မတူကြဲျပားမႈမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပမႈကို ဝတၳဳတို သုံးေထာင္ေက်ာ္ဖတ္၍ သုေတသနလုပ္မည္

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၆

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ေဒသစသည့္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို စာျဖင့္ ေရးသားပုံေဖာ္မႈ မည္မၽွရွိေၾကာင္းသိရွိေစရန္ ဝတၳဳတိုသုံးေထာင္ေက်ာ္ဖတ္၍ သုေတသနတစ္ခုျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးဆရာမမသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း)က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါသုေတသနကို Pen Myanmar အေနႏွင့္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စုံလင္ကြဲျပားစြာတည္ရွိ ေနသည့္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ေဒသစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စာေပစိစစ္ေရးအဖြဲ႔ မဖ်က္သိမ္းခင္ ငါးႏွစ္ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ငါးႏွစ္အတြင္း ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ဝတၳဳတိုမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈ အေျခအေနကို ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။

သုေတသနအမည္ကို Literature inclusive in Myanmar လတ္တေလာ ေပးထားကာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာက္တိုဘာပထမပတ္က စတင္ခဲ့ၿပီး၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ရလဒ္မ်ားကို တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ ဗမာျပည္ႀကီးက ႀကီးေပမယ့္ ဝတၳဳတိုေတြမွာ ပါတဲ့ေဒသေတြက အားလုံးလႊမ္းၿခဳံရဲ႕လား။ ဒါလည္း သိခ်င္တယ္။ လူမ်ိဳးလည္း ဒီတိုင္းပဲ။ ဘာသာလည္း ဒီတိုင္းပဲေပါ့။ တကယ့္ အစစ္အမွန္ပုံရိပ္ဟာ စုံလင္ကြဲျပားမႈ ရွိေနတယ္ဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ အကုန္လုံးသိေနတယ္။ အဲဒါကို ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလက္ရာေတြမွာ မထင္ဟပ္ႏိုင္ရတာလဲ။ အဲဒါကိုေတာ့ ျဖစ္ခ်င္တယ္” ဟု စာေရးဆရာမမသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း)က ေျပာၾကား သည္။

အဆိုပါသုေတသနရလဒ္မ်ားကို အဓိကတိုင္းရင္းသားရွစ္မ်ိဳး၏ ဘာသာစကားသို႔ ျပန္ဆို၍ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတစ္ခု ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“တခ်ိဳ႕ျပည္နယ္ေတြမွာ အဲဒီ အေၾကာင္းကိုလည္း ေရးတဲ့သူ အရမ္းနည္းေနတယ္။ အဲဒီျပည္နယ္မွာ ေနတဲ့သူလည္း အရမ္းနည္းေနလိမ့္မယ္။ ဝတၳဳတိုသမားေတြ မထြက္ဘူးေပါ့။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုအေျဖရွာမလဲေပါ့” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

သုေတသနလုပ္ငန္းအတြက္ ေငြေၾကးကို လန္ဒန္အေျခစိုက္ School of Oriental and African Studies  တကၠသိုလ္ႏွင့္ Jawaharlal Nehru အပါအဝင္ တကၠသိုလ္ေလးခုခန္႔မွ ျပင္ပသုေတသန ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ ေပးအပ္ေသာ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္။

အဆိုပါသုေတသနအတြက္ ဆရာမမသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း) အပါအဝင္ စာေရးဆရာေမာင္သာခ်ိဳ၊ ဆရာမရာသက္ပန္၊ ဆရာမမိခ်မ္းေဝ၊ ဆရာမစုမီေအာင္၊ ဆရာခြန္ရွားလႈိင္ႏွင့္ ဆရာမနန္းၾကာျဖဴ (ဘားအံ)တို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *