Facebook နဲ႔ Google ကို ပိတ္ထားတဲ့ တ႐ုတ္ မွန္ေနၿပီလား

Facebook သုံးစြဲသည့္ Account မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားေပါက္ၾကားသည့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္သတင္းမ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း သတင္းမီဒီယာမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ေဖာ္ျပ ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Facebook ႏွင့္ Google ကို ျပည္တြင္းတြင္ၾကည့္မရေအာင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ကတည္းက ပိတ္ထားေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အျမင္က်ယ္သည္ဟု ခ်ီးက်ဴးရမည္ဟု နည္းပညာေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

Facebook account သန္း ၅၀ ေလာက္ ထိခိုက္သည့္ မၾကာေသးမီက အခ်က္အလက္ေပါက္ၾကားမႈႀကီးသည္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာသုေတသနျပဳၿပီး ေဈးကြက္တင္ေရးကုမၸဏီမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေရာင္းစားလိုသူမ်ား၏ လက္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အခ်က္အလက္ေပါက္ၾကားမႈသည္ ပထမဆုံးမဟုတ္၊ Facebook သုံးစြဲသူမ်ား အံ့ဩမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာကၽြမ္းက်င္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ား၊ ဖုန္းမ်ားကို ေဖာက္ဝင္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏိုင္သူ Hacker မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ရန္သူမ်ား သည္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုရယူလိုလၽွင္ အလြယ္ေလးျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံသတိေပးခ်က္ ျဖစ္သည္။

သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာမ်ား တိုးတက္ ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမၽွ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ ထိုနည္းသစ္မ်ားကိုသုံးကာ ကိုယ္က်ိဳးရွာၾကသည္။ Smart Phone ေခတ္တြင္ လက္ကိုင္ဖုန္းသုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္သုံးစြဲသူမ်ားထံမွရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားက Cloud တြင္ သိမ္းထား၊ ကာကြယ္ထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Cloud ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ Hack မ်ား၏ စိတ္ႀကိဳက္ ပစ္မွတ္မ်ား ျဖစ္လာသည္။ Cloud ေခတ္မစားခင္ကဆိုလၽွင္ Hacker မ်ားသည္ ဖုန္းတစ္လုံးစီ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးစီကို လိုက္လံေဖာက္ထြင္းၾကရသည္။ Cloud မ်ားကို ေဖာက္ရသည္ထက္ ကြန္ပ်ဴတာ ဖုန္းတစ္လုံးခ်င္းစီကို ေဖာက္ရသည္က လြယ္ေသာ္လည္း လူအမ်ားအျပား၏ အခ်က္အလက္ကို လိုက္လံစုေဆာင္းရန္ အခ်ိန္အလြန္ကုန္သည္။ ယခုအခါတြင္မူ Hacker မ်ားသည္ Cloud ကုမၸဏီမ်ား ကို ေဖာက္ထြင္းလိုက္႐ုံျဖင့္ လက္ကိုင္ဖုန္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာမွ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို တစ္ထိုင္တည္း ရသြားၾကသည္။

အျခားကုမၸဏီမ်ားကို ေဖာက္မည့္အစား Facebook ႏွင့္ Google ကို ေဖာက္လိုက္လၽွင္ တစ္ခ်ီတည္းႏွင့္ ပြႏိုင္ေၾကာင္း Haceker မ်ား သေဘာေပါက္သည္။ ၂၀၁၈ ႏွစ္လယ္တြင္ Facebook ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ Facebook ပုံမွန္သုံးစြဲသူသည္ ၂ ဒသမ ၂၃ ဘီလီယံရွိသည္။ Focebook ႏွင့္ Google သည္ ယင္းတို႔ကို သုံးစြဲသူမ်ား ၾကည့္႐ႈေသာ ရွာေဖြေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမွ အဓိက ဝင္ေငြရသည္။ ထိုသို႔ မ်ားျပားလွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို နည္းပညာျဖင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး ကိန္းဂဏန္းမ်ား ေဝေဝဆာဆာ ျဖင့္ သုေတသနအစီရင္ခံစာမ်ား ေရးၾကသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာမ်ားကို တစ္ကမၻာလုံးရွိ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားကို Facebook ႏွင့္ Google ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေအာင္ အားေပးၿပီး အေမရိကန္ ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကားမွ ထိုကုမၸဏီႀကီးႏွစ္ခုကို ပိတ္ထားသည္။ Baidu သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ Google ျဖစ္ၿပီး Tencent ကုမၸဏီ၏ လူသန္းတစ္ ေထာင္ေက်ာ္သုံးစြဲေနသည့္ Wechat သည္ တ႐ုတ္၏ Facebook ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္အေျခစိုက္ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ား၏ အခ်က္အလက္ေပါက္ၾကားမႈမ်ားသည္ အႀကိမ္မ်ားစြာ လူသိရွင္ၾကား ထြက္ေပၚလာေသာ္လည္း တ႐ုတ္၏ BAT ေခၚ Baidu၊ Alibaba၊ Tencent  ကုမၸဏီႀကီးသုံးခုသည္ သူတို႔၏ လက္ကိုင္ဖုန္းသုံးစြဲသူမ်ား၊ အင္တာနက္သုံးစြဲသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ထားႏိုင္စြမ္း ပိုျမင့္သည့္အသြင္ေဆာင္သည္။

တ႐ုတ္နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဖာက္ထြင္းဝင္ေရာက္သူမ်ားကို တကယ္တမ္းေရာ ပိုဟန္႔တားႏိုင္ပါသလား။

အိုဘားမား အေမရိကန္သမၼတ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္တြင္ သူသည္ Facebook၊ Google တို႔ႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့သည္ကို ျပန္မွတ္မိေစခ်င္ပါသည္။

အေမရိကန္အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေသာ PRISM အမည္ရွိ အစီအစဥ္အေၾကာင္း ၂၀၁၃ ဇြန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ေရးသားသည္။ ထိုအစီအစဥ္သည္ E-mail မ်ား၊ ဖုန္းေခၚဆိုခ်က္မ်ား၊ စာေပးပို႔မႈမ်ား၊ စာတိုမ်ားကို အေမရိကန္နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးကိုးခု၏ အခ်က္အလက္မ်ား သိုေလွာင္ထားေသာ Server မ်ားမွ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ National Security Agency NSA ႏွင့္ FBI တို႔က တိုက္႐ိုက္ရယူေလ့လာခြင့္ျပဳသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ထိုကုမၸဏီမ်ားကမူ ထိုသို႔မဟုတ္ေၾကာင္း ထိုစဥ္ကတည္းက အစဥ္တစိုက္ ျငင္းဆိုလာၾကသည္။

Facebook ႏွင့္ Google ကို သုံးၾကသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ တ႐ုတ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးကို အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ေစေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ထိုသတင္းႀကီးကို ၾကားလိုက္ရသည့္ အခါတြင္ ပိုၿပီး ခိုင္ခိုင္မာမာ ယူဆသြားဖြယ္ ရွိသည္။

အေမရိကန္အစိုးရသည္လည္း ကြန္ပ်ဴတာအင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ သူလၽွိဳလုပ္ခံရမႈ၊ အခ်က္အလက္ခိုးယူခံရမႈမ်ားမွ မကင္းလြတ္ပါ။၂၀၁၃ တြင္ Amazon  Cloud Services သည္ အျခားေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ စီအိုင္ေအအၾကား ထိပ္တန္းလၽွိဳ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဝမၽွသုံးစြဲေရးေဆာင္႐ြက္ေပးရမည့္ ေဒၚလာသန္း ၆၀၀ တန္ စီမံကိန္းကို ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရသည္။ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ထိပ္တန္းလၽွိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား မေပါက္ၾကားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဟု ဗAmazon Cloud Service  က ေျပာၾကားေသာ္လည္း ထိုစီမံကိန္းကို ရလိုက္သည့္အတြက္ ကုမၸဏီသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မုဆိုးမ်ား၏ ပစ္မွတ္ေကာင္းျဖစ္လာမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ သူလၽွိဳေလာင္းလ်ာ မည္ေ႐ြ႕မည္မၽွ Amazon တြင္ အလုပ္ေလၽွာက္ထားၿပီးေနၿပီဟု ခန္႔မွန္းရခက္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ နာမည္ေက်ာ္ အေမရိကန္နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္ေပါက္ၾကားမႈမ်ား အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္မလာႏိုင္ဟု ကံေသကံမ မေျပာႏိုင္ပါ။

ထိုသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေပါက္ၾကားမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၊ ရန္သူမ်ားသည္ ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ လၽွိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အေမရိကန္တပ္မေတာ္၏ အဆင့္ျမင့္လက္နက္မ်ား အလုပ္လုပ္ပုံႏွင့္ သူတို႔၏စနစ္ကို ေဖာက္ထြင္းထိန္းခ်ဳပ္နည္းမ်ားကို ရမသြားေစပါႏွင့္ဟုသာ ကမၻာက ဆုေတာင္းေနရသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ တ႐ုတ္သည္ ထိုအႏၲရာယ္မ်ားကို ေကာင္းေကာင္းသိၿပီး ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆုံးျပင္ဆင္ထားပုံရသည္။ 

 

Ref: Channel News Asia: Commentary: China banning Facebook and Google now looks smart considering recent data breaches

ဝိဇၨာ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *