ၾကားျဖတ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ကိုးသိန္းေက်ာ္အတြက္ မဲ႐ုံ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ထားမည္

မႏၲေလး၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၉

ႏိုဝင္ဘာလ၃ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္မဲ႐ုံေပါင္း ၁၃၈၃ ႐ုံထားရွိမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာရွိၿပီး မႏၲေလးတိုင္းတြင္ သုံးေနရာျဖင့္ အမ်ားဆုံး ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

“မႏၲေလးကေတာ့ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးေနရာလည္းရွိေတာ့  သူက မဲ႐ုံအမ်ားဆုံး ျဖစ္သြားတာေပါ့”ဟု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအေနႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ေပါင္းကိုးသိန္းေက်ာ္ရွိကာ အေျပာင္းအလဲအနည္းငယ္ကို မဲေပးမည့္ေန႔ မတိုင္မီတြင္ ထပ္မံေၾကညာေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မဲဆႏၵရွင္ေပါင္း သုံးသိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး  မဲ႐ုံ ၆၇၇ ႐ုံ ထားမည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီးေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠ႒ဦးရွိန္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအနက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဲဆႏၵနယ္အတြက္ မဲဆႏၵရွင္ ေလးေသာင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး မဲ႐ုံေပါင္း ၃၆၄ ႐ုံ ထားမည္ျဖစ္သည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဲဆႏၵနယ္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေလးခုႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းငါးဦး ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၿပီး မႏၲေလးတိုင္း ၂၈ ၿမိဳ႕နယ္အနက္ ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

မဲ႐ုံသို႔ လာေရာက္မဲမေပးႏိုင္သည့္ ေဆး႐ုံတက္လူနာ၊ မီးဖြားလူနာ၊ အခ်ဳပ္က် အက်ဥ္းသားႏွင့္ နာတာရွည္ေရာဂါခံစားေနရသူမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ရက္ႏွင့္၂ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၁၃ ေနရာအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္ (တစ္ဘီလီယံခြဲခန္႔) သုံးစြဲရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ေတာင္းခံခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၁၉ ေနရာအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၀၀ေက်ာ္ (တစ္ဘီလီယံခြဲခန္႔)ကို အသုံးျပဳခဲ့သျဖင့္ ယခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပိုမို၍သုံးစြဲသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

တစ္အိမ္တက္ဆင္း မဲစာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ မဲ႐ုံမႉးမ်ား၊ မဲ႐ုံအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ မဲပုံးမ်ားအတြက္ သုံးစြဲရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္မူ မဲဆႏၵနယ္ေျမ၁၁၇၁ေနရာအတြက္ က်ပ္ ၃၇ဘီလီယံ သုံးစြဲခဲ့သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *