စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာျပတင္းမွ အစိုးရကိုလွမ္းေမၽွာ္ၾကည့္ျခင္း

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ ထြက္လာသည္။

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာဟူသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ကိန္းဂဏန္းျဖင့္ ထင္သာျမင္သာ အကဲျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ထိေရာက္မႈနည္းသည္၊ ထိေရာက္မႈမရွိ သို႔မဟုတ္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိသည္ဆိုသည္ကို စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာရွိကိစၥမ်ားကို အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ခြဲျခား၍ရသည္။ ပထမတစ္ပိုင္းမွာ ယခင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကာလ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြလက္ထက္က လုပ္ခဲ့ေသာကိစၥမ်ား၊ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ခါနီးက လုပ္ခဲ့ေသာကိစၥမ်ားႏွင့္ NLD အစိုးရလက္ထက္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းလက္ထက္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။

ကန္ေတာ္ႀကီး သဘာ၀ဥယ်ာဥ္ေျမ၊ ျပည္သူ႕ဥယ်ာဥ္ေျမ၊ ႐ႈခင္းသာအပန္းေျဖဥယ်ာဥ္၊ ျမကၽြန္းသာ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္တို႔ရွိ ေျမငွားရမ္းသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာ က်ပ္ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ၍ နစ္နာခဲ့မႈမ်ားသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က လုပ္ခဲ့ေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းလက္ထက္တြင္ ငွားရမ္းခမ်ား တိုးေတာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ကာလေပါက္ေဈးႏွင့္တြက္ပါက ယေန႔အထိ က်ပ္ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ နစ္နာဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ အစိုးရအကူးအေျပာင္း စပ္ကူးမပ္ကူးကာလတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ကိစၥမ်ားလည္းရွိေသးသည္။ ယင္းမွာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း) ၊ မလစ္ေက်း႐ြာအုပ္စုတြင္ ေျမဧက ၅၅၀ ကို Excellent  Fortune Construction ထံ ဂရန္ခ်ေပးမႈႏွင့္ အဆိုပါေနရာတြင္ပင္ ေျမဧက ၄၀၀ ကို ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ထံ ဂရန္ခ်ေပးမႈမ်ားသည္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္မညီေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ဒါမ်ိဳးဆို ဧက ေလး၊ ငါးရာကို အစိုးရအကူးအေျပာင္းမွာ ကမန္းကတန္း ခ်ေပးခဲ့တယ္။ ခ်ေပးတဲ့အျပင္ တစ္စတုရန္းေပကို က်ပ္ ၉၀၀ ေလာက္ေပါက္တာကို ၂၀ က်ပ္နဲ႔ တြက္ေပးခဲ့တယ္။ ဒါဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္က နစ္နာတာေပါ့။ အစ္မတို႔လႊတ္ေတာ္က စစတက္ခ်င္း ၂၀၁၆ ေလာက္မွာ ဒီကိစၥကို ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး။ ျဖစ္ေစခ်င္တာက ၾကားကာလမွာ ခ်ေပးခဲ့တဲ့ လြန္လြန္က်ဴးက်ဴးကိစၥေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ ဘယ္လိုျပန္လုပ္မလဲေပါ့ေလ” ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာ က The Voice Journal သို႔ ေျပာၾကား သည္။

“ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ မညီတာေတြ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာမွာ အမ်ားႀကီးပဲ။ ေျမဂရန္ေတြခ်ေပးခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြကေရာ အဂတိနဲ႔ အက်ဳံးမဝင္ဘူးလား။ ဒါမ်ိဳးေတြ မစိစစ္သင့္ဘူးလား။ အရင္အစိုးရက လုပ္ခဲ့တာေတြေနာ္။ ဒီဘက္အစိုးရက ျပန္ကိုင္တြယ္ဖို႔လိုတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဤကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာနစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းျဖစ္ခဲ့သူ ေဒါက္တာ ၫိုၫိုသင္းကလည္း ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ထံသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္တစ္ပိုင္းမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းလက္ထက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာကိစၥမ်ား ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္သည္ ဆိုရလၽွင္ အစိုးရအေဟာင္းမွ အစိုးရသစ္သို႔ ေျပာင္းခဲ့သည့္ စပ္ကူးမပ္ကူးကာလ ျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရ အတြက္ အေတြ႕ အႀကဳံသစ္ျဖင့္ စတင္ရသည့္ကာလ ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းလက္ထက္တြင္ စနစ္က်လယ္ယာေျမ ေဖာ္ထုတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေနာက္က်သည့္ ကုမၸဏီ မ်ားထံမွရရွိသည့္ ဒဏ္ေၾကးကို အသုံးစရိတ္အျဖစ္ ျပန္လည္သုံးစြဲခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ကိုလည္း ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္းအစိုးရသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အမ်ား ျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (YUPT) တြင္ က်ပ္ ၃၅ ဘီလီယံ၊ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YBPC) တြင္ က်ပ္ ၃၅ ဘီလီယံ၊ Yangon  Metropoliton Development Company (YMD) တြင္ က်ပ္ ၅၄ ဘီလီယံႏွင့္ Yangon  Metropoliton Development Company (YMD) တြင္ က်ပ္ ၁၀ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္။ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေလးခုတြင္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၃၄ ဘီလီယံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တိုင္းအစိုးရသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဘတ္စ္ကားမ်ားကို အစိုးရခ်င္းခ်ိတ္ဆက္၍ တစ္စီးလၽွင္ က်ပ္ ၇၇ သန္းႏႈန္းျဖင့္ အစီးေရ ၁၀၀၀ ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ထိုအတြက္ ဧရာ၀တီဘဏ္မွ က်ပ္ ၈ ဘီလီယံေခ်းယူခဲ့သည္။ အဆိုပါေခ်းေငြအတြက္ အစိုးရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ YUPT ႏွင့္ YBPC ကုမၸဏီမ်ားက ျပန္ဆပ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္လည္း ေဝဖန္မႈမ်ားေသာ ကိစၥတစ္ခုမွာ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းကားအစီး ၂၀၀ ကို အစိုးရခ်င္းခ်ိတ္ဆက္မႈျဖင့္ တိုင္းအစိုးရက ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လိုအပ္ေသာေငြကို ကေမၻာဇဘဏ္ထံမွ ေခ်းေငြ ၅ ဒသမ ၅ ဘီလီယံေခ်းေငြရယူခဲ့သည္။ အဆိုပါေငြကို မည္သူေခ်းယူေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဝင္းက ဆက္စပ္ေမးခြန္းျဖင့္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က အတိအက်ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ တိုင္းဘ႑ာေရးတာဝန္ခံထံ ေမးျမန္းၿပီးမွသာ ျပန္လည္ေျဖၾကားမည္ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဧရာ၀တီဘဏ္ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္ရွိ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာျဖင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ သေဘာမတူေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚစႏၵာမင္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

“ဧရာ၀တီဘဏ္၊ ကေမၻာဇဘဏ္တို႔မွ ေခ်းေငြရယူထားျခင္းကို လႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါရွိေသာေၾကာင့္ ဧရာ၀တီဘဏ္သို႔ က်ပ္ ၈ ဘီလီယံ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္မွ ေခ်းေငြက်ပ္ သန္း ၅၅၀၀ အား ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ခြင့္ျပဳထားေသာ ခရီးသည္တင္ယာဥ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတြင္ (လုံး၀) တာဝန္မရွိပါေၾကာင္း” ေဒၚစႏၵာမင္းက ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါေခ်းေငြမ်ားသည္ “ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို ေက်ာ္လြန္၍ မိမိသေဘာျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္အရ ေခ်းထားေသာ ေငြမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာမတူပါေၾကာင္း” ေဒၚစႏၵာမင္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆိုသည္။

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာပါတိုင္း အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းအစိုးရအၾကား အျမင္မတူမႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကမူ ျပည္သူ႕ဘ႑ာ နစ္နာမႈမ်ားကို ကုစားႏိုင္ေရး အစိုးရကို ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

“တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္အားထားမႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာေစဖို႔ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုဘ႑ာေရးႏွစ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာမ်ားထဲမွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ အျပစ္ရွိသူမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ ႐ြက္သင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုက္ရပါတယ္” ဟု ပန္းဘဲတန္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏိုင္ဦးကလည္း ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ၎၏ သေဘာထားကို ဖြင့္ဟေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွ ဦးေဆာင္၍ အဆင္ဆင့္ေသာ စာရင္းစစ္ဝန္ထမ္း ၉၁၉ ဦးျဖင့္ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါအင္အားသည္ ခြင့္ျပဳအင္အားထက္ ၅၀၉ ဦး ေလ်ာ့နည္းစစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စာရင္းစစ္အင္အား အလုံအေလာက္ရပါလၽွင္ ယခုထက္ပိုမိုတိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ ေပးပို႔သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ပင္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ထံသို႔လည္း ေပးပို႔သည္။ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅(ဃ) က ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ရန္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤအခ်က္သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ စစ္ေဆးခ်က္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ လြတ္လပ္၍ အမွီအခိုကင္းရန္အတြက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ လြတ္ေတာ္သို႔ တစ္ပါတည္း တင္ျပခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာပါ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ ေထာက္ျပေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

The Voice Journal ၏ ေလ့လာမႈအရဆိုလၽွင္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြသည္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ က်ပ္ ၈၃ ဘီလီယံထက္မနည္း နစ္နာလ်က္ရွိသည္။ ယင္းကို စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ၫႊန္းေသာ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာနစ္နာမႈမ်ား ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤနစ္နာမႈသည္ သိသာထင္ရွားေသာ နစ္နာမႈမ်ားသာ ရွိေသးသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ျပေဝဖန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဝန္ႀကီးတစ္ပါးပါးကမွ ျပန္လည္မရွင္းလင္းခဲ့။ သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွ က ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာမွာ တစ္ခန္းရပ္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားကမူ ၎တို႔ တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲပင္။ 

 

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာပါ ျပည္သူ႔ဘ႑ာနစ္နာမႈအခ်ိဳ႕

စုေပါင္း႐ုံ

Prime Residence Co,Ltd ထံအငွားခ်။
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီဟိုတယ္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္။
(၇.၁၀.၂၀၁၄) မွ (၇.၁၀.၂၀၆၄) အထိ စုစုေပါင္း ႏွစ္ ၅၀
၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ျပင္ဆင္ရန္ စာခ်ဳပ္တြင္ေဖာ္ျပ
ေနာက္က်ဒဏ္ေၾကးေကာက္ရန္ စာခ်ဳပ္တြင္ထည့္သြင္းမခ်ဳပ္ဆို
(ျပင္ဆင္သည့္ကာလကုန္ဆုံးသည္ဟု သတ္မွတ္သည့္ (၇.၁၀. ၂၀၁၇) မွစ၍ ငွားရမ္းခ တစ္ႏွစ္ က်ပ္သန္း ၄၀၀ ေပးရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း မေပးေခ်ဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာကေဖာ္ျပ)။
ယခုႏွစ္ (၇.၁၀.၂၀၁၈) ထိဆိုပါက သန္း ၈၀၀ ႏိုင္ငံေတာ္ကနစ္နာ။


ဝန္ႀကီးမ်ား႐ုံး
အေနာ္မာအႏုပညာအဖြဲ႕ကုမၸဏီထံBOT စနစ္ျဖင့္ အငွားခ်။
ျပတိုက္အပါအဝင္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္။
(၂၉.၁.၂၀၁၅) တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္။
(၂၉.၁.၂၀၁၅) မွ (၂၉.၁.၂၀၆၅)အထိ ႏွစ္ ၅၀။
ဝန္ႀကီးမ်ား႐ုံးႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား႐ုံးေျမ စုစုေပါင္း ၁၅ ဒသမ ၉၆၃ ဧကအတြက္ တစ္ႏွစ္ က်ပ္သန္း ၃၀၀ ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ။ (တစ္ႏွစ္လၽွင္ တစ္ဧက ၁၈ ဒသမ ၇၉၃ သန္းက်သင့္)
စုေပါင္း႐ုံးအေဆာက္အအုံ ငွားရမ္းခႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၈၀၉ ဘီလီယံခန္႔ နစ္နာဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာကဆို။

ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာ တည္ေဆာက္ျခင္း

အဆိုပါလုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါေအာင္ Myanmar Shwe Ying International Co., Ltd. &  China Railway 21st Bureau Cgroup Co.,Ltd. (China) က လုပ္ေဆာင္။
ယင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အစိုးရက ၁၈ ဒသမ ၉၃၈ ဘီလီယံသုံးထား။
(၂.၈.၂၀၁၆) တြင္ System လုပ္ငန္းမ်ား အၿပီးသတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ မၿပီးပါက တစ္ရက္ ဒဏ္ေၾကးတစ္သိန္းေပးရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထား။
ယေန႔အထိ မၿပီးေသာေၾကာင့္ ရက္ေပါင္း ၂၁၀ အတြက္သာ ဒဏ္ေၾကး ၂၁ သန္းရရွိ။
(ဒဏ္ေၾကး ဆက္လက္ေပးေဆာင္ထားမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းၿပီးမႈ မရွိေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပ)။
ဒဏ္ေၾကးမေဆာင္သည့္ကာလ ၁၇ လရွိေသာေၾကာင့္ ၅၁၅ သိန္း ႏိုင္ငံေတာ္က နစ္နာ။

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း ဧက ၅၅၀

Excellent Fortune Construction Co., Ltd. ထံ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳ။
တည္ေနရာမွာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ မလစ္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေတာင္တလုတ္ေက်း႐ြာေျမျဖစ္သည္။
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ေန႔ (၂၅.၃.၂၀၁၆)
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ငါးရက္အၾကာ၊ NLD အစိုးရမတက္မီ တစ္ရက္အလို (၃၀.၃.၂၀၁၆) တြင္ ဂရန္ခ်ထားေပးသည္။
၃၁.၃.၂၀၁၆ တြင္ NLD အစိုးရတာဝန္ယူသည္။

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း ဧက ၄၀၀

ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္။
တည္ေနရာမွာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ မလစ္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေတာင္တလုတ္ေက်း႐ြာေျမ ျဖစ္သည္။
အေသးစားစက္မႈဥယ်ာဥ္တည္ေထာင္ရန္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ။
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ေန႔ (၁၁.၁၂.၂၀၁၅)။
စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္မီ တစ္လအလို (၁၁.၁၁.၂၀၁၅) တြင္ ဂရန္ခ်ေပးထား။
(စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္မီကပင္ ေျမငွားဂရန္မ်ားထုတ္ေပးၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ဂရန္ထုတ္ေပးထားခဲ့ျခင္းဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပ)

စနစ္က် လယ္ယာေျမေဖာ္ထုတ္ျခင္း

တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒ဦးေဆာင္၍ စက္မႈလယ္ယာ၊ စနစ္က်လယ္ယာေျမ ေဖာ္ထုတ္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕ကာ လုပ္ကိုင္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်း႐ြာ ၂၂ ခု ၊ လယ္ဧက ၄၀၁၅ ဒသမ ၆၁ တြင္လုပ္ကိုင္။
တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ကုမၸဏီ ၁၉ ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္။
ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ ၇၇၄၈ ဒသမ ၃၀၁ သန္း။
အခ်ိန္မီမၿပီးစီးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထံမွရရွိသည့္ ဒဏ္ေၾကး ၁၂၀ ဒသမ ၁၂၅ သန္းကို အသုံးစရိတ္အျဖစ္ ျပန္လည္သုံးစြဲသျဖင့္ စုစုေပါင္း ၇၈၆၈ ဒသမ ၄၂၆ သန္း ကုန္က်။
(ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ)။

Precast စက္႐ုံေႂကြးက်န္

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)၊ ဧရာဝဏ္-ရတနာအိမ္ရာစီမံကိန္းအတြက္ Precast စက္႐ုံေဆာက္ရန္ တစ္ဓကလၽွင္ က်ပ္ ၂၂၅ သန္းျဖင့္ ေျမ ဧက ၅၃ ဒသမ ၀၇၃ ဧကကို ကုမၸဏီေလးခုသို႔ သုံးလအတြင္း သုံးႀကိမ္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့။

Original Group က ၁၁ ဒသမ ၈၈၅ ဧက၊ Shwe Taung က ၁၂ ဧက၊ ဦးဝင္းေအာင္၏ Dagon International က ၈ ဒသမ ၄၅၈ ဧကႏွင့္ Nေငညါ Gမသကစ က ၂၀ ဒသမ ၇၃၀ ဧက ဝယ္ယူခဲ့။

Dagon International က က်ပ္ ၈၀၃ ဒသမ ၀၅၀ သန္းႏွင့္ Naing Group က က်ပ္ ၂၈၆၄ ဒသမ ၂၅၀ သန္း အေႂကြးက်န္။ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၃၆၆၇ ဒသမ ၃ သန္းက်န္ရွိ။
(ေပးသြင္းရန္ (အေႂကြးမ်ား) က်န္ရွိေနသျဖင့္ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းအတိုင္း ေကာက္ခံရာတြင္ ႀကီးၾကပ္မႈအားနည္းေနေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပ)။


ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲ (၃) ေႂကြးက်န္

ပုဂၢလိကက႑ထုတ္ေခ်းေငြ ေႂကြးက်န္မ်ားျဖစ္သည္။
ကုမၸဏီ ေျခာက္ခုအနက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုႏွင့္ ၎မတိုင္မီအစိုးရလက္ထက္က ကုမၸဏီေလးခုပါဝင္သည္။
၃၁.၃.၂၀၁၇ အထိ အဆိုပါေျခာက္ဦး၏ ေႂကြးက်န္ အရင္း၊ အတိုး စုစုေပါင္း ၅၅ç၁၁၄ ဒသမ ၄၅၂ သန္းရွိသည္။
(လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ကို တရားစြဲဆိုေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ ေဖာ္ျပ)။


ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲ (၄) ေႂကြးက်န္

ပုဂၢလိကက႑ထုတ္ေခ်းေငြ ေႂကြးက်န္မ်ားျဖစ္သည္။
ဘဏ္ေခ်းေငြအတြက္ အာမခံပစၥည္းမ်ားယူထားၿပီး ေႂကြးက်န္ ၁၇ ဦး၊ (၂၃.၁.၂၀၁၈) အထိ စုစုေပါင္းေႂကြးက်န္ ၁၆၅ ဒသမ ၀၁၈ ဘီလီယံရွိ။
ေႂကြးက်န္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ ၁၇ ဦးအနက္ အမ်ားစုမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၿပီး ဆိုင္းငံကာလမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ ၫွိႏႈိင္းထားသည္။
လုပ္ငန္းရွင္ ၁၇ ဦးလုံးကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ႏွင့္ ၎မတိုင္မီ အစိုးရလက္ထက္က ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ေဇကမၻာကုမၸဏီ

ကန္ေတာ္ႀကီးသဘာ၀ဥယ်ာဥ္အတြင္းရွိ ကရဝိတ္ဥယ်ာဥ္ကမၻာကို (၁.၉.၂၀၁၀) မွ (၃၁.၈.၂၀၄၀) အထိ ႏွစ္ ၃၀ ငွားရမ္းထား။
တစ္လအတြက္ တစ္စတုရန္းေပ ၄၇ ဒသမ ၄၇၇ သာက်သင့္။
ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္ဝန္းက်င္ေပါက္ေဈး တစ္လအတြက္ တစ္ စတုရန္းေပလၽွင္ ၂၀၀၀ က်ပ္ရွိ။
ႏိုင္ငံေတာ္က တစ္ႏွစ္လၽွင္ က်ပ္ ၁၉ ဒသမ ၅၀၄ ဘီလီယံနစ္နာဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပ။


Media One

႐ႈခင္းသာအပန္းေျဖဥယ်ာဥ္ရွိ ေျမ ၁၈ ဒသမ ၆၃ ဧက ကို (၁.၁၁၂၀၁၃) မွ (၃၁.၁၀.၂၀၅၈)အထိ ၄၅ ႏွစ္ အငွားခ်။
တစ္စတုရန္းေပလၽွင္ ၅၉ ဒသမ ၆၆ က်ပ္သာက်သင့္။
ျပင္ပေပါက္ေဈး တစ္စတုန္းရန္းေပလၽွင္ ၃၇၅ က်ပ္ရွိ။
တစ္ႏွစ္လၽွင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၃ ဒသမ ၅၈၄ ဘီလီယံနစ္နာေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပ။

ကုမၸဏီ ရွစ္ခု

ျမကၽြန္းသာအပန္းေျဖဥယ်ာဥ္ရွိ ေျမ ၄၂ ဒသမ ၂၄၀ ဧကကို ကုမၸဏီရွစ္ခုသို႔ ငွားရမ္းထား။
Max Myanmar ႏွင့္ ဧဒင္ကဲ့သို႔ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားပါဝင္။
တစ္စတုရန္းေပလၽွင္ ၂၅ က်ပ္ႏႈန္းဝန္းက်င္ျဖင့္ (၁.၄.၂၀၁၃) မွ (၃၁.၃.၂၀၇၃) အထိ ႏွစ္ ၆၀ ငွားရမ္းထားျခင္းေၾကာင့္ YCDC က (၉.၂.၂၀၁၇) အမိန္႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ ငွားရမ္းခ ေကာက္ခံမႈကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းခဲ့။
ကုမၸဏီေျခာက္ခုသာ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ေနလပြင့္ ကုမၸဏီက ဖူမာန္လုံႏွင့္ ခိုင္လီစားေသာက္ဆိုင္၊ Ryuji ကုမၸဏီက Sabaie ႏွင့္ Lotus စားေသာက္ဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပ။

Natural World

ျပည္သူ႕ဥယ်ာဥ္ေျမ ၇၆ ဒသမ ၃၆ ဧကကို (၁.၄.၂၀၁၁) မွ ၂၅ ႏွစ္ ငွားရမ္းထား။
ငွားရမ္းသည့္ ၇၆ ဒသမ ၃၆ ဧကအနက္ ၄၈ ဒသမ ၉၄ ဧကမွာ ျပည္သူပိုင္ဧရိယာျဖစ္၍ က်န္ရွိသည့္ ဝင္ေငြရလမ္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ေျမ ၂၇ ဒသမ ၃၉ ဧကျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါက ငွားရမ္းခမွာ တစ္စတုရန္းေပလၽွင္ ၁၇ ဒသမ ၄၆ က်ပ္သာရရွိ။
ႏိုင္ငံေတာ္က တစ္ႏွစ္လၽွင္ က်ပ္ ၁၄ ဒသမ ၀၆၇ ဘီလီယံနစ္နာဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပ။


မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းခြဲ

ကန္ေတာ္ႀကီးသဘာ၀ဥယ်ာဥ္အတြင္း ေျမ ၁၈၃,၇၁၇ စတုရန္းေပကို (၂၀၁၅-၂၀၁၆) ဘ႑ာႏွစ္မွ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ဘ႑ာႏွစ္အထိ သုံးႏွစ္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕ မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းထံ ငွားထားၿပီး အဆိုပါအသင္းက စားေသာက္ဆိုင္ငါးဆိုင္ထံ တစ္ဆင့္ ျပန္ငွား။
အစိုးရထံေပးသြင္းသည့္ ငွားရမ္းခ တစ္လအတြက္ တစ္စတုရန္းေပ လၽွင္ ၅၆ ဒသမ ၉၁ က်ပ္။
ျပင္ပေပါက္ေဈး ငွားရမ္းခ တစ္လအတြက္ တစ္စတုရန္းေပလၽွင္ ၁၀၀၀ က်ပ္။
ႏိုင္ငံေတာ္က တစ္ႏွစ္လၽွင္ က်ပ္ ၂ ဒသမ ၀၇၉ ဘီလီယံနစ္နာ၊
(ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အား အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ မရွိျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေၾကာ္ျငာေခၚယူ၍ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ငွားရမ္သင့္ဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပ)။

(၁) မရမ္းကုန္းဗီလာ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္း၊ (၂) ပါရမီအိမ္ရာ စီမံကိန္း၊ (၃) ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းအငွားအိမ္ရာ၊ အေရာင္းအိမ္ရာႏွင့္ Mixed Use စီမံကိန္း၊ (၄) ေငြပင္လင္ Dry Post စီမံကိန္း၊ (၅) ျပည္သူ႔ဘဝျမွင့္တင္ေရးအိမ္ရာ (တြံေတး) (Progect X) ႏွင့္ ဒဂုံအေရွ႕ေခတ္မီစက္မႈဇုန္ႏွင့္ စက္မႈဇုန္အေထာက္အကူျပဳအိမ္ရာစီမံကိန္း (ေျမာက္ပိုင္း) တို႔အတြက္ YMD ကုမၸဏီက က်ပ္ ၅၄ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထား။ 

NYDC (New Yangon Development Company)

   NYDC သည္ ရာႏႈန္းျပည့္ အစိုးရပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္။   

   မတည္ရင္းႏွီးေငြက်ပ္ ၁၀ ဘီလီယံ။ 

   ၾကည့္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။ 

   ေဒၚနီလာေက်ာ္(ဝန္ႀကီး)          ဥကၠ႒

   ဦးသိမ္းေဝ(ခ) Serge Pun       ဒုဥကၠ႒၊ ဒါရိုက္တာ

   ဦးဟံထြန္း (ဝန္ႀကီး)                 ဒါရိုက္တာ

   Mr.George Yeo                     ဒါရိုက္တာ

   ဦးျမတ္ထြန္း                             ဒါရိုက္တာ

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ညႊန္းေသာ ႏိုင္ငံဘ႑ာနစ္နာမႈမ်ား

ကိုးကား – ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာမွ ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

 

ႏိုင္ငံဘ႑ာနစ္နာေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၈၃ ဒသမ ၀၆၅ ဘီလီယံ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (၃) ႏွင့္ (၄) တို႔၏ ေခ်းေငြလက္က်န္မ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားျခင္းမရွိေခ်။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အဆိုပါေခ်းေငြမ်ားအတြက္ အာမခံပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ထားၿပီး ဘဏ္ (၄) ေၾကြးက်န္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ဆုံးရႈံးသြားေသာ ေငြမ်ားမဟုတ္ပါ။ 

 

The Voice

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *