အစေပ်ာက္သြားေသာ ေဆာ္ဒီဂ်ာနယ္လစ္ႏွင့္ အစေဖ်ာက္ထားေသာ အိမ္ေရွ႕မင္းသား MBS

ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔ ေနလယ္ပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ေဆာ္ဒီဂ်ာနယ္လစ္ ခါ႐ႈိဂီတစ္ေယာက္ တူရကီႏိုင္ငံရွိ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးသို႔ ဝင္ေရာက္သြားခဲ့သည္။ သြားရသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ သူ႕ခ်စ္သူ တူရကီႏိုင္ငံသူႏွင့္ လက္ထပ္ဖို႔ အေထာက္အထားစာ႐ြက္စာတမ္း သြားေရာက္ယူေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ဂ်ာနယ္လစ္ ခါ႐ႈိဂီ တစ္ေယာက္ ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးမွ ထြက္မလာႏိုင္။ ေပ်ာက္ခ်င္းမလွေပ်ာက္သြားခဲ့ေတာ့သည္။

ေတာ္ဝင္အႀကံေပးဘ၀မွ ျပည္ေျပးဘ၀သို႔

ဂ်မယ္ခါ႐ႈိဂီသည္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ေဆာ္ဒီေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲျဖစ္သည့္ မင္းသား တာကီဘင္ဖိုင္ဆယ္၏ မီဒီယာအႀကံေပးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဆာ္ဒီအာေရး ဗီးယားႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိတန္ခိုးထြားလာသည့္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား မိုဟာမက္ဘင္ ဆယ္လ္မန္ကို ေဝဖန္ေလ့ရွိသူ ခါ႐ႈိဂီမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္သို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ရေတာ့သည္။ ထိုအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စက္တင္ဘာလထုတ္ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာတြင္ ‘ခါ႐ႈိဂီအပါအဝင္ အျခားေသာသူမ်ားမွာ အဖမ္းခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ့္သေဘာျဖင့္ ကိုယ္ျပည္ေျပးဘ၀ခံယူခဲ့ရျခင္း’ ဟု ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အေမရိကတြင္ ျပည္ေျပးဘ၀ျဖင့္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ဝါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာ၏ ပင္တိုင္ေဆာင္းပါးရွင္ ဂ်ာနယ္လစ္ခါ႐ႈိဂီ အဘယ္ေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ေပ်ာက္ဆုံး သို႔မဟုတ္ အသတ္ခံခဲ့ရပါသနည္း။ မည္သူ တရားခံနည္း။ တူရကီရွိ ေဆာ္ဒီေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးတြင္ ေပ်ာက္ဆုံး သို႔မဟုတ္ အသတ္ခံလိုက္ရသည္ဟု ယူဆထားသည့္ ခါ႐ႈိဂီကိစၥတြင္ အဓိကလက္သည္မွာ ေဆာ္ဒီတြင္တန္ခိုးထြားလာသည့္အိမ္ေရွ႕မင္းသား မိုဟာမက္ဘင္ဆယ္လ္မန္ဟု ယူဆခ်က္မ်ား အခိုင္အမာရွိေနသည္။

တရားခံ MBS ေလာ

ခါ႐ႈိဂီကို စစ္ေၾကာေရးလုပ္ရန္၊ ေဆာ္ဒီသို႔ ဖမ္းေခၚခဲ့ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အဖြဲ႕မွာ အေထြေထြ ေထာက္လွမ္းေရးဦးစီးအဖြဲ႕ (General Intelligence  Presidency) ဟု ေခၚသည့္ ေဆာ္ဒီ ေထာက္လွမ္းေရးမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား ပါဝင္သည္ဟု ယင္းကိစၥႏွင့္ နီးစပ္သည့္ သတင္းရင္းျမစ္ သုံးခုက CNN သတင္းဌာနကို ေျပာၾကားထားသည္။

ယင္းသတင္းရင္းျမစ္ထဲမွ ပထမသတင္းရင္းျမစ္၏ အဆိုအရ ၎အဖြဲမွာ ေဆာ္ဒီအိမ္ေရွ႕မင္းသား နာမည္အတိုေကာက္ MBS (Mohammed bin  Salman) ဟုေခၚသည့္ မိုဟာမက္ ဘင္ဆယ္လ္မန္၏ အတြင္းစည္းထဲမွာလူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ခါ႐ႈိဂီကို စစ္ေၾကာေရးလုပ္ရန္၊ ေဆာ္ဒီကို ဖမ္းေခၚခဲ့ရန္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားက ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းရွိ၊ မရွိမွာမူ သဲသဲကြဲကြဲ မသိရေသး။ သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အစေဖ်ာက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို အိမ္ေရွ႕မင္းသားမသိဘဲလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ဒုတိယသတင္းရင္းျမစ္၏ အဆိုအရ အိမ္ေရွ႕မင္းသား MBS က အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕၍ ဂ်ာနယ္လစ္ခါ႐ႈိဂီကို စစ္ေၾကာေရးလုပ္ရန္ တူရကီသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ခါ႐ႈိဂီမွာ ေဆာ္ဒီ၏ၿပိဳင္ဘက္ ကာတာႏိုင္ငံႏွင့္ အဆက္အစပ္ရွိေနသည့္အတြက္ ယခုလိုစစ္ေၾကာေရးလုပ္ဖို႔ အေၾကာင္း ဖန္လာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္တမ္းတြင္မူ ခါ႐ႈိဂီႏွင့္ ကာတာႏိုင္ငံတို႔အၾကား အဆက္အစပ္ရွိသည့္ အေထာက္အထားလည္း ေတြ႕ရသည္မဟုတ္ပါ။

တတိယသတင္းရင္းျမစ္၏ အဆိုအရ ခါ႐ႈိဂီကို စစ္ေၾကာေရးလုပ္ဖို႔ ေစလႊတ္လိုက္သည့္အဖြဲ႕မွာ ၎တို႔၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္းမ်ိဳးမရွိခဲ့ဟု ဆိုသည္။ ယခုအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာ္ဒီအစိုးရက ရက္အေတာ္ၾကာသည္အထိ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္ကို ၾကည့္ပါက စစ္ေၾကာေရးအဖြဲ႕၏ မရွင္းလင္းမႈမ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ခါ႐ႈိဂီ၏ အမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ရန္ အမိန္႔ေပးထားရာ ယင္းသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ‘ညံ့ဖ်င္းေသာ စစ္ေၾကာေရးလုပ္စဥ္ ခါ႐ႈိဂီ ေသဆုံးသြားေၾကာင္း’ ေရးသားေဖာ္ျပလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။

တူရကီ၏ သံသယ

တူရကီအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားကမူ ေဆာ္ဒီေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးတြင္ ဂ်ာနယ္လစ္ ခါ႐ႈိဂီ အသတ္ခံခဲ့ရၿပီး သူ၏႐ုပ္အေလာင္းကို အပိုင္းပိုင္းျဖတ္ပစ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ေဆာ္ဒီဂ်ာနယ္လစ္ ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးတြင္ အသတ္ခံခဲ့ရသည့္ အေထာက္အထားအျဖစ္ အသံဖိုင္ေရာ၊ အ႐ုပ္ဖိုင္ပါ ရရွိထားသည္ဟု တူရကီအစိုးရ တာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာၾကားထားသည္။ ခါ႐ႈိဂီ ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားခ်ိန္တြင္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားလည္း ေတြ႕ရသည္ဟု တူရကီအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

ခါ႐ႈိဂီအစေဖ်ာက္မႈတြင္ ေဆာ္ဒီအစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံသား ၁၅ ဦးကို တူရကီအစိုးရက သံသယရွိေနသည္။

၎တို႔သည္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံမွ တူရကီႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ တူရကီကို သံသယရွိေနေသာ လူ ၁၅ ဦး ေဆာ္ဒီအိမ္ေရွ႕မင္းသား MBS ႏွင့္အတူ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ေဖာ္ျပခံခဲ့ဖူးသည့္ မိုဟာမက္ဆာအစ္အယ္လ္ ဇာရန္နီ ဆိုသည္လည္းပါဝင္သည္။ သူသည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရွိ ေဆာ္ဒီသံ႐ုံးတြင္ ပထမအတြင္းဝန္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီး ေဆာ္ဒီေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕က ဗိုလ္မႉးႀကီး တစ္ဦးအျဖစ္ ယူဆခံထားရသူျဖစ္သည္။

ေနာက္သံသယရွိသူတစ္ဦးမွာ ေဆာ္ဒီျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန မႈခင္းေဆးပညာဌာနအႀကီးအကဲ မိုဟာမက္ အယ္လ္တူဘိုင္ကီလည္း ပါဝင္သည္။

ခါ႐ႈိဂီေပ်ာက္ဆုံးသြားၿပီး ႏွစ္ပတ္ခန္႔အၾကာ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ တူရကီရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေဆာ္ဒီေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးထဲသို႔ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ တူရကီစုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးအတြင္းပိုင္းတြင္ ေဆးျပန္သုတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာပစၥည္းမ်ားကို ဖုံးကြယ္ထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို ရွာေဖြစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း တူရကီသမၼတ အာဒိုဂန္ကလည္း ေျပာၾကားထားသည္။

“ကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္မယ့္ အေနအထားထိေရာက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။ အဲဒီေကာက္ခ်က္ကေန သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္ အျမန္ဆုံးေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ တူရကီစုံစမ္းစစ္ေဆးသူေတြဟာ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစတဲ့ပစၥည္းေတြကို ေဆးသုတ္ၿပီး ဖယ္ရွားပစ္တာမ်ိဳး စတဲ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြကိုလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္” ဟု တူရကီသမၼတ အာဒိုဂန္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ တူရကီစစ္ေဆးသူမ်ား ေဆာ္ဒီေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးတြင္းသို႔ မဝင္ေရာက္မီ သန္႔ရွင္းေရးသမားမ်ား အေဆာက္အအုံတြင္းသို႔ ဝင္သြားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္ဟု CNN သတင္းဌာနက ေတြ႕ရွိထားသည္။ လုံၿခဳံေရးကင္မရာတြင္လည္း ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးရွိ ကားအခ်ိဳ႕ကို အနီးရွိ ေကာင္စစ္ဝန္၏ ေနအိမ္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

မူလက တူရကီအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးအျပင္၊ ေကာင္စစ္ဝန္၏ေနအိမ္ကို ရွာေဖြရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ေဆာ္ဒီလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ လိုက္နာႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေကာင္စစ္ဝန္ေနအိမ္ကို ရွာေဖြစစ္ေဆးမည့္အစီ အစဥ္ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ရသည္။ ေဆာ္ဒီေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ မိုဟာမက္ အိုတိုက္ဘိုင္မွာ တူရကီႏိုင္ငံမွာ ထြက္ခြာသြားၿပီလည္း ျဖစ္သည္။ ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးကို ရွာေဖြအၿပီးတြင္ တူရကီအေနႏွင့္ ခိုင္မာသည့္အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ခဲ့ရေသာ္လည္း၊ ခါ႐ႈိဂီကို ေဆာ္ဒီက သတ္ပစ္ခဲ့သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေလာက္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား မရေသးဟုသာ တူရကီအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆိုထားသည္။

အေမရိကန္သံသယႏွင့္ အေမရိကန္အက်ိဳးစီးပြား

ဂ်ာနယ္လစ္ ခါ႐ႈိဂီ ေပ်ာက္ဆုံးေနမႈတြင္ ‘အဆင္ျခင္မဲ့ ေဟာ့ေဟာ့ရမ္းရမ့္း လူသတ္သမား’ မ်ား၏ လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ေျပာၾကားထားသည္။ ထို႔ျပင္ ေဆာ္ဒီ ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးတြင္ အမွန္တကယ္သတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျပစ္ေပးသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေဆာ္ဒီအစိုးရကို ေရာင္းခ်ထားသည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈကိုမူ ပယ္ဖ်က္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ထရမ့္ကဆိုသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚနယ္ထရမ့္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုက္ပြန္ပယ္ယိုကို ေဆာ္ဒီႏွင့္ တူရကီႏိုင္ငံတို႔သို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုက္ပြန္ပယ္ယိုသည္ ေဆာ္ဒီဘုရင္ ဆယ္လ္မန္ႏွင့္ ေဆာ္ဒီအိမ္ေရွ႕မင္းသား မိုဟာမက္ ဘင္ဆယ္လ္မန္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ခဲ့သည္။

ယင္းေတြ႕ဆုံမႈအၿပီးတြင္ ဂ်ာနယ္လစ္ ခါ႐ႈိဂီ အသက္ရွင္လ်က္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္ရာတြင္ “ဒီအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ မေျပာလိုပါဘူး။ သူတို႔အေနနဲ႔လည္း အခုကိစၥကို ေသေသခ်ာခ်ာ စုံစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရးရဖို႔ လိုလားေနၾကပါတယ္။ ဒီလိုပဲ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ေဆာ္ဒီဘုရင္နဲ႔ အိမ္ေရွ႕မင္းသားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ အခြင့္အေရးေပးၿပီးမွပဲ ေဝဖန္ဆုံးျဖတ္ၾကတာေပါ့” ဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုက္ပြန္ပယ္ယိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မိုက္ပြန္ပယ္ယိုသည္ ေအာက္တို ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ တူရကီႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး တူရကီသမၼတ အာဒိုဂန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ဂ်ာနယ္လစ္ ခါ႐ႈိဂီ ေပ်ာက္ဆုံးေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိုက္ပြန္ပယ္ယို၏ တင္ျပခ်က္အျပည့္အစုံကို ေစာင့္စားေနေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ျပင္ တူရကီ က ရရွိထားသည့္ ခါ႐ႈိဂီ အသတ္ခံရမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ အသံဖိုင္ကို အေမရိကန္ကို ေပးဖို႔လည္း ေတာင္းဆိုထားသည္။

ယခုျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံ၌ အခုလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဒါးဗို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ညီလာခံကို ထိပ္တန္းစီးပြားေရးသမားမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားက မတက္ေရာက္ဘဲ ေရွာင္ရွားခဲ့ၾကသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပရလၽွင္ အေမရိကန္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာ ပင္တိုင္ေဆာင္းပါးရွင္ ခါ႐ႈိဂီ တူရကီရွိ ေဆာ္ဒီေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္အၿပီး ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည့္အေရးမွာ ယခုတိုင္ အပူတျပင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးဆဲ အမႈပင္ျဖစ္သည္။ ခါ႐ႈိဂီ ေပ်ာက္ဆုံးမႈတြင္ အသတ္ခံလိုက္ရျခင္းေလာ။ တရားခံမွာ အသက္ ၃၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ လက္ရွိေဆာ္ဒီႏိုင္ငံတြင္ တန္ခိုးထြားေနသည့္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား မိုဟာမက္ ဘင္ဆယ္လ္မန္ MBS ၏ လက္ခ်က္ေလေလာဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖမ်ားကိုမူ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရ ဦးမည္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ 

စာၫႊန္း။ ။ CNN၊ Reuters၊  BBC

 

ဉာဏေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *