင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဥပေဒမ်ားကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳေနၿပီး အလုပ္သမားသမဂၢကို ၿဖိဳခ်ေနေၾကာင္း ဖုယြင္သပိတ္အေပၚ ဝန္းရံသည့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ဦးျမတ္ေက်ာ္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာညီမငယ္ေတြကို မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္ဆန္ အၾကမ္းဖက္ မႈေတြအထိ ျပဳလုပ္လာပါတယ္။ အင္မတန္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသလို ေဒါသလည္းထြက္ရပါတယ္”ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အလုပ္ထုတ္ခံရေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ျပန္ခန္႔ေပးရန္ ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္က မလိုက္နာေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

“အလုပ္ျဖဳတ္တာEC စာခ်ဳပ္နဲ႔ မကိုက္ဘူး။ အလုပ္သမားအစည္းအ႐ုံး ဝင္ေတြကို ႏွိပ္ကြပ္သလိုျဖစ္ေနတယ္။ ျပန္ခန္႔ေပးပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာတာ။ အလုပ္ရွင္က ဒီလူေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္လို႔ မရေတာ့ဘူးတဲ့။ ဒီလူေတြက သူတို႔လုပ္ငန္းကို ေႏွာင့္ယွက္တယ္ေပါ့။ အဲဒီလို ေျပာတယ္”ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက ဖုယြင္အလုပ္သမား သပိတ္ဆႏၵျပမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမေနဘဲ ရက္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္သည္အထိ ၫွိႏႈိင္းေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာၾကား သည္။

အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ျပန္ခန္႔ေရး ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံပိုင္ရွင္ကို နားခ်ေပးရန္ တ႐ုတ္သံ႐ုံးမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အလုပ္သမားမ်ားကို ဥပေဒအရမေျဖရွင္းဘဲ လူမိုက္မ်ားငွားကာ အၾကမ္း ဖက္႐ိုက္ႏွက္မႈသည္ အလုပ္ရွင္၏မွားယြင္းမႈျဖစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီသာ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ေျပာရရင္ ႏွစ္ဖက္လုံးမွားတဲ့ သေဘာေပါ့။ ဒီအေျခအေနထိ ျဖစ္သြားတာ စိတ္မေကာင္းဘူး”

အလုပ္ရွင္က ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေနေသာေၾကာင့္ တရားစြဲသင့္ေသာ္လည္း တရားမစြဲေသးသည္မွာ ျပႆနာကိုၫွိႏႈိင္းမႈျဖင့္ ေျပလည္ေစလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကလည္း ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံအနီးတြင္ အၾကမ္းဖက္႐ိုက္ႏွက္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို အမႈဖြင့္အေရးယူရန္ ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ လမ္းၫႊန္ထားၿပီျဖစ္သည္။

သူနာ၊ ကိုယ္နာ ျပႆနာ

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံပဋိပကၡမွာ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ မေျပလည္ေသးေပ။

ဖုယြင္အလုပ္သမား သပိတ္ၿဖိဳခြဲခံရမႈသည္ စက္႐ုံပိုင္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား မ်ားသာနစ္နာခဲ့သည္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံ၏ပုံရိပ္ပါ က်ဆင္းေစၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က သုံးသပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သုံးဖက္နာသည့္ သပိတ္တိုက္ပြဲဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

အလုပ္သမားမ်ားကမူ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ဂုတ္ေသြးစုပ္ဖိႏွိပ္မႈကိုခံေနရသည္ဟု ေျပာဆိုၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားေၾကာင္း ျပစ္တင္သည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏နစ္နာမႈႏွင့္ အခြင့္ အေရးမ်ားရသည္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆက္လက္ေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားက ေၾကညာထားသည္။

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးေဌးကမူ ျပႆနာေျပလည္ေစရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားသုံးပြင့္ဆိုင္ကာ ၫွိႏႈိင္းသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။

ဖုယြင္အလုပ္သမားသပိတ္ဆႏၵျပမႈ ေျပလည္ေစရန္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕အေနႏွင့္ ဘက္မလိုက္ဘဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က The Voice Journal သို႔ ေျပာဆိုသည္။

ဖုယြင္အလုပ္သမားသပိတ္ဆႏၵျပမႈျဖစ္စဥ္ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ယခုကဲ့သို႔ ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ ေျပာလို႔ရတာကေတာ့ ညင္သာစြာကိုင္တြယ္မယ္။ အခုလို ေသြးထြက္သံယို ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း ႐ိုက္မႈေတြ မျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တားဆီးမယ္”

မိုးယံခ၊ ဇင္လင္းထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *